Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Пешине Н.Л.. Державна влада і місцеве самоврядування в Росії: проблеми розвитку конституційно-правової моделі, 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА V. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Організація місцевого господарства, місцевої економіки є найважливішою, по суті, основною сферою діяльності суб'єктів місцевого самоврядування. Економічні причини стали і однією з передумов відділення місцевого самоврядування від державної влади. У цій області найбільш яскраво проявляється дуалістичний характер російського місцевого самоврядування. З одного боку, норми Цивільного кодексу Російської Федерації визнають муніципальні освіти суб'єктами цивільного права, які виступають у цивільному обороті на рівних підставах з державою, фізичними, юридичними особами та іншими його учасниками. З іншого боку, органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право керувати місцевою економікою, здійснювати правове регулювання цієї сфери, тобто виступати в якості публічного суб'єкта, який диктує свою волю іншим учасникам цивільного обороту. При цьому місцеве самоврядування має підкорятися державним звичаями, виходити у своїй економічній діяльності з норм, встановлених законодавством Російської Федерації.
Для різних моделей взаємини державної влади та місцевого самоврядування характерні і різні типи економічної взаємодії державних і місцевих органів. Для адміністративної моделі характерне делегування органам місцевого самоврядування функцій з управління державним майном, здійснення жорсткого контролю за ними у сфері їх власної економічної або фінансової діяльності. При децентралізованій моделі органи місцевого самоврядування самостійно визначають форми і методи здійснення власної економічної діяльності, вони, функціонуючи як господарюючі суб'єкти, нічим не відрізняються від будь-яких інших суб'єктів цивільного права. Взаємовідносини місцевого самоврядування з державою при даній формі засновані, як правило, на принципі рівноправності сторін. Держава, зацікавлена в реалізації яких своїх економічних проектів на місцевому рівні, повинно "домовлятися" з органами місцевого самоврядування і, по суті, залучати його органи на цивільно-правовій основі для їх (проектів) здійснення. Дуалістичну модель характеризує наявність і того й іншого виду відносин. Органи місцевого самоврядування можуть виступати в ряді випадків як економічно самостійні суб'єкти, проводити власну економічну політику на муніципальному рівні. Однак робити це вони мають право лише в тих межах, які визначені для них державою. Держава при дуалістичної моделі взаємовідносин, реалізуючи власні економічні завдання, покладає на органи місцевого самоврядування певні обов'язки, делегує повноваження в економічній сфері та контролює їх виконання.
У Російській Федерації реалізується останній з описаних типів взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в економічній сфері. Держава встановила особливу форму власності - муніципальну, гарантувало ряд майнових прав муніципалітетам. Але якщо в період з моменту прийняття Конституції Російської Федерації і до 2000 муніципальні освіти розглядалися як самостійні економічні суб'єкти не тільки в приватноправових, а й у публічно-правових питаннях, то в даний час, в світлі положень нового законодавства, вони зберегли лише право самостійної участі в цивільному обороті на рівних з іншими суб'єктами цивільного права підставах. Свою самостійність у публічно-правовому сенсі, тобто як суб'єкта, що регулює відносини у сфері економіки, місцеве самоврядування багато в чому втратило. Так, конституційне право на встановлення місцевих податків і зборів було зведено, по суті, до вибору органами місцевого самоврядування ставки того чи іншого місцевого податку, передбаченого Податковим кодексом. Власне, і ставка місцевого податку теж не може встановлюватися органами місцевого самоврядування на свій розсуд, її межі визначені в законодавстві. Жорсткий контроль здійснюють органи державної влади за місцевим самоврядуванням в бюджетній сфері. Встановлено відповідальність за невиконання делегованих повноважень в економічній області. Держава закріпила право своїх органів в ряді випадків втручатися і у вирішення питань місцевого значення в господарській сфері. Якщо органи місцевого самоврядування або їх посадові особи проявлять себе як "невмілі господарники" (детально такі випадки були розглянуті вище), держава допускає можливість їх відсторонення, розпуску, відмови від посади і призначення своїх представників для управління місцевим господарством. Ці зміни в законодавстві ще раз підкреслюють той факт, що держава "розвернуло" напрямок розвитку дуалістичної моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування. Змішана модель все більше і більше наближається до моделі адміністративної. В якості можливого негативного наслідки таких змін можливе позбавлення місцевого самоврядування його економічної основи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава V. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  глава муніципального освіти, які вважають, що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом порушена їх компетенція. Крім судів загальної юрисдикції захист прав місцевого самоврядування здійснюється в арбітражному судочинстві. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 192 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації органи місцевого самоврядування
 2. Глава 17. Міжмуніципального співробітництва
  правовий характер. Це так звані правові акти про співпрацю. Законодавчо муніципальних утворень надано право на створення асоціацій або союзів муніципальних утворень в кожному суб'єкті Російської Федерації. У свою чергу, поради муніципальних утворень суб'єктів Російської Федерації можуть утворювати єдине загальноросійське об'єднання муніципальних утворень, в
 3. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  глава муніципального освіти, а в разі, якщо вказана посадова особа є главою місцевої адміністрації - голова представницького органу муніципального утворення, який обирається цим органом зі свого складу. У статуті муніципального освіти важливо чітко закріпити внутрішню організацію представницького органу, що включає його структурні підрозділи: а) керівників -
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  глава муніципального освіти, що обирається безпосередньо громадянами, що входить до складу представницького органу місцевого самоврядування та є його головою. Даний статус - лише одна з його службових ролей. Глава муніципального освіти не тільки працює у складі представницького органу, керуючи їм, але і є вищою посадовою особою свого муніципального освіти в
 5. § 2. Місцева адміністрація
  глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за посадою; в другій - особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень,
 6. § 2 . Статут муніципального освіти
  глава міста. Формованим органом місцевого самоврядування, наділеним виконавчо-розпорядчими повноваженнями, є адміністрація міста. Посадовими особами органів місцевого самоврядування є виборні або працюють за контрактом (трудовим договором) особи, які виконують організаційно-розпорядчі функції в органах місцевого самоврядування та не належать до категорії
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  глава господарства представляє в цивільно-правових відносинах всіх учасників господарства. За такими угодами майно набувається в спільну власність, можлива відповідальність також може бути поширена на спільне майно. ГК РФ і закон про селянське господарство вирішують питання про характер спільної власності на майно господарства прямо протилежними шляхами: ГК РФ в ст. 257 говорить про
 8. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  глава муніципального освіти обирається представницьким органом місцевого самоврядування зі свого складу. Зазначені органи та посадові особи також не вправі вносити пропозиції про звільнення глави муніципального освіти від займаної посади; --- - Див: Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 24 січня 1997 р. N 1-П "У справі про
 9. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  глава муніципального освіти і представницький орган місцевого самоврядування формуватимуть районну виконавчу владу, очолювати яку повинен голова адміністрації, що затверджується представницьким органом місцевого самоврядування та вноситься на розгляд представницького органу місцевого самоврядування главою суб'єкта Російської Федерації. При цьому і глава муніципального освіти
 10. § 2. Рівні здійснення місцевого самоврядування
  глава муніципального освіти - голова адміністрації міста, міська Дума, що утворюють адміністрацію міста органи і посадові особи, міська муніципальна виборча комісія. Згідно ст. 58 Статуту райони м. Владивостока, будучи його адміністративно-територіальними одиницями, утворюються з урахуванням історичних, географічних, містобудівних особливостей, чисельності населення,
© 2014-2022  yport.inf.ua