Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Розділ перший Федерація

Стаття 1. Росія - федеративна держава, до складу якого входять республіки, губернії і автономні національні спільноти.
2. Республіки, що входять до складу Російської Федерації, - державні утворення, які мають всю повноту суверенної державної влади за винятком повноважень, закріплених за Російською Федерацією.
Розподіл державних повноважень між республіками і Російською Федерацією встановлюється Конституцією і Федеративний договір.
Федеративний договір може укладатися між Російською Федерацією і всіма вхідними в її склад республіками, між Федерацією і кількома з входять до її складу республіками, так само як між Федерацією і кожною республікою окремо.
Положення Конституції (крім положень розділу першого розділу першої) діють на території республіки після укладення нею Федеративного договору.
3. Губернії в складі Російської Федерації є територіальними державно-адміністративними утвореннями.
Губернія самостійно здійснює державне регулювання економічних відносин та інші державні повноваження, не закріплені цією Конституцією і законами за Російською Федерацією.
Адміністрація губернії входить в систему виконавчої влади Російської Федерації.
Статус, права і повноваження губернії, компетенція губернських органів влади і управління визначаються органічним законом.
Органічним законом конституюється складу губерній, що входять до них області та краю, які до включення в губернію володіють її правами і повноваженнями, встановленими Конституцією.
4. Автономні національні спільноти (автономні округу, національні райони) утворюються у складі республік і губерній на засадах територіальної чи етнічної (національно-культурної автономії). Їх статус і права визначаються органічним законом, а щодо автономних співтовариств, що входять до складу республік, також Федеративним договором.
5. Етнічні (національно-культурні) автономії утворюються для збереження і розвитку етнічної самобутності та культури нечисленних народів на основі вираженої ними волі організувати автономне співтовариство з фіксованим персональним складом на традиційно займаної ними території.
6. Суверенітет Російської Федерації поширюється на всю територію держави.
7. Територія республіки, автономного національної спільноти не може бути змінена без їх згоди.
Стаття 1. До відання Російської Федерації належать:
(1) прийняття та зміна Конституції Російської Федерації і федеральних законів, контроль за їх виконанням;
(2) встановлення федеративного устрою і кордонів Російської Федерації;
(3) прийняття до складу Російської Федерації нових республік;
(4) утворення губерній, визначення та зміна їх складу і статусу;
(5) захист прав і свобод людини, захист прав національних меншин;
(6) громадянство Російської Федерації;
(7) зовнішня політика, міжнародні та зовнішньоекономічні відносини Російської Федерації, митне регулювання, питання війни і миру;
(8) захист суверенітету і територіальної цілісності Російської Федерації, оборона і державна безпека, оборонне виробництво, порядок продажу і покупки зброї, боєприпасів , військової техніки та іншого військового майна;
(9) федеральна державна власність і управління нею;
(10) встановлення загального економічного простору і єдиного ринку на території Російської Федерації , визначення антимонопольної політики;
(11) федеральний бюджет, федеральні податки і встановлення системи республіканських, губернських і місцевих (муніципальних) податків і зборів, принципів самооподаткування населення, федеральні фонди регіонального розвитку;
(12) фінансове, валютне, кредитне регулювання, грошова емісія, банківська система;
(13) статус і захист державного кордону, територіальних вод, економічної зони і континентального шельфу;
(14) регулювання виробництва, зберігання і використання матеріалів, що розщеплюються, отруйних речовин і наркотичних засобів;
(15) метрологічна служба, стандарти, еталони, метрична система і літочислення часу, статистичний та бухгалтерський облік;
(16) державні нагороди та почесні звання Російської Федерації;
(17) амністії та помилування;
(18) федеральна державна служба;
(19) судоустрій, прокуратура, визначення засад системи нотаріату, адвокатури, встановлення порядку реєстрації актів цивільного стану;
(20) законодавство кримінальне, кримінально-процесуальне і кримінально-виконавче, громадянське, цивільно-процесуальне та арбітражно-процесуальне, адміністративне і адміністративно-процесуальне, трудове, сімейне, житлове, земельне, водне, лісове, про надра, про охорону навколишнього середовища, а також кодекси і інші акти кодифікації цього законодавства.
2. До відання республіки належать державні функції, не віднесені Конституцією і Федеративний договір до ведення Російської Федерації. Федеративним договором до відання республіки може бути віднесене вирішення будь-яких державних справ на своїй території, включаючи законодавство, оскільки це не зачіпає федеративний устрій, територіальну цілісність Російської Федерації, права і державні повноваження інших суб'єктів Російської Федерації і не суперечить вимогам кодифікованих законів, прийнятих Російською Федерацією в відповідно до Конституції.
За федеративного договору може бути встановлено спільне ведення республіки і Російської Федерації по будь-якому колу державних справ, що відносяться до республіки.
3. Губернії здійснюють державні функції, не віднесені Конституцією і законами до відання Російської Федерації, а також функції, ввірені органам влади і управління губерній органами державної влади та управління Російської Федерації.
Стаття 1. Державні функції Російської Федерації здійснюють вищі федеральні органи державної влади і управління, утворені відповідно до Конституції, а також інші федеральні органи, утворені відповідно до органічними законами.
2. Державні функції республіки здійснюють республіканські органи державної влади і управління, утворені відповідно до Конституції республіки, законами та іншими правовими актами республіки.
3. Ведення державних справ у губернії здійснюють губернатор і губернське збори депутатів, що обираються загальним, прямим, рівним, вільним і таємним голосуванням, і уряд губернії, сформоване губернським зборами депутатів за поданням губернатора.
Губернії забезпечують поєднання державних почав і почав місцевого самоврядування, регіональних і федеральних інтересів.
Повноваження губернських органів влади та управління, а також організація судової системи в губернії визначаються на підставі цієї Конституції органічним законом і статутом губернії.
4. Конституційне пристрій республік, організація державної влади та місцевого самоврядування в губерніях і автономних національних спільнотах повинні відповідати принципам правової, демократичної і світської держави в дусі Конституції.
Стаття 1. З усіх питань, що належать до відання Російської Федерації, вищі федеральні органи вправі видавати закони та інші нормативні юридичні акти.
Закони та інші акти, прийняті федеральними органами відповідно до Конституції, мають обов'язкову силу на всій території Російської Федерації.
2. Федеральні органи не вправі видавати закони та інші нормативні юридичні акти з питань, що належать до відання республік. Республіканські органи не вправі видавати закони та інші нормативні юридичні акти і приймати односторонні рішення з питань, які входять у ведення Російської Федерації.
3. При виникненні між Російською Федерацією та республікою спору щодо меж здійснюваних ними повноважень, сторонами створюється погоджувальна комісія. При недосягненні в комісії позитивного результату, спір передається на розгляд Верховного суду Російської Федерації, рішення якого є остаточним.
Стаття Ніякої суб'єкт Російської Федерації, ніяка частина народу, окремий державний орган, посадова особа або окрема особа не може присвоїти собі право на здійснення суверенітету Російської Федерації.
Стаття 1. Продукція, товари, послуги та фінансові кошти звертаються на всій території Російської Федерації вільно, без встановлення для цього якихось перешкод для будь-якої особи незалежно від існуючого в Російській Федерації національно-територіального та адміністративно-територіального устрою.
2. Не допускається встановлення будь-яких мит і зборів за переміщення продукції, товарів, послуг і фінансових коштів через кордони республік, губерній, автономних національних спільнот, країв, областей, районів, міст та інших національно-територіальних і адміністративних утворень.
3. Окремі та часові обмеження обігу продукції, товарів, послуг, фінансових коштів можуть вводитися законом, якщо це потрібно для забезпечення безпеки, захисту життя і здоров'я людей, охорони природи і культурних цінностей.
Стаття Всі громадяни мають в кожній республіці, в кожній губернії і автономному національному співтоваристві однакові права громадянина Росії, однаковий і захищений доступ до всіх державних посад, до занять будь-яким не забороненим федеральним законом справою, професійною службою і роботою.
Стаття 1. Земля, її надра, води, рослинний і тваринний світ є надбанням народів, які проживають на даній території.
Російська Федерація, республіки, губернії, автономні національні спільноти забезпечують при здійсненні своїх повноважень використання земель та інших природних об'єктів, виходячи з поєднання загальнофедеративного, республіканських і регіональних інтересів, не допускаючи порушення природного середовища проживання на шкоду інтересам населення, що проживає на відповідній території.
2. Етнічним (культурно-національним) автономіям можуть бути виділені і закріплені у відповідності з федеральним законодавством, а в республіках також відповідно до Федеративним договором земельні території, ліси, водойми, що мають особливе значення для збереження середовища перебування й традиційних форм господарської діяльності нечисленного народу.
Стаття 1. Офіційною державною мовою в Російській Федерації визнається російську мову.
2. У республіках в якості державної може використовуватися також мова народу (або народів), що дав назву республіці.
3. Держава гарантує всім народам їх право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку.
Стаття 1. Російська Федерація іменується: "Російська Федерація (Росія)". Терміни "Російська Федерація" і "Росія" рівнозначні.
2. Російська Федерація має прапор, герб і гімн. Державний прапор Російської Федерації являє собою триколірний прапор з рівновеликими горизонтальними смугами - білої, блакитному й алое.
3. Республіки мають свої державні символи, які можуть використовуватися поряд з символами Російської Федерації.
4. Столицею Російської Федерації є місто Москва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ перший Федерація "
 1. Відповіді до контрольних тестів
  Розділ I. Основні положення теорії податкового права 1-в 18-а 35-в 2-в 19-а 36-в 3-б 20-б 37-в 4-б 21-б 38-б 5-а 22-в 39-а 6-б 23-б 40-б 7-а 24-а 41-а 8-б 25-в 42-а 9-а 26-а 43-б 10-а 27-а 44-б 11-в 28 - а 45-6 12-в. 29-6 46-6 13-б 30-б 47-а 14-а 31-б 48-а 15-б 32-в 49-б 16-а 33-б 50-а 17-в 34-а Розділ II . Податкові правовідносини 1-а 11
 2. Розділ перший
  перший
 3. Розділ перший
  перший
 4. Розділ перший. Громадянин
  перший.
 5. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Речові права
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Речових
 6. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Статусні ПРАВО
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Статусні
 7. Розділ перший Основи конституційного ладу
  перший Основи конституційного
 8. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ОСОБИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВО
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ОСОБИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ
 9. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В посткласичного ПЕРІОД
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В посткласичного
 10. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. СТАНОВЛЕННЯ РИМУ І РАННИЕ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. СТАНОВЛЕННЯ РИМУ І РАННИЕ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
 11. Стаття IX
  перший. Основні права і свободи (ст.ст. 1 - 7) Розділ другий. Права та обов'язки громадянина (ст.ст. 8 - 17) Російської Федерації Розділ третій. Забезпечення прав і свобод (ст.ст. 18 - 21) громадянина Глава друга. Російська держава (ст.ст. 22 - 39) Розділ перший. Федерація (ст.ст. 22 - 31) Розділ другий. Пристрій держави (ст.ст. 32 - 39) Глава третя. Президент Російської
 12. Стаття VIII
    розділом) Конституції Російської складовою частиною (самостійним розділом) Конституції Російської Федерації. Зміни та доповнення в цей розділ Конституції Російської Федерації вносяться за згодою республік у складі Російської Федерації, підписали цей Договір. Кожна республіка у складі Російської Федерації зберігає за собою право як підписати цей Договір, так і регулювати
 13. Стаття VIII
    розділом) Конституції Російської Федерації. Зміни та доповнення в цей розділ Конституції Російської Федерації вносяться за згодою республік у складі Російської Федерації, підписали цей Договір. Кожна республіка у складі Російської Федерації зберігає за собою право як підписати цей Договір, так і регулювати свої відносини з розмежування повноважень з федеральними органами
 14. Стаття VIII
    розділом) Конституції Російської Федерації. Зміни та доповнення в цей розділ Конституції Російської Федерації вносяться за згодою республік у складі Російської Федерації, підписали цей Договір. Кожна республіка у складі Російської Федерації зберігає за собою право як підписати цей Договір, так і регулювати свої відносини з розмежування повноважень з федеральними органами
 15. 18. Конституція Російської Федерації
    розділів. Преамбула є складовою частиною конституції, та її юридичне значення полягає в тому, що в ній визначено стратегію правового регулювання в РФ. Розділ перший містить 9 глав. Перша глава Конституції РФ присвячена основам конституційного ладу РФ (демократизм, відтворений у народному суверенітет, принцип поділу влади, ідеологічне та політичне різноманіття,
 16.  ЧАСТИНА ДРУГА. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, ДЕРЖАВНЕ ПРИСТРІЙ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА У класичному рабовласницького Римської держави (ДРУГИЙ ПЕРІОД) РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У класичному римському рабовласницькому ДЕРЖАВІ
    ЧАСТИНА ДРУГА. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, ДЕРЖАВНЕ ПРИСТРІЙ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА У класичному рабовласницького Римської держави (ДРУГИЙ ПЕРІОД) РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У класичному римському рабовласницькому
© 2014-2022  yport.inf.ua