Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. Г. Румянцев. Основи конституційного ладу Росії (поняття, зміст, питання становлення), 1994 - перейти до змісту підручника

Причини і форми конституційної кризи

Вади в окремих рисах конституційного процесу лише загострили зіткнення різноспрямованих інтересів великих соціальних груп Саме воно лежало в основі кризи. Тільки зовнішнім боком його стали боротьба гілок влади та протилежне тлумачення права, коли одні виходили з коментаторського розуміння, дуже неясної народу, але потрібної радикалам "реальної" конституції, інші - з жорсткого, підчас догматичного проходження нормам юридичної Основного Закону. Проявилося в різкій формі протиріччя між назрілим вдосконаленням соціальних інститутів і суб'єктивною волею, що здійснювала різку зміну форм їх організації.
Позначилася загальна суперечливість російської реформації. Ю.М. Осипов у своєму цікавому "Соціо-проекті" визначає останню як процес історичного перетворення Росії, пошуку Росією адекватного їй образу, перебору образів, їх виявлення, примеривания і відкидання. Сучасна хвиля Російської Реформації, вважає автор, несе в собі боротьбу російського і "не тільки російського" почав, творчого і руйнівного {179}. Ми згодні, що реформа повинна стати пошуком Росії і повинна завершитися Росією; вона не є і не повинна бути спробою подолати Росію чи зламати її, а покликана дати Росії можливість розвиватися у вільному і прийнятному для неї взаємодії з усіма іншими цивілізаціями світу. Спроби ж нав'язати Росії не-Росію виступили головним джерелом кризи.
Дала про себе знати загальна суперечливість перехідного періоду, коли колишні норми увійшли в колізію з духом випереджальних нововведень. Позначилася відсутність цілісного конституційного ладу. Його не встигли втілити в повному обсязі ні в правових актах, ні на практиці. Акти законодавчої влади так і не створили цілісної і завершеної системи; указное ж право Президента довільно перекроювати ламке правовий простір. Почалося зниження верховенства Конституції. Недалекоглядне висунення одного з сегментів влади (виконавчої) відразу ж порушило цілісність ладу і в умовах свідомо підриваються у своєму непростому становленні пострадянського парламентаризму неминуче спричинило кризу.
Введення окремих нових основ конституційного ладу без достатнього забезпечення і у відриві від інших принципів вело до їх вихолощування. Суперечливим в результаті численних поправок став сам Основний Закон 1978 г, де ряді "непорушних" нових положень суперечить не наведене у відповідність з ними зміст більшої частини тексту Конституції, де містилися "принципи двох конституційних систем - старої і нової" {171}.
Закріплення самих нових почав страждало відсутністю внутрішньої завершеності. Зокрема, позначилася незавершеність поділу влади при переході від радянської республіки до президентсько-парламентарної форми правління. По дорозі утворився як би провал: в діяв Основний Закон внесли блок поправок до "другої" та "третьої" владі (встановивши посаду Президента, Конституційного Суду, судових гарантій прав людини тощо), але мало що змінили в "першу" влади - законодавчої. Виник вогнище напруженості між почали освоювати парламентаризм чотириповерховим інститутом "радянської влади" (З'їзд, Верховна Рада - його Президія і Голова) і новими інститутами виконавчої влади. Останні відразу заявили претензію на виняткові повноваження і мали для її реалізації всі матеріальні і фінансові важелі.
Спрощено-догматичне поділ влади призвело до їх відгородження барикадами протистояння і невиправданого збільшення суми владних прерогатив за рахунок "суперника" і одночасного відходу від контролю за своїми діями і рішеннями.
В Основному Законі 1978 року народження, незважаючи на зміни останніх років, не було достатньо ефективних механізмів вирішення конфлікту. До таких можна було б віднести: судовий розгляд спорів між законодавчою і виконавчою владою; вираз недовіри уряду з його подальшою обов'язковою відставкою; умови розпуску парламенту, призначення дострокових виборів; погоджувальні процедури між федеральною владою і суб'єктами Федерації; відповідальність посадових осіб за недотримання рішень Конституційного Суду . Не було вказано, що використання Збройних Сил, федеральних служб безпеки, органів внутрішніх справ з метою насильницької зміни чи насильницького усунення конституційного ладу, перешкоджання або обмеження в цих же цілях діяльності органів державної влади, незаконного обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є особливо тяжким злочином.
Серйозним мотивом розладу стала криза політичний. Різними за часом були дати обрання депутатського корпусу і Президента (чого в майбутньому слід уникнути!) І як би в протифазі виявилися соціальна карта суспільства, можливості гілок влади впливати на політичну обстановку. Дві гілки влади опинилися під впливом двох мега-партій: у представницьких органах зразка 1990 р. у більшості виявилися прихильники наступності радянського соціалістичного ладу, відповідних йому традицій та інститутів; а в більшості органів виконавчої влади зразка 1991-1992 років - прихильники радикально-буржуазних поглядів в альянсі зі старою і новою номенклатурою, розвинути і зміцнити риси адміністративної системи, що збагатила її новим фінансовим обрамленням.
Всерйоз загострився світоглядний конфлікт між "прогресистами" західницької орієнтації та охоронними поглядами традиціоналістів-патріотів. Схльоснулися великі сили, не завжди оформлені організаційно, але жорстко розходяться ідейно. В умовах придушення інакомислення всередині гілок влади там стала наростати концентрація сил, зіткнення між якими лише проявило давно закладену матрицю громадянського протистояння цивілізаційних блоків. Колишня двуполюсной "багатопартійність", протистояння комуністів і демократів, пішла; на зміну прийшла складна палітра розбіжностей, які можна розташувати на трьох осях: по методу і стилю - від радикалів через помірних опортуністів до консерваторів; по відношенню до господарських процесів - від лібералів через соціал -демократів до комуністів; за світоглядом - від мондіалістов (в сенсі нігілістичного ставлення до національної культури і традицій) через державників-центристів до націонал-патріотів.
Ситуація безумовно загострювалася затягуванням ухвалення нової Конституції. Автор цілком усвідомлює ваговитість такого органу, як З'їзд народних депутатів, довгий час чинив опір прийняттю нової Конституції РФ. Прийнявши в 1990-1992 роки важливі в цьому плані рішення, З'їзд далі призупинився ніяк не по "консервативної дрімучості", а через трьох головних причин:
1) спрямованої зміни представницької бази З'їзду, Верховної Ради РФ та інших Рад за рахунок масового залучення активних депутатів до управлінських і розподільним рулям в адміністративній системі. Останнє призвело до звуження кадрового та професійного потенціалу Парламенту, скорочення палітри поглядів. Депутатський корпус всіх рівнів залишався головним кадровим резервуаром для наповнення все розширюється виконавчої влади (як кажуть у народі, "живемо поки миша голови не від'їлися");
2) небажання Президента, частини Уряду і підтримуючих їх кіл міняти курс економічного ривка на помірно-реформаторський, соціально:-спрямований, що враховує традиції та інтереси Росії, з опорою на власний інтелектуальний, промисловий і трудовий потенціал. З'їзд не зумів прийняти нову Конституцію Росії, бо кожного разу він був поглинений своїми контрольними повноваженнями, застосування яких вимагало незгоду з шоковим стрибком до ринку, стрімкої "капіталізацією" господарських відносин, різкою лібералізацією цін, моне-тарістской концепцією досягнення бездефіцитності бюджету будь-якими засобами, обмеженням інфляції штучним стримуванням платоспроможного попиту населення, руйнуванням вітчизняного промислового та наукового потенціалу і т. Замість коригування тяжкого для більшості населення курсу виникли вимоги додаткових повноважень для виконавчої влади, а після їх отримання - повсюдної надзвичайлівки. Миттєва втрата гарантій соціальної забезпеченості позначилася в зростанні звернень виборців до народних депутатів з вимогою вжити необхідних заходів в рамках наявних контрольних повноважень і питання про нову Конституцію відійшов на другий план;
3) прагнення зробити висновки з негативного досвіду ряду колишніх великих рішень (деякі положення Декларації про суверенітет, референдуму 17 березня 1991 р. про російському президентстві, супер-президентство, указное право, розпуск Союзної з'їзду, ратифікація біловезьких угод та ін.) Було, прямо скажемо, над чим замислитися.
На початку листопада 1991 п'ятий З'їзд лише взяв до відома представлений Б. М. Єльциним проект Конституції РФ; обережність рішення пояснювалася протверезінням після дивної "перемоги" в серпні 1991 року, (коли переможеними виявилися не ГКЧП , КПРС або Горбачов, а країна, громадянами якої все були) і обострявшейся загрозою розпаду СРСР, ініціатором якого більшість З'їзду не бажало бути. Шостий З'їзд - був більш уважний до проекту Конституції, схваливши в квітні 1992 року його основні положення та концепцію конституційної реформи. Але тоді увага була зосереджена на питаннях про перегляд економічного курсу, розпочатого Є. Гайдаром і ін, коли ж 1 грудня 1992 минув указное право Президента, Єльцин виступив з ініціативою призупинення діяльності З'їзду як інституту, пробуючи сили перед двома жорсткішими ініціативами, що послідували 20 березня і 21 вересня 1993 року. Сьомий з'їзд у грудні 1992 року в такій обстановці був не в змозі прийняти Конституцію, але вирішив-таки питання про скликання спеціального свого засідання за новою Конституцією РФ в 1993 році. Останнє було намічено Верховною Радою РФ на 17 листопада 1993 року. На думку Р. І. Хасбулатова, саме намір винести на З'їзд депутатів 17.11.93 проект Конституції Росії якраз і налякало Кремль. Тут - один з приводів державного перевороту {181}.
Геополітичного підгрунтям кризи став крах Союзу РСР. Підписання Б. Єльциним і Г. Бурбуліс (С. Шахрай залишився поза списком з 6 керівників РРФСР, УРСР та БРСР) і подальша ратифікація ЗС РФ Біловезької угоди про розпуск СРСР (який, на думку авторів угоди, "перестав існувати як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність ") і утворення СНД були зроблені з низкою серйозних правопорушень: порушені положення союзної і російської Конституцій; перевищені владні повноваження посадових осіб, в чому проглядаються ознаки складу особливо небезпечного державного злочину (зрада Батьківщині, тобто діяння, умисно вчинене громадянином СРСР на шкоду суверенітету, територіальної недоторканності або державної безпеки; КК РРФСР ст. 64); відкинуто волевиявлення народів, які висловилися на всесоюзному референдумі в березні 1991 року за збереження Союзу (хоча посилання на нього не однозначна, бо до і після серпня-91 пройшла хвиля республіканських референдумів про незалежність і до моменту Біловезькій пущі в СРСР залишалися деякі; але, все ж, залишалися).
Все це давало вагомі козирі тим, хто вбачав у новій Конституції РФ небажане закріплення Біловезькій лінії. Вплинули на поглиблення кризи і внутріфедеральних проблеми: загострення розбіжностей між Центром і регіонами, відсутність механізмів їх дозволу, мовчазна згода РФ з односторонніми порушеннями російської Конституції.
Проблема була закладена ще ленінської моделлю етнічної автономізації Росії. Жорстке побудова звалилося і на простір вирвалися давні образи. На місцях швидко визначилася національна еліта, спритно використала інстинктивне опір Центру і емоційну сторону етнічного підходу до місцевому державному будівництву. Правоохоронні органи не припиняли дії, що ущемляли права і свободи інших громадян залежно від раси, національності, мови, ставлення до релігії та інших обставин. Не виконувалися рішення З'їзду, Верховної Ради РФ, Конституційного Суду РФ по окремим суб'єктам РФ, хоча правова база для прийняття необхідних рішень була створена {182}.
Формою кризи федеративних відносин стало також поспішне прийняття нових конституцій в ряді республік. Форсований некерований процес цей в 1991-1993 роках завдав шкоди єдності Росії. Конституція Чеченської Республіки, прийнята в листопаді 1991 року незаконними органами державної влади цієї республіки, відповідно до постанови п'ятого З'їзду народних депутатів РРФСР не має юридичної сили і не підлягає виконанню. Конституції ряду інших республік у складі РФ (насамперед - Татарії, Башкирії, Якутії) порушують десятки статей російської Конституції. Криза 1993 року спричинив за собою поліпшення справ у цій галузі.
Вважаючи неприпустимою зміну в односторонньому порядку конституційного ладу, ми не раз виходили з пропозиціями здійснювати конституційний процес скоординовано, призупинивши дію неконституційних рішень в окремих республіках. Однак відповідний проект постанови ВС РФ був відхилений восени 1992 року на засіданні, яке вели С. Філатов і Н. Рябов. Правда, на сьомому З'їзді в грудні 1992 року були прийняті наші поправки до діяла Конституції про єдність конституційно-правового простору; але на практиці ніщо не змінилося, оскільки федеральні органи державної влади практично самоусунулися від забезпечення конституційного єдності, внісши лепту в збільшення кризи.
 Лейтмотивом проблем слід вважати незрілу політичну культуру. Нерозвинене правосвідомість зумовило невисоку відповідальність політиків за свої дії. Велика частина, на словах ратовавших за сучасні перетворення, не зуміла упокорити гординю і згуртуватися навколо завдання побудови бази сучасного ладу або не побажала визнати серйозні помилки. Позначилося й суб'єктивний вплив осіб, які не проявили належної мистецтва в управлінні "великим континентом". Синдром месіанської самовпевненості, владолюбства, нетерпимості до критики, імпульсивність і недостатня освіченість наклали друк на дії правителів.
 На жаль, криза вразила всю націю не випадково: втрачені об'єднавча ідея, поняття єдиної спільності, легітимною конституції, спільної долі і культури. Розмиті уявлення як про цінності, що лежать в основі нинішнього існування, так і неясного майбутнього. Правова психологія спотворена, беззаконня і терпимість до нього стали повсякденним елементом життя. Не пройшли безслідно сильні удари у вигляді руйнування СЕВа і всього "другого світу", Союзу РСР, почала дезінтеграції Росії, втрати нею ролі впливової і шанованої держави, що представляє на світовій арені власні інтереси, свою культуру і цивілізацію; дифамації Парламенту та представницької влади, відновлення безконтрольності чиновництва при безправ'ї низів.
 Все це породжує масове невіра в конституційний лад і саму можливість його втілення в сучасній Росії. Таким є непростий спадок конституційної реформи і політичної практики 1990-х років ...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Причини та форми конституційної кризи"
 1. Контрольні запитання до розділу 8
    конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 2. Тема 4. Форма держави
    причини та шляхи переходу на новий якісний рівень / Н.М. Добринін / / Держава і право. - 2007. - № 1. - Конституційне (державне) право зарубіжних країн: підручник. У 4-х томах. / Під ред. Б. А. Страшун. - М., 2003. - Конюхова І.А. Структура Російської Федерації: сучасний стан та перспективи вдосконалення / І.А. Конюхова / / Держава і право. - 2007. - № 2. - Теорія
 3. Контрольні запитання до розділу 15
    конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 5. Контрольні запитання до розділу 1
    конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 6. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
    форми правління і т.д. Ухвалення конституцій має завданням відобразити все якісно нові явища. Характеризуючи конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення:
 7. 6. Функції, методи та форми здійснення ІВ.
    форми здійснення ІВ: 1) організаційно-технічні; 2) організаційно-економічні, 3) організаційно-соціальні. 1) суспільно-організаційні заходи; 2) адміністративно-організаційні заходи; 3) організаційно-технічні
 8. Зміни в державному апараті.
    форми, що приводили до політичної нестабільності, частих урядових криз і відставок кабінетів. Середня тривалість перебування кабінету у влади не перевищувала 6 місяців. Нерідко кабінети йшли у відставку в результаті недовіри, вираженого тільки верхньою палатою - сенатом. Явне порушення рівноваги влади і "системи стримувань" на користь парламенту, при нездатності парламенту
 9. Конституційний закон
    конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 10. Контрольні питання
    форми держави. 2. Які форми правління існують в сучасному світі? 3. Загальна характеристика президентської та парламентської республік. 4. Назвіть ознаки федерації як складної форми організації державного устрою. 5. За яким принципом утворена Російська Федерація? 6. Чи є конфедерація державним утворенням? 7. Вкажіть форми здійснення
 11. Конституційне регулювання
    форми конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6. - М.: 1976.
 12. О. Г. Румянцев. Основи конституційного ладу Росії (поняття, зміст, питання становлення), 1994

 13. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
    Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 14. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
    конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 15. 1.1. Становлення сучасного інституту нерухомості в Росії
    криза і падіння цін на 35-65% від докризового рівня. Нарешті, до осені 1999 роки ринок перейшов до нової, четвертої стадії - депресивної стабілізації. На перших двох стадіях були виявлені ряд закономірностей і феноменів становлення ринку нерухомості в умовах перехідної економіки Росії, які суттєво відрізняли його від ринків нерухомості в розвинених ринкових економіках. Після кризи
 16. Література
    криза системи або тимчасові збої? М.: Східна література, 1998. Японія. Післявоєнна державна політика: виклики та відповіді. М.: Східно. література,
© 2014-2022  yport.inf.ua