Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Розмір цивільно-правової відповідальності

Цивільно-правова відповідальність заснована на принципі повноти відшкодування заподіяної шкоди або збитків. Це означає, що особа, яка завдала шкоди або збитки, за загальним правилом має відшкодувати їх у повному обсязі, включаючи як реальний збиток, так і неодержані доходи (п. 2 ст. 393, абз. 1 п. 1 ст. 1064 ЦК), а у встановлених законом випадках - і моральну шкоду. Даний принцип випливає з товарно-грошової природи відносин, регульованих цивільним правом, і зумовлюється верховенством компенсаторно-відновлювальної функції цивільно-правової відповідальності.
Разом з тим майновий оборот диктує і об'єктивні межі розміру цивільно-правової відповідальності: вона не повинна перевищувати суму збитків або розміру заподіяної шкоди, бо навіть повна компенсація потерпілому передбачає його збагачення внаслідок правопорушення. Ця обставина особливо важливо для сфери договірної відповідальності, де правопорушення нерідко тягнуть за собою стягнення з порушника не тільки збитків, але і заздалегідь передбаченої законом або договором неустойки. При цьому її розмір може визначатися не тільки законом, а й угодою сторін, в тому числі перевищувати встановлений законом розмір.
Неустойка - це грошова сума, визначена законом або договором на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК).
При стягненні неустойки потерпіла сторона договору доводить лише факт порушення його контрагентом. Не потрібно доводити і обгрунтовувати розмір понесених збитків (що, як правило, є непростою справою) і причинний зв'язок між їх виникненням і діями порушника, а також провину останнього (яка презюміруется). Все це полегшує стягнення неустойки і робить її найбільш поширеною мірою відповідальності у договірних відносинах.
Неустойка може являти собою штраф, тобто одноразово стягуваної, заздалегідь певну грошову суму, або пеню - певний відсоток від суми боргу, встановлений на випадок прострочення його виконання і підлягає періодичній сплаті, тобто, по суті, що триває неустойку (наприклад, 0,5% від суми простроченого позики за кожен місяць прострочення). Прийнято також розрізняти договірну неустойку, яка встановлюється письмовою угодою сторін і умови обчислення і застосування якої визначаються виключно на їх розсуд, і законну неустойку, тобто неустойку, встановлену законодавством і вживану незалежно від угоди сторін (ст. 332 ЦК). Зрозуміло, і законна неустойка стягується лише з ініціативи потерпілої сторони, а якщо вона передбачена диспозитивної нормою закону - то лише остільки, оскільки угодою сторін не передбачено інший її розмір.
Законну неустойку сторони вправі лише збільшити (якщо закон не забороняє цього), але не можуть зменшити. Договірну неустойку сторони вправі змінити своєю угодою як у бік збільшення, так і у бік зменшення. При великому розмірі неустойки вона може бути зменшена судом у разі явної невідповідності її суми з наслідками порушення зобов'язання (ч. 1 ст. 333 ЦК). Це правило застосовується, зокрема, при стягненні встановлених кредитними договорами неустойок за прострочення повернення банківського кредиту, суми яких нерідко в кілька разів перевищують суму виданого кредиту (наприклад, неустойка в 3% від суми виданого кредиту за кожен день прострочення становить понад 1000% річних, що явно перевищує всі мислимі втрати банку-кредитора).
Як правило, неустойка не покриває всі понесені потерпілим збитки. Тому за ним зберігається право на їх стягнення, однак лише в частині, не покритій неустойкою (абз. 1 п. 1 ст. 394 ЦК). Неустойка, розмір якої зараховується в загальну суму збитків, називається залікової і являє собою загальний, найбільш поширений вид неустойки, що відповідає загальним принципам цивільно-правової відповідальності. Законом або договором можуть бути передбачені виняткові випадки:
- коли за вибором кредитора стягуються або збитки, або неустойка (альтернативна неустойка);
- коли допускається стягнення тільки неустойки та виключається стягнення будь-яких збитків (виключна неустойка);
- коли збитки стягуються в повній сумі понад неустойки (штрафна неустойка) (абз. 2 п. 1 ст. 394 ЦК).
Альтернативна та виключна неустойки по суті є випадками обмеження розміру відповідальності (коли, наприклад, транспортна організація за неподання перевізних засобів сплачує тільки штраф і не відшкодовує збитки, понесені вантажовідправником) і в силу цього мають винятковий характер. Штрафна неустойка, яка справляється поряд із збитками, навпаки, розширює його і тому теж повинна становити рідкісний виняток.
В окремих випадках закон може обмежити право на повне відшкодування збитків (п. 1 ст. 400 ЦК). Йдеться або про обмеження відшкодування збитків розмірами реального збитку і виключення з них упущеної вигоди (наприклад, в договорах енергопостачання відповідно до п. 1 ст. 547 ЦК), або про можливість стягнення заздалегідь встановлених сум, головним чином у вигляді штрафів (виняткових неустойок) (наприклад, в договорах перевезення вантажів і пасажирів у відповідності зі ст. ст. 793 - 795 ЦК). Обмеження відповідальності договором використовуються головним чином у підприємницьких відносинах і не допускаються для договорів підприємців з громадянами-споживачами (п. 2 ст. 400 ЦК).
Законом або договором тепер допускається встановлення обов'язку заподіювача шкоди (у позадоговірних відносинах) виплатити потерпілому компенсацію понад встановленого законом відшкодування шкоди (абз. 3 п. 1 ст. 1064 ЦК). Таке можливе підвищення розміру відповідальності в деліктних відносинах викликано тим, що розмір відшкодування шкоди в багатьох випадках, наприклад при заподіянні шкоди здоров'ю громадянина, в дійсності майже ніколи не покриває всіх реально понесених потерпілим збитків. Розмір встановленої законом внедоговорной (деліктної) відповідальності зменшенню в принципі не підлягає.
Однак розмір як внедоговорной, так і договірної відповідальності, включаючи суми неустойки і збитків, може бути зменшений в тих випадках, коли збитки або шкоду, заподіяну потерпілому, стали результатом винного поведінки обох сторін правовідносини або виникли у обох сторін. Наприклад, пішохід потрапив під автомобіль в результаті грубого порушення правил переходу вулиці або сталося зіткнення двох автомобілів, водії яких порушили правила руху. Такі ситуації прийнято називати змішаної відповідальністю, або змішаної виною.
Насправді про змішану відповідальності, тобто про взаємну відповідальність сторін, можна говорити лише при виникненні у них обох збитків або шкоди, причому в результаті винного поведінки іншої сторони, наприклад у випадку взаємного заподіяння шкоди джерелами підвищеної небезпеки, зокрема, при зіткненні транспортних засобів. В інших же випадках закон більш точно говорить про вини кредитора або вини потерпілого (п. 1 ст. 404, п. п. 1 і 2 ст. 1083 ЦК), наявність якої стає підставою для відповідного зменшення розміру відповідальності правопорушника. При наявності вини потерпілого (кредитора) відповідальність заподіювача зменшується і в тих випадках, коли він має відповідати незалежно від своєї вини (наприклад, в зобов'язаннях щодо здійснення підприємницької діяльності).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Розмір цивільно-правової відповідальності "
 1. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  розміру відповідальності. У договірних відносинах норми про відповідальність носять, як правило, диспозитивний характер, крім того, сторони мають право змінити або встановити іншу відповідальність, не передбачену законом. Деліктна відповідальність порівняно з договірної є більш суворою, оскільки настає навіть за наявності вини потерпілого. У деліктної відповідальності послідовно
 2. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  розмір цивільно-правової відповідальності. З цього загального правила є винятки. Так, відповідальність солідарних сопрічінітелей шкоди між собою будується у відповідності зі ступенем винності. Враховується ступінь вини при змішаній відповідальності, коли шкода виникає внаслідок винної поведінки і кредитора, і боржника. Вина кредитора порівнюється з виною боржника, і таким чином
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  розміру цивільно-правової відповідальності. Урахування вини суб'єктів правовідносин при визначенні розміру цивільно-правової відповідальності. Змішана відповідальність. Об'єкти цивільно-правової відповідальності. Тема 14. Строки здійснення і захисту цивільних прав і виконання цивільних обов'язків Поняття та цивільно-правове значення термінів. Види строків у цивільному праві, їх
 4. Тема 6.3. Цивільно-правова відповідальність
  розміру відповідальності розміру заподіяної шкоди або збитків. Це загальне правило знає і окремі винятки, в силу яких розмір відповідальності може бути встановлений законом вище певної межі або нижче його. По-четверте, цивільно-правова відповідальність має істотне попереджувальне і виховний вплив. Покладаючи на несправного контрагента заходи
 5. § 4. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами
  розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом. У відношенні як муніципальних службовців, чиї дії (рішення) визнані незаконними, так і тих, ким надана інформація, що стала підставою незаконних дій (рішень), суд визначає міру дисциплінарної відповідальності, аж до подання про звільнення. Якщо при розгляді цивільної справи або скарги на
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  розмір майна комерційної організації, що гарантує інтереси її кредиторів. Внеском до статутного (складеного) капітал комерційної організації можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу здійснюється за угодою між засновниками комерційної організації та у випадках, передбачених законом,
 7. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  розмірів оплати праці. Реорганізація комерційних організацій може істотно зачіпати інтереси їх кредиторів. Враховуючи це, законодавець передбачив гарантії прав кредиторів комерційної організації при її реорганізації (ст. 60 ЦК). Насамперед це обов'язок засновників (учасників) комерційної організації або органу, що прийняв рішення про реорганізацію комерційної
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  розмірного задоволення їх вимог за рахунок майна боржника, то це відношення приватно-правового характеру. Про це свідчить правовий статус суб'єктів відносини (боржник, кредитори - суб'єкти цивільного та комерційного права), зміст правовідносини (сукупність обов'язків неспроможного боржника і прав вимоги кредиторів), об'єкт правовідносини (дії боржника по
 9. § 2. Повні і командитні товариства
  розміру його майнового внеску. Фінансова діяльність повного товариства, як і будь-якої юридичної особи, будується на основі складеного капіталу його учасників. Відомості про це капіталі містяться в установчому договорі, де, крім того , має бути розглянуто питання про розмір частки кожного учасника товариства і порядку її внесення. При цьому закон не вимагає для повного
 10. § 4. Акціонерні товариства
  розмір зробленого ними внеску . Це має свій вплив на управління товариствами, оскільки участь у вирішенні питань суспільства визначається кількістю належних учаснику (акціонеру) часток (акцій). Прибуток товариства також розподіляється між учасниками (акціонерами) пропорційно їх частці (кількості акцій). Учасники будь-якого суспільства зобов'язані робити вклади в його капітал, але зовсім не зобов'язані
© 2014-2022  yport.inf.ua