Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Принцип неприпустимості зловживання правом

Яка б не була в чинному законодавстві ступінь деталізації та конкретизації заборон, що встановлюють межі здійснення суб'єктивних цивільних прав, вони не можуть вичерпати всіх можливих проявів соціально неугодних способів, засобів і цілей здійснення суб'єктивних цивільних прав. Інакше кажучи, незважаючи на саму ретельну законодавчу опрацювання питання про межах здійснення того чи іншого цивільного права, неможливо виключити випадки, коли суб'єкт, здійснюючи своє право, спираючись на нього, вчиняє дії, прямо не заборонені законом, але знаходяться в суперечності з метою здійснюваного права , санкціонованої законодавцем. Саме тому в сучасному російському цивільному праві діє принцип заборони зловживання правом. У п. 1 ст. 10 ЦК закріплено, що не допускаються дії громадян і юридичних осіб, здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.
Насправді можливі вельми різноманітні дії, що володіють ознаками зловживання правом. Всі їх неможливо описати у формі конкретних заборон. Тому правило п. 1 ст. 10 ГК сформульовано у вигляді керівного становища, визначального загальна вимога до суб'єктів не зловживати правом, тобто як принцип здійснення права.
При цьому припис п. 1 ст. 10 ГК є конкретною нормою чинного цивільного права. Тому будь-які дії, прямо не описані законом як заборонених, але чинені уповноваженою суб'єктом у зло іншим особам, повинні кваліфікуватися як правопорушення, бо вони порушують принципову заборону, що міститься в нормі п. 1 ст. 10 ГК. Таким чином, в якості юридичного критерію для визнання дії, прямо не описаного законом як забороненого, цивільним правопорушенням у формі зловживання правом має використовуватися правило, сформульоване як принцип здійснення цивільних прав.
Можливість застосування правового принципу як загальнообов'язкового критерію для визначення правомірності чи неправомірності поведінки суб'єктів має легальну правову основу. Допускаючи аналогію права, законодавець у п. 2 ст. 6 ГК вказав, що цивільні права та обов'язки можуть виникати з дій громадян і організацій, які хоч і не передбачені законом, але в силу загальних засад цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки. З цього видно, що законодавець наказує використовувати в якості підстави для визнання поведінки суб'єктів юридично значимим - правомірним або неправомірним - загальні засади цивільного законодавства, які є не чим іншим, як принципами цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Принцип неприпустимості зловживання правом "
 1. § 2. Створення комерційних організацій
  принципом самостійної майнової відповідальності комерційної організації, так як відповідальність інших осіб за боргами комерційної організації є лише додатковою (субсидіарної) до відповідальності самої комерційної організації. Організація управління відокремленим майном засновника при створенні ним комерційної організації здійснюється через органи управління комерційною
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  принцип організації влади, який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). У всіх розвинених країнах місцеве самоврядування визнається і закріплюється конституцією чи законом як інституту, який не може бути ліквідована. Самоврядування як форма організації влади принципово
 3. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  принципи індивідуальної свободи і самовизначення. Римські юристи визначали римське приватне право через сукупність трьох компонентів: а) jus naturale (право, якому природа навчила все живе), б) jus gentium (право, яким користується все людство), в) jus civile (національне римське або цивільне право). При цьому вони керувалися максимою "publicum jus est quod ad statum rei
 4. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  принципі не має установчих документів, зазначених у п. 1 ст. 52 ГК: їх "замінює" спеціальний закон, на підставі якого організація створюється і діє, і який визначає особливості її правового становища (див. ст. 7.1 Закону про некомерційні організації, присвячену державним корпораціям). Якщо юридична особа виникає шляхом злиття двох або декількох юридичних осіб,
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  принципово різними видами недійсних угод і повинні визнаватися недійсними в різному порядку, за вимогами різних осіб і т.п. * (534) Тому в цьому параграфі так звані Безліцензійні угоди розглядаються в числі угод з вадами змісту. Для визнання недійсними правочинів, що виходять за межі правоздатності юридичної особи, недостатньо їх об'єктивного
 6. § 3 . Позовна давність
  принципами правосуддя і розходяться з матеріально-правовим розумінням позовної давності. Будучи строком для захисту порушеного права, позовна давність нерозривно пов'язана з приниження суб'єктивного права, інтересу чи свободи, яке тільки й породжує її протягом . Тому відмовити в позові з причини пропуску позовної давності суд не може, не розібравшись попередньо в тому, чи є позивач
 7. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  принцип : незнання закону не звільняє від несприятливих наслідків) * (807), звідси, оману може стосуватися лише фактичних обставин (наприклад, незнання факту накладення арешту на річ), 3) якщо відомості про факти, що перешкоджають відчуженню нерухомої речі, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним; 4) якщо власник проявляє явну
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує (забезпечує його внутрішню єдність). * (32) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, Частини першої / під
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  принципи міжнародного права у сфері захисту прав споживачів, є частиною правової системи РФ (див. ст. 7 ЦК, ст. 2 Закону про захист прав споживачів), містяться в резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 N 39/248 "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів" (див. : Комерційний вісник. 1989. N 7-8) і в основному відображені в нормах Закону про захист прав споживачів
 10. § 1. Правова охорона фірмового найменування
  принцип сталості фірми не повинен входити в протиріччя з принципом істинності. Якщо, наприклад, відбулася зміна організаційно-правової форми підприємства чи змінився його власник, це має знайти відповідне відображення в фірмовому найменуванні. Критерії добору фірмі вимоги визначають і її структуру. Прийнято виділяти дві частини фірми - основну , яка іменується ще корпусом
© 2014-2022  yport.inf.ua