Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Додаток Конституція (Основний закон) Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки

I. Основи суспільного ладу і політики (ст.ст. 1 - 30)
РРФСР
Глава 1. Політична система (ст.ст. 1 - 9)
Глава 2. Економічна система (ст.ст. 10 - 18)
Глава 3. Соціальний розвиток і культура (ст.ст. 19 - 27)
Глава 4. Зовнішньополітична діяльність (ст.ст. 28 - 30)
і захист соціалістичної
Вітчизни
II. Держава і особистість (ст.ст. 31 - 67.11)
Глава 5. Громадянство РРФСР. Рівноправність (ст.ст. 31 - 36)
громадян (первісна редакція)
Глава 6. Основні права, свободи (ст.ст. 37 - 67)
і обов'язки громадян РРФСР
(первісна редакція)
Глава 5 . Права і свободи людини (ст.ст. 31 - 67.3)
і громадянина (в редакції
від 21.04.1992 р.)
Глава 6. Обов'язки громадян Російської (ст.ст. 67.4 - 67.11)
Федерації (в редакції
від 21.04.1992 р.)
III. Національно-державне (ст.ст. 68 - 84.15)
та адміністративно-територіальний
устрій РРФСР
Глава 7. РРФСР - союзна республіка (ст.ст. 68 - 77)
у складі СРСР
Глава 8. Автономна Радянська (ст.ст. 78 - 81)
Соціалістична Республіка
Глава 9. Автономна область і автономний (ст.ст. 82 - 84.6)
округ
Глава 9.1. Край, область у складі (ст.ст. 84.6 - 84.15)
Російської Федерації
IV. Поради народних депутатів РРФСР і порядок (ст.ст. 85 - 103)
їх обрання
Глава 10. Система і принципи діяльності (ст.ст. 85 - 90)
Рад народних депутатів
(у редакції 1978 р.)
Глава 10. Система і принципи діяльності (ст.ст. 85 - 90)
Рад народних депутатів
(в редакції від 27.10.1989 р.)
Глава 11. Виборча система (в редакції (ст.ст. 91 - 98)
1978 р.)
Глава 11. Виборча система (в редакції (ст.ст. 91 - 98)
від 27.10.1989 р.)
Глава 12. Народний депутат (ст.ст. 99 - 103)
V. Вищі органи державної влади (ст.ст. 104 - 130)
та управління РРФСР
Глава 13. Верховна Рада РРФСР (у редакції (ст.ст. 104 - 121)
1978 р.)
Глава 13. З'їзд народних депутатів РРФСР (ст.ст. 104 - 121)
і Верховна Рада РРФСР
(в редакції від 27.10.1989 р.)
Глава 13.1. Президент РРФСР (ст.ст. 121.1 - 121.11)
Глава 14. Рада Міністрів РРФСР (ст.ст. 122 - 130)
VI. Вищі органи державної влади (ст.ст. 131 - 136)
та управління автономної республіки
Глава 15. Верховна Рада автономної (ст.ст. 131 - 132)
республіки (в редакції 1978 р.)
Глава 15. З'їзд народних депутатів (ст.ст. 131 - 132)
і Верховна Рада автономної
республіки (в редакції
від 27.10. 1989 р.)
Глава 15.1. Глава виконавчої влади (ст.ст. 132.1 - 132.2)
(Президент) республіки у складі
РРФСР
Глава 16. Рада Міністрів автономної (ст.ст. 133 - 136)
республіки
VI.1. Органи державної влади (ст.ст. 136.1 - 136.6)
та управління краю, області, автономної
області, автономного округу та міста
федерального призначення
Глава 16.1. Поради народних депутатів краю, (ст.ст. 136.1 - 136.2)
області, автономної області,
автономного округу та міста
федерального значення
Глава 16.2. Крайова, обласна адміністрація, (ст.ст. 136.3 - 136.6)
адміністрація автономної області,
автономного округу, міста
федерального значення
VII. Місцеві органи державної влади (ст.ст. 137 - 151)
та управління в УРСР. Місцевий
самоврядування в РРФСР
Глава 17. Місцеві Ради народних депутатів (ст.ст. 137 - 145)
та органи територіального
громадського самоврядування
Глава 18. Виконавчі комітети місцевих (ст.ст. 146 - 151)
Рад народних депутатів
(у редакції 1978 р.)
Глава 18. Місцева адміністрація (в редакції (ст.ст. 146 - 151)
від 27.10.1989 р.)
VIII. Державний план економічного (ст.ст. 152 - 162)
і соціального розвитку РРФСР.
Державний бюджет РРФСР
Глава 19. Державний план (ст.ст. 152 - 157)
економічного і соціального
розвитку РРФСР
Глава 20. Державний бюджет РРФСР (ст.ст. 158 - 162)
IX. Правосуддя, арбітраж і прокурорський (ст.ст. 163 - 179)
нагляд
Глава 21. Суд і арбітраж (ст.ст. 163 - 175)
Глава 22. Прокуратура (ст.ст. 176 - 179)
X. Герб, прапор, гімн і столиця РРФСР (ст.ст. 180 - 183)
XI. Дія конституції РРФСР і порядок (ст.ст. 184 - 185)
її зміни
Прийнята 12 квітня 1978 на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради РРФСР дев'ятого скликання. Зміни та доповнення вносилися 27 жовтня 1989, 31 травня, 16 червня і 15 грудня 1990 р., 24 травня і 1 листопада 1991 р., 21 квітня, 9 і 10 грудня 1992 р. (Див. відповідно Відомості Верховної Ради УРСР, Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР, Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. - 1978. N 15. Ст. 407; 1989. N 44. Ст. 1303; 1990. N 2. Ст. 14; N 3. Ст. 25; N 29 Ст. 395; 1991. N 22. Ст. 776, 778; N 45. Ст. 1497; 1992. N 20. Ст. 1084; N 52. Ст. 3051; 1993. N 2. Ст. 55).
Примітка: У наводиться тексті враховані всі зміни і доповнення, що вносилися до Конституції 1978 р. у наступні роки. Зміни та доповнення наводяться в тих місцях, до яких вони належать. Шрифтові виділення і авторські примітки допоможуть читачеві орієнтуватися в динаміці конституційного регулювання того часу. Єдине, що автор не став коригувати в тексті і просить читача звернути на це увагу, наступне: з 25 грудня 1991 наша держава отримала нову назву: замість "РРФСР" - "Російська Федерація - Росія". 21 квітня 1992 це було відображено в Конституції. У назві Конституції і в преамбулі слова "Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки" і "РРФСР" замінено словами "Російської Федерації - Росії". У тексті Конституції назва держави замінено на "Російська Федерація" у відповідному відмінку. Якби всюди довелося вставляти в текст нову назву держави, він був би перевантажений виправленнями. Тому просимо читача там, де зустрічається слово "РРФСР", мати на увазі нову назву держави - Російська Федерація.
Велика Жовтнева соціалістична революція, здійснена робітниками і селянами Росії під керівництвом Комуністичної партії на чолі з В. І. Леніним, повалила владу капіталістів і поміщиків, встановила диктатуру пролетаріату і створила Радянську державу - основне знаряддя захисту революційних завоювань, будівництва соціалізму і комунізму.
Радянська влада гарантувала всім народам Росії рівноправність і вільне самовизначення, надала трудящим справді демократичні права і свободи. Освіта РРФСР забезпечило російському народу, всім націям і народностям Російської Федерації сприятливі умови для всебічного економічного, соціального і культурного розвитку, з урахуванням їх національних особливостей в братній сім'ї радянських народів.
Об'єднання РРФСР з іншими радянськими республіками в Союз РСР примножило сили і можливості народів країни в здійсненні корінних соціально-економічних перетворень.
В результаті творчої діяльності радянського народу під керівництвом Комуністичної партії в СРСР побудовано розвинуте соціалістичне суспільство - суспільство справжньої свободи людей праці, в якому створені могутні продуктивні сили, неухильно підвищується добробут і культура народу, зміцнюється непорушний союз робітничого класу, колгоспного селянства і народної інтелігенції.
Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка - рівноправна республіка у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який уособлює державну єдність радянського народу, згуртовує всі нації і народності для спільного будівництва комунізму.
Народ Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, керуючись ідеями наукового комунізму, усвідомлюючи себе невід'ємною частиною всього радянського народу, зберігаючи спадкоємність ідей і принципів Конституції РРФСР 1918 року, Конституції РРФСР 1925 року. Конституції РРФСР 1937 року і відповідно до Конституції (Основним Законом) Союзу РСР, закріпила основи суспільного ладу і політики СРСР, встановила права, свободи і обов'язки громадян, принципи організації і цілі соціалістичної загальнонародної держави, приймає і проголошує цю Конституцію.
Редакція преамбули від 15.12.1990 р.:
З'їзд народних депутатів РРФСР,
- усвідомлюючи історичну відповідальність за долю Росії,
- засвідчуючи повагу до прав всіх народів, що входять в Союз Радянських Соціалістичних Республік,
- висловлюючи волю народів РРФСР,
підтверджує державний суверенітет Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки на всій її території і заявляє про рішучість створити демократичну правову державу в складі оновленого Союзу РСР.
Редакція преамбули від 09.12.1992 р.:
З'їзд народних депутатів Російської Федерації - Росії,
- усвідомлюючи історичну відповідальність за долю Росії,
- засвідчуючи повагу до прав всіх народів Російської Федерації,
- визнаючи пріоритет прав людини і громадянина Російської Федерації,
- висловлюючи волю народів Російської Федерації - Росії,
підтверджує державний суверенітет Російської Федерації - Росії на всій її території і заявляє про рішучість створити демократичну правову державу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток Конституція (Основний закон) Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки "
 1. X. Герб, прапор, гімн і столиця РРФСР
  законом РРФСР. Примітки: 21.04.1992 р. слово "законом" замінено на "законами"; 09.12.1992 р. стаття 183 отримала таку редакцію: "Столицею Російської Федерації є місто Москва. Статус столиці встановлюється законом Російської
 2. Покажчик скорочень
  законів про працю Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення РСЧА - Робітничо-селянська Червона армія РОСТО - Російська оборонна спортивно-технічна організація РРФСР - Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка СК РФ - Сімейний кодекс Російської Федерації СНД - Співдружність Незалежних Держав РНК
 3. Тема 12. Соціалістичне право як особливий історичний тип права
  основні галузі соціалістичного права. Соціалістичне право у федеративній і унітарній державі . Класифікація соціалістичних правових систем. Радянська правова система. Особливості правових систем європейських соціалістичних країн. Особливості правових систем соціалістичних держав Азії. Правова система Куби. Перспективи розвитку соціалістичного права. Розділ
 4. Конституція Російської Радянської Федерації
  конституційного ладу (ст.ст. 1 - 23) Глава 1. Політична система Російської (ст.ст. 1 - 11) Федерації (РФ) Глава 2. Економічна система (ст.ст. 12 - 16) Глава 3. Соціальна політика (ст.ст. 17 - 21) Глава 4. Зовнішня політика, забезпечення (ст.ст. 22 - 23) безпеки та обороноздатності Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини (ст.ст. 24 - 70) і громадянина Глава 5. Основи
 5. Конституціоналізм, конституційність
  конституційної законності як функції публічних структур: Зб. статей. - М.: Манускрипт. 1997. Єременко Ю. П. Поняття і система соціалістичного конституціоналізму / / Правопорядок та правовий статус особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві у світлі Конституції СРСР 1977 року. - Саратов: 1980. Ільїн І.А. Про монархії та республіки / / Питання філософії. - 1991. N 3. Історія буржуазного
 6. 28. Федеративний устрій Росії
  конституційного ладу Росії і конституційна основа історично сформованого державного єдності народів Російської Федерації. Згідно ст. 5 Конституції РФ Російська Федерація складається з республік , країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів. До складу Російської Федерації входять 89 рівноправних суб'єктів: 21 республіка, 6 країв, 49 областей,
 7. Стаття Федеративна держава
  конституціями
 8. Загальні питання вчення про конституції. Принципи, функції і основні риси конституцій
  конституції соціалістичної держави (за матеріалами СРСР і ПНР): Автореф. дис . канд. юрид. наук. - М.: 1987. Єдина конституційна система Російської Федерації. - М.: Республіка. 1994. Еллінек Г. Конституції, їх історія і значення в сучасному праві. - СПб.: 1906. Єременко Ю.П . Норми радянських конституцій. - Саратов: 1968. Иванищева Н.П. Основні риси конституцій зарубіжних
 9. XI. Дія конституції РРФСР і порядок її зміни
    закони та інші акти державних органів РРФСР видаються на основі та відповідно до Конституції РРФСР. Стаття 185. Зміна Конституції РРФСР провадиться рішенням Верховної Ради РРФСР, прийнятим більшістю не менше двох третин від загального числа депутатів Верховної Ради РРФСР. Редакція статті 185 від 27.10.1989 р.: Зміна Конституції РРФСР провадиться рішенням З'їзду народних
 10. Глава 1. Політична система
    конституційного ладу Росії є народовладдя, федералізм, республіканська форма правління, поділ влади. Найменування держави Російська Федерація і Росія рівнозначні. Стаття 2. Вся влада в УРСР належить народу. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу РРФСР. Всі інші державні органи підконтрольні
 11. Стаття VIII
    республік у складі Російської Федерації, підписали цей Договір. Кожна республіка у складі Російської Федерації зберігає за собою право як підписати цей Договір, так і регулювати свої відносини з розмежування повноважень з федеральними органами державної влади Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і Конституцією цієї республіки в
 12. Стаття VIII
    республік у складі Російської Федерації, підписали цей Договір. Кожна республіка у складі Російської Федерації зберігає за собою право як підписати цей Договір, так і регулювати свої відносини з розмежування повноважень з федеральними органами державної влади Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і Конституцією цієї республіки в
 13. Стаття VIII
    республік у складі Російської Федерації, підписали цей Договір. Кожна республіка у складі Російської Федерації зберігає за собою право як підписати цей Договір, так і регулювати свої відносини влади Російської Федерації відповідно до Конституції Російської влади Російської Федерації відповідно до Конституції Російської Федерації і Конституцією цієї республіки в
 14. Перехідні положення
    додатки до чинної Конституції Російської Федерації, видані окремою брошурою, опубліковані в періодичній пресі (наведені вище примітка і текст даної виноски поміщені в проекті, який ми наводимо. -
 15. 2.2.2. Конституція РРФСР 1918 р.
    конституції. Рішення про її розробку було прийнято III Всеросійським з'їздом Рад. У резолюції "Про федеральних установах Російської Республіки" він сформулював основні положення в частині організації нової влади. Останній пункт резолюції свідчив: розробка цих основних положень Конституції Російської Федеративної Республіки доручається Центральному Виконавчому Комітету Рад для
© 2014-2022  yport.inf.ua