Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст і виконання кредитного договору

Обов'язок кредитора в даному договорі складає надання безготівкових грошових коштів позичальнику відповідно до умов укладеного договору (одноразово, рівними або іншими частинами у вигляді окремих траншей, кредитної лінії і т.д.). Обов'язки позичальника полягають у поверненні отриманого кредиту та сплату передбачених договором або законом відсотків за його використання. Порядок, строки та інші умови виконання цього обов'язку типові для будь-яких позикових відносин і тому передбачені нормами про виконання своїх обов'язків позичальником за договором позики. Ними, зокрема, визначається момент виконання позичальником обов'язки з повернення суми кредиту (п. 1 та п. 3 ст. 810 ЦК), наслідки його прострочення (ст. 811 ЦК), наслідки втрати ним забезпечення або погіршення його умов (ст. 813 ЦК) та ін
Особливістю кредитних відносин є можливість односторонньої відмови від виконання укладеного договору з боку як кредитора, так і позичальника (п. 1 та п. 2 ст. 821 ЦК). Ця обставина суттєво послаблює консенсуальну природу кредитного договору, певною мірою зближуючи його з реальним договором позики.
Кредитор має право в односторонньому порядку відмовитися від видачі кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про неможливість повернення суми кредиту в строк. Такою обставиною може, зокрема, з'явитися обнаружившаяся неплатоспроможність позичальника або її істотне зниження, наприклад при зменшенні господарським товариством - позичальником розміру свого статутного капіталу. Очевидно, що дане правило служить захисту інтересів кредитора.
З іншого боку, і позичальник за загальним правилом не може бути примушений до отримання кредиту (якщо, наприклад, у нього відпала або зменшилася потреба в грошах). Тому він також має право відмовитися від отримання узгодженого кредиту повністю або частково, причому безмотивно (якщо тільки дана можливість прямо не виключена законом, іншим правовим актом або самим договором). Він лише зобов'язаний повідомити кредитора про свою відмову до встановленого договором терміну надання кредиту. Якщо у кредитора у зв'язку з відмовою позичальника з'являються збитки, то їх компенсація можлива тільки при наявності відповідної умови в конкретному кредитному договорі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст і виконання кредитного договору "
 1. Кредитний договір (договір банківської позики)
  Як вже зазначалося, наслідком кредитної реформи, що мала місце в 1930 - 1931 рр.., в Радянському Союзі було скасування комерційного кредитування організаціями один одного і введення прямого планового банківського кредитування, обов'язкового для всіх соціалістичних організацій. Комерційне кредитування допускалося лише як виняток і тільки в особливих випадках, передбачених законодавством.
 2. 1. Поняття змісту кредитного договору
  У юридичній літературі при розгляді питань, пов'язаних з виявленням змісту кредитного договору, багато авторів обмежуються вказівкою на основні обов'язки сторін цього договору або перерахуванням названих основних обов'язків кредитора і позичальника, а також кореспондуючих їм прав контрагентів. Наприклад, говорячи про зміст кредитного договору, Е.А. Суханов вказує:
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в області електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 4. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 5. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 6. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також у спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 9. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  Договір у сфері підприємництва (торгова угода) за своєю юридичною природою є особливим різновидом цивільно-правового договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну
 10. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
© 2014-2022  yport.inf.ua