Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Права та обов'язки учасників об'єднання юридичних осіб

Учасники асоціації (союзу) не купують на майно об'єднання ні речових, ні зобов'язальних прав (п. 3 ст. 48 ЦК). Однак у силу наявності корпоративних (членських) відносин між об'єднанням та його учасниками останні володіють відносно об'єднання та його майна корпоративними правами та обов'язками, зміст і порядок реалізації яких визначається законом та установчими документами асоціації (спілки).
Зокрема, члени об'єднання мають право безоплатно користуватися його послугами (п. 1 ст. 123 ГК; п. 1 ст. 12 Закону про некомерційні організації), можуть володіти корпоративним правом користування майном об'єднання. Кожен член об'єднання нарівні з іншими вправі брати участь в управлінні його справами; може безперешкодно вийти з його складу, оскільки його вихід не тягне для асоціації або союзу обов'язків по здійсненню будь-яких виплат або видач.
Учасник об'єднання несе корпоративні обов'язки, в тому числі зі сплати членських та інших внесків, за невиконання яких він може бути виключений з асоціації (союзу) за рішенням інших учасників (абз. 2 п. 2 ст. 123 ГК; абз. 2 п. 2 ст. 12 Закону про некомерційні організації).
Важливою особливістю цивільно-правового статусу об'єднання є субсидіарну відповідальність його учасників за боргами асоціації (спілки). При нестачі майна об'єднання для задоволення вимог кредиторів його учасники несуть відповідальність своїм майном у розмірі та порядку, передбачених установчими документами асоціації або союзу (п. 4 ст. 121 ГК; п. 4 ст. 11 Закону про некомерційні організації; п. 4 ст. 14 Закону про благодійну діяльність). Додаткова відповідальність за боргами об'єднання в розмірі, пропорційному внеску учасника в її майно, зберігається протягом двох років з моменту його виходу зі складу асоціації (спілки).
Нові члени приймаються в об'єднання за одноголосним рішенням його учасників. Вступ до асоціації (союз) нового члена може бути обумовлено покладанням на нього субсидіарної відповідальності особистим майном за борги об'єднання, що виникли до моменту його прийняття в об'єднання (п. 3 ст. 123 ГК; п. 3 ст. 12 Закону про некомерційні організації).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Права та обов'язки учасників об'єднання юридичних осіб "
 1. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  права громадян. Так, згідно зі ст. 5.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів
 2. § 2. Місцевий референдум
  права, рівності, таємниці голосування. Аналогом принципу прямих виборів є принцип безпосередньої участі громадян у прийнятті рішень з усіх питань місцевого самоврядування, які можуть виноситися на референдуми. В основному збігаються також принципи організації виборів і референдумів. Так, при проведенні референдумів використовується територіальний принцип. Територія муніципального
 3. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в сукупності
 4. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  права при таємному голосуванні виключно до складу представницького органу. Поряд з депутатами законодавець виділяє категорію членів виборних органів місцевого самоврядування. До їх числа і повинен бути віднесений глава муніципального освіти, який очолює роботу представницького органу місцевого самоврядування. Президія представницького органу. У деяких представницьких органах
 5. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних виборах. Статус члена виборного органу місцевого самоврядування має глава муніципального освіти, що обирається безпосередньо
 6. § 2. Місцева адміністрація
  правами для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами
 7. § 1. Поняття комерційного права
  права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й
 8. § 2. Джерела комерційного права
  права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм соціально-економічним
 9. § 1. Поняття і види підприємців
  права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці у відповідних організаційно-правових формах: індивідуальні підприємці, господарські
 10. § 2. Створення комерційних організацій
  права, закріпленість його за створюваної комерційною організацією. З економічної точки зору в даному випадку відбувається відокремлення функції продуктивного (комерційного) використання капіталу засновника від решти його капіталу, що власне і характерно для ринкової економіки. Особливо важливе значення це має при об'єднанні капіталів багатьох засновників для здійснення
© 2014-2022  yport.inf.ua