Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Зміст деліктного зобов'язання

У деліктному зобов'язанні потерпілий як кредитор має право вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди, тобто відновлення його майнового стану, яке він мав до правопорушення, а особа, відповідальна за заподіяння шкоди (боржник), зобов'язана задовольнити цю вимогу.
Вимога потерпілого може бути задоволено заподіювача шкоди добровільно. У разі ж відмови або ухилення заподіювача шкоди від виконання цієї вимоги потерпілий може звернутися з позовом до суду.
Право потерпілого як елемент змісту деліктного зобов'язання має першорядне значення. Але все ж головне місце в цьому зобов'язанні належить обов'язки заподіювача шкоди - боржника відшкодувати заподіяну їм шкоду. Головна роль боржника у даному зобов'язанні визначається тим, що кредитор-потерпілий може реалізувати своє право тільки через боржника шляхом впливу на нього з використанням при необхідності судового захисту своїх прав.
У п. 1 ст. 1064 ЦК міститься найважливіший принцип деліктної відповідальності - принцип повного відшкодування шкоди, тобто відшкодування його в повному обсязі. Разом з тим закон передбачає деякі винятки з цього принципу, допускаючи зміна розміру відшкодування у бік його зменшення або збільшення.
Зменшення розміру відшкодування допускається лише у двох випадках, прямо передбачених ст. 1083 ЦК. По-перше, розмір відшкодування має бути зменшений, якщо виникненню або збільшенню шкоди сприяла груба необережність самого потерпілого (з урахуванням ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди). По-друге, суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, з урахуванням його майнового стану (за винятком випадків, коли шкода завдана діями, вчиненими навмисне) (1).
---
(1) Майнове становище потерпілого на розмір возмещаемого шкоди вплинути не може, навіть якщо в наявності явна різниця у майновому положенні його і заподіювача шкоди.
Можливий і протилежний варіант: законом або договором може бути встановлений обов'язок заподіювача шкоди виплатити потерпілим компенсацію понад відшкодування шкоди (абз. 3 п. 1 ст. 1064 ЦК). Наприклад, компенсація моральної шкоди, як передбачено п. 3 ст. 1099 ЦК, здійснюється незалежно від підлягає відшкодуванню майнової шкоди, тобто понад його відшкодування.
Нормами спеціального делікту про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, передбачається право потерпілого на зміну розміру відшкодування шкоди у бік його збільшення в разі зменшення працездатності (п. 1 ст. 1090 ЦК) або у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням мінімального розміру оплати праці (ст. 1091 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зміст деліктного зобов'язання "
 1. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  вмістом деліктного зобов'язання завжди є право потерпілого вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди і обов'язок правопорушника відшкодувати цю шкоду. Види зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди. Деліктні зобов'язання можуть класифікуватися по різних підставах (суб'єктний склад; об'єкт правопорушення; вид діяльності, що завдає шкоди; характер виниклого шкоди і
 2. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  зміст. Суб'єктами деліктних зобов'язань можуть бути будь-які учасники цивільного обороту - фізичні особи, юридичні особи, публічно-правові утворення, які можуть виступати як в якості потерпілих (кредиторів), так і в якості причинителей шкоди (боржників). Кредитором в деліктному зобов'язанні може бути будь-який суб'єкт цивільного права, якій завдано шкоду. Громадяни
 3. 2. Види позадоговірних зобов'язань
  деліктні зобов'язання). Ці зобов'язання займають поряд з договірними зобов'язаннями основне місце в системі цивільно-правових зобов'язань; вони мають головне значення в ряду позадоговірних зобов'язань. Змістом деліктних зобов'язань є відповідальність заподіювача шкоди. Тому і в законодавстві, і в літературі поняття "деліктне зобов'язання" і "відповідальність за шкоду"
 4. § 5. Суб'єкти, об'єкт і зміст деліктного зобов'язання
  зміст деліктного
 5. § 1. Загальні положення
  змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою заборон, приписів і санкцій встановити в державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, тобто виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє, надати підприємцям легальні заходи захисту їх
 6. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  вмісту в різних країнах. Наприклад, мішок кави в Бразилії важить 60 кг, а в Гаїті - 84 кг [2]. Тому у випадках, коли кількість товару вказується в таких одиницях, як мішок, бочка, стос, тюк і т.д. щоб уникнути непорозумінь слід оговорювати стандартний вага нетто і брутто згаданих одиниць виміру. Навіть якщо взяти таку відому одиницю маси, як тонна, то вона в міжнародній
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  змісту можуть бути конституційними і звичайними (відповідно перше регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення перших); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх
 8. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  деліктних відносин, а також в області спадкового права. У праві власності дитина, зачата, але ще не народжена, розглядається як народженого, якщо це веде до його користь. Неповнолітні - особи до 18 років - не є повною мірою дієздатними. Загальне право не знає інституту емансипації. Шлюби між особами, які не досягли 16-річчя, недійсні. Неповнолітні повною
 9. § 2. Правове становище публічних утворень
  змісту договору по взаємоузгоджених розсуд (абз. 1 п. 4 ст. 421 ЦК). Рівним чином публічна освіта не має будь-яких переваг при укладенні цивільно-правових договорів у порівнянні з іншими учасниками обороту. Говорячи про рівні засадах виступи публічних утворень у цивільних правовідносинах, важливо не змішувати різні поняття. Участь публічних утворень у
 10. § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків
  змістом волі діючих осіб і наступають не тільки тому, що закон пов'язує їх з укладанням угод, а в першу чергу тому, що ті, хто здійснюють операції, бажають їх настання. Сделкоподобние дії, як, наприклад, визнання боргу (абз. 1 ст. 203 ЦК), повідомлення боржника про уступку вимоги (ст. 386 ЦК) і відмова кредитора прийняти запропоноване боржником належне виконання (абз.
© 2014-2022  yport.inf.ua