Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Роботи та послуги


Роботи як різновид об'єктів цивільних прав не отримали легального визначення ні в загальних положеннях про об'єкти цивільних прав, ні в статтях ГК, присвячених їх окремим видам. Подібного роду прогалину в законодавстві важко пояснити, маючи на увазі, що одним з основних видів суспільних відносин, регульованих цивільним законодавством, є відносини у сфері виробництва матеріальних благ.
Поняття і значимість робіт як об'єктів цивільних прав слід визначати на підставі конкретних положень закону, що містяться в розділах ГК, присвячених праву власності та договірного права. У праві власності це - положення, що стосується насамперед підстав набуття права власності (ст. ст. 218, 219 і 220 ЦК). У договірному праві характеристика робіт як об'єктів цивільних прав дається в гол. 37 ГК "Підряд".
Аналіз положень закону, що містяться в названих розділах і статтях ГК, дозволяє зробити єдиний висновок: об'єктом цивільних прав є не просто робота, а робота, що веде до створення матеріалізованої людиною результату його праці: зведеного будинку, вирощеної пшениці, побудованого космічного корабля, зшитого брючному костюмі і т.д. Іншими словами, об'єкт цивільних прав - робота плюс результат цієї роботи. Так, право власності на будівлю, споруду та інше новостворене нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з моменту такої реєстрації (ст. 219 ЦК). За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за винагороду за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику (п. 1 ст. 702 ЦК).
Послуги. Поняття "послуги" відсутня в главі ЦК про об'єкти цивільних прав. У загальному вигляді вона міститься в гл. 39 ЦК про оплатне надання послуг, присвяченій однойменному договором.
Під послугами розуміється вчинення однією особою на користь іншої особи певних дій або певної діяльності. Дане визначення, однак, не розкриває специфіки послуг як об'єктів цивільних прав і не відмежовує зазначені дії і діяльність від дій, званих роботою в підрядних договорах.
Насправді, дії та діяльність, що відносяться до послуг, також необхідно вважати роботою. Але на відміну від роботи, втілювалася в овеществленном результаті, що є об'єктом підрядних відносин, дії та діяльність (робота), зараховують до поняття "послуги", мають дві специфічні особливості. По-перше, споживаються особою, на користь якої здійснюються, в самому процесі їх здійснення. І, по-друге, вони не створюють матеріалізованої результату. Як найбільш характерний приклад можна навести діяльність туристичних фірм, які організовують туристичні поїздки груп громадян.
Як об'єктів цивільних прав можна віднести до числа послуг, названих у п. 2 ст. 779 ГК, послуги зв'язку, медичні, ветеринарні, аудиторські, консультаційні, інформаційні послуги, послуги з навчання та туристичні послуги, а також послуги, передбачені в інших розділах ЦК. Це послуги з перевезення вантажів, пасажирів і багажу (гл. 40), експедиційні послуги на транспорті (гл. 41), послуги, що надаються банками (за договорами банківського вкладу та банківського рахунку, за розрахунковими операціями (гл. гл. 44, 45, 46), послуги зі зберігання речей (гл. 47), послуги, що надаються в рамках договорів доручення (гл. 49), комісії (гл. 51), довірчого управління майном (гл. 53). Перелік послуг як об'єктів цивільних прав не є вичерпним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Роботи та послуги"
 1. § 5. Муніципальний замовлення
  робіт, надання послуг для муніципальних потреб здійснюється в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб". Даний Федеральний закон регулює відносини, пов'язані з розміщенням замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для
 2. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  роботи господарюючих суб'єктів з кооперативної, державної чи приватної формою власності. Також органи місцевого самоврядування не вправі виступати учасниками товариств, якщо інше не встановлено федеральним законом. У сфері захисту прав споживачів режим роботи муніципальних організацій торгівлі, побутового та інших видів обслуговування споживачів встановлюється за рішенням органів місцевого
 3. § 3. Окремі джерела муніципального права
  робіт, послуг для муніципальних потреб, договору на виконання муніципального замовлення з технічного обслуговування, санітарного утримання та поточного ремонту житлового фонду та прибудинкових територій. --- --- Див: Російська газета. 2001. 22 берез. Муніципальні правові акти. До числа підзаконних джерел муніципального права відносяться акти муніципальних утворень,
 4. § 6. Фінансування виборів
  робіт (послуг) інформаційного та консультаційного характеру, в) оплату інших робіт (послуг), виконаних (наданих) громадянами або юридичними особами, а також на покриття інших витрат, безпосередньо пов'язаних з проведенням кандидатами, виборчими об'єднаннями, блоками своєї виборчої кампанії; г) внесення виборчої застави. Кандидат, виборче об'єднання, блок зобов'язані
 5. § 2. Місцевий бюджет
  работки, затвердження та виконання зазначених кошторисів визначається органами місцевого самоврядування відповідних поселень самостійно. Органи місцевого самоврядування забезпечують збалансованість місцевих бюджетів, дотримання встановлених вимог до регулювання бюджетних відносин, розмірами дефіциту місцевих бюджетів, рівнем, складом муніципального боргу, виконання бюджетних і боргових
 6. § 1. Поняття комерційного права
  робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку (ст. 2 ЦК). Серед відзначених ознак, що містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної) діяльності, у тому числі підприємницької (це її самостійний і ризиковий характер), і
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  робіт, послуг), обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди; б) нездатність особи задовольнити вимоги кредиторів у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном. У ситуації взаємних неплатежів, широко поширеною в даний час і яка характеризується наявністю як кредиторської, так і дебіторської заборгованості, шанси особи бути визнаним неспроможним у зв'язку з
 8. § 4. Акціонерні товариства
  працівники різного рівня, які безпосередньо організовують діяльність суспільства. Органами управління товариства є загальні збори акціонерів, рада директорів (наглядова рада), правління товариства, директор. Вищим органом управління товариства є загальні збори його акціонерів. Загальні збори скликаються не рідше одного разу Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 9. § 3. Правовий режим грошей
  роботи і послуги із споживачами, насамперед -
 10. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  робіт, послуг), які випускає (здійснює) дана комерційна організація за характером своєї діяльності щодо кожного, хто до неї звернеться. При наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги або виконати для нього певну роботу комерційна організація не має права відмовитися від укладення договору. У разі необгрунтованого ухилення від укладення
© 2014-2022  yport.inf.ua