Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Право спільної сумісної власності членів селянського (фермерського) господарства

Майно селянського (фермерського) господарства належить його членам на праві спільної власності, якщо договором між ними не встановлено інше (п. 1 ст. 257 ЦК) < 1>. На відміну від раніше діючого порядку закон встановлює тут презумпцію спільної, а не часткової власності, що більшою мірою відповідає суті цього господарства як сімейно-трудовий спільності громадян, які, подібно подружжю, знаходяться в особисто-довірчих відносинах один з одним. При наявності часткової власності учасників фермерського господарства їх частки також визначаються їх угодою, а за його відсутності визнаються рівними.
---
(1) Див також п. 3 ст. 6 Федерального закону від 11 червня 2003 р. N 74-ФЗ "Про селянське (фермерське) господарство" / / Відомості Верховної. 2003. N 24. Ст. 2249 (далі - Закон про СФГ).
Попередньою умовою виникнення спільної власності фермерського господарства є його створення. Воно виникає на основі спеціальної угоди учасників і підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для індивідуальних підприємців, з моменту якої і вважається створеним.
У спільній власності членів селянського (фермерського) господарства перебувають земельна ділянка, насадження, господарські та інші будівлі, меліоративні та інші споруди, продуктивна і робоча худоба, птиця, сільськогосподарська та інша техніка і обладнання, транспортні засоби , інвентар та інше майно, придбане для господарства на спільні кошти його членів. Плоди, продукція та доходи, отримані в результаті діяльності селянського (фермерського) господарства, також є спільним майном його членів і використовуються за угодою між ними (п. 3 ст. 257 ЦК).
Інше майно невиробничого характеру (житловий будинок, предмети споживання, домашньої обстановки та вжитку тощо) становить об'єкт загальної (або роздільної) власності подружжя або об'єкт власності окремих учасників фермерського господарства. Таким чином, у фермерському господарстві можуть співіснувати різні види спільної власності, що вимагає розрізняти об'єкти, складові:
1) спільне майно учасників господарства, включаючи подружжя (п. 2 і п. 3 ст. 257 ЦК);
2) спільне майно подружжя, одночасно є учасниками фермерського господарства (п. 2 ст. 33, п. 2 ст. 34 СК);
3) особисте майно окремих учасників господарства, включаючи приватне майно кожного з подружжя (ст. 36 СК).
Володіння і користування спільним майном здійснюється членами селянського (фермерського) господарства спільно, у порядку, визначеному їх спільним угодою. Їм же визначається і порядок розпорядження спільним майном, яке в інтересах усього господарства зазвичай здійснює його голова. Тому й угоди в інтересах господарства вчиняються його главою, причому закон презюмирует, що укладені ним угоди скоєні саме в загальних інтересах господарства (ст. 8 Закону про СФГ). Кредитори за такими угодами звертають стягнення на спільне майно господарства (якщо, зрозуміло, з обставин не випливає, що угода укладена в особистих інтересах голови господарства). Інші учасники фермерського господарства відповідають за своїми зобов'язаннями особистим майном (якщо тільки угода не укладена в інтересах господарства), а також своєю потенційною часток у майні господарства.
З метою збереження фермерських господарств закон не передбачає для їх членів можливості вимагати виділу майна при виході з такого господарства, встановлюючи положення про те, що знаходяться у спільній власності членів фермерського господарства земельну ділянку і засоби виробництва при виході одного з учасників розділу не підлягають. Вирізняється учасник має право претендувати лише на отримання від учасників, що залишилися грошової компенсації, сумірною його частці (п. 2 ст. 258 ЦК; ст. 9 Закону про СФГ).
Право спільної сумісної власності селянського (фермерського) господарства припиняється з припиненням його діяльності у випадках, перерахованих у ст. 21 Закону про СФГ, в тому числі у зв'язку з виходом з нього всіх його членів. При припиненні діяльності фермерського господарства його майно підлягає розподілу за загальними правилами ЦК, передбаченим для розділу майна, що перебуває у спільній або в частковій власності (ст. 258 ЦК; п. 4 ст. 9 Закону про СФГ). При розподілі майна селянського (фермерського) господарства або виході з господарства одного з його членів частки членів селянського (фермерського) господарства у праві спільної власності на майно господарства визнаються рівними, якщо угодою між ними не встановлено інше.
Якщо в складі фермерського господарства знаходяться подружжя, то їх право на спільне майно господарства визначається правилами про спільну власність такого господарства, а не про спільну власність подружжя (п. 2 ст. 33 СК). Але майно, придбане знаходяться у складі фермерського господарства подружжям за рахунок доходів від участі в ньому, відноситься вже до спільної власності подружжя (п. 2 ст. 34 СК), а не до спільної власності учасників господарства (якщо тільки мова не йде про об'єкти виробничого призначення, придбаних подружжям для потреб свого господарства). Ці обставини необхідно враховувати при розділі майна фермерського господарства.
Додаткова література
Зімілева М.В. Загальна власність у радянському цивільному праві / / Уч. зап. ВИЮН. Вип. 2. М., 1941.
Мананкова Р.П. Правовідносини спільної часткової власності громадян за радянським законодавством. Томськ, 1977.
Маркова М.Г. Поняття і зміст права спільної власності / / Нариси з цивільного права. Л., 1957.
Скловський К.І. Застосування законодавства про власність та володінні. Практичні питання. М., 2004.
Скловський К.І. Власність в цивільному праві. Навчально-практичний посібник. М., 1999.
Тагайназаров Ш. Загальна часткова власність у радянському цивільному праві. Душанбе, 1966.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Право спільної сумісної власності членів селянського (фермерського) господарства "
 1. § 3. Право спільної сумісної власності
  правовий режим: спільної сумісної, спільної часткової та індивідуальної власності. При цьому законним режимом майна подружжя вважається режим спільної власності. Обов'язковою умовою виникнення права спільної сумісної власності подружжя є їх стан у шлюбі, зареєстрованому у встановленому порядку. Особи, які проживають разом без реєстрації шлюбу, правом спільної
 2. § 4. Акціонерні товариства
  правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі
 3. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  правових форм, передбачених чинним законодавством. Тут застосовуються різні моделі організації господарської діяльності та управління нею. В аграрному секторі представлені як специфічні тільки для нього форми організації підприємницької діяльності (наприклад, сільськогосподарські кооперативи та селянські господарства), так і аналогічні тим, які широко використовуються
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 338 раніше не були працівниками або учасниками сільськогосподарських організацій - як правило, колишніми городянами. Створення селянського господарства починається з придбання земельної ділянки. Він може бути отриманий в результаті виходу зі складу сільськогосподарської організації як
 5. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  правового регулювання та віднесеної до ведення цивільного законодавства (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а право на її здійснення - один з елементів змісту правоздатності громадянина (ст. 18 ГК) * (190). Громадяни, які працюють за трудовим договором, не є підприємцями, оскільки їх діяльність не містить необхідних ознак. Набагато більше підстав вважатися підприємцями і
 6. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  правопорядков норм про право приватної власності на землю. Норми про приватної власності на землю закріпила Конституція РФ 1993 р., вказавши, що "земля та інші природні ресурси можуть перебувати у приватній, державної, муніципальної та інших формах власності" (ст. 9). У результаті було усунуто, що не виправдало себе панування виключної державної власності на землю.
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум проомніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
 8. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  правову форму передачі майна іншим особам. У той же час, оскільки спадкування виникає після смерті (оголошення померлим), спадкодавець хоча і є суб'єктом спадкового правонаступництва, але не стає суб'єктом спадкових правовідносин. Закон не диференціює наследодателей з яких-небудь ознаками, в той же час наявність у спадкодавця спеціального ознаки може впливати
 9. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні, благодійні та інші фонди - п. 3 ст. 48 ЦК), а іноді в яких вони не мають і самого членства (ст. 118 ГК), питання про спадкування не Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 10. право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум про омніум] - право, необхідне для всіх 42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право 43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові 44. JUS SOLI [юс
  право на войну 38. JUS COGENS [юс когенс] - неоспоримое право, твердое право 39. JUS IN BELLO [юс ин бэлло] - право войны 40. JUS GENTIUM [юс гэнциум] - право народов, международное право 41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс нэсариум про омниум] - право, необходимое для всех 42. JUS PUBLICUM [юс публикум] - публичное право 43. JUS SANGUINIS [юс сангинис] - право крови 44. JUS SOLI [юс
© 2014-2022  yport.inf.ua