Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Урахування вини потерпілого

Нерідко шкоду виникає в результаті не тільки дій (чи бездіяльності) заподіювача шкоди, а й поведінки самого потерпілого. У подібних випадках було б несправедливим покладати відповідальність за шкоду повною мірою тільки на обличчя, яка завдала шкоду. У зв'язку з цим закон містить правила про облік вини потерпілого, основний зміст яких полягає в наступному: якщо шкода виникла внаслідок умислу потерпілого або груба необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, особа, що заподіяла шкоду, або не має відшкодовувати його, або відшкодовує неповністю - з урахуванням ступеня вини потерпілого (п. 1 та п. 2 ст. 1083 ЦК).
Правове становище потерпілого слід кваліфікувати наступним чином: оскільки він сприяв виникненню або збільшенню шкоди, він повинен розглядатися як правопорушник. Незважаючи на те, що в кінцевому рахунку він заподіяв шкоду самому собі, його поведінка тягне несприятливі майнові наслідки для іншої особи - того, хто повинен буде відшкодовувати шкоду. Урахування вини потерпілого у виникненні або збільшенні шкоди - не що інше, як санкція за його неправомірну поведінку.
Розглянемо положення на прикладі, коли громадянинові заподіяно ушкодження здоров'я наїздом на нього автомобіля, причому потерпілий сам був винен у виникненні шкоди. Між власником автомобіля та потерпілим виникає деліктне зобов'язання, відповідно до якого особа, що заподіяла шкоду, зобов'язана відшкодувати його (п. 1 ст. 1079 ЦК). Це - основне зобов'язання, що виникло з факту заподіяння шкоди.
Але одночасно виникає й інше деліктне зобов'язання. Сторонами його є заподіювач шкоди (який виступає в якості кредитора) і потерпілий (як боржника). Право кредитора полягає у зменшенні розміру шкоди, яка йому належить відшкодувати. Обов'язок іншої сторони (в цій якості виступає потерпілий) полягає у відмові від вимоги отримати повне відшкодування. В результаті виконання розглянутого зобов'язання відбудеться зменшення витрат заподіювача шкоди (у нашому прикладі - власника автомобіля) на відшкодування заподіяної їм шкоди за рахунок самого потерпілого. Для потерпілого втрата даної суми - міра відповідальності за його неправомірне і винна поведінка.
Деліктне зобов'язання, відповідно до яким потерпілий у вигляді санкції за неправомірну поведінку не отримує повного відшкодування шкоди, має вторинний (залежний) характер, оскільки основним є зобов'язання, спочатку виникло між заподіювача шкоди і тим же потерпілим. Умовами виникнення такого зобов'язання (якщо повернутися до наведеного вище прикладу) є:
- протиправну поведінку потерпілого (наприклад, він потрапив під колеса автомобіля в результаті грубого порушення правил дорожнього руху: незважаючи на зауваження регулювальника, не скористався знаходяться поруч підземним переходом, а вибіг на заповнену транспортом проїжджу частину);
- причинний зв'язок між протиправною поведінкою потерпілого і виниклим у нього шкодою (причиною отриманого ним каліцтва стало потрапляння його під колеса автомобіля);
- вина потерпілого у формі грубої необережності .
Головне значення закон надає оцінці поведінки потерпілого з точки зору його винності. У п. 1 та п. 2 ст. 1083 ЦК виділяються дві ситуації (фактичних складу).
Перша: шкода виникла внаслідок умислу потерпілого. Згідно п. 1 ст. 1083 ЦК така шкода відшкодуванню не підлягає.
Наприклад, жінка, вирішивши покінчити з життям, залишила записку про це і, вийшовши на полотно залізниці, кинулася під потяг і загинула. Підстаркуваті батьки звернулися до управління залізниці з вимогою відшкодувати збиток, що виник у них у зв'язку зі смертю годувальника. Такий збиток відшкодуванню не підлягає, оскільки він виник внаслідок наміру потерпілого; деліктне зобов'язання між заподіювача шкоди і утриманцями загиблого в цьому випадку не виникає.
Дане правило діє і стосовно до відповідальності за шкоду, заподіяну дією джерела підвищеної небезпеки (див. п. 1 ст. 1079 та п. 2 ст. 1083 ЦК) .
Друга ситуація відрізняється по фактичному складу тим, що шкода виникла не внаслідок умислу, а в результаті того, що його виникненню або збільшенню сприяла груба необережність самого потерпілого. Звільнення заподіювача шкоди від відповідальності в даній ситуації по загальним правилом не допускається. Передбачені такі наслідки: розмір відшкодування має бути зменшений залежно від ступеня вини заподіювача шкоди. Отже, заподіювача шкоди надано право вимагати зменшення розміру відшкодування, яке він зобов'язаний виплатити потерпілому. При аналізі даної ситуації і виявляється наявність двох різних правовідносин між одними і тими ж особами.
Заслуговує особливого розгляду використане в ст. 1083 ЦК поняття "груба необережність" потерпілого. Наявність грубої необережності, як випливає з абз. 1 п. 2 ст. 1083 ЦК, тягне зменшення розміру відшкодування "залежно від ступеня вини потерпілого і заподіювача шкоди", тобто від ступеня грубої необережності. Треба визнати, що і "груба необережність", і тим більше "ступінь грубої необережності" - поняття досить невизначені і не отримали переконливої трактування в літературі. Заслуговує схвалення пропозицію вважати "найбільш прийнятним критерій, використаний в римському праві:" надзвичайний нерозуміння того, що всі розуміють ". Всі розуміють, що не можна переходити вулицю, минаючи підземний перехід, ігнорувати огородження будівельного майданчика, їхати на червоне світло світлофора і т.п. Порушення цих вимог, очевидно, і буде грубою необережністю "(1). Що стосується ступеня грубої необережності, то визначити її можливо лише на основі аналізу обставин кожного конкретного випадку (з урахуванням інтелектуального рівня особи, його віку, стану здоров'я і т.п.).
---
(1) Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / Под ред. О.Н. Садикова. С. 795 (автор глави - К.Б. Ярошенко).
Слід враховувати, що сказане стосується випадків обліку вини потерпілого, коли законом передбачено відповідальність заподіювача шкоди за наявності його вини, тобто за правилами генерального делікту. Якщо ж законом за даний вид правопорушень (спеціальний делікт) передбачена відповідальність і за відсутності вини заподіювача шкоди , то можливі такі варіанти обліку вини потерпілого:
- або розмір відшкодування рішенням суду повинен бути зменшений;
- або у відшкодуванні шкоди може бути відмовлено;
- або законом може бути передбачено інше рішення.
Інше рішення, зокрема, передбачено для випадків, коли шкода заподіяна життю або здоров'ю громадянина і його виникненню сприяла груба необережність потерпілого: в даній ситуації можливе лише зниження розміру відповідальності, але відмова у відшкодуванні шкоди не допускається.
Як видно з викладеного, неправомірну поведінку потерпілого може вплинути на розмір заподіяної йому шкоди лише за наявності його вини у формі умислу або грубої необережності . Це означає, що при вині у формі необережності, яку не можна кваліфікувати як грубу (просто необережність), відшкодування має присуджуватися потерпілому в повному обсязі.
При вирішенні питання про можливість застосування до потерпілого правила про презумпцію вини необхідно виходити з того, що закон встановлює презумпцію лише вини заподіювача шкоди. Це означає, що на ньому лежить тягар доведення будь-яких обставин, які можуть вплинути на вирішення питання про його відповідальність, в тому числі і доведення провини потерпілого. Як переконливо показав один з відомих дослідників проблеми вини потерпілого Б.С. Антимонов, "вина потерпілого ніколи не передбачається, вона завжди повинна бути доведена правопорушником" (1).
--- ---
(1) Антимонов Б.С. Значення вини потерпілого при цивільному правопорушення. М., 1950. С. 253.
У деяких випадках вина потерпілого не може враховуватися, зокрема вина особи, визнаної недієздатною, вина малолітнього (віком до 14 років), оскільки вони неделіктоспособни і їх поведінка не може оцінюватися з точки зору винність або невинність. Іншим має бути рішення, якщо виникненню або збільшенню шкоди сприяв потерпілий, який досяг віку 14 років. Такі особи самі відповідають за заподіяну ними шкоду, і, відповідно, повинна враховуватися їх вина, якщо вони опинилися в становищі потерпілих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Облік вини потерпілого "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  вини в цивільному праві, їх значення. Відповідальність, яка не залежить від вини правопорушника. Поняття випадку та непереборної сили, їх цивільно-правове значення. Цивільно-правова відповідальність за дії третіх осіб. Розмір цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти цивільно-правової відповідальності. Форми цивільно-правової відповідальності. Неустойка і її види, співвідношення
 2. § 1 . Поняття комерційного права
  облік (міра) їх співвідношення. По тому, який з правових режимів лежить в основі законодавства, є домінуючим у даному суспільстві, можна судити про соціально-економічний лад, про політичному режимі даного суспільства. Так, в радянський період розвитку суспільства приватноправові початку практично повністю були замінені принципами публічного права і, таким чином, цілком виразно ставилося
 3. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  урахуванням сказаного обов'язки підприємців у сфері управління можна було б назвати нормативно-адміністративними обов'язками. Підприємницька діяльність контролюється державними органами, наділеними контрольно-наглядовими повноваженнями. Контролюється дотримання підприємцями законодавства і виконання ними конкретних нормативно-адміністративних обов'язків. При
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  урахуванням конкретних обставин справи (див.: п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7). * (49) Див: постанова Уряду РФ від 23 квітня 1997 р. N 481 "Про затвердження Переліку товарів, інформація про яких повинна містити протипоказання для застосування при окремих видах захворювань" / / СЗ РФ. 1997. N 17. Ст. 2020. * (50) Див: постанова Уряду
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  урахуванням дії Закону РФ "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян" від 27 квітня 1993 р. / / Відомості РФ. 1993. N 19. Ст. 685). * (56) Відомості РФ. 1991. N 18 . Ст. 572; 1993. N 32. Ст. 1230. * (57) Див, напр.: Положення про порядок повернення громадянам незаконно конфіскованого, вилученого або вийшов іншим шляхом з володіння у зв'язку з політичними репресіями
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  облік властивостей переданого майна, наприклад необхідність дотримання особливого температурного режиму. Безумовно, необхідно для підрядника, як і будь-якого іншого зберігача, приймати обов'язкові заходи обережності, включаючи протипожежні, охоронні, санітарні та ін Відповідальність підрядника за незбереження переданих замовником матеріалів і обладнання визначається в рамках ст. 401 ЦК, до
 7. 5. Права та обов'язки сторін
  урахуванням існуючої в країні нової економічної кон'юнктури ГК обмежився приведенням примірного переліку подібних послуг. Йдеться про надання необхідних для здійснення робіт будівель та споруд, забезпечення транспортування вантажів, обладнання та матеріалів, що прибувають на адресу підрядника, тимчасової підводки мереж енергопостачання, водо-і паропроводу. Одночасно зазначено (п. 2 ст. 747
 8. 5. Страхові терміни
  урахуванням дії ЦК РРФСР 1922 р. автор звертав увагу на тотожність понять "ризик" і "небезпека" (там же). Пізніше від використання цього останнього поняття чинний ЦК, як і ЦК РРФСР 1964 р., відмовився. Імовірність означає насамперед можливість настання відповідної події. З цієї причини за межами ризику знаходиться випадок, настання якого абсолютно виключено.
 9. III. Спеціальні види зберігання
  урахуванням особливого інтересу його до кредитній угоді (маються на увазі відсотки, що виплачуються за видану позичку) ризик випадкової загибелі речі до меж непереборної сили. Особливості правового режиму, встановленого для зберігання в ломбарді, зводяться в основному до наступного. 1. Діяльність ломбарду, а значить, і здійснення ним зберігання припускають неодмінно ліцензування (див. п. 1 ст. 358 ЦК).
 10. Стаття 63 . Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  урахуванням положень ч. 4 ст. 18 КК РФ. Зокрема, при визначенні рецидиву в ряді випадків враховуються судимості за злочини, вчинені особою у віці до вісімнадцяти років , судимості за злочини, засудження за які визнавалося умовним, а умовне засудження не скасовувалося, і т.д. Особливу увагу при визначенні рецидиву злочинів слід звернути на те обставина, що термін
© 2014-2022  yport.inf.ua