Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв . ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 5. Регресні зобов'язання


Досить поширені серед зобов'язальнихправовідносин регресні зобов'язання. Їх виникнення пов'язане з наступними юридичними фактами: одна особа вимушене виплатити громадянину (юридичній особі) певну суму грошей (або передати інше майно, виконати роботу) за іншу особу. Дії першого служать підставою для пред'явлення вимоги до останнього про відшкодування зроблених витрат. Зазначена вимога називається зворотним, а зобов'язання, з якого воно випливає, - регресних.
Регресна зобов'язання найчастіше виникає при наявності вини зобов'язаної особи і відсутності вини кредитора. Можливі регресні зобов'язання і без вини осіб, за яких здійснене виконання (наприклад, боржник, який виконав солідарне обов'язок, стає кредитором регресного зобов'язання незалежно від наявності чи відсутності вини інших солідарних боржників). Водночас усі регресні зобов'язання мають похідний характер: вони породжуються фактом виконання основного зобов'язання однією особою іншій за третє або з вини третьої особи "*". За обсягом регрессное зобов'язання не може перевищувати суми (вартості тощо), сплаченої за основним зобов'язанням.
--- ---
"*" Див: Новицький І.Б. Регресні зобов'язання між соціалістичними господарськими організаціями. М., 1952. С. 89.
Регресні зобов'язання, як правило, не є зобов'язаннями з множинністю осіб. У разі регресу наявності самостійні (хоча і тісно пов'язані) зобов'язання, в кожному з яких по одному боржникові і кредитору.
Тісний зв'язок і похідний характер регресного зобов'язання та зобов'язання, на якому воно грунтується, не означає, що регресне зобов'язання є підрядним (додатковим) по відношенню до основного (головному). Додаткове існує остільки, оскільки існує головне. Регресна ж, навпаки, виникає тільки після припинення (фактом платежу або отримання відомої суми) основного зобов'язання "*".
--- ---
"*" Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 115.
Таким чином, регресними називається зобов'язання, в силу якого кредитор має право вимагати від боржника передачі грошової суми (або іншого майна), сплаченої (переданого) кредитором третій особі за (або з вини) боржника.
Регресні зобов'язання виникають в різних сферах майнових взаємин. Так, головний постачальник відповідає перед покупцем продукції за порушення строків передачі готового виробу з вини субпостачальника, затримав передачу необхідних головному постачальнику матеріалів; генеральний підрядник несе відповідальність перед замовником за винні дії субпідрядника, що викликали зрив термінів здачі об'єкта. Суми, сплачені головним постачальником і генеральним підрядником своїм контрагентам, за регресними зобов'язаннями відшкодовують їм відповідно субпостачальник і субпідрядник.
Закон визнає виникнення регресних зобов'язань у разі пред'явлення боржником, що виконав солідарний обов'язок, вимог до інших боржників про виплату йому належних з них часток (ст. 325 ЦК); в разі вимоги гарантом від принципала відшкодування суми, сплаченої за банківською гарантією бенефіціару (ст. 379 ЦК). Точно так само особа, яка несе субсидіарну відповідальність, після виконання зобов'язання за основного боржника набуває щодо останнього право регресної вимоги (п. 3 ст. 399 ЦК).
В окремих випадках в законі встановлюються спеціальні правила, що стосуються тільки регресних зобов'язань, наприклад, при визначенні моменту початку перебігу позовної давності за регресними зобов'язаннями, про заборону переходу прав кредитора до іншої особи стосовно до регресних вимог (п. 3 ст. 200 ЦК, п. 1 ст. 382 ЦК).
Важливу соціальну функцію виконують регресні зобов'язання, що входять до групи позадоговірних зобов'язань . Закон закріплює за особою, відшкодувати шкоду, завдану іншою особою (наприклад, його працівником при виконанні трудових обов'язків), право регресної вимоги до заподіювача шкоди у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом.
регресними визнається зобов'язання, за яким заподіювач шкоди, відшкодував спільно заподіяну шкоду, має право вимагати з кожного з інших причинителей шкоди частку виплаченого потерпілому відшкодування у розмірі, відповідному ступеня вини цього заподіювача шкоди.
Боржником за регрессному зобов'язанню може виявитися посадова особа органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду при заподіянні їм шкоди, передбаченого п. 1 ст. 1070 ЦК, якщо його вина встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Кредитором в цьому випадку є відшкодували ця шкода Російська Федерація або суб'єкт Федерації, або муніципальне утворення (ст. 1081 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Регресні зобов'язання"
 1. § 3. Позовна давність
  регресних порядку перекласти частину, а іноді і всю відповідальність на тих боржників, які при вирішенні спору з позивачем послалися на закінчення позовної давності. Другу групу утворюють питання, пов'язані з моментом і формою заяви про сплив позовної давності. У п. 2 ст. 199 ГК вказується лише на те, що подібна заява має бути зроблено стороною до винесення судом рішення. Перш
 2. § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань
  регресного (зворотного) вимоги до інших боржників у рівних частках за вирахуванням частки, що падає на нього самого * (1216). Регресна вимога боржника (регредіента) є самостійним і незалежним від існуючого права кредитора. У рамках регресного зобов'язання регрессанти (боржники) не можуть використовувати заперечення, які вони могли протиставити кредитору. Термін позовної
 3. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  регресної вимоги субсидіарного боржника заперечення, які він мав проти кредитора. У законодавстві встановлено досить велика кількість випадків субсидіарної відповідальності. Як приклад можна назвати відповідальність: а) повних товаришів, учасників товариства з додатковою відповідальністю, членів виробничих кооперативів за боргами цих юридичних осіб; б)
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  регресного (зворотного) вимоги розуміється право суб'єкта (регредіента), який виконав зобов'язання за боржника (регресатів), вимагати від останнього повернення виконаного за нього регредіентом. Вироблене регредіентом виконання погашає початкове зобов'язання, тому регресну вимогу є самостійним і не залежить від зобов'язання (основного зобов'язання),
 5. § 2. Страхове правовідношення
  регресного зобов'язання, в силу якого страховик має право вимагати від заподіювача страхових збитків компенсації своїх втрат. Зважаючи на відсутність правонаступництва тут по іншому вирішуються питання про заперечення боржника, про обчислення давності, про забезпечувальні заходи і т.д. Закон встановлює систему регресу при обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 6. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  регресну вимогу до цієї особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом. Винуватець шкоди, відшкодував спільно заподіяну шкоду, має право вимагати з кожного з інших причинителей шкоди частку виплаченого потерпілому відшкодування у розмірі, відповідному ступеня вини цього заподіювача шкоди. При неможливості визначити ступінь вини сопрічінітелей частки
 7. 2. Зобов'язання за участю третіх осіб
  регресні зобов'язання (з перекладання виконаного обов'язку на третю особу); - зобов'язання на користь третьої особи (а не кредитора); - зобов'язання, виконувані (за боржників) третіми особами. Регресні (зворотні) зобов'язання виникають у тих випадках, коли боржник за основним зобов'язанням виконує його замість третьої особи або з вини третьої особи (в останньому випадку мова, по суті,
 8. 5. Наслідки виконання поручителем зобов'язання з договору поруки
  регресних. Справа в тому, що відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 382 ГК правила про перехід прав кредитора до іншої особи не застосовуються до регресних вимог. У п. 1 ст. 365 ГК законодавець використав відому з часів римського права юридичну конструкцію - платіж з набранням права кредитора, який часто називають особистої суброгацію. --- --- Детальніше див:
 9. Д
  регресними зобов'язаннями VIII, 35, § 4 (2) - с. 35 - Д. в утриманні VIII, 37, § 7 (3) - з . 167 - заміна Д. (переведення боргу) VIII, 35, § 4 (3) - с. 46 - основний Д. VIII, 35, § 4 (1) - с. 33 - припинення зобов'язання збігом Д. і кредитора в одній обличчі VIII, 36, § 2 (3) - с. 62 - 63 - прострочення Д. VIII, 36, § 1 (3) - с. 55 - рентний Д., см. Платник ренти - субсидіарний Д.
 10. О
  регресних О. VIII, 35, § 4 (2) - с. 35; XI, 48, § 3 (4) - с. 700 - солідарна О., см. Солідарні зобов'язання - субсидіарне зобов'язання як форма Про . VIII, 35, § 4 (1) - с. 34 Відвантажувальна рознарядка IX, 42, § 1 (4) - с. 305; IX, 42, § 2 (4) - с. 317 Віддільні поліпшення орендованого (позиченої) майна X, 45, § 1 (4) - с. 456 - 457; X, 45, § 8 (3) - с. 528 Відгук - О. акцепту
© 2014-2022  yport.inf.ua