Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Витрати на проведення виконавчих дій


У деяких випадках при вчиненні виконавчих дій, можуть виникнути певні витрати, без яких неможливо виконати виконавчі дії. Наприклад, Федеральний закон "Про виконавче провадження" прямо говорить, що в деяких випадках необхідне залучення інших осіб, таких як перекладач, фахівець, що вимагає витрат.
Витрати на проведення виконавчих дій - це витрачені на організацію та проведення зазначених дій кошти з позабюджетного фонду розвитку виконавчого виробництва, положення про який затверджується Урядом Російської Федерації, а також кошти сторін та інших осіб, що беруть участь у виконавчому виробництві.
Основні особливості, що стосуються фінансування витрат на проведення виконавчих дій:
- стягувач має право провести авансовий внесок на депозитний рахунок підрозділу у розмірі, достатньому для виробництва відповідних витрат або їх частини з метою забезпечення здійснення виконавчих дій;
- підставою для зарахування авансу на витрати на проведення виконавчих дій може бути постанова судового пристава-виконавця і воно: 1) є звітним документом за аванс на витрати по виконанню, а також: 2) є підставою для стягнення витрат на проведення виконавчих дій з боржника;
--- ---
| Перевезення майна | | Зберігання майна | | Реалізація майна |
| боржника | | боржника | | боржника |
L --- --- L --- L --- ---
^ ^ ^
+ --- --- + ---
--- --- + --- ---
| Кошти, які | | Оплата роботи перекладачів, понятих, |
| відносяться до витрат | | фахівців та інших осіб, залучених в |
| по вчиненню + --- T -> | установленому порядку до скоєння |
| виконавчих | | | виконавчих дій |
| дій | | L --- -
L --- T --- | --- ---
| | | Переклад (пересилання) поштою стягувачу |
| | | стягнутих сум |
Ў | L --- ---
--- | --- ---
| Інші необхідні | + -> | Розшук боржника |
| виконавчі дії, | | L --- ---
| здійснюються в процесі | | --- ---
| виконання | + -> | Розшук майна боржника |
| виконавчого | | L ---
| документа | | --- -
L --- L -> | Розшук дитини, відібраного у боржника |
| по суду |
L --- ---
- дії, пов'язані з витратами по виконанню, виробляються судовим приставом-виконавцем;
- витрати по вчиненню виконавчих дій стягуються з боржника і вносяться на депозитний рахунок підрозділу з наступним відшкодуванням позабюджетному фонду розвитку виконавчого виробництва;
- витрати на проведення виконавчих дій відносяться на рахунок федерального бюджету в разі припинення виконавчого провадження через скасування постанови, на підставі якого було видано виконавчий документ (ст. 84 ФЗ "Про виконавче провадження");
- авансовий внесок повністю повертається стягувачу при завершенні виконавчих дій;
- стягувачу повертається частина авансового внеску, що перевищує витрати на проведення виконавчих дій, у випадках припинення виконавчого виробництва через безпідставної відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні виконавчого документа про передачу їх стягувачеві, і повернення виконавчого документа стягувачу, якщо він своїми діями (бездіяльністю) перешкоджав виконанню виконавчого документа (ст. 83 ФЗ "Про виконавче провадження");
- стягнення витрат, віднесення їх на рахунок федерального бюджету, а також відшкодування органу або особі, які їх понесли, виробляються на підставі відповідної постанови судового пристава-виконавця, затвердженого старшим судовим приставом. Копії зазначеної постанови у триденний термін надсилаються сторонам;
- постанова може бути оскаржена до відповідного суду у 10-денний термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Витрати на проведення виконавчих дій "
 1. Стаття 206. Рішення суду, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
  1. Стаття, що допускає можливість винесення судом факультативного рішення при покладення на відповідача обов'язку вчинити певні дії, не пов'язані з передачею майна або грошових коштів. Поряд з покладанням такого обов'язку, яку відповідач повинен виконати у встановлений рішенням термін, суд може вказати на право позивача після закінчення цього терміну самому призвести
 2. Стаття 1094. Відшкодування витрат на поховання
  Особи, відповідальні за шкоду, спричинену смертю потерпілого, зобов'язані відшкодувати необхідні витрати на поховання особі, що несла ці витрати. Допомога на поховання, отримана громадянами, які зазнали ці витрати, в рахунок відшкодування шкоди не
 3. Стаття 898. Надзвичайні витрати на зберігання
  1. Витрати на зберігання речі, які перевищують звичайні витрати такого роду і які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачу, якщо поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором. 2. При необхідності провести
 4. Стаття 1046. Спільні витрати та збитки товаришів
  Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю товаришів, визначається їх угодою. При відсутності такої угоди кожний товариш несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу. Угода, повністю звільняє будь-кого з товаришів від участі в покритті загальних витрат або збитків,
 5. Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
  1. Стаття, що (ч. 1-4) визначає залежно від результату справи різні варіанти вирішення питання про долю судових витрат, що не сплачувалися стороною або сторонами внаслідок звільнення від сплати держмита і (або) витрат, пов'язаних з розглядом справи. Аналіз ст. 103 ЦПК у її взаємозв'язку з положеннями ст. 96 ЦПК дозволяє прийти до висновку, що у складі витрат,
 6. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
  Коментар до статті 102 1. Засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди державі або фізичним та юридичним особам. Збиток може бути заподіяна як при виконанні засудженим своїх трудових обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи
 7. 50. Резервні фонди
  Згідно з положеннями ст. 81 БК РФ в видаткової частини бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ передбачається створення резервних фондів органів виконавчої влади та резервних фондів органів місцевого самоврядування. Створення резервних фондів законодавчих (представницьких) органів і депутатів законодавчих (представницьких) органів у видатковій частині бюджетів забороняється. Під резервним
 8. 22. Класифікація видатків бюджету
  Функціональна класифікація видатків бюджетів - угруповання витрат бюджетів всіх рівнів, що відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави. Під функціями держави розуміють основні напрями діяльності держави за рішенням стоять перед ним завдань, спрямування бюджетних коштів на виконання цих функцій і відображає функціональна класифікація
 9. Стаття 86. Участь батьків у додаткових витратах на дітей
  1. За відсутності угоди та за наявності виняткових обставин (важкої хвороби, каліцтва неповнолітніх дітей або непрацездатних повнолітніх потребуючих дітей, необхідність оплати стороннього догляду за ними та інших обставин) кожен з батьків може бути притягнутий судом до участі у несенні додаткових витрат, викликаних цими обставинами. Порядок участі
 10. Поняття методу виконавчого виробництва
  Метод правового регулювання - сукупність юридичних прийомів, засобів, за допомогою яких здійснюється правовий вплив на конкретну групу суспільних відносин. Це спосіб охорони і захисту цивільних прав судом. Метод правового регулювання виконавчого провадження - відносини, які повинні регулюватися як відносини влади і підпорядкування, з причини участі суду в якості
 11. Стаття 88. Участь повнолітніх дітей у додаткових витратах на батьків
  1. За відсутності турботи повнолітніх дітей про непрацездатних батьків та за наявності виняткових обставин (важкої хвороби, каліцтва батька, необхідність оплати стороннього догляду за нею та інших) повнолітні діти можуть бути притягнуті судом до участі у несенні додаткових витрат, викликаних цими обставинами. 2. Порядок несення додаткових витрат кожним з
 12. Стаття 646. Обов'язок орендаря по оплаті витрат на утримання транспортного засобу
  Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу без екіпажу, орендар несе витрати на утримання орендованого транспортного засобу, його страхування, включаючи страхування своєї відповідальності, а також витрати, виникають у зв'язку з його
 13. 8.3. Судові витрати
  Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам; витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці; витрати по розшуку відповідача; витрати, пов'язані з виконанням рішення суду. При цьому виклик свідків та експертів, а також проведення огляду
 14. Стаття 984. Відшкодування збитків особі, що діяв в чужому інтересі
  1. Необхідні витрати та іншої реальний збиток, понесені особою, яка діяла в чужому інтересі відповідно до правил, передбачених цією главою, підлягають відшкодуванню зацікавленою особою, за винятком витрат, які викликані діями, зазначеними у пункті 1 статті 983 цього Кодексу. Право на відшкодування необхідних витрат та іншого реального збитку зберігається і в тому
 15. Передмова
  Служба судових приставів Міністерства юстиції Російської Федерації в сучасних умовах відіграє позитивну роль у зміцненні законодавства, ліквідації правового нігілізму і виробленню в суспільстві істинно ціннісного ставлення до права як до соціального інституту, без якого не можна вирішувати стратегічні завдання підвищення ефективності правового впливу на суспільні відносини.
 16. Стаття 1136. Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням заповіту
  Виконавець заповіту має право на відшкодування за рахунок спадщини необхідних витрат, пов'язаних з виконанням заповіту, а також на отримання понад витрат винагороди за рахунок спадщини, якщо це передбачено
 17. 4. Відплатність договору зберігання
  При розгляді загальних положень про договір зберігання "возмездность" слід розуміти у двох значеннях. По-перше, як відшкодування понесених зберігачем необхідних або надзвичайних витрат, пов'язаних з наданням послуг із зберігання. По-друге, як власне винагороду, яка являє собою різницю між загальною сумою оплати послуг зберігача і сумою вищеназваного відшкодування витрат і в
 18. Сторони у виконавчому провадженні
  Сторони у виконавчому виробництві - це суб'єкти матеріального зобов'язального відносини. У виконавчому провадженні сторонами є: 1) стягувач і 2) боржник. Кожна зі сторін має права і обов'язки. У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів або боржників. Кожен з них по відношенню до іншої сторони бере участь у виконавчому провадженні
 19. Стаття 636. Обов'язок орендаря по оплаті витрат, пов'язаних з комерційною експлуатацією транспортного засобу
  Якщо інше не передбачено договором оренди транспортного засобу з екіпажем, орендар несе витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспортного засобу, в тому числі витрати на оплату палива та інших витрачаються в процесі експлуатації матеріалів і на оплату
© 2014-2022  yport.inf.ua