Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Додаток Конституція Союзу Радянських Республік Європи та Азії Проект народного депутата СРСР, академіка А. Д. Сахарова

(Друкується за текстом: Конституції Російської Федерації
(альтернативні проекти). - М., 1993. т. II. с. 118-121)
1 . Союз Радянських Республік Європи та Азії (скорочено - Європейсько-Азіатський Союз, Радянський Союз) - добровільне об'єднання суверенних республік (держав) Європи та Азії.
2. Мета народу Союзу Радянських Республік Європи та Азії - щаслива, повна сенсу життя, свобода матеріальна і духовна, добробут, мир і безпеку для громадян країни, для всіх людей на Землі незалежно від їх раси, національності, статі, віку та соціального стану.
3. Європейсько-Азіатський Союз спирається у своєму розвитку на моральні та культурні традиції Європи та Азії і всього людства, всіх рас і народів.
4. Союз в особі її органів влади і громадян прагне до збереження миру в усьому світі, до збереження середовища проживання, до збереження зовнішніх і внутрішніх умов існування людства і життя на Землі в цілому, до гармонізації економічного, соціального та політичного розвитку в усьому світі. Глобальні цілі виживання людства мають пріоритет перед будь-якими регіональними, державними, національними, класовими, партійними, груповими та особистими цілями. У довгостроковій перспективі Союз в особі органів влади і громадян прагне до зустрічного плюралістичному зближення (конвергенції) соціалістичної і капіталістичної систем як до єдиного кардинального вирішення глобальних і внутрішніх проблем. Політичним виразом такого зближення має стати створення в майбутньому Світового уряду.
5. Усі люди мають право на життя, свободу і щастя. Метою і обов'язком громадян і держави є забезпечення соціальних, економічних та громадянських прав особистості. Здійснення прав особистості не повинно суперечити правам інших людей, інтереси суспільства в цілому. Громадяни та установи зобов'язані діяти відповідно до Конституції та законів Союзу і республік і принципами Загальної Декларації прав людини ООН. Міжнародні закони і угоди, підписані СРСР і Союзом, в тому числі Пакти про права людини ООН і Конституція Союзу, мають на території Союзу пряму дію і пріоритет перед законами Союзу і республік.
6. Конституція Союзу гарантує громадянські права людини - свободу переконань, свободу слова та інформаційного обміну, свободу релігії, свободу асоціацій, мітингів і демонстрацій, свободу еміграції та повернення в свою країну, свободу поїздок за кордон, свободу пересування, вибору місця проживання, роботи та навчання в межах країни, недоторканність житла, свободи від довільного арешту і не обгрунтованої медичної необхідністю психіатричної госпіталізації. Ніхто не може бути підданий кримінальному або адміністративному покаранню за дії, пов'язані з переконаннями, якщо в них немає насильства, закликів до насильства, іншого утиску прав інших людей або державної зради.
Конституція гарантує відділення церкви від держави і невтручання держави у внутрішньоцерковну життя.
7. В основі політичної, культурної та ідеологічної життя суспільства лежать принципи плюралізму та терпимості.
8. Ніхто не може бути підданий тортурам і жорстокому поводженню. На території Союзу в мирний час заборонена страта.
Заборонені медичні та психологічні досліди над людьми без згоди піддослідних.
9. Принцип презумпції невинуватості є основоположним при судовому розгляді будь-яких звинувачень кожного громадянина. Ніхто не може бути позбавлений будь-якого звання і членства в якої організації або публічно оголошений винним у скоєнні злочину до набрання законної сили вироком суду.
10. На території Союзу заборонена дискримінація в питаннях оплати праці та працевлаштування, вступу до навчальних закладів та отримання освіти за ознаками національності, релігійних і політичних переконань, а також (за відсутності прямих протипоказань, обумовлених у законі) за ознаками статі, віку, стану здоров'я, наявності в минулому судимості.
На території Союзу заборонена дискримінація у питаннях надання житла, медичної допомоги та в інших соціальних питаннях за ознаками статі, національності, релігійних і політичних переконань, віку та стану здоров'я, наявності в минулому судимості.
11. Ніхто не повинен жити в злиднях. Пенсії по старості для осіб, які досягли пенсійного віку, пенсії для інвалідів війни, праці та дитинства не можуть бути нижче прожиткового рівня. Допомоги та інші види соціальної допомоги повинні гарантувати рівень життя всіх членів суспільства не нижче прожиткового мінімуму. Медичне обслуговування громадян і система освіти будуються на основі принципів соціальної справедливості, доступності мінімально-достатньої медичного обслуговування (безкоштовного і платного), відпочинку та освіти для кожного незалежно від майнового стану, місця проживання і роботи.
Разом з тим повинні існувати платні системи підвищеного типу медичного обслуговування та конкурсні системи освіти.
12. Союз не має ніяких цілей експансії, агресії і мессіонізма. Збройні сили будуються відповідно до принципу оборонної достатності.
13. Союз підтверджує принципова відмова від застосування першого ядерної зброї. Ядерна зброя будь-якого типу і призначення може бути застосоване лише з санкції Головнокомандувача Збройними силами країни за наявності достовірних даних про умисне застосування ядерної зброї противником і при вичерпанні інших способів вирішення конфлікту. Головнокомандувач має право скасувати ядерну атаку, почату помилково, зокрема, знищити знаходяться в польоті запущені помилково міжконтинентальні ракети та інші засоби ядерної атаки.
Ядерна зброя є лише засобом запобігання ядерного нападу противника. Довгостроковою метою політики Союзу є повна ліквідація і заборону ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення, за умови рівноваги в звичайних озброєннях, при вирішенні регіональних конфліктів і при загальному пом'якшенні всіх факторів, що викликають недовіру і напруженість.
14. У Союзі не допускаються дії яких-небудь таємних служб охорони громадського і державного порядку. Таємна діяльність за межами країни обмежується завданнями розвідки і контррозвідки. Таємна політична, підривна і дезінформаційна діяльність забороняється. Державні служби Союзу беруть участь в міжнародній боротьбі з тероризмом і торгівлею наркотиками.
15. Основоположним і пріоритетним правом кожної нації республіки є право на самовизначення.
16. Вступ республіки до Союз Радянських Республік Європи та Азії здійснюється на основі Союзного договору у відповідності з волею населення республіки за рішенням вищого законодавчого органу республіки.
Додаткові умови входження в Союз даної республіки оформляються спеціальним протоколом у відповідності з волею населення республіки. Ніяких інших національно-територіальних одиниць, крім республік. Конституція Союзу не передбачає, але республіка може бути розділена на окремі адміністративно-економічні райони.
Рішення про входження республіки в Союз приймається на установчому з'їзді Союзу або на З'їзді народних депутатів Союзу.
17. Республіка має право виходу з Союзу. Рішення про вихід республіки з Союзу має бути прийняте вищим законодавчим органом республіки відповідно до референдумом на території республіки не раніше ніж через рік після вступу республіки в Союз.
18. Республіка може бути виключена зі Спілки. Виняток республіки з Союзу здійснюється рішенням З'їзду народних депутатів Союзу більшістю не менше 2/3 голосів, у відповідності з волею населення Союзу, не раніше ніж через три роки після вступу республіки в Союз.
19. Вхідні в Союз республіки приймають Конституцію Союзу в якості Основного закону, чинного на території республіки поряд з Конституціями республік. Республіки передають Центральному Уряду транспорт і зв'язок союзного значення. Крім перерахованих, загальних для всіх республік, умов входження в Союз, окремі республіки можуть передати Центральному Уряду інші функції, а також повністю або частково об'єднати органи управління з іншими республіками. Ці додаткові умови членства в Союзі даної республіки мають бути зафіксовані в протоколі до Союзному договору і грунтуватися на референдумі на території республіки.
Поряд з громадянством Союзу республіка може встановлювати громадянство республіки.
20. Оборона країни від зовнішнього нападу покладається на Збройні сили, які формуються на основі Союзного закону. Відповідно зі Спеціальним протоколом республіка може мати республіканські Збройні сили або окремі роди військ, які формуються з населення республіки і дислокуються на території республіки. Республіканські Збройні сили та підрозділи входять в Союзні Збройні сили і підпорядковуються єдиному командуванню. Всі постачання Збройних сил озброєнням, обмундируванням і продовольством здійснюється централізовано на кошти союзного бюджету.
21. Республіка може мати республіканську грошову систему поряд з союзною грошовою системою. У цьому випадку республіканські грошові знаки обов'язкові до прийому повсюдно в усіх установах союзного підпорядкування і допускаються у всіх інших установах. Тільки Центральний банк Союзу має право випуску та анулювання союзних і республіканських грошових знаків.
22. Республіка, якщо противне не обумовлено в Спеціальному протоколі, володіє повною економічною самостійністю. Всі рішення, що стосуються господарської діяльності та будівництва, за винятком діяльності та будівництва, що мають відношення до функцій, переданим Центральному Уряду, приймаються відповідними органами республіки. Ніяке будівництво союзного значення не може бути розпочато без рішення республіканських органів управління. Всі податки та інші грошові надходження від підприємств і населення на території республіки, надходять до бюджету республіки. З цього бюджету для підтримки функцій, переданих Центральному Уряду, в союзний бюджет вноситься сума, обумовлена бюджетним Комітетом Союзу на умовах, зазначених у Спеціальному протоколі.
Інша частина грошових надходжень до бюджету знаходиться в повному розпорядженні Уряду республіки.
Республіка володіє правом прямих міжнародних економічних контактів, включаючи прямі торговельні відносини та організацію спільних підприємств із зарубіжними партнерами. Митні правила є загальносоюзними.
23. Республіка має власну, не яка від Центрального Уряду систему правоохоронних органів (міліція, міністерство внутрішніх справ, пенітенціарна система, прокуратура, судова система). Вироки у кримінальних справах можуть бути скасовані в порядку помилування Президентом Союзу. На території республіки діють союзні закони, за умови затвердження їх Верховною законодавчим органом республіки, і республіканські закони.
24. На території республіки державною є мова національності, зазначеної у найменуванні республіки. Якщо в найменуванні республіки вказано дві або більше національності, то в республіці діють два або більше державні мови. У всіх республіках Союзу офіційною мовою міжреспубліканських відносин є російська мова. Російська мова є рівноправним і державною мовою республіки у всіх установах і підприємствах союзного підпорядкування. Мова міжнаціонального спілкування не визначається конституційно. У республіці Росія російська мова є одночасно республіканським державною мовою і мовою міжреспубліканських відносин.
25. Спочатку структурними складовими частинами Союзу Радянських Республік Європи та Азії є Союзні і Автономні республіки, Національні автономні області та Національні округу колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Національно-конституційний процес починається з проголошення незалежності всіх національно-територіальних структурних частин СРСР, що утворюють суверенні республіки (держави). На основі референдуму деякі з цих частин можуть об'єднуватися один з одним. Поділ республіки на адміністративно-економічні райони визначається Конституцією республіки.
26. Межі між республіками є непорушними перші 10 років після Установчого з'їзду. Надалі зміна меж між республіками, об'єднання республік, поділ республік на менші частини здійснюються у відповідності з волею населення республік і принципом самовизначення націй в ході мирних переговорів за участю Центрального Уряду.
27. Центральне Уряд Союзу розташовується в столиці (головному місті) Союзу. Столиця-якої республіки, в тому числі столиця Росії, не може бути одночасно столицею Союзу.
28. Центральне Уряд Союзу включає:
1) З'їзд народних депутатів Союзу;
2) Рада Міністрів Союзу;
3) Верховний Суд Союзу .
Глава Центрального Уряду Союзу - Президент Союзу Радянських Республік Європи та Азії. Центральне Уряд має всю повноту вищої влади в країні, не розділяючи її з керівними органами якоїсь партії.
29. З'їзд народних депутатів Союзу має дві палати.
 1-я Палата, або Палата Республік (400 депутатів), обирається за територіальним принципом по одному депутату від виборчого територіального округу з приблизно рівною кількістю виборців. 2-я Палата, або Палата Національностей, обирається за національною ознакою. Виборці кожної національності, що має свою мову, обирають певне число депутатів, а саме - по одному депутату від 2,0 (повних) мільйонів виборців даної національності і додатково ще два депутати даної національності. Ця загальна квота розподілена за укрупненими багатомандатних округах. Вибори в обидві палати - загальні і прямі на альтернативній основі - строком на п'ять років.
 Обидві палати засідають спільно, але з низки питань, визначених регламентом З'їзду, голосують окремо. У цьому випадку для прийняття закону чи постанови потрібно рішення обох палат.
 30. З'їзд народних депутатів Союзу Радянських Республік Європи та Азії має вищою законодавчою владою в країні. Закони Союзу, що не торкаються положень Конституції, приймаються простою більшістю голосів від облікового складу кожної з палат і мають пріоритет по відношенню до всіх законодавчих актів союзного значення, крім Конституції.
 Закони Союзу, що зачіпають положення Конституції Союзу Радянських Республік Європи та Азії, а також інші зміни тексту статей Конституції приймаються за наявності кваліфікованої більшості не менше 2/3 голосів від облікового складу в кожній з палат З'їзду. Прийняті таким чином рішення мають пріоритет по відношенню до всіх законодавчих актів союзного значення.
 31. З'їзд обговорює бюджет Союзу і поправки до нього, використовуючи доповідь Комітету З'їзду по бюджету. З'їзд обирає голову Ради Міністрів Союзу, міністрів закордонних справ і оборони та інших вищих посадових осіб Союзу. З'їзд призначає Комісії для виконання одноразових доручень, зокрема для підготовки законопроектів та розгляду конфліктних ситуацій. З'їзд призначає постійні Комітети для розробки перспективних планів розвитку країни, для розробки бюджету, для постійного контролю над роботою органів виконавчої влади. З'їзд контролює роботу Центрального банку. Тільки з санкції З'їзду можливі незбалансовані емісія і вилучення з обігу союзних і республіканських грошових знаків.
 32. З'їзд обирає зі свого складу Президію. Члени Президії З'їзду головують на з'їзді, здійснюють організаційні функції щодо забезпечення роботи З'їзду, його Комісій і Комітетів. Члени Президії не мають інших функцій і не займають жодних керівних постів в Уряді Союзу і республік і в партіях.
 33. Рада Міністрів Союзу включає Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство оборонної промисловості, Міністерство фінансів, Міністерство транспорту союзного значення, Міністерство зв'язку союзного значення, а також інші міністерства для виконання функцій, переданих Центральному Уряду окремими республіками у відповідності зі Спеціальними протоколами до Союзному договору. Рада Міністрів включає також Комітети при Раді Міністрів Союзу.
 Кандидатури всіх міністрів, окрім міністра закордонних справ і міністра оборони, пропонує Голова Ради Міністрів і стверджує З'їзд. У тому ж порядку призначаються Голови Комітетів при Раді Міністрів.
 34. Верховний Суд Союзу має чотири палати:
 1) Палата у кримінальних справах;
 2) Палата з цивільних справ;
 3) Палата арбітражу;
 4) Конституційний суд.
 Голів кожної з палат обирає на альтернативній основі З'їзд народних депутатів Союзу.
 У компетенцію Верховного Суду входить розгляд проблем і справ союзного і міжреспубліканського характеру.
 35. Президент Союзу Радянських Республік Європи та Азії обирається строком на п'ять років у ході прямих загальних виборів на альтернативній основі. До виборів кожен кандидат у Президенти називає свого заступника, який балотується одночасно з ним.
 Президент не може суміщати свою посаду з керівною посадою в будь-якої партії. Президент може бути відсторонений від своєї посади відповідно до референдумом на території Союзу, рішення про яке повинен прийняти З'їзд народних депутатів Союзу більшістю не менше 2/3 голосів від спискового складу. Голосування з питання про проведення референдуму проводиться на вимогу не менше 60 депутатів. У разі смерті Президента, відсторонення його від посади або неможливості ним виконання обов'язків через хворобу і інших причин його повноваження переходять до заступника.
 36. Президент представляє Союз на міжнародних переговорах і церемоніях. Президент є Головнокомандувачем Збройними силами Союзу. Президент має право законодавчої ініціативи щодо союзних законів і правом вето щодо будь-яких законів і рішень З'їзду народних депутатів, прийнятих менш ніж 55% від облікового складу депутатів. З'їзд може ставити на повторне голосування подвергшийся вето закон, але не більше двох разів.
 37. Економічна структура Союзу заснована на плюралістичному поєднанні державної (республіканської, міжреспубліканської і союзної), кооперативної, акціонерної і приватної (особистої) власності на знаряддя і засоби виробництва, на всі види промислової і сільськогосподарської техніки, на виробничі приміщення, дороги і засоби зв'язку та інформаційного обміну , включаючи кошти мас-медіа, і власності на предмети споживання, включаючи житло, а також інтелектуальної власності, включаючи авторське і изобретательское право. Державні підприємства можуть бути передані в строкову або безстрокову оренду колективам або приватним особам.
 38. Земля, її надра і водні ресурси є власністю республіки і проживають на її території націй (народів). Земля може бути безпосередньо, без посередників, передана у володіння на необмежений термін приватним особам, державним, кооперативним та акціонерним організаціям з виплатою земельного податку до бюджету республіки. Для приватних осіб гарантується право успадкування володіння землею дітьми та близькими родичами. Що знаходиться у володінні земля може бути повернена республіці лише за бажанням власника або при порушенні ним правил землекористування, при необхідності використання землі державою за рішенням законодавчого органу республіки з виплатою компенсації.
 39. Земля може бути продана у власність приватній особі і трудовому колективу. Обмеження перепродажу та інші умови користування землею, що є приватною власністю, визначаються законом республіки.
 40. Кількість належить одній особі приватної власності, виготовленої, придбаної або успадкованої без порушення закону, нічим не обмежується (за винятком землі). Гарантується необмежене право успадкування які є приватною власністю будинків і квартир з необмеженим правом поселення в них спадкоємців, а також усіх знарядь і засобів виробництва, предметів споживання, грошових знаків та акцій. Право успадкування інтелектуальної власності визначається законами республіки.
 41. Кожен має право розпоряджатися на свій розсуд своїми фізичними та інтелектуальними трудовими здібностями.
 42. Приватні особи, кооперативні, акціонерні та державні підприємства мають право необмеженого найму працівників відповідно до трудового законодавства.
 43. Використання водних ресурсів, а також інших поновлюваних ресурсів державними, кооперативними, орендними та приватними підприємствами та приватними особами обкладається податком до бюджету республіки. Використання невідновлюваних ресурсів обкладається виплатою до бюджету республіки.
 44. Підприємства з будь-якою формою власності перебувають у рівних економічних, соціальних і правових умовах, користуються рівною і повною самостійністю у розподілі та використанні своїх доходів за вирахуванням податків, а також у плануванні виробництва, номенклатури і збуту продукції, в постачанні сировиною, заготовками, напівфабрикатами і комплектуючими виробами, у кадрових питаннях, в тарифних ставках, обкладаються єдиними податками, які не повинні перевищувати в сумі 30% фактичного прибутку, рівною мірою несуть матеріальну відповідальність за екологічні та соціальні наслідки своєї діяльності.
 45. Система управління, постачання і збуту продукції в промисловості та сільському господарстві, за винятком підприємств та установ союзного підпорядкування, будується в інтересах безпосередніх виробників на основі їх органів управління, постачання і збуту продукції.
 46. Основою економічного регулювання в Союзі є принципи ринку і конкуренції. Державне регулювання економіки здійснюється через економічну діяльність державних підприємств та допомогою законодавчої підтримки принципів ринку, плюралістичної конкуренції та соціальної справедливості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Додаток Конституція Союзу Радянських Республік Європи та Азії Проект народного депутата СРСР, академіка А. Д. Сахарова"
 1. Перехідні положення
    додатки до чинної Конституції Російської Федерації, видані окремою брошурою, опубліковані в періодичній пресі (наведені вище примітка і текст даної виноски поміщені в проекті, який ми наводимо. -
 2. Глава 15. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада
    республіки Примітка: у назві глави 15 і в статтях 131 і 132 виділені слова "автономної республіки", "автономних республік", "автономних республіках" замінено відповідно на "республіки у складі РРФСР", "республік у складі РРФСР", "республіках у складі РРФСР "24.05.1991 р. Стаття 131. Вищими органами державної влади автономних республік є З'їзди народних депутатів, а в
 3. XI. Дія конституції РРФСР і порядок її зміни
    республіками у складі Російської Федерації, краями, областями, автономною областю, автономними округами, містами Москвою і Санкт-Петербургом в особі їх Рад народних депутатів. Додаток Проект Конституції РФ, підготовлений Конституційною комісією З'їзду народних депутатів Російської Федерації Проект Конституції РФ, підготовлений робочою групою під керівництвом Шахрая С.М. Проект
 4. Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації
    конституційного права СРСР. - Алма-Ата: 1981. Барабашев Г.В. Великий Жовтень і Радянська Конституція / / Вісник МГУ: Серія 11. Право. - 1987. N 6. Берхін І.Б. До історії розробки Конституції СРСР 1936 р. / / Будівництво Радянської держави: Зб. статей до 70-річчя проф. Е.Б.Генкіной. - М.: Наука. 1972. Богатиренко З.С. До історії створення Конституції СРСР 1936 року / / Вісник МГУ: Серія економіки,
 5. Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки
    республіки "замінені на" республіки у складі РРФСР ". Стаття 133. Рада Міністрів автономної республіки - Уряд автономної республіки - найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади автономної республіки утворюється Верховної Ради автономної республіки. Рада Міністрів автономної республіки є відповідальною перед Верховною Радою автономної республіки і йому
 6. Додаток Конституція (Основний закон) Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки
    конституції РРФСР і порядок (ст.ст. 184 - 185) її зміни Прийнята 12 квітня 1978 на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради РРФСР дев'ятого скликання. Зміни та доповнення вносилися 27 жовтня 1989, 31 травня, 16 червня і 15 грудня 1990 р., 24 травня і 1 листопада 1991 р., 21 квітня, 9 і 10 грудня 1992 р. (Див. відповідно Відомості Верховної Ради УРСР, Відомості З'їзду народних
 7. Глава 11. Виборча система
    республік. Стаття 98. Виборці дають накази своїм депутатам. Відповідні Ради народних депутатів розглядають накази виборців, враховують їх при розробленні планів економічного і соціального розвитку та складанні бюджету, організують виконання наказів та інформують громадян про їх реалізацію. Примітка: далі йде глава 11 в редакції 27.10.1989 р. з наступними змінами та
 8. Стаття 40. Збереження статусу адвоката
    республіки, яке за згодою з ним представляє його в Раду Міністрів союзної республіки, що не має обласного поділу, автономної республіки, виконавчий комітет обласної, міської Ради народних депутатів для затвердження і реєстрації. 3. Список, що направляється до територіального органу юстиції, повинен містити прізвища, імена та по батькові адвокатів, відомості про яких
 9. Покажчик скорочень
    народних комісарів СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік ТК РФ - Трудовий кодекс Російської Федерації УВС ЗС РФ - Статут внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації УГ і КС ЗС РФ - Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил Російської Федерації ДВК РФ - Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації КК РФ - Кримінальний кодекс Російської Федерації
 10. Глава 22. Прокуратура
    республік, країв, областей і автономних областей призначаються Генеральним прокурором СРСР. Прокурори автономних округів, районні та міські прокурори призначаються Прокурором РРФСР і затверджуються Генеральним прокурором СРСР. Редакція статті 177 від 15.12.1990 р.: Генеральний прокурор РРФСР призначається Верховною Радою РРФСР, затверджується З'їздом народних депутатів РРФСР і їм підзвітним. Прокурори
 11. Конституція Російської Радянської Федерації
    конституційного ладу (ст.ст. 1 - 23) Глава 1. Політична система Російської (ст.ст. 1 - 11) Федерації (РФ) Глава 2. Економічна система (ст.ст. 12 - 16) Глава 3. Соціальна політика (ст.ст. 17 - 21) Глава 4. Зовнішня політика, забезпечення (ст.ст. 22 - 23) безпеки та обороноздатності Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини (ст.ст. 24 - 70) і громадянина Глава 5. Основи
© 2014-2022  yport.inf.ua