Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
Наступна »
Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009 - перейти до змісту підручника

Передмова

Бюджетне право є одним з найскладніших інститутів фінансового права.
Питання правового регулювання бюджетних відносин в сучасних умовах набувають все більшої актуальності. Вивчення норм бюджетного права, розуміння механізму їх дії, питань бюджетних повноважень, бюджетного контролю, відповідальності за порушення бюджетного законодавства та інших стало гострою необхідністю для сучасних юристів, співробітників представницьких і виконавчих органів державної влади федерального і регіонального рівнів, органів місцевого самоврядування, а також підприємців і громадян. Інтерес до теорії та практиці бюджетного регулювання та бюджетного процесу, правового регулювання державного та муніципального боргу, правового регулювання доходів і витрат бюджетної системи, правового режиму цільових бюджетних фондів безсумнівний, оскільки бюджет (у всіх його проявах) є публічно-правовою категорією і служить для вираження виключно загальнодержавних інтересів.
Цей підручник характеризується рядом позитивних моментів, що вигідно відрізняють його від інших посібників в області бюджетного права і дозволяють вважати одним з найбільш якісних навчальних видань, призначених для вивчення права в юридичних та економічних вузах країни. У підручнику знайшло відображення концептуальне бачення сучасних проблем бюджетного права та економіки в їх співвідношенні і подальшому розвитку. При цьому автори враховували зміни, які відбулися в конституційних основах держави, а також в економічній концепції Російської держави і в правовій науці.
Особливу увагу автори підручника приділяють питанням, що стосуються останніх змін Бюджетного кодексу РФ. Ця обставина безсумнівно надає цінність даного видання як навчального матеріалу, призначеному для вивчення фінансово-правових дисциплін, передбачених навчальними програмами юридичних та економічних вузів.
Перевагою підручника є також те, що його не можна назвати вузькопрофільних виданням. Зміст матеріалу, його обсяг, форма і метод викладу дозволять користуватися цим підручником не тільки студентам юридичних та економічних вузів, а й широкому колу практичних працівників у галузі економіки та права.
Автори висловлюють подяку викладачам кафедри фінансового права Державного університету - Вищої школи економіки (ДУ-ВШЕ), особисто завідувачу кафедри, доктору юридичних наук А.Н. Козиріна і професору кафедри, доктору юридичних наук А.А. Ялбулганова.
Заслужений юрист Російської Федерації,
доктор юридичних наук,
професор І.І. Кучеров
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  1. Не допускається без згоди автора внесення до його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір,
 3. Передмова
  В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги , але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися? Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він,
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  Право на недоторканність твору існувало ще в радянському законодавстві. Зокрема, ст. 480 ГК РРФСР 1964 року гарантувала охорону недоторканності творів, вказуючи, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити які б то не було зміни як в самий твір, так і в його назву і в позначення
 5. Література
  Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 6. ПЕРЕДМОВА
  У 1997 р. побачила світ наша спільна книга, присвячена загальним положенням договірного права, яка, як нам здається, мала певний успіх і у відомому сенсі сприяла пробудженню інтересу до серйозних наукових досліджень у цій галузі цивільного права. Вихід у світ зазначеної книги мав і інший наслідок: нам неодноразово доводилося відповідати на запитання колег юристів (у тому
 7. Коментар до статті 22.3
  1. Федеральні органи виконавчої влади, їх установи і територіальні органи, наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями згідно п. 3 ч. 1 ст. 22.1 КоАП, є юридичними особами. Статус юридичної особи поширюється також на державні органи, що здійснюють контрольні, наглядові функції, зазначені в гол. 23 КпАП. 2 . Згідно п. 1 ст. 61 ГК ліквідація
 8. Передмова
  Спадкові правовідносини - це один з найдавніших видів відношенні, який існував, існує і буде існувати незалежно від соціального розвитку суспільства, економічної та політичної ситуації в країні. Зміни державного устрою та економічних відносин, що відбулися в нашій країні в останні десятиліття, спричинили зміни в законодавстві про спадщину. Громадяни,
 9. Передмова
  Право - вельми складний об'єкт для вивчення, і, щоб перейнятися ним, потрібні роки важкої праці. До права цілком можна віднести висловлювання Томаса Гоббса про те, що значення філософії та моралі потрібно оцінювати не за тим вигодам, які дає їх знання, а по тому збитку, який наносить їх незнання. Тільки при такому підході можна зробити обгрунтовані висновки про основні правових системах
 10. Передмова
  Останнім часом саморегульовані організації (СРО) набувають все більш широке поширення. З легкої руки законодавця сьогодні їх можна зустріти навіть там, де ще кілька років тому уявити собі наявність таких організацій було б просто неможливо. Саморегулівні організації ростуть в російському правовому полі, як гриби після дощу, малозрозумілі сторонньому спостерігачеві,
 11. Соціальна допомога.
  Одним з найважливіших і ефективних напрямків соціального контролю над девиантностью є надання соціальної, психологічної, медичної допомоги «виключеним», «принижених і ображених» - страждають наркотичною та алкогольною залежністю, бездомним і безробітним, жертвам злочинів і сімейного насильства, суїцидентам, безпритульним, біженцям і вимушеним переселенцям, особам,
 12. Передмова
  Служба судових приставів Міністерства юстиції Російської Федерації в сучасних умовах відіграє позитивну роль у зміцненні законодавства, ліквідації правового нігілізму і виробленню в суспільстві істинно ціннісного ставлення до права як до соціального інституту, без якого не можна вирішувати стратегічні завдання підвищення ефективності правового впливу на суспільні відносини.
 13. Стаття 146. Порушення авторських і суміжних прав Коментар до статті 146
  1. Стаття 44 Конституції РФ проголошує охорону інтелектуальної власності громадян. Авторське право виникає у зв'язку із створенням та використанням творів науки, включаючи програми для ЕОМ, літератури і мистецтва. Суміжні права - у зв'язку із створенням та використанням фонограм та відеофільмів, виконанням вистав та музичних творів, передач радіо-і телемовлення. Автором є
 14. ПЕРЕДМОВА
  Для успішної підготовки кадрів сучасних юристів відчувається потреба в підручниках, які, з одного боку, відповідали б державним освітнім стандартам, а з іншого - базувалися б на апробованих курсах лекцій та навчально-методичних посібниках, відображали б накопичений вузівський педагогічний досвід, що відбуваються в країні зміни , поточне законодавство, соціальну практику.
© 2014-2022  yport.inf.ua