Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Право спільної сумісної власності подружжя

Необхідною попередньою умовою виникнення спільної власності подружжя є реєстрація шлюбу. Сімейні стосунки без державної реєстрації шлюбу не спричиняють виникнення спільної сумісної власності. Суперечка про розділ спільно нажитого в цьому випадку майна дозволяється за правилами про спільної часткової власності.
Все нажите подружжям під час зареєстрованого шлюбу майно, за деякими винятками, відноситься до їх сумісної власності незалежно від того, ким з них і за чий рахунок майно було придбано, створено, на чиє ім'я оформлено. Тим самим введена законна презумпція спільного (бездолевой) характеру подружнього майна (п. 1 ст. 256 ЦК; п. 1 ст. 33 СК). При цьому слід врахувати, що розділ спільного майна подружжя допускається і при збереженні їх шлюбу, а також може стосуватися лише певної частини цього майна. У такому випадку майно, нажите подружжям надалі, а також частина загального майна, яка не була поділена між ними, складають їх спільну власність (п. 6 ст. 38 СК).
Однак договором між подружжям може бути встановлений інший режим цього майна. Шлюбний договір може передбачати режим часткової, спільної або роздільної власності (в будь-яких поєднаннях), причому як усього майна подружжя, так і його окремих видів або майна кожного (або одного) з подружжя (наприклад, нерухомості або цінних паперів), а також стосуватися як наявного у них майна, так і майна, яке вони зможуть придбати в майбутньому (п. 1 ст. 42 СК).
Не всяке належить подружжю майно передбачається їх спільною сумісною власністю. До неї не відноситься:
по-перше, майно, що належало подружжю до вступу в шлюб;
по-друге, майно, отримане в дар або в порядку спадкування одним з подружжя під час шлюбу;
по-третє, речі індивідуального користування (наприклад, одяг і взуття), навіть придбані в період шлюбу за рахунок спільних коштів (за винятком коштовностей та інших предметів розкоші, визнаних об'єктами сумісної власності незалежно від того, хто з подружжя ними користувався).
Таке майно складає їх роздільну власність (п. 2 ст. 256 ЦК; ст. 36 СК). Майно, що належить одному з подружжя (наприклад, придбаний до шлюбу житловий будинок або дача), може бути визнане їх спільною власністю, якщо протягом шлюбу за рахунок спільного майна подружжя або особистого майна другого з подружжя було зроблено вкладення, значно збільшують вартість цього майна (капітальний ремонт, реконструкція, переобладнання тощо). Але і це правило не застосовується, якщо договором між подружжям збережена роздільність їхнього майна.
Володіння, користування і розпорядження спільним майном подружжя здійснюються за їх обопільною згодою. При вчиненні одним із подружжя угоди щодо розпорядження спільним майном подружжя передбачається, що він діє за згодою другого з подружжя (п. 2 ст. 35 СК).
Спільне майно подружжя може бути об'єктом стягнення кредиторів лише за спільними зобов'язаннями подружжя. За зобов'язаннями одного з подружжя його кредитори можуть звернути стягнення на спільне майно тільки у випадку, якщо судом буде встановлено, що всі, отримане за зобов'язаннями цього чоловіка, було використано на потреби сім'ї або спільне майно подружжя було придбано або збільшено за рахунок коштів, отриманих одним з подружжя злочинним шляхом (п. 2 ст. 45 СК).
В інших випадках спільне майно подружжя не може бути об'єктом стягнення кредиторів одного з них за його особистими боргами. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення повинна бути звернена насамперед на майно, що перебуває в його одноосібної власності. Лише при його недостатності кредитори можуть зажадати виділу з спільного майна подружжя частки подружжя-боржника, яка належала б йому при поділі цього майна (п. 3 ст. 256 ЦК; п. 1 ст. 45 СК), тобто здійснення розділу подружнього майна, що тягне припинення спільної власності.
При цьому кредитори одного з подружжя можуть зіткнутися, наприклад, з тим, що шлюбним контрактом подружжя встановлений режим часткової власності їх спільного майна, при якому іншому дружину належить завідомо велика частина такого майна. Тому подружжя зобов'язані повідомляти своїх кредиторів про укладення, а також про зміну і розірвання шлюбного договору під страхом відповідальності за своїми особистими зобов'язаннями незалежно від його змісту (п. 1 ст. 46 СК), тобто, зокрема, незалежно від розміру передбачених їм часток у праві на спільне майно (які в цьому випадку можна припускати рівними).
Відносини спільної сумісної власності подружжя припиняються також з розірванням шлюбу, що тягне за собою і поділ спільного сумісного майна. При цьому загальні борги подружжя розподіляються між ними пропорційно присуджених їм часткам (п. 3 ст. 39 СК).
Смерть одного з подружжя теж тягне припинення спільної сумісної власності. До його спадкоємців переходить як майно, що належало особисто померлому, так і його частка у спільній сумісній власності, яка визначається за викладеними вище правилами.
У разі визнання шлюбу недійсним та спору про розділ майна, нажитого подружжям спільно в період від реєстрації шлюбу до моменту визнання його недійсним, застосовуються правила про спільної часткової власності. Проте суд має право визнати за чоловіком, права якого порушені укладанням такого шлюбу (сумлінним чоловіком), право на поділ майна за правилами про спільну сумісну власність (п. 4 ст. 30 СК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Право спільної сумісної власності подружжя "
 1. § 3. Право спільної сумісної власності
  правовий режим: спільної сумісної, спільної часткової та індивідуальної власності. При цьому законним режимом майна подружжя вважається режим спільної власності. Обов'язковою умовою виникнення права спільної сумісної власності подружжя є їх стан у шлюбі, зареєстрованому у встановленому порядку. Особи, які проживають разом без реєстрації шлюбу, правом спільної
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум про омніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика
 4. Стаття 38. Поділ спільного майна подружжя
  правового режиму подружнього майна, але і вирішення всіх питань, що стосуються майнових відносин подружжя (див. коментар до п. 1 і 2 ст. 42 СК), б) шлюбний договір визначає " юридичну долю "не тільки нажитого, а й майбутнього майна; в) форма шлюбного договору тільки нотаріальна, тоді як угоду про розділ майна може бути посвідчений у нотаріуса лише за бажанням
 5. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками сільськогосподарських організацій - як правило, колишніми городянами. Створення селянського господарства починається з придбання земельної ділянки. Він може бути отриманий в результаті виходу зі складу сільськогосподарської організації як
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  правовий акт, б) нормативний договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, громадського
 7. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  правового регулювання та віднесеної до ведення цивільного законодавства (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а право на її здійснення - один з елементів змісту правоздатності громадянина (ст. 18 ГК) * (190). Громадяни, які працюють за трудовим договором, не є підприємцями, оскільки їх діяльність не містить необхідних ознак. Набагато більше підстав вважатися підприємцями і
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  правовими наслідками, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її вчинення. По-третє, необхідно, щоб
 9. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  правопорядков норм про право приватної власності на землю. Норми про приватної власності на землю закріпила Конституція РФ 1993 р., вказавши, що "земля та інші природні ресурси можуть перебувати у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності" (ст. 9). У результаті було усунуто, що не виправдало себе панування виключної державної власності на землю.
 10. § 1. Поняття і види права спільної власності
  правові освіти; при цьому можливе будь-яке їх поєднання. Існуючий в радянський час заборона на спільну власність соціалістичних організацій і громадян в даний час не діє, тому цілком допустима спільна часткова власність громадян та юридичних осіб, громадян та Російської Федерації, суб'єктів Федерації, муніципальних утворень. Підстави виникнення права спільної
© 2014-2022  yport.inf.ua