Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Права та обов'язки замовника

Основним обов'язком замовника, як це випливає із ст. 779 ЦК, є необхідність оплати наданої послуги. Оплата послуг виконавця здійснюється замовником у строки та в порядку, які зазначені у договорі возмездного надання послуг.
Оскільки послуги виявляються виконавцем відповідно до завдання замовника, останньому надається право повсякчас перевіряти хід і якість надаваних послуг, не втручаючись, однак, в оперативно-господарську діяльність виконавця (ст. 715 ЦК). Отже, замовник за договором возмездного надання послуг, так само як і за договором підряду, має можливість впливати на хід надання послуг і, відповідно, на отриманий результат.
У тому випадку, якщо виконавець не приступає своєчасно до виконання договору надання послуг або надає послуги настільки повільно, що виконання їх до строку стає явно неможливим, замовник набуває право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.
Якщо в процесі надання послуг виконавцем замовнику стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, замовник має право призначити йому розумний строк для усунення недоліків. При невиконанні виконавцем в призначений термін цієї вимоги замовнику також надається право відмовитися від договору надання послуг і вимагати відшкодування збитків або доручити надання послуг іншій особі за рахунок виконавця.
Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором возмездного надання послуг, надавати виконавцю сприяння у наданні послуг. При невиконанні ним даного обов'язку виконавець має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, або перенесення термінів надання послуг, або збільшення зазначеної в договорі ціни послуг (ст. 718 ЦК). При цьому згідно з п. 2 ст. 781 ГК у випадках, коли неможливість виконання виникла з вини замовника, послуги підлягають оплаті в повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором возмездного надання послуг.
Договір надання послуг, як і договір підряду, є двостороннім, тому до нього застосовуються наслідки невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором (ст. 719 ЦК). Виконавець має право не приступати до надання послуг, а розпочаті дії призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором возмездного надання послуг перешкоджає належному виконанню ним договору, а також за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін. Крім того, за наявності зазначених обставин виконавець має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків, якщо інше не передбачено договором возмездного надання послуг.
Згідно ст. 782 ГК замовнику надається право на односторонню відмову від виконання договору возмездного надання послуг за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат. На відміну від цього виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за договором возмездного надання послуг лише за умови повного відшкодування замовникові збитків.
У зв'язку з тим що виконавець надає послуги, здійснюючи певні дії або здійснюючи певну діяльність, яка невіддільна від його особистості, завершення таких дій або відповідної діяльності означає виконання за договором. Тому у ст. 779 ЦК не вказується на обов'язок замовника щодо прийняття результату послуги. У законі також немає вказівок щодо обов'язку виконавця здати замовнику результат послуги. З цього можна зробити висновок про те, що порядок приймання, докладно врегульований п. п. 1, 6, 7 ст. 720 ГК, не застосовується до відносин сторін договору надання послуг, оскільки суперечить особливостям предмета цього договору.
Разом з тим замовник по завершенні надання послуг повинен оцінювати отриманий виконавцем результат. При виявленні відступів від договору, що погіршують результат надання послуги, або інших недоліків він повинен негайно заявити про це виконавцю. Замовник, що виявив недоліки в отриманому від виконавця результаті послуги в момент її закінчення, має право посилатися на них тільки в тих випадках, коли вони були обумовлені ним або сторони дійшли згоди про можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення. Замовник, який не виконав цих вимог, позбавляється права посилатися на недоліки виконання, які могли бути встановлені при звичайному способі використання результату послуги (явні недоліки), якщо інше не передбачено договором возмездного надання послуг.
При виявленні після закінчення надання послуги відступів від договору або інших недоліків, які не могли бути встановлені в момент закінчення її надання при звичайному способі використання результату послуги (приховані недоліки), у тому числі таких, які були умисно приховані виконавцем, замовник зобов'язаний сповістити про це виконавця в розумний строк після їх виявлення.
У разі виникнення між замовником і виконавцем спору з приводу недоліків або їх причин на вимогу будь-якої з сторін договору повинна бути призначена експертиза. Витрати на експертизу несе виконавець, за винятком випадків, коли експертизою встановлено відсутність порушень виконавцем договору надання послуг або причинного зв'язку між його діями і виявленими недоліками. У цих випадках витрати на експертизу несе сторона, що зажадала призначення експертизи, а якщо вона призначена за угодою сторін, то витрати покладаються на обидві сторони в рівних частках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Права та обов'язки замовника "
 1. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  правами. До їх числа відносяться в першу чергу Уряд РФ, а також міністерства та відомства РФ і суб'єктів РФ. Інвесторами можуть бути і такі неурядові організації, наділені правами з управління федеральної власністю, як Російська академія наук (РАН). Якщо інвестиції здійснюються за рахунок позикових коштів, то слід мати на увазі, що позика і банківський кредит
 2. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість правил, що містяться в зазначеній главі ЦК, є диспозитивними і тому можуть
 3. 5.12. Договір підряду
  права, і обов'язки у замовника і підрядника; оплатним, оскільки витрати підрядника у витрачанні майна, а замовника - у виплаті винагороди. Виходячи з визначення договору підряду сторонами є підрядник і замовник, якими можуть бути організації, наділені правами юридичної особи, а також громадяни, вік яких не повинен бути менше 18 років. Однак
 4. Контрольні питання до § 5.12
  права та обов'язки підрядника? 4. Назвіть права та обов'язки замовника. 5. Яка відповідальність замовника і підрядника за договором підряду за порушення умов
 5. § 2. Місцева адміністрація
  правами для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами
 6. § 2. Правовий режим речей
  правами комерційних організацій. Адже підприємницьку діяльність можуть здійснювати не лише професійні підприємці, тобто фізичні та юридичні особи, зареєстровані як відповідно індивідуальних підприємців або комерційних організацій. Підприємництвом вправі займатися і некомерційні організації. Отже, якщо некомерційна організація
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в
 8. § 3. Виконання зобов'язань
  права кредитора за його зобов'язанням переходять до третьої особи відповідно до норм, що регламентують поступку права вимоги. Охарактеризована норма, мабуть, знайде широке застосування в підприємницькому обороті. Вона, зокрема, може бути застосована в ситуації, коли орендар нежитлового приміщення дізнається про неплатоспроможність свого орендодавця, яка може призвести до
 9. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  правами третіх осіб. У разі невиконання цього обов'язку продавцем покупець має право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. Основний обов'язок покупця - прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або
 10. § 1. Підряд
  права. Важливе значення у регулюванні відносин підряду мають спеціальні нормативні акти, розвиваючі норми ЦК про окремі види договорів підряду та спрямовані на врегулювання тих видів зобов'язань, які не знайшли відображення у ЦК. Так, відносини у сфері капітального будівництва регулюються Законом РФ від 26 червня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» [2] в частині, що не
© 2014-2022  yport.inf.ua