Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Відповідальність, наступаюча незалежно від вини правопорушника (об'єктивна відповідальність)

Відсутність вини правопорушника звільняє його від цивільно-правової відповідальності за загальним правилом, з якого маються вельми численні винятки. У випадках, встановлених законом або прямо передбачених договором, відповідальність у цивільному праві може застосовуватися і незалежно від вини порушника, в тому числі і при її відсутності. Так, відповідно до п. 3 ст. 401 ГК у зобов'язаннях, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності, сторона, яка не виконала лежить на ній обов'язок належним чином, несе майнову відповідальність перед контрагентом не тільки при наявності своєї вини у виникненні збитків, але й при їх появі в результаті випадкових обставин (якщо тільки інше , тобто відповідальність за принципом вини, прямо не встановлено законом або договором). Зокрема, не мають значення посилання на відсутність на ринку необхідних товарів, відсутність грошових коштів для повернення боргу, провину контрагентів, що не виконали зобов'язання перед порушником, і т.д.
Таким чином, індивідуальні підприємці та комерційні організації як професійні учасники майнового обороту за загальним правилом несуть один перед одним відповідальність не тільки за винне, а й за випадкове невиконання договірних обов'язків. На таких же принципах грунтується відповідальність услугодатель перед громадянами-споживачами (ст. ст. 1095, 1098 ЦК). Всякий боржник, який допустив прострочення у виконанні своїх обов'язків, відповідає не тільки за завдані цим збитки, а й за випадково настала після прострочення неможливість виконання лежить на ньому зобов'язання (п. 1 ст. 405 ЦК). Незалежно від вини заподіювача відповідно до ст. 1070 ЦК підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна громадянинові незаконними діями правоохоронних органів, і шкода, заподіяна особі діяльністю, яка створює підвищену небезпеку для оточуючих (джерелом підвищеної небезпеки) (ст. 1079 ЦК), а в багатьох випадках також моральну шкоду (ст. 1100 ЦК).
Відповідальність, яка не залежить від вини правопорушника, можлива як у договірних, так і у позадоговірних відносинах. Вона відома і зарубіжним правопорядкам, і міжнародного комерційного обороту. Така відповідальність охоплює ситуації випадкового заподіяння шкоди або збитків. Випадок (казус) у цивільному праві являє собою подію, що могло б бути попереджено відповідальною за це особою, але цього їм не було зроблено лише тому, що така подія неможливо було передбачити і запобігти зважаючи раптовості його настання.
Наприклад, що став несподівано перебігати дорогу пішохід потрапив під автомобіль, оскільки водій, який дотримувався всіх правил руху, не встиг загальмувати. Провини водія автомобіля в заподіянні шкоди пішоходу немає, а майнова відповідальність власника автотранспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки настане (якщо тільки в поведінці потерпілого суд не встановить наміру або грубої необережності).
Відповідальність, яка не залежить від вини, не означає абсолютну, безмежну відповідальність заподіювача шкоди або збитків. І в таких ситуаціях причинитель підлягає звільненню від відповідальності за них за наявності умислу потерпілого (який вирішив, наприклад, покінчити життя самогубством) або дії непереборної сили. Непереборну силу (у договірних відносинах нерідко іменовану форс-мажором (від лат. Vis maior - вища, природна сила)) закон визначає як надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (подп. 1 п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ЦК).
Це - подія, яке неможливо запобігти наявними в даний момент засобами, навіть якщо його і можна було б передбачити, зокрема стихійні лиха, народні хвилювання і т.п. (1). Важливо, однак, щоб така подія відповідало всім ознаками непереборної сили, тобто було, по-перше, об'єктивно невідворотних в конкретній ситуації і, по-друге, несподіваним (надзвичайних). Не можна, наприклад, вважати форс-мажором щорічний розлив річки або щорічно випадають у вигляді дощу або снігу опади, якщо вони не відрізняються незвичайним масштабом. Чи не є форс-мажором заподіяв збитки пожежа, якщо буде встановлено, що згорілий об'єкт не був оснащений необхідними засобами пожежогасіння, а обслуговували його працівники не були навчені діям по сигналу пожежної тривоги.
---
(1) Примірний перелік обставин, визнаних форс-мажором в міжнародній комерційній практиці, см.: Комаров А.С. Указ. соч. С. 76 - 84.
При заподіянні майнової шкоди непереборною силою у діях притягається до відповідальності особи відсутній не тільки вина, але і причинний зв'язок між його поведінкою і збитками. Тому і його відповідальність у таких випадках виключається.
В цілях особливої, підвищеної охорони майнових інтересів потерпілих закон як виняток встановлює відповідальність і за результат впливу непереборної сили. Згідно п. 4 ст. 14 Закону про захист прав споживачів виробник (виконавець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача у зв'язку з використанням матеріалів, обладнання, інструментів та інших засобів, необхідних для виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг), незалежно від того , дозволяв існуючий рівень науково-технічних знань виявити їх особливі шкідливі властивості чи ні. Отже, від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачу такими технічними засобами, услугодатель не зможе звільнитися ні за яких умов (1). На аналогічних принципах побудована передбачена деякими міжнародними конвенціями, в тому числі за участю Російської Федерації, відповідальність за шкоду, заподіяну використанням ядерних матеріалів.
---
(1) Див: Зіменкова О.Н., Левшина Т.Л., Тобиса В.І., Шерстобитов А.Є. Коментар до закону Російської Федерації "Про захист прав споживачів". М., 1997. С. 108 - 109 (автор коментаря - А.Є. Шерстобитов).
У теоретичній літературі іноді вказується, що випадки відповідальності незалежно від вини насправді являють собою спеціально передбачену законом обов'язок відшкодування шкоди і не є відповідальністю, бо юридична відповідальність не може бути безвиновной, яка втрачає свої стимулюючу і попереджувально- виховну функції. Інші вчені стверджують, що суб'єктивним підставою цивільно-правової відповідальності може бути не тільки вина, але і ризик - усвідомлене особою, наприклад власником джерела підвищеної небезпеки, уявлення про можливі негативних майнових наслідки власних правомірних дій (1). При такому підході ризик, по суті, розглядається як мінімальна ступінь вини, а сама вина стає окремим випадком ризику.
---
(1) Детальніше про ці дискусії див.: Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. С. 163 - 197.
Не кажучи вже про те, що закон прямо називає розглядаються випадки відповідальністю, слід враховувати і специфіку регульованих цивільним правом товарно-грошових відносин, обусловившую панування компенсаторно-відновлювальної функції майнової відповідальності. Тому більшість юристів розглядають випадки безвинної (об'єктивної) відповідальності саме як відповідальність, спеціально встановлену цивільним законом. Такий підхід, який визнає можливість виключення з принципу винної відповідальності, отримав найменування теорії "винного почала з винятками".
Відповідальність, наступаючу незалежно від вини, не слід змішувати з відповідальністю за дії третіх осіб (ст. 403 ЦК).
Така, наприклад, субсидіарну відповідальність особи, яка відповідає додатково з іншою особою (правопорушником) в силу правила п. 1 ст. 399 ГК. Умовою її настання може бути вина порушника, але не потрібно ні вина, ні інші умови відповідальності в діях субсидиарно відповідає особи. Якщо закон і встановлює вимогу наявності вини в діях субсидиарно відповідальних осіб (у позадоговірних відносинах), то мова йде про їх вини не в заподіянні шкоди, а в недолжном здійсненні передбачених законом обов'язків по вихованню неповнолітніх громадян-причинителей або з нагляду за недієздатними громадянами (ст . ст. 1074 - 1076 ЦК) або в дачі юридичній особі вказівок, виконання яких призвело до його до банкрутства, що перешкоджає повному виконанню обов'язків перед усіма кредиторами (абз. 2 п. 3 ст. 56, абз. 3 п. 2 ст. 105 ЦК). Таку поведінку можна розглядати як одну з умов виникнення шкоди або збитків, але не як його причину. Тому відповідальність за дії третіх осіб настає за наявності умов відповідальності в діях самих причинителей шкоди, але не в діях тих, хто несе цю відповідальність за них в силу закону або договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Відповідальність, наступаюча незалежно від вини правопорушника (об'єктивна відповідальність) "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  відповідальність за його боргами несе власник відповідного майна (п. 2 ст. 120 ЦК). Як і всяка діяльність, діяльність підприємця спрямована на придбання і використання будь-яких благ, що задовольняють потреби людини, а саме майнових благ - прибутку. Однак у силу різних причин цей результат не завжди досяжний. У таких випадках говорять про комерційний
 2. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  відповідальності. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності є одним із спірних у цивілістичній літературі. Терміни "підстава" і "умови" іноді розглядаються як синоніми, хоча вони несуть різне смислове навантаження. В.Т. Смирнов і А.А. Собчак запропонували розрізняти ці поняття наступним чином. "Підстава" - це те, що породжує будь-яке явище,
 3. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  відповідальності взагалі і деліктної відповідальності зокрема є одним з найскладніших, а тому і спірним у теорії цивільного права. Нерідко терміни "підстава" і "умови" розглядаються як синоніми, хоча переважаючим є думка, що це різні поняття, розмежування яких найбільш загальним чином можна провести так: умови - це ті вимоги закону, яким має відповідати
 4. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило, єдина підстава цивільно - правової (і всякої іншої) відповідальності. Інакше кажучи, склад правопорушення є тим юридичним фактом,
 5. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
  відповідально його розуміння пов'язані з життям людей. І головне, з життям людей в суспільстві. Суспільство не є простою сукупністю індивідів. Це складний соціальний організм, продукт взаємодії людей, певна організація їхнього життя, пов'язана насамперед з виробництвом, обміном і споживанням життєвих благ. Суспільство - складна динамічна система зв'язку людей, об'єднаних сімейними
 6. Тема 6.3. Цивільно-правова відповідальність
  відповідальності. Цивільно-правова відповідальність являє собою одну з форм примусового впливу на порушника цивільних прав та обов'язків, пов'язану із застосуванням до нього цивільно-правових санкцій, що тягнуть невигідні майнові наслідки. Цивільно-правова відповідальність виступає одним з видів юридичної відповідальності . До загальних рис цивільно-правової
 7. 6.2. Підприємницька діяльність
  відповідальність, тобто відповідальність, наступаючу незалежно від вини правопорушника-підприємця. Так, в п. 3 ст. 401 ГК РФ спеціально вказується, що, якщо інше не передбачено законом або договором, особа, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне
 8. 7.2. Види юридичної відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Загальна характеристика окремих видів відповідальності
  відповідальність за порушення прав споживачів. Цивільна відповідальність займає важливе місце в ряду правових засобів, що забезпечують захист прав споживачів. В умовах переходу до економіки ринкового типу роль цивільної відповідальності значно підвищується, оскільки основною її метою є відновлення порушеної майнової сфери потерпілої особи. Цивільна відповідальність
 9. § 4. Юридичний склад адміністративного правопорушення
  відповідально, застосування державних санкцій. Об'єкт адміністративного правопорушення являє собою підлягають юридичному захисту суспільно-правові відносини. Структурно такі суспільні відносини умовно поділяються на дев'ять груп, відповідних гл. 5 - 14 Особливої частини КпАП. До них відносяться суспільні відносини у сфері приватного права (наприклад, правопорушення,
 10. § 9. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі та фінансів
    відповідальність, розцінюється як обтяжуючий відповідальність ознака, передбачена лише в чотирьох складах з 27. Однак при цьому необхідно мати на увазі, що в двох випадках склади адміністративних правопорушень допускають можливість притягнення до відповідальності громадян, наділених правомочностями посадової особи (ст. 1562 і 1571 КпАП). Характерною ознакою суб'єктивної сторони
© 2014-2022  yport.inf.ua