Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Система договорів возмездного надання послуг

Видове розподіл договорів возмездного надання послуг може будуватися за різними критеріями. Згідно ст. 783 ГК поряд із загальними положеннями про підряд до договору возмездного надання послуг застосовуються і положення про побутовому підряді, якщо замовником виступає громадянин-споживач. Це дає підстави для виділення в якості його видів:
- договору надання побутових послуг;
- договору надання послуг у сфері підприємницької діяльності.
Аналіз п. 2 ст. 779 ГК, а також законодавства, що регулює особливості возмездного надання послуг, дає можливість також провести класифікацію видів договору надання послуг за сферами господарської та соціально-культурної діяльності. У ст. 779 ГК дається приблизний перелік такого видового поділу, що включає послуги зв'язку, медичні, ветеринарні, аудиторські, консультаційні, інформаційні послуги, послуги з навчання, туристичного обслуговування та інші.
За вказаною підставі можна виділити наступні основні види таких послуг:
- послуги зв'язку та інформації;
- медичні послуги та послуги соціального характеру;
- ветеринарні послуги;
- аудиторські послуги;
- правові послуги;
- туристсько-екскурсійні послуги;
- послуги з навчання;
- послуги у сприянні зайнятості населення;
- послуги громадського харчування;
- готельні послуги;
- комунальні послуги;
- гігієнічні послуги;
- ритуальні послуги;
- спортивно-оздоровчі та санаторно-курортні послуги;
- культурно-видовищні послуги (1).
---
(1) Надалі будуть проаналізовані тільки ті з них, які мають специфіку в порівнянні з загальними положеннями, закріпленими в ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Система договорів возмездного надання послуг "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  системи державного резерву. При необгрунтованому ухиленні від укладення такого договору підрядник, крім спонукання до укладення договору, сплачує штраф у розмірі річного обсягу капітальних вкладень, визначеного в договорі, з урахуванням індексації. Укладання договорів на постачання і перевезення продукції для агропромислового комплексу є обов'язком постачальника такої продукції,
 2. § 1. Перевезення
  систематичних перевезень вантажів, то між ними можуть укладатися довгострокові договори про організацію перевезень. Але навіть при разове перевезення вимагається врегулювати взаємовідносини сторін, що виникають у зв'язку з поданням транспортного засобу для перевезення. У цьому випадку зобов'язання з надання таких грунтується на заявці вантажовідправника, прийнятої перевізником, тобто також має
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  системою права, тобто нормами різних галузей права: державного, адміністративного, трудового, кримінального, цивільного і всіх інших. Правові норми різних галузей права охороняють, тобто з точки зору законодавця забезпечують нормальне здійснення підприємницької діяльності. Якщо ж діяльність підприємця неправомірно порушується або існує загроза
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  система програмних заходів, порядок ресурсного забезпечення, джерела та обсяги фінансування, порядок та механізм управління, а також програмні заходи по напрямках. Важливим документом, спрямованим на забезпечення розвитку та державної підтримки інноваційної діяльності, є Постанова Уряду РФ від 26 грудня 1995 року № 1288 «Про першочергові заходи щодо
 6. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  система клірингу перебуває ще на стадії формування [9]. У зарубіжних же державах клірингові організації є невід'ємним елементом ринку цінних паперів. Найбільш відомі з них - Національна клірингова корпорація (США), Лондонська клірингова палата (Великобританія), Японська клірингова корпорація з цінних паперів та ін Обсяг роботи по клірингу під силу тільки організаціям,
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі. Від роботи банків багато в чому
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку: 1. Грошові кошти в касі та на рахунках у Центральному банку Російської Федерації. 2. Кошти в інших комерційних банках і кредитних організаціях. 3.
 9. § 1. Поняття і суб'єкти аудиторської діяльності
  система показників) діяльності Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 454 економічних суб'єктів, по которьм їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці (далі - Основні критерії). Існує ще ряд актів, присвячених питанням аудиторської діяльності,
 10. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  систему органів державної влади, вони залишаються публічними, владними органами, і в цьому їх схожість з органами державної влади. Компетенція органу місцевого самоврядування є складною правовою категорією, структура якої складається з предметів ведення, прав і обов'язків. Крім того, на думку ряду вчених, поняття компетенції має включати вказівку на просторові
© 2014-2022  yport.inf.ua