Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Приобретательная давність

. До числа первинних підстав набуття права власності слід також віднести набувальна давність, тобто термін володіння річчю, після закінчення якого набувається право власності (ст. 234 ЦК). Запам'ятовується своєї метафоричністю характеристика набувальної давності (usucapio) давалася дореволюційними цивілістами: "Закінчення часу не може не відбитися на правових відносинах: деякі фактичні явища, довго протрималися, захищаються законом при відомих умовах. Цей захист, відома під ім'ям давності, означає, що держава воліє в інтересах громадського спокою і міцності обороту охороняти становище, освячене часом, ніж сприяти прояву права, довго не здійснилися і внаслідок цього нерідко сумнівного. Безмовність і бездіяльність уповноваженої суб'єкта, що допускає явне порушення свого правомочності, тлумачиться законом як відмова від нього. Давній, явний і яскравий факт торжествує над змарнілим правом "* (802).
У радянський період в цивільному законодавстві інститут набувальної давності закріплений не був, хоча потреба в ньому відзначалася багатьма авторами. Положення про набувальної давності знову з'явилися в російському законодавстві лише в Законі РРФСР від 24 грудня 1990 р. "Про власність в РРФСР", нині вже втратив чинність у зв'язку з набранням чинності частини першої ДК * (803).
Важливо відзначити, що, з одного боку, згідно з п. 2 ст. 225 ЦК застосування правил про набувальної давності є субсидіарним по відношенню до норм, що встановлюються ст. 226 "Рухомі речі, від яких власник відмовився", ст. 227 "Знахідка", ст. 228 "Придбання права власності на знахідку", ст. 229 "Відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою, і винагорода нашедшему річ", ст. 230 "Бездоглядні тварини", ст. 231 "Придбання права власності на бездоглядних тварин", ст. 232 "Відшкодування витрат на утримання бездоглядних тварин і винагорода за них" і, нарешті, ст. 233 "Скарб". З іншого боку, право власності в силу набувальної давності може бути придбане не тільки на безхазяйне майно, але і на майно, що належить на праві власності іншій особі * (804). Зокрема, в цьому порядку може бути придбане право власності на об'єкти, що знаходяться у федеральній власності, у власності суб'єктів Федерації верб муніципальної власності. Тим більше знаходження речі в приватній власності не є перешкодою для її придбання в силу ст. 234 ГК.
Поняття "особа" має в ст. 234 ГК інший зміст, ніж однойменна категорія, вжита у назві підрозд. 2 розд. I ГК. Там воно охоплює, в числі іншого, Російську Федерацію, її суб'єкти та муніципальні освіти. Ст. 234 ГК спеціально роз'яснює, що під особою маються на увазі лише громадяни та юридичні особи. Тим самим Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти позбавлені здатності ставати суб'єктами права власності за допомогою набувальної давності. За основи набувальною давністю може виникнути лише право приватної власності * (805).
Об'єкти набувальною давністю визначені як нерухоме та інше майно. Слід, однак, враховувати, що набуття права власності за давністю володіння неможливо щодо об'єктів, вилучених з обороту, так як їх звернення в приватну власність виключено, і дозволяється тільки з дотриманням встановлених законом обмежень - на об'єкти, оборотоздатність яких обмежена (ст. 129 ЦК).
Стаття 234 ЦК визнає набувальна давність за наявності низки умов (реквізитів), причому кожне з них необхідно і недотримання (відсутність) хоча б одного виключає можливість переходу права власності за набувальною давністю.
По-перше, володіння повинно бути сумлінним. Сумлінність означає, що в момент придбання речі власник вважає, допустимо помиляючись у фактичних обставинах, що то підстава, за яким до нього потрапила річ, дає йому право власності на неї. Допустимість омани визначається тим, що власник не знав і не повинен був знати про незаконність свого володіння.
Випадками неприпустимого омани, зокрема, є: 1) якщо власник свідомо розуміє, що йому передається річ, але без права власності на неї. Так, ні орендар, ні охоронець, ні суб'єкти права господарського відання або оперативного управління, ні працівники юридичної особи - власника ніколи не набудуть право власності за ст. 234 ГК, тому що в момент надходження речі до них у володіння знали, що не є її власниками * (806), 2) якщо незаконність омани випливає безпосередньо із закону (старий принцип: незнання закону не звільняє від несприятливих наслідків) * (807) , звідси, оману може стосуватися лише фактичних обставин (наприклад, незнання факту накладення арешту на річ), 3) якщо відомості про факти, що перешкоджають відчуженню нерухомої речі, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним; 4) якщо власник проявляє явну необачність або легковажність при передачі йому речі * (808). Крім того, сумлінність володіння виключається, коли власник є або викрадачем або іншою особою, умисно заволоділи чужим майном всупереч волі власника * (809).
З практичної точки зору важливо розуміти, що вимагати від давностного власника сумлінності на всьому продовженні строку набувальної давності не можна. Сумлінність визначається на момент здійснення операції по встановленню володіння. Якщо згодом власник виявить, що річ придбана незаконно, то це саме по собі не робить його недобросовісним в сенсі ст. 234 ГК. У цьому виявляється постулат римського права: "подальша несумлінність не шкодить розпочатому володінню". Цей висновок сьогодні заснований на п. 4 ст. 234 ЦК, згідно з яким особа, з володіння якого річ може бути витребувана на підставі ст. 301 і 305 ГК (ці статті присвячені особі, незаконно володіє чужою річчю), в принципі здатне придбати її за давністю володіння. Така особа, отже, не виключається з кола потенційних набувачів * (810). Водночас зворотне правило: "подальша сумлінність (під час володіння) усуває несумлінність попередню (в момент придбання)" - не діє.
По-друге, володіння має бути відкритим. Відкритість виявляється в тому, що особа ніяких особливих заходів, спрямованих на приховання факту заволодіння річчю, не вживає * (811).
По-третє, особа вчиняє ті дії, які звичайні для уважного і дбайливого власника, тобто здійснює володіння річчю як своєю власною, ставиться до неї не гірше, ніж до решти свого майна (наскільки це можливо, платить встановлені законом податки і збори, дотримується правил про обов'язкове страхування, здійснює ремонт і т.д.). При цьому воно, звичайно ж, не зобов'язана вчиняти дії, постійно демонструють оточуючим володіння; його поведінка має бути лише в рамках загальноприйнятого * (812).
По-четверте, володіння повинно бути безперервним протягом терміну, встановленого законом. Володіння, яке здійснюється епізодично, незвично мало з точки зору звичайної практики, свідчить про небажання володіти і в такому випадку перериває термін набувальної давності.
Це підстава перерви строку набувальної давності слід визнати єдиним. Зустрічається в літературі думку про те, що набувальна давність переривається вчиненням з боку власника дій, що свідчать про визнання ним обов'язку повернути річ власнику, а також пред'явленням до нього позову про повернення майна * (813), нами не поділяється. Вчинення власником дій, що свідчать про визнання ним обов'язку повернути річ власнику, але не пов'язаних з передачею володіння, порушують не принцип безперервності володіння, а принцип володіння річчю як своєю власною. Пред'явлення до власника позову про повернення майна як процесуальна дія не обмежена позовною давністю (п. 1 ст. 199 ЦК), що може стати приводом для зловживань з боку володіють власника, який втратив захисту в разі пропуску позовної давності та шляхом подання позову охочого єдино перервати термін набувальною давністю відповідача (власника).
Термін набувальної давності для рухомої речі встановлений в 5 років, а для нерухомої - в 15 років. З 2005 р. з даного правила, по суті, встановлено виняток в п. 2 ст. 223 ГК: нерухоме майно визнається належною добросовісного набувача (п. 1 ст. 302 ЦК) на праві власності з моменту державної реєстрації, за винятком передбачених ст. 302 ЦК випадків, коли власник має право витребувати таке майно від добросовісного набувача * (814). З цієї норми випливає, що якщо власнику відмовлено в віндикаційним позові, то добросовісного набувача не треба чекати закінчення 15-річного терміну набувальної давності; його право власності виникне вже з моменту державної реєстрації * (815). Таким трохи парадоксальним способом власник, подавши віндикаційний позов і отримавши відмову в ньому, фактично сприяє власнику в достроковому придбанні нерухомої речі у власність.
Відлік терміну починається з моменту заволодіння майном (це може бути підтверджено будь-якими доказами, в тому числі квитанціями про сплату податку на майно, про оплату ремонту речі, показаннями свідків). Проте з цього правила зроблено два винятки: 1) в силу п. 3 ст. 234 ЦК до часу фактичного володіння можна приєднати час, протягом якого даною річчю володів правопопередників нинішнього власника, наприклад спадкодавець * (816), 2) в силу п. 4 ст. 234 ЦК перебіг строку набувальної давності стосовно речей, що знаходяться у особи, з володіння якої вони могли бути витребувані відповідно до ст. 301 і 305 ГК, починається не раніше закінчення строку позовної давності за відповідним вимогам (тобто якщо власник не звертається з віндикаційний позовом протягом трьох років з моменту, коли дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, то набувальна давність почне текти лише після закінчення зазначеного трирічного строку позовної давності).
Треба відзначити, що відповідно до ст. 11 ФЗ "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" ст. 234 ГК має зворотну силу, так як поширюється і на випадки, коли володіння майном почалося до 1 січня 1995 р. (дати введення в дію частини першої ДК) і продовжується в момент введення в дію частини першої ДК * (817).
Протягом строку набувальної давності сумлінну власник поряд з титульними власниками майна користується речове-правовим захистом свого володіння проти всіх інших осіб (п. 2 ст. 234 ЦК), що не мають, як і він сам, титулу на річ (наприклад, митних та інших адміністративних органів * (818). Втім, проти вимог самих титульних власників майна, в тому числі власника (ст. 301 ЦК з урахуванням ст. 302 ЦК), його захист безсила.
І на закінчення скажемо кілька слів про процедуру набуття права власності за набувальною давністю. Для рухомого майна достатньо самого факту закінчення встановленого законом п'ятирічного строку володіння за набувальною давністю. Для нерухомого майна, крім факту закінчення встановленого законом 15-річного терміну володіння за набувальною давністю, потрібні ще два юридичних факти: судове рішення про встановлення відповідного факту (виноситься в порядку окремого провадження) та державна реєстрація права. Цей висновок випливає з абз. 2 п. 1 ст. 234 ЦК, п. 3 ст. 6, ст. 17, 28 ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Приобретательная давність"
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  набувальною давністю (ст. 11 Закону про введення в дію частини першої ЦК). Оригінальна правило сформульовано стосовно до договірних відносин: умови договору, що відрізняються від приписів акта цивільного законодавства, прийнятого після укладення договору, зберігають силу (т.е . навіть якщо правові наслідки ще не настали), крім тих випадків, коли в акті громадянського
 2. § 1. Поняття, числення та види строків
  набувальною давністю (ст. 234 ЦК), терміни існування багатьох цивільних прав та ін диспозитивності є терміни, які й передбачені законом, але можуть бути змінені угодою сторін. Припустимо, боржник зобов'язаний виконати зобов'язання, визначене моментом вимоги, в семиденний строк з дня пред'явлення вимоги кредитором (ст . 314 ЦК), однак своєю угодою сторони
 3. § 2. Ознаки речового права
  набувальною давністю (ст. 234 ЦК), а також для калькуляції розрахунків по доходах і витрат між позивачем (власником) і відповідачем (незаконним власником) при задоволенні віндикаційного позову (ст. 303 ЦК). Питання ж про сумлінність законного власника не має правового значення. Отже, володіння притаманне більшості речових прав виходячи з їх призначення - оформляти безпосереднє
 4. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  набувальною давністю), так і діями (наприклад, угоди, знахідка). Іноді для позначення обставин, з якими закон пов'язує придбання або припинення права власності, використовується термін "спосіб". Питання про співвідношення "способів" і "підстав" набуття права власності є дискусійним. На думку одних авторів, підстави - юридичні дії з придбання
 5. § 5. Початкові підстави набуття права власності
    набувальною давністю (ст. 234 ЦК) не вимагається, тобто тривалість володіння не має значення (це випливає з п. 2 ст. 225 ЦК). Цей нюанс важливо розуміти претенденту на право власності. Рішення про визнання кинутої речі безхазяйне виноситься за правилами гл. 33 ЦПК в порядку окремого провадження. Саме властивість "брошенности" речі (тобто відмови власника від права власності на
 6. § 6. Похідні підстави набуття права власності
    набувальною давністю). Значення точного визначення моменту переходу права власності багатогранно. Нерідко, однак, його обмежують вказівкою на те, що з переходом права власності, як правило, пов'язаний і перехід ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження відчужуваного об'єкта, що, звичайно, правильно, але значення визначення моменту переходу права власності цим не
 7. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
    набувальною давності означає, що захист проти неправомірного заволодіння майном забезпечується і давностному власнику. Зазначена особа до закінчення відповідного терміну не може вважатися титульним власником майна, бо його володіння не спирається на правову основу. Однак таке володіння не є і юридично байдужим фактом, бо за певних умов -
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    набувальною давністю (ст. 234 ЦК), що виключає застосування ст. 220 ГК. * (780) Для незначного кола спеціальних суб'єктів (державних і муніципальних установ, казенних підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування) встановлена можливість придбання земельних ділянок на праві постійного (безстрокового) користування (п. 1 ст. 20 ЗК). * (781) Єршов Ю.
 9. 42. ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЧАСУ. Законом терміни. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. Незапам'ятних часів. Погасительной І набувальна давність
    давність - якщо відоме фактичне становище існує протягом певного часу, можуть наступити випливають з нього юридичні наслідки, наприклад придбання власником права власності. Погасітельная давність - право на позов, при якому деякі суб'єктивні права існують лише в рамках означеного терміну і втрачаються після його закінчення. Види погасительной давності:
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    набувальною давністю. Похідні способи набуття права власності. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Припинення права власності. Підстави припинення права власності з волі власника. Випадки і порядок примусового вилучення майна у власника. Тема 16. Право приватної власності Поняття і зміст права
© 2014-2022  yport.inf.ua