Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Система покарань


Під системою покарань розуміється передбачений карного законом внутрішньо упорядкований, вичерпний пе-речень видів покарань, які можуть встановлюватися в санкціях норм Особливої частини і застосовуватися судом за вдосконалення-шення суспільно небезпечних діянь.
Н.С. Таганцев зазначав, що покарання як причиняемое ві-новному фізичний або психічний страждання вкрай разнооб-разно. Історія кримінального права дає нам сумну картину людської винахідливості, спрямованої до вишукування засобів і способів заподіяння найбільшого страждання людям, Свого на себе кару закону. Але в цьому розмаїтті можна відшукати загальні ознаки, що дають можливість звести каратель-ні заходи до відомих типів. Таким об'єднуючим ознакою є властивість блага або інтересу, поражаемого покаранням. Позбавлення життя, заподіяння фізичного страждання, сором або позбавлення волі, поразка честі та правоздатності, зменшення або позбавлення майна - ось загальний перелік ти-пов покарання у всіх законодательствах1.
Протягом історичного розвитку російського уголов-ного законодавства система покарань піддавалася зраді-вам, які залежали від існуючого політичного ладу, економічної ситуації, громадської думки та інших соці-альних детермінант. При цьому система покарань завжди майже дзеркально відображала рівень моральності, культури і загальної цивілізованості суспільства. Наприклад, в Середні століття домінуючі в суспільстві ідея про страхітливою силі покарання поро-дила такі системи кримінальних покарань, які були призва-ни залякати населення своєю жорстокістю. Значне місце відводилося в цих системах кваліфікованим видам страти, покаранням, фізично і духовно калічать людей.
З розвитком цивілізації системи покарань ставали м'якше, гуманніше. Поступово з них зникли калічать наказа-ня (відсікання вух, рук і т.д.), варварські види страти
1 Див: Таганцев Н. С. Російське кримінальне право. Лекція. Частина Загальна.
Т. 2. М., 1994. С. 99, 100.

(Підвішування на гак за ребро, четвертування, колесування та ін.) 1.
У чинному російському кримінальному законодавстві сис-тема покарань носить гуманістичний характер. Вона грунтуючись-ється на Конституції РФ, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, принципи кримінального закону та права, розумному поєднанні гуманізму і соціальної справедливості.
КК передбачає дві системи покарань: 1) основну, або повну - для дорослих, 2) додаткову, або усічений-ную - для неповнолітніх.
Основна, або повна, система покарань (ст. 44 КК) складається з
12 видів: 1) штраф; 2) позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 3) лише-ня спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород; 4) обов'язкові роботи; 5) исправи-тільні роботи; 6) обмеження по військовій службі; 7) обмеження ня волі; 8) арешт; 9) утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 10) позбавлення волі на певний строк; 11) довічного-ве позбавлення волі; 12) смертна кара.
Перелік входять в цю систему покарань є вичерпну. Це означає, що суд не вправі використовувати види кримінальних покарань, що не увійшли до зазначеного переліку.
Система покарань внутрішньо впорядкована. Вона побудована за принципом: від найбільш м'якого до найбільш суворого виду наказа-ня. Такий підхід має важливе практичне значення. По-перше, він передбачає необхідність застосування того ж принципу при конструюванні альтернативних санкцій за конкретне суспільно небезпечне діяння (вони повинні розташовуватися в тій же послідовності: від найбільш м'якої - до більш ж-СТКО). По-друге, виходячи з принципу, що розглядається, суди зобов'язані спочатку розглядати можливість застосування най-леї м'якого, а потім - більш суворого покарання.
Додаткова, або усічена система покарань для несо-
вершеннолетніе складається з шести видів (ст. 88 КК): 1) штраф;
2) позбавлення права займатися певною діяльністю;
1 Подібні види покарання, на жаль, до цих пір входять в систему покарань ряду країн, в яких панує мусульманське право.

3) обов'язкові роботи; 4) виправні роботи; 5) арешт;
6) позбавлення волі на певний строк. У порівнянні з основ-ної системою тут, по-перше, відсутня шість видів наказа-ний, в тому числі довічне позбавлення волі та смертна кара, по-друге, замість позбавлення права обіймати певні повинно-сті чи займатися певною діяльністю передбачено покарання лише у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю.
Виходячи з гуманного ставлення до неповнолітніх пра-вонарушітелям, розміри і терміни зазначених (окрім позбавлення права займатися певною діяльністю) видів покарань в порівнянні з розмірами і термінами тих же покарань для дорослими-лих злочинців істотно зменшені.
Додаткова система похідна від основної. У ній немає жодного виду покарання, що не входить в основну систему.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Система покарань "
 1. Глава 6 Руська Правда як пам'ятка права
  системі, законодавець прагне передбачити всі можливі життєві ситуації. Ці юридичні особливості обумовлені джерельної базою Російської Правди. Включені до нього норми і принципи звичайного права несумісні з абстрактним поняттям юридичної особи. Для звичаю всі суб'єкти рівні, і всі вони можуть бути тільки фізичними особами. Інше джерело - князівська судова практика - вносить
 2. Глава 12 Розвиток права в Литовській державі
  система господарских "листів", "привелей", постанов і статутів. У 1447 р. приймається перший загальноземський привелей Литви, Русі і Жмуді, в 1468 р. - перший судебник (25 статей з кримінального та процесуального права). У 1529 р. був прийнятий перший статут Великого князівства Литовського, що зробив істотний вплив на розвиток російського права, і сам заснований на Руській Правді та російською звичайному
 3. Глава 18 Судебник XV? XVI ст. як пам'ятки права
  системи породило такий склад злочину, як Фальшивомонетничество (карбування, підробка, фальсифікація грошей). Ці нові для законодавця склади зв'язувалися із зростанням бюрократичного апарату. У групі злочинів проти особистості виділяються кваліфіковані види вбивства ("государскій вбивця", розбійний вбивця), образа дією і словом. У групі майнових злочинів багато
 4. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  системі злочинів вони 6ули поставлені на перше місце. Подібний перегляд системи мав двояке значення: з одного боку, церква, як основна ідеологічна сила і цінність займала в ній особливе місце, що свідчило про зростання її впливу, з іншого боку, підняття під захист державних інститутів і законів вказувало на їх пріоритет у політичній системі, що розвивається по
 5. Глава 25 «Освічений абсолютизм» у Росії
  системи права. Указом Сенату був намічений план діяльності комісії. Нове укладення мало складатися з чотирьох частин: 1) судочинство та організація суду; 2) про права стану; 3) про майнові права (на рухому і нерухому власність); 4) кримінальне право (злочини і покарання). Традиційним матеріалом для кодифікаційної обробки були норми про судоустрій та
 6. Глава 33 Кодифікація і розвиток кримінального права в першій половині XIX в.
  Покарання кримінальних та виправних ". У ньому зберігався становий підхід до кваліфікації покарання і визначенню санкцій, відповідно до встановлених привілеями. Під злочином розумілося" як само протизаконне діяння, так і невиконання того, що під страхом покарання законом наказано ". (У 1848 р. стали проводити розходження між злочином і проступком). Покладання 1845
 7. Глава 41 Розвиток права в умовах" неоабсолютізма "
  система злочинів у своїй основі зберігалася колишньою, включаючи одинадцять пологів і тридцять сім ступенів. У 1903 р. набрала чинності нова кримінальна Покладання, Він складалося з тридцяти семи глав і шестисот вісімдесяти семи статей. Число складів злочинів було скорочено у ньому до шестисот п'ятнадцяти. Розробка проекту була закінчена в 1895 р. Проект був представлений в міністерство
 8. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
  системі покарань, тобто про певним чином упорядкованому переліку видів покарань, передбачених кримінальним законом за вчинення злочинів. У системі покарань найбільш яскраво проявляється характер і спрямованість кримінальної політики держави, яка, в свою чергу, залежить від соціально-економічного і політичного устрою держави, стану злочинності, рівня суспільного
 9. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
  систематично пиячив, влаштовував скандали, бив дружину. Було враховано також, що винна розкаялася у скоєному, позитивно характеризувалася за місцем проживання і роботи в якості кухаря в селищній лікарні, багато уваги приділяла вихованню дітей, стежила за їх навчанням у школі. На період укладання під варту Кульпіна двоє її малолітніх дітей передані під опіку старезної бабусі,
 10. Стаття 88. Види покарань, призначуваних неповнолітнім Коментар до статті 88
  система покарань для неповнолітніх відкривається самим м'яким з кримінальних покарань - штрафом. Цей вид покарання може бути призначений неповнолітньому у розмірі від однієї тисячі до п'ятдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу неповнолітнього засудженого за період від двох тижнів до шести місяців. Відповідно до ч. 2 ст. 88 КК РФ неповнолітньому
© 2014-2022  yport.inf.ua