Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

9. Припинення і недійсність зобов'язань по страхуванню

Дострокове припинення договору страхування зв'язується з виникненням обставин, що виключають можливість настання й існування страхового ризику. ЦК містить лише приблизний (незамкнутий) перелік таких обставин (п. 1 ст. 958), відносячи до них загибель застрахованого майна з причин іншим, ніж настання страхового випадку, і припинення в установленому порядку підприємницької діяльності особою, що застрахували підприємницький ризик чи ризик цивільної відповідальності , пов'язаний з цією діяльністю. При цьому страховикові належить право на частину страхової премії у відповідній пропорції до фактичного періоду дії страхування (абз. 1 п. 3 ст. 958 ЦК).
Одностороннє припинення страхового зобов'язання допускається у разі реалізації страхувальником (вигодонабувачем) відповідно до п. 2 ст. 958 ГК свого права на відмову від договору страхування в будь-який час, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала за обставин, зазначених у п. 1 ст. 958 ГК (зокрема, при неможливості сплати страхової премії). У цьому випадку сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо договором не передбачено інше (абз. 2 п. 3 ст. 958 ЦК).
При розірванні договору страхування життя, що передбачає дожиття застрахованої особи до певного віку або строку або настання іншої події, йому надається право на отримання викупної суми в межах сформованого у встановленому порядку страхового резерву на день припинення договору страхування (п. 7 ст. 10 Закону про організацію страхової справи).
Для визнання договору страхування недійсним встановлені особливі підстави, що враховують специфіку зобов'язання по страхуванню і обумовлений нею характер відносин його суб'єктів (учасників):
- укладання договору особистого страхування на користь особи, яка не є застрахованою особою, без письмової згоди застрахованої особи. Визнання такого договору недійсним здійснюється за позовом застрахованої особи або його спадкоємців (абз. 2 п. 2 ст. 934 ЦК);
- повідомлення страхувальником під час укладання договору страхування завідомо неправдивих відомостей про обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків. При встановленні обману страхувальника страховик має право вимагати визнання договору недійсним і застосування наслідків, передбачених п. 2 ст. 179 ГК (абз. 1 п. 3 ст. 944 ЦК);
- завищення страхової суми в договорі страхування, що є наслідком обману з боку страхувальника. При визнанні договору недійсним страхувальник відшкодовує страховику завдані цим збитки в розмірі, що перевищує суму отриманої ним від страхувальника страхової премії (п. 3 ст. 951 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Припинення і недійсність зобов'язань за страхуванням "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  припинення правового статусу підприємця; в придбанні, здійсненні та припиненні ним конкретних прав (особистих, речових, зобов'язальних); в здійсненні захисту порушених прав. Чинне законодавство закріплює свободу підприємництва шляхом визнання за підприємцями суб'єктивних прав, через які підприємці набувають широку свободу діяльності, можливість для
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, а також інших прав у випадках, передбачених ГК РФ і іншими законами, зокрема, законом про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Важливе значення має форма договору - зовнішнє вираження взаємоузгодженого волевиявлення сторін, об'єктивно доступне для сприйняття. Договір може бути
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  припинення застави. Заставодержатель відповідає за повну чи часткову втрату або пошкодження переданого йому предмета застави тільки за наявності підстав, що передбачають відповідальність за невиконання зобов'язання. При цьому тягар доведення наявності підстав, які звільняють його від відповідальності, лежить на заставоутримувачі. Якщо заставодержателем є підприємець, то його звільняє
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 5. § 7. Агентування
  припинення договірних відносин. Агентські договори широко застосовуються у підприємницькій діяльності. У ряді областей діяльність агентів може мати значні особливості. Тому п. 3 ст. 1005 ЦК встановлено, що законом можуть бути передбачені особливості окремих видів агентського договору. Агентський договір є консенсульним і оплатним в силу прямої вказівки закону
 6. § 9. Комерційна концесія
  припинення цих прав. Як відомо, патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції в Державному реєстрі селекційних досягнень;
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  припинення розповсюдження, про спростування, про виплату компенсації. Спираючись на правила п. 3 і 7 ст. 152 ГК, підприємець має право опублікувати свою відповідь в тих засобах масової інформації, в яких були опубліковані відомості, що ущемляють його права або охоронювані законом інтереси. [10] Аналогічні правові засоби можуть бути використані комерційними організаціями, коли наноситься збиток їх
 8. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  припинення провадження у справі також може бути оскаржене в апеляційному йди касаційному порядку. З нашої точки зору, неприпустимо вирішувати питання про підвідомчість на стадії прийняття позовної заяви без участі сторін, тому було б доцільно правило подп. 1 п. 1 ст. 107 АПК виключити з чинного Арбітражного процесуального кодексу РФ. Комерційне право. Ч. I. Под ред.
 9. § 2. Товарні біржі
  припинення діяльності, яка суперечить законодавству; направляти біржовому посереднику обов'язкові для виконання приписи про припинення діяльності, яка суперечить законодавству; призначати державного комісара на товарну біржу; організовувати за погодженням з органами фінансового контролю аудиторські перевірки діяльності товарних бірж і біржових посередників,
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  припиненню банківської діяльності кредитної організації Загальна цивільна правоздатність кредитних організацій має свої особливості. Крім тих операцій, які Законом віднесені до банківських операцій, кредитні організації можуть здійснювати й інші, небанківські, операції. Останні, як випливає із змісту ч. 2 ст. 5 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua