Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 6. Припинення діяльності юридичних осіб. Неспроможність (банкрутство)


1. Юридичні особи припиняють свою діяльність у порядку, встановленому законом.
Розрізняють розпорядницьке і добровільне підстави припинення діяльності юридичних осіб.
Добровільним підставою є рішення органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами (п. 1 ст. 57, п. 2 ст. 61, п. 1 ст. 68 ЦК). До розпорядчих підстав відносяться: рішення засновників (учасників) (п. 1 ст. 57, п. 2 ст. 61 ЦК), рішення уповноважених державних органів (п. 2 ст. 57 ЦК), рішення суду (п. 2 ст. 57 , п. 2 ст. 61, ст. 65 ЦК). До них примикає реорганізація юридичної особи за згодою уповноважених державних органів.
Державні та муніципальні підприємства і фінансовані власником установи припиняють діяльність тільки в розпорядчому (примусовому) порядку. До решти організаційно-правовими формами застосовні обидва види підстав.
З точки зору наслідків припинення юридичних осіб розрізняють реорганізацію, при якій обов'язки реорганізованих юридичної особи в порядку правонаступництва переходять до інших осіб, та ліквідацію - з припиненням юридичної особи без переходу його прав і обов'язків у порядку правонаступництва до іншим особам.
Реорганізація може здійснюватися у формі злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Злиття юридичних осіб - форма реорганізації, при якій два (або більше) юридичних особи припиняють існування і виникає одне нове. У разі приєднання одна юридична особа (присоединяемое) припиняє існування і вливається зі своїм активом і пасивом до складу іншого (до якого відбувається приєднання). При злитті та приєднанні актив і пасив припинили існування юридичних осіб переходить за передавальним актом до тієї організації, в рамках якої вони опинилися після приєднання або злиття.
У разі поділу одна юридична особа поділяється на два (або більше) юридичних особи, в результаті чого поділюване припиняє існування і на його місці виникають два (або більше) юридичних особи. Виділення є антиподом приєднання: зі складу певної юридичної особи виділяється одне (або більше) нову юридичну особу, при цьому колишнє юридична особа зберігає існування і поряд з ним починає функціонувати нове (виділене). При поділі і виділенні актив і пасив раніше існуючого юридичної особи поділяються в частинах ("пропорціях"), що закріплюються в роздільному балансі між новоствореними (реорганізованими) юридичними особами.
Стосовно до перетворенню в п. 5 ст. 58 ГК використані два нерівнозначних поняття: "перетворення юридичної особи одного виду в юридичну особу іншого виду" і "зміна організаційно-правової форми". Перше поняття, як випливає з § 1 цієї глави, ширше і видається більш вдалим. При перетворенні всі активи і пасиви, права та обов'язки юридичної особи зберігаються в колишньому стані.
Передавальний акт та розподільчий баланс, як документи про правонаступництво, повинні відповідати ряду обов'язкових вимог до оформлення та змісту. У передавальному акті або роздільному балансі повинні бути відображені перелік переданого майна, порядок і пропорції зміни, розділу майна.
Вельми рідко застосовується в російській практиці примусова реорганізація, здійснювана на вимогу компетентних органів влади.
Реорганізація юридичної особи у формі перетворення вважається завершеною з моменту державної реєстрації знову виниклого юридичної особи (а перетворене юридична особа - припинив існування). Реорганізація у формі злиття - з моменту державної реєстрації знову виниклого юридичної особи (а реорганізовані юридичні особи вважаються прекратившими свою діяльність). Реорганізація у формі поділу - з моменту державної реєстрації останнього з новопосталих юридичних осіб (а реорганізоване юридична особа - припинив діяльність). Реорганізація у формі виділення - з моменту державної реєстрації останнього з новопосталих юридичних осіб. Реорганізація у формі приєднання - з моменту внесення до державного реєстру запису про припинення діяльності останнього з приєднаних юридичних осіб.
Якщо реорганізація тягне за собою припинення діяльності одного або декількох юридичних осіб, реєструючий орган вносить до державного реєстру запис про припинення діяльності таких юридичних осіб, за загальним правилом, після отримання інформації від відповідного реєструючого органу про державну реєстрацію знову виниклих юридичних осіб.
Відмінною особливістю ліквідації (крім її суті) є створення спеціальної освіти - ліквідаційної комісії (ліквідатора), яка діє від імені юридичної особи за аналогією з його органами і до якої переходять повноваження з управління справами цієї юридичної особи (п. 3 ст. 62, п. п. 1, 3, 4 ст. 63 ЦК). Ліквідаційна комісія діє протягом обмеженого терміну часу - з моменту її призначення після прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи і до внесення запису про ліквідацію юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Правомочності ліквідаційної комісії мають цільовий характер. Вона управляє справами юридичної особи (так само, як його органи в звичайних умовах), виступає в суді від імені юридичної особи (як і його органи в звичайних умовах), набуває цивільних прав і бере не всі цивільні обов'язки для юридичної особи, а тільки ті , які безпосередньо пов'язані з процесом ліквідації юридичної особи. Фінансові документи підписує або голова ліквідаційної комісії, якщо він пойменований у рішенні про призначення комісії, або всі члени ліквідаційної комісії "*".
---
"*" Див: п. 12 інформаційного листа Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 13 січня 2000 р. N 50 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з ліквідацією юридичних осіб (комерційних організацій)" / / ВВАС РФ. 2000. N 3. С. 23.
Ліквідація оформляється шляхом складання проміжного і підсумкового ліквідаційного балансу. Проміжний ліквідаційний баланс містить відомості про склад майна юридичної особи, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду (п. 2 ст. 63 ЦК). За аналогією складається остаточний ліквідаційний баланс. У ньому також вказується доля залишилося після задоволення вимог кредиторів майна юридичної особи.
За загальним правилом, що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно юридичної особи:
1) передається власнику або особам, які мають інші речові права на це майно, якщо засновники мають право власності або інше речове право на майно ліквідованого юридичної особи (унітарні підприємства та установи; п. 7 ст. 63 ЦК);
2) розподіляється між засновниками (учасниками) юридичної особи, що мають зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи та її майна (господарські товариства і товариства, кооперативи; п. 7 ст. 63 ЦК);
3) направляється відповідно до установчих документів юридичної особи, щодо якої його засновники (учасники) не мають майнових прав, на цілі, в інтересах яких воно було створено, і (або) на благодійні цілі, або в дохід держави (громадські та релігійні організації (об'єднання), фонди, об'єднання юридичних осіб (п. 3 ст. 119 ЦК , п. 1 ст. 20 Федерального закону від 12 січня 1996 р. N 7-ФЗ "Про некомерційні організації")).
Документація і бухгалтерська звітність ліквідованого юридичної особи передаються на зберігання до державного архіву.
Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а воно саме - припинив існування після внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Орган, який здійснює державну реєстрацію, публікує відомості про ліквідацію юридичної особи в офіційному друкованому органі.
Сучасне цивільне законодавство приділяє велику увагу питанню гарантій прав кредиторів юридичної особи при його припинення. Вони виражаються в наступному:
1) суб'єкт, який прийняв рішення про реорганізацію юридичної особи, або ліквідаційна комісія зобов'язані письмово повідомити кредиторів про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення;
2) ліквідаційна комісія зобов'язана виявити кредиторів;
3) кредитор реорганізованих юридичної особи має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання боржника;
4) юридичні особи несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном;
5) передбачено субсидіарну відповідальність низки юридичних осіб;
6) передбачена солідарна відповідальність за зобов'язаннями реорганізованого юридичної особи новопосталих осіб, якщо розділовий баланс не дає можливості визначити правонаступника реорганізованого юридичної особи;
7) розподіл майна ліквідованого юридичної особи при його недостатності між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам вимог, що підлягають задоволенню;
8) документ, що оформляє припинення юридичної особи, повинен містити, зокрема, відомості про заявлені кредиторами вимогах, про результати їх розгляду, правонаступництво (у разі наявності такого) за всіма зобов'язаннями юридичної особи у відношенні всіх його кредиторів та боржників, включаючи і зобов'язання, оспорювані сторонами ;
9) кредитор має право звернутися до суду з позовом до ліквідаційної комісії у разі відмови останньої в задоволенні його вимог або ухилення від їх розгляду;
10) передбачена можливість задоволення вимог кредитора, заявлених після закінчення терміну, встановленого ліквідаційною комісією для їх подання.
2. Великий специфікою відрізняються відносини, пов'язані з неспроможністю (банкрутством) юридичних осіб.
У працях В.В. Зайцевої, М.І. Кулагіна, Г.Ф. Шершеневича та ін містяться різні характеристики неспроможності, які в узагальненому вигляді можна звести до засвідченої судом нездатності боржника виконувати свої зобов'язання перед кредиторами внаслідок нестачі майна. Банкрутство в законодавстві країн континентальної Європи вважається кримінально-правовою стороною неспроможності. Така традиція простежувалася і в дореволюційній Росії, де до того ж для визнання банкрутства спочатку було потрібно визнання боржника неспроможним в цивільному процесі. У англосаксонській правовій системі банкрутство розуміється як синонім неспроможності.
3. Сучасне вітчизняне законодавство про неспроможність (банкрутство) дуже мобільно (за десятиліття прийняті 3 закону загального характеру), хоча ще дуже молодо. Воно включає в себе ГК, спеціальні закони, ряд інших правових, у тому числі відомчих, актів і розуміє під неспроможністю (банкрутством) визнану арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів "*".
---
"*" Див: Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" / / СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190 (далі - Закон); Федеральний закон від 25 лютого 1999 р. N 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій" / / Відомості Верховної. 1999. N 9. Ст. 1097.
Процедури банкрутства можуть бути застосовані як до юридичних осіб (крім казенних підприємств, установ, політичних партій та релігійних організацій), так і до фізичних, у тому числі індивідуальним підприємцям.
Юридична особа вважається нездатним задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язок не виконані ним протягом трьох місяців з дати, коли вони повинні були бути виконані (п. 2 ст. 3 Закону). Справа про банкрутство може бути порушена арбітражним судом, якщо вимоги до боржника в сукупності складають не менше 100 тис. руб. (П. 2 ст. 6 і п. 2 ст. 33 Закону "*").
---
"*" Формулювання колишнього Закону, співвідносять розмір вимог з мінімальним розміром оплати праці (МРОТ), видається більш вдалою.
4. Правом на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом, за загальним правилом, володіють: боржник, конкурсний кредитор, федеральні органи виконавчої влади, уповноважені Урядом РФ представляти у справі про банкрутство та в процедурах банкрутства вимоги про сплату обов'язкових платежів і вимоги Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, а також органи виконавчої влади суб'єктів Федерації, органи місцевого самоврядування, уповноважені представляти у справі про банкрутство та в процедурах банкрутства вимоги за грошовими зобов'язаннями відповідно суб'єктів Федерації і муніципальних утворень (так звані уповноважені органи) (ст. ст. 2, 7 , 11, 29, 41 Закону "*"), тобто мова йде про боржника і кредитора при невиконанні частноправовой і публічно-правового обов'язку. В останньому випадку від імені кредитора-держави виступають уповноважені органи (ст. ст. 125, 182 ЦК).
  ---
  "*" Див також: Долинська В.В. Про примусове припинення діяльності акціонерних товариств / / Вісник Міжнародного університету. Серія "Право". Вип. 5. М., 2001. С. 62 - 73.
  У ряді випадків Законом встановлено не право, а обов'язок боржника звернутися з відповідною заявою до арбітражного суду (ст. 9), підкріплена заходами майнової відповідальності (ст. 10). Для звернення до арбітражного суду самого боржника встановлені додаткові вимоги з підстав, термінів і процедуру подання заяви (ст. ст. 9, 37 - 38).
  Слід особливо відзначити три моменти:
  відкритий перелік підстав (ст. 9 Закону);
  прийняття арбітражним судом рішення про відмову у визнанні боржника банкрутом у разі встановлення фіктивного банкрутства, тобто кримінально караного діяння (ст. 55);
  протиріччя між п. 2 ст. 9 Закону та п. 3 та п. 6 ст. 64 ГК "*".
  ---
  "*" Буквальне тлумачення п. 2 ст. 9 Федерального закону від 26 жовтня 2002 р. робиться неможливим ліквідацію юридичної особи при недостатності його майна з розподілом майна між кредиторами відповідної черги пропорційно сумі вимог, які підлягають задоволенню, і з погашенням не задоволених при цьому вимог, як це було передбачено ЦК.
  5. При розгляді справи про банкрутство юридичної особи застосовуються такі процедури "*" (ст. 27 Закону):
  ---
  "*" Дається загальна характеристика без урахування особливостей окремих категорій юридичних осіб і винятків з правил.
  1) спостереження;
  2) фінансове оздоровлення;
  3) зовнішнє управління;
  4) конкурсне виробництво;
  5) мирову угоду.
  Спостереження застосовується з метою забезпечення збереження майна боржника, аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів (ст. 2). Воно вводиться з дати прийняття арбітражним судом заяви боржника до виробництва або за результатами розгляду арбітражним судом обгрунтованості вимог заявника до боржника (ст. ст. 48, 62).
  Введення цієї процедури тягне за собою майнові та організаційні наслідки:
  призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягненнями;
  забороняються задоволення вимог засновника (учасника) боржника про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю), виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів "*";
  ---
  "*" СР з Федеральними законами "Про акціонерні товариства", "Про товариства з обмеженою відповідальністю".
  забороняється залік зустрічної однорідної вимоги, якщо при цьому порушується встановлена п. 4 ст. 134 Закону черговість задоволення вимог кредиторів (ст. 63);
  призначається тимчасовий керівник (ст. 49);
  обмежуються повноваження органів управління шляхом отримання письмової згоди тимчасового керуючого на вчинення правочинів, пов'язаних із зміною майнового стану боржника більш ніж на 5% балансової вартості активів боржника на дату введення спостереження і (або) з прийняттям на себе зобов'язань перед третіми особами (п. 2 ст . 64);
  органам управління боржника забороняється приймати рішення про створення та припинення діяльності юридичних осіб та правосуб'єктність утворень, зміні структури боржника, виплаті дивідендів або розподілі прибутку боржника між його засновниками (учасниками), про розміщення емісійних цінних паперів, за винятком акцій (п. 3 ст. 64).
  Спостереження закінчується з дати введення фінансового оздоровлення, зовнішнього управління, визнання арбітражним судом боржника банкрутом і відкриття конкурсного виробництва або затвердження мирової угоди. Ця дата встановлюється відповідним рішенням або ухвалою арбітражного суду на підставі рішення перших зборів кредиторів (ст. 75 Закону). Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про банкрутство - не більше 7 місяців з дати надходження заяви про визнання боржника банкрутом до арбітражного суду (ст. ст. 51, 62).
  Фінансове оздоровлення застосовується до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості.
  Ця процедура запроваджується арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів або без такого, але в обох випадках - за наявності клопотання засновників (учасників) боржника, власника майна боржника - унітарного підприємства, третіх осіб "*".
  ---
  "*" Примітно, що коло клопочуть осіб за п. 2 і п. 3 ст. 75 Закону, з одного боку, та за ст. ст. 76 - 78, з іншого боку, не збігається: у першому випадку додається уповноважений державний орган, у другому - сам боржник, діючий на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства.
  До клопотання обов'язково додається графік погашення заборгованості; при зверненні засновників або власника - також план фінансового оздоровлення, можливе надання забезпечення виконання боржником зобов'язань; при зверненні третіх осіб обов'язкові узгодження з боржником "*" і пропозиція забезпечення виконання боржником зобов'язань.
  ---
  "*" Узгодження, на наш погляд, необхідно у зв'язку зі ст. 313 ГК "Виконання зобов'язання третьою особою" і § 1 гл. 24 ГК "Перехід прав кредитора до іншої особи".
  При введення фінансового оздоровлення з ініціативи суду обов'язково надання забезпечення виконання зобов'язань боржника в обсязі, що перевищує ці зобов'язання не менш ніж на 20%.
  Виконання боржником зобов'язань не може бути забезпечено утриманням, завдатком або неустойкою, а предмет забезпечення не може являти собою майно і майнові права, що належать боржникові на праві власності або праві господарського відання (тобто повинен не збігатися з майном боржника і надаватися реально третьою особою).
  При наявності суперечать один одному клопотання і рішення перших зборів кредиторів (п. 3 ст. 75 Закону) в якості забезпечення виконання зобов'язань боржника надається банківська гарантія (п. 3 ст. 75).
  При зверненні до зібрання кредиторів з клопотанням кількох осіб, у тому числі засновників (учасників) боржника, між ними укладається угода про забезпечення виконання боржником зобов'язань кожним з них і про їх солідарної відповідальності (п. 2 ст. 78).
  Фінансове оздоровлення вводиться на строк не більше ніж 2 роки (п. 6 ст. 80) і тягне за собою майнові та організаційні наслідки (ст. 81):
  скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів; призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень (за винятком виконання виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення фінансового оздоровлення рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород за авторськими договорами, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та відшкодування моральної шкоди; тобто йдеться про соціальні пріоритети);
  забороняються задоволення вимог засновника (учасника) боржника про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю); виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів;
  припиняється нарахування неустойок (штрафів, пені), процентів та інших фінансових санкцій за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до введення фінансового оздоровлення;
  застосовується передбачений федеральним законом строго формалізований порядок пред'явлення вимог кредиторів, накладення арештів на майно боржника та введення інших обмежень боржника в частині розпорядження належним йому майном, проведення заліку, розрахунків за зобов'язаннями боржника.
  На суму вимог кредиторів, що підлягають задоволенню згідно з графіком погашення заборгованості, нараховуються відсотки в порядку і в розмірі, передбачених п. 2 ст. 95 Закону (очевидно, у розмірі ставки рефінансування, встановленої ЦБ РФ на дату введення фінансового оздоровлення), з дати винесення ухвали про введення фінансового оздоровлення і до дати погашення вимог кредитора або до дати прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва.
  Стверджується адміністративний керуючий (ст. 45) і обмежуються повноваження органів управління.
  Обмеження здійснюється шляхом отримання згоди:
  кредиторів (комітету кредиторів) на вчинення правочинів, пов'язаних із зміною майнового стану боржника більш ніж на 5% балансової вартості активів боржника на останню звітну дату, що передує даті укладання угоди, і (або) з прийняттям на себе зобов'язань перед третіми особами або будь-яких угод, тягнуть за собою виникнення нових зобов'язань боржника, якщо розмір грошових зобов'язань боржника, що виникли після введення фінансового оздоровлення, становить понад 20% суми вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів (п. 3 ст. 82);
  зборів кредиторів (комітету кредиторів) та особи (осіб), яка надала забезпечення на прийняття рішення про його реорганізацію (п. 3 ст. 82);
  адміністративного керуючого на вчинення правочинів, які пов'язані з будь-якою зміною майнової бази боржника крім реалізації готової продукції в процесі звичайної господарської діяльності; тягнуть за собою збільшення кредиторської заборгованості боржника більш ніж на 5% суми вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів на дату введення фінансового оздоровлення ; тягнуть за собою зміну осіб у зобов'язаннях, отримання позик (кредитів) (п. 4 ст. 82).
  Порушення викладених норм може спричинити визнання угод недійсними за заявою осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, тобто йдеться про оспорімих угодах. Статті 173 і 174 ЦК про так званих позастатутних угодах і угодах з перевищенням повноважень незастосовні, оскільки вимагають доказів того, що контрагент знав або свідомо повинен був знати про незаконність або обмеженнях. Можливо, слід посилатися на ст. 168 ГК - встановлення законом оспорімості угоди, що не відповідає вимогам закону або інших правових актів.
  Фінансове оздоровлення закінчується:
  при закінченні терміну шляхом прийняття арбітражним судом ухвал про припинення провадження у справі або про введення зовнішнього управління "*" або рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва (ст. ст. 88, 92 Закону);
  ---
  "*" Певні складності можуть виникнути на практиці через п. 6 ст. 80 та п. 2 ст. 92 Закону: при введення зовнішнього управління за підсумками розгляду результатів проведення фінансового оздоровлення сукупний термін цих двох процедур не може перевищувати двох років. Але й фінансове оздоровлення може бути введено на строк до двох років. Арбітражний суд не може винести ухвалу про введення зовнішнього управління, якщо з дати введення фінансового оздоровлення до дати розгляду зазначеного питання пройшло більше ніж півтора року, однак і в залишився 6-місячний термін навряд чи можливо досягти цілей зовнішнього управління.
  достроково - за ініціативою зборів кредиторів або арбітражного суду шляхом прийняття цим судом ухвали про введення зовнішнього управління або ухвали про введення процедури банкрутства, про яку клопотало перше зібрання кредиторів, або рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва (ст. 87).
  Зовнішнє управління застосовується до боржника з метою відновлення його платоспроможності. Воно вводиться на підставі рішення зборів кредиторів або на стадії будь-якої процедури банкрутства (точніше - від мирової угоди можна повернутися до зовнішнього управління), на строк не більше ніж 18 місяців з можливістю його продовження не більше ніж на 6 місяців.
  Введення цієї процедури також тягне за собою наступні майнові та організаційні наслідки:
  повноваження органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства передаються зовнішньому керуючому;
  скасовуються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів. Можливість накладення обмежень боржника з розпорядження своїм майном (у тому числі арешту майна) обмежується рамками процесу про банкрутство. Вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів, терміни виконання яких настали до введення зовнішнього управління, а також вимог кредиторів про відшкодування збитків, викликаних відмовою зовнішнього керуючого від виконання договорів боржника. Винятки становлять вимоги про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород за авторськими договорами, про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, моральної шкоди (ст. 95 Закону).
  Примітно збереження за органами управління боржника (п. 2 ст. 94) права приймати рішення організаційного плану (наприклад, про визначення порядку ведення загальних зборів акціонерів) і спрямовані на відновлення платоспроможності боржника шляхом збільшення його майнової маси (наприклад, про збільшення статутного капіталу АТ шляхом розміщення додаткових звичайних акцій). Трохи осібно стоїть їх право прийняти рішення про звернення з клопотанням про продаж підприємства боржника.
  Збільшення статутного капіталу боржника за рахунок внесків учасників та третіх осіб, розміщення додаткових звичайних акцій боржника і продаж підприємства боржника також особливо виділені серед заходів з відновлення платоспроможності боржника (ст. ст. 109, 110, 114 Закону). Стосовно до випуску акцій вимагає уваги і такий захід, як заміщення активів боржника (ст. ст. 109, 115).
  Оскільки норми, що регулюють здійснення цих заходів з відновлення платоспроможності боржника, містяться в розділах Закону, присвячених різним процедурам, повернемося до їх висвітлення після тезового розгляду залишилися процедур.
  Зовнішнє управління закінчується шляхом прийняття арбітражним судом ухвал про припинення провадження у справі, у тому числі при затвердженні мирової угоди, або рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва (ст. ст. 116, 119, 120). За винятком останнього випадку повноваження органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства відновлюються і обирається (призначається) новий керівник боржника (ст. 123).
  Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів.
  Воно вводиться (відкривається) з прийняттям арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом, строком на 1 рік з можливістю продовження за клопотанням особи, що у справі, не більше ніж на 6 місяців (ст. 124).
  Наслідки, хоча генетично і пов'язані з попередніми, але переслідують інші цілі. По-перше, припиняються повноваження органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства за винятком повноважень органів управління боржника, уповноважених відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення великих угод, приймати рішення про укладення угод про умови надання грошових коштів третьою особою або третіми особами для виконання зобов'язань боржника. Ці повноваження передаються конкурсному керуючому. По-друге, припиняється нарахування неустойок (штрафів, пені), процентів та інших фінансових санкцій по всіх видах заборгованості боржника. Припиняється також режим конфіденційності (або комерційної таємниці) щодо відомостей про фінансовий стан боржника.
  Термін виконання виникли до відкриття конкурсного виробництва грошових зобов'язань і сплати обов'язкових платежів боржника вважається що настав. Всі вимоги можуть бути пред'явлені тільки в ході конкурсного виробництва (за винятком вимог про визнання права власності, стягнення моральної шкоди, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про визнання недійсними нікчемних угод і про застосування наслідків їх недійсності, а також поточних зобов'язань, необхідних для здійснення діяльності боржника і пов'язаних з процесом про банкрутство, відповідно до п. 1 ст. 134 Закону). Як бачимо, соціальний аспект поступається місцем необхідності фіксації майнового стану боржника.
  З цим пов'язані такі наслідки. Формується конкурсна маса. Знімаються раніше накладені обмеження боржника з розпорядження своїм майном (у тому числі арешт майна) і не допускається введення нових. Вводиться обмежувальний, цільової порядок здійснення угод з відчуження майна боржника - для формування конкурсної маси і розрахунків з кредиторами. Виконання зобов'язань боржника допускається у випадках і порядку, встановлених для конкурсного виробництва (що означає, головним чином, введення черговості задоволення вимог кредиторів і можливість їх часткового задоволення або погашення без задоволення).
  Закінчується ця процедура винесенням визначень арбітражного суду про припинення провадження у справі в разі задоволення всіх вимог кредиторів або у разі затвердження мирової угоди, або про перехід до зовнішнього управління, якщо стосовно боржника не вводилися фінансове оздоровлення і (або) зовнішнє управління, або про завершення конкурсного виробництва, що є підставою для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію боржника.
  Мирова угода застосовується на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами.
  Воно полягає боржником, його конкурсними кредиторами та уповноваженими органами і затверджується арбітражним судом. Допускається участь у мировій угоді третіх осіб, які беруть на себе права та обов'язки, передбачені цією угодою.
  Затвердження угоди арбітражним судом можливе лише після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги (п. 1 ст. 158) при дотриманні форми та порядку укладення мирової угоди, відповідно його умов законодавству та іншим нормативним правовим актам, відсутність порушення прав третіх осіб та інших підстав нікчемності правочинів (п. 2 ст. 160).
  Затвердження мирової угоди арбітражним судом в ході процедур банкрутства є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство (п. 1 ст. 159).
  У Законі висвітлено особливості укладення мирової угоди в ході різних процедур банкрутства (ст. ст. 151 - 154) і наслідки затвердження цієї угоди (ст. 159).
  Можливі скасування ухвали про затвердження мирової угоди та її розірвання (ст. ст. 162 - 163 і ст. Ст. 164 - 166). У зв'язку з відсутністю в Законі існувала раніше процедури визнання мирової угоди недійсною знімаються матеріально-правові спори, а поняття та правове регулювання мирової угоди відносяться повною мірою до процесуального права.
  Отже, до юридичної особи - боржника можуть бути застосовані чотири основні групи заходів:
  1) попередні процедури (досудова санація, згідно зі ст. Ст. 2, 31 Закону, спостереження);
  2) відновлювальні "*" (фінансове оздоровлення, зовнішнє управління);
  ---
  "*" Раніше ми використовували умовний термін "реорганізаційні". Див: Артеменків С.В., Долинська В.В., Козлова О.М. та ін Юридичні особи / Под ред. В.В. Долинської. М., 2000; Цивільне право / Под ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. Ч. 1. М., 2000.
  3) ліквідаційні (конкурсне виробництво);
  4) мирову угоду.
  6. У Законі "Про неспроможність (банкрутство)" явно простежується мета відновлення статусу повноцінного суб'єкта цивільного обороту і тільки при її недосягненні відбувається ліквідація боржника внаслідок його неспроможності.
  Досудова санація - міра по відновленню платоспроможності боржника, яка приймається власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника, кредиторами боржника і іншими особами в цілях запобігання банкрутству.
  Крім того, на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство можливо його припинення у зв'язку із задоволенням вимог кредиторів.
  У Закон включені визнані світовим співтовариством і довели свою ефективність заходів з відновлення платоспроможності боржника. Зупинимося на деяких з них.
  Під час процедур банкрутства дозволена (з певними обмеженнями) емісія акцій.
  Протягом 10 днів з дати винесення ухвали про введення спостереження керівник боржника зобов'язаний звернутися до засновникам (учасникам) боржника з пропозицією провести загальні збори засновників (учасників) боржника, до власника майна боржника - унітарного підприємства для розгляду питань про звернення до першого зборам кредиторів боржника з пропозицією про введення щодо боржника фінансового оздоровлення, проведення додаткової емісії акцій і інших передбачених Законом питань (п. 4 ст. 64).
  Боржник вправі збільшити свій статутний капітал шляхом розміщення по закритій підписці додаткових звичайних акцій за рахунок додаткових внесків своїх засновників (учасників) та третіх осіб у порядку, встановленому Законом та установчими документами боржника. У цьому випадку державна реєстрація звіту про підсумки випуску додаткових звичайних акцій і змін установчих документів боржника має бути здійснена до дати судового засідання з розгляду справи про банкрутство (п. 5 ст. 64).
  При введенні зовнішнього управління органи управління боржника зберігають право приймати рішення, необхідні для розміщення додаткових звичайних акцій боржника (п. 2 ст. 94).
  Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових звичайних акцій може бути включено в план зовнішнього управління виключно за клопотанням органу управління боржника, який прийняв рішення, необхідні для розміщення додаткових звичайних акцій, за п. 2 ст. 94 Закону.
  У разі отримання клопотання органу управління боржника про включення до плану зовнішнього управління збільшення статутного капіталу боржника - акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових звичайних акцій боржника зовнішній керуючий зобов'язаний провести збори кредиторів для розгляду отриманого клопотання (ч. ч. 2, 3 п. 1 ст. 114 Закону).
  Розміщення додаткових звичайних акцій боржника може проводитися тільки по закритій підписці. Термін розміщення додаткових звичайних акцій боржника не може перевищувати 3 місяці. Державна реєстрація звіту про підсумки розміщення додаткових звичайних акцій боржника повинна бути здійснена не пізніше ніж за місяць до дати закінчення зовнішнього управління.
  Акціонери боржника мають переважне право на придбання розміщуваних додаткових звичайних акцій боржника у порядку, передбаченому Законом. Термін, який надається акціонерам для здійснення цього права, не може бути більше 45 днів з дати початку розміщення акцій.
  Проспектом емісії (рішенням про випуск) додаткових звичайних акцій боржника повинна передбачатися оплата акцій тільки грошовими коштами (п. п. 2, 3, 4 ст. 114).
  З емісією акцій пов'язана й інша міра відновлення платоспроможності - заміщення його активів (ст. ст. 109, 115, 141), яке може бути здійснено в процесі зовнішнього управління і конкурсного виробництва на підставі рішення зборів кредиторів за умови, що за прийняття такого рішення проголосували всі кредитори, зобов'язання яких забезпечені заставою майна боржника.
  Заміщення активів боржника проводиться шляхом створення на базі майна боржника одного або декількох ВАТ. У разі створення одного ВАТ у його статутний капітал вноситься все майно, в тому числі майнові права, входять до складу підприємства і призначені для підприємницької діяльності.
  Планом зовнішнього управління може бути передбачено створення декількох ВАТ з оплатою їх статутних капіталів майном боржника, призначеним для здійснення окремих видів діяльності, тобто заздалегідь передбачається спеціалізація діяльності нових ВАТ. Склад майна боржника, внесеного в оплату статутних капіталів створюваних ВАТ, визначається планом зовнішнього управління, а величина цих капіталів - на підставі ринкової вартості внесеного майна. Остання визначається на підставі звіту незалежного оцінювача з урахуванням пропозицій органу управління боржника, уповноваженого відповідно до установчими документами приймати рішення про укладення відповідних угод боржника. Розпливчасте формулювання п. 3 ст. 115 Закону залишає відкритим питання про те, про яких угодах йдеться? Про тих, що враховуються при визначенні ринкової вартості майна, або про передачу майна при реорганізації АТ?
  При заміщенні активів боржника всі трудові договори, що діють на дату прийняття рішення про заміщення, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до новостворюваного ВАТ.
  Документ, що підтверджує наявність ліцензії на здійснення окремих видів діяльності, підлягає переоформленню на створюване ВАТ.
  Акції створених на базі майна боржника ВАТ включаються до складу майна боржника і можуть бути продані на відкритих торгах або на організованому ринку цінних паперів (останнє має бути передбачено спеціально планом зовнішнього управління). Продаж цих акцій повинна забезпечити накопичення грошових коштів для погашення вимог усіх кредиторів (ст. 115).
  7. З акціонерного права та законодавства про ринок цінних паперів новий Закон "Про неспроможність (банкрутство)" також сприйняв тенденції розвитку корпоративного управління та принципи обліку та розкриття інформації.
  Арбітражний керуючий або реєстроутримувач - професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів, - ведуть реєстр вимог кредиторів. Крім цього до реєстроутримувачу пред'являється додаткова вимога - наявність у нього договору страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство. Послуги надаються на оплатній основі (ст. 16).
  Принципи ведення реєстру та надання інформації з нього близькі до тих, що діють стосовно до власників іменних цінних паперів (п. 9 ст. 16).
  Публічність інформації знаходить також відображення в публікації основних відомостей про рух справи про банкрутство та демократизації управління майном боржника (ст. ст. 28, 54 та ін Закону).
  В останньому процесі в першу чергу задіяні збори, комітет кредиторів (ст. ст. 12, 17, 80, 101, 105, 130, 143, 150 та ін.), арбітражні керуючі (тимчасовий - ст. 65, адміністративний - ст. 83 , зовнішній - ст. 96, конкурсний - ст. 127).
  Вимоги до арбітражним керуючим пов'язані з наявністю громадянства РФ, загальною правосуб'єктністю, освітнім цензом (вища освіта, здача теоретичного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих), кваліфікацією (стаж керівної роботи, стажування в якості помічника арбітражного керуючого), спеціальним статусом (реєстрація як індивідуального підприємця, членство в саморегулівної організації), діловою репутацією (відсутність судимості за ряд кримінальних злочинів, дискваліфікації тощо), майновим забезпеченням діяльності (відносно їх не введена процедура банкрутства, відсутні борги, пов'язані з їх професійною діяльністю, є форма фінансового забезпечення їх відповідальності - договір страхування відповідальності), відсутністю організаційно-майнової залежності між ними і боржником, кредиторами (вони не є по відношенню до боржника, кредиторам зацікавленими особами) (ст. 20 Закону).
  Абсолютною новелою є введення саморегулівних організацій арбітражних керуючих - некомерційних організацій зі спеціальними цілями, членами, майновим забезпеченням, органами управління (ст. ст. 21 - 22). Сам термін, обов'язок розробки та встановлення обов'язкових для їх членів правил професійної діяльності та інші норми свідчать про генетичний зв'язок цих нових суб'єктів з саморегулівними організаціями на ринку цінних паперів, кодексами корпоративного управління, про демократизацію і одночасно спеціалізації арбітражного управління на якісно новому рівні (цеху, гільдії, колегії, саморегулюючі організації).
  Що стосується арбітражного керуючого, то він персоніфікує функції зовнішнього контролю (в першу чергу, з боку кредиторів і держави, інтереси якої він одночасно представляє), посередництва (між кредиторами і боржником) і управління в процедурах банкрутства. Введення його фігури означає реалізацію принципів цивільного права у виробництві про неспроможність юридичних осіб, реалізує таку характеристику методу цивільно-правового регулювання відносин, як рівність сторін, оскільки арбітражний керуючий не пов'язаний в адміністративному відношенні ні з боржником, ні з кредиторами.
  Арбітражний керуючий діє від імені юридичної особи, до якого застосовуються процедури банкрутства, за аналогією з його органами і до нього переходять повноваження з управління справами цієї юридичної особи. Як і ліквідаційна комісія (ліквідатор), він має обмеженим терміном дії (існування) і обмеженою, цільової правосуб'єктністю; управляє справами юридичної особи (як і його органи в звичайних умовах), виступає в суді від імені юридичної особи (так само, як його органи в звичайних умовах), набуває не всі цивільні права і приймає не всі цивільні обов'язки для юридичної особи (п. 1 ст. 53 ЦК), а тільки ті, які безпосередньо пов'язані з процедурою банкрутства.
  У той же час це самостійний суб'єкт права, у всякому разі - цивільного процесуального. Наприклад, згідно з ч. 3 п. 4 ст. 159 Закону, з дати призначення (обрання) керівника боржника після затвердження арбітражним судом мирової угоди боржник є процесуальним правонаступником по відношенню до позовів, заявленим раніше арбітражним керуючим. Цивільно-правовий статус арбітражного керуючого, незважаючи на те, що останній володіє спеціальними правами, обов'язками, несе самостійну відповідальність, недостатньо розроблений в законодавстві та доктрині.
  8. Загальне значення норм про неспроможність (банкрутство) юридичних осіб полягає в:
  1) надання можливості добросовісним підприємцям реорганізувати свої справи і відновити статус повноцінних суб'єктів торговельного обороту;
  2) надання кредиторам певних гарантій, у тому числі відповідальності боржника за свої дії, справедливого розподілу між кредиторами можливих втрат;
  3) виключення з цивільного обороту неплатоспроможних суб'єктів і оздоровлення ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. Припинення діяльності юридичних осіб. Неспроможність (банкрутство) "
 1. § 1. Поняття комерційного права
    припинення правового статусу підприємця; в придбанні, здійсненні та припиненні ним конкретних прав (особистих, речових, зобов'язальних); в здійсненні захисту порушених прав. Чинне законодавство закріплює свободу підприємництва шляхом визнання за підприємцями суб'єктивних прав, через які підприємці набувають широку свободу діяльності, можливість для
 2. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    припинення провадження у справі про неспроможність юридичної особи, якщо мета зовнішнього управління майном боржника досягнута і його платоспроможність відновлена, - про припинення зовнішнього управління майном боржника, визнання боржника неспроможним і відкриття конкурсного виробництва, якщо досягнення мети відновлення платоспроможності боржника неможливо, Комерційне
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
    припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    припинення розповсюдження, про спростування, про виплату компенсації. Спираючись на правила п. 3 і 7 ст. 152 ГК, підприємець має право опублікувати свою відповідь в тих засобах масової інформації, в яких були опубліковані відомості, що ущемляють його права або охоронювані законом інтереси. [10] Аналогічні правові засоби можуть бути використані комерційними організаціями, коли наноситься збиток їх
 5. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    припинення провадження у справі також може бути оскаржене в апеляційному йди касаційному порядку. З нашої точки зору, неприпустимо вирішувати питання про підвідомчість на стадії прийняття позовної заяви без участі сторін, тому було б доцільно правило подп. 1 п. 1 ст. 107 АПК виключити з чинного Арбітражного процесуального кодексу РФ. Комерційне право. Ч. I. Под ред.
 6. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    припинення договору довірчого управління грошові кошти та отримані на них доходи виплачуються засновнику управління або зазначеній ним особі - вигодонабувачу (бенефіціару). Правила, встановлені в частині другій ДК РФ для відносин, що виникають з договору довірчого управління майном (Гл. 53 «Довірче управління майном», ст. 1012-1026), повинні застосовуватися з
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    припинення членства в кооперативі; - умови про розмір пайових внесків членів кооперативу; - склад і порядок внесення пайових внесків та відповідальність за порушення зобов'язання щодо їх внесення; - розміри та умови створення неподільних фондів, якщо вони передбачені статутом; - умови утворення і використання резервного фонду ; - порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу; -
 8. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
    припинення ним діяльності в цій якості. Зміна місця проживання громадянина-підприємця вимагає внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців з одночасною передачею реєстраційним (податковим) органом його реєстраційної справи до реєструючого органу за новим місцем проживання. Відмова громадянинові у державній реєстрації в
 9. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
    припинення інших юридичних осіб, як правило, пов'язуючи між собою ці процеси і обумовлюючи одне (створення) іншим (припиненням). Тому реорганізація, з одного боку, - альтернатива первісним виникненню (установі) юридичних осіб, з іншого - один зі способів припинення одного (декількох) юридичних осіб. Реорганізація можлива у п'яти формах (які для зручності можна
 10. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
    припинення їх повноважень, затвердження річних звітів та балансів товариства, розподіл його прибутків і збитків, вирішення питання про реорганізацію та ліквідацію товариства, обрання ревізійної комісії (ревізора) та ін (п. 2 ст. 91 ГК, докладніше див п. 1 ст . 32, ст. 33 Закону про ТОВ). 2. У суспільстві може створюватися рада директорів (наглядова рада), компетенцію якого визначає статут у
© 2014-2022  yport.inf.ua