Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст і виконання договорів на виконання НДР і ДКР

Зміст договору на виконання НДР і ДКР утворюють права і обов'язки виконавця і замовника. Виконавець зобов'язаний:
- виконати роботи відповідно до узгодженого з замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк;
- своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів, передбачених у технічному завданні або в договорі;
- негайно інформувати замовника про виявлену неможливість отримання очікуваних результатів або недоцільність продовження роботи .
Зі свого боку, замовник зобов'язаний передавати виконавцеві необхідну йому інформацію, прийняти результати робіт і оплатити їх. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника погодити з виконавцем програму (техніко-економічні параметри) або тематику робіт.
Разом з тим на ряд істотних умов розглянутих договорів, їх виконання, права, обов'язки та відповідальність сторін накладає помітний відбиток специфіка робіт, непередбачуваність їх результатів, ідеальна природа останніх і можливість встановлення на них виняткових прав.
В силу п. 4 ст. 769 ГК умови договорів повинні відповідати законам і іншим правовим актам про виняткові права (інтелектуальної власності). Виконавець зобов'язаний узгоджувати з замовником необхідність використання охоронних результатів інтелектуальної діяльності, що належать третім особам, і придбання прав на їх використання. Він зобов'язаний також гарантувати замовнику передачу отриманих за договором результатів, що не порушують виключні права інших осіб (ч. 2 і ч. 5 ст. 773 ЦК).
Виявом непередбачуваності НДР і ДКР служить покладання на замовника ризику випадкової неможливості їх виконання (п. 3 ст. 769 ЦК). Крім того, якщо в ході науково-дослідних робіт виявиться неможливість досягнення результатів з незалежних від виконавця обставин, на замовника покладається обов'язок оплати вартості раніше проведених робіт у межах відповідної частини їх договірної ціни. Процес продовження ОКР може бути зупинений виникла не з вини виконавця неможливістю або недоцільністю продовження робіт. І в цьому випадку замовник зобов'язаний оплатити понесені виконавцем витрати на дослідно-конструкторські чи технологічні роботи.
Однією їх найбільш гострих на практиці є проблема прав сторін на охороноздатні результати робіт, зокрема на винаходи. До введення в дію частини другої ЦК замовники іноді претендували на автоматичний перехід до них виняткових прав на всі охороноздатні результати НДР і ДКР. Це суперечило авторського і патентного права. Тому ст. 772 ЦК встановлює право сторін використовувати охороноздатні результати НДР і ДКР в межах і на умовах, передбачених договором. Лише якщо інше не встановлено договором, право використання подібних результатів переходить до замовника, а виконавець зберігає право застосовувати їх тільки для власних потреб.
Враховуючи непередбачуваність результатів багатьох НДР і ДКР, п. 1 ст. 777 ЦК встановлює відповідальність виконавця тільки за провину (п. 1 ст. 401 ЦК). Обсяг відповідальності обмежений. За загальним правилом виконавець відшкодовує завдані замовнику збитки лише в межах вартості робіт, в яких виявлено недоліки (якщо договором передбачено їх відшкодування в межах загальної вартості робіт за договором). Упущена вигода відшкодовується, тільки якщо це передбачено договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст і виконання договорів на виконання НДР і ДКР "
 1. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 3. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 4. § 1. Правова природа муніципальної служби
  Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
 5. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  Права муніципальних службовців. Федеральне і регіональне законодавство закріплює основні права муніципального службовця. Так, муніципальний службовець має право на: забезпечення належних організаційно-технічних умов муніципальної служби, необхідних для виконання посадових обов'язків; ознайомлення з правилами трудового розпорядку та іншими документами, що визначають його права і
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певне число акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 10. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діючі щодо звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
© 2014-2022  yport.inf.ua