Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття кредитного договору

Кредитний договір є особливою, самостійною різновидом договору позики. Саме ця обставина дає можливість у субсидіарної порядку застосовувати для його регулювання правила про позику, якщо інше не випливає із суті кредитного договору (п. 2 ст. 819 ЦК).
Більшість учасників майнового обороту, перш за все професійні підприємці, відчувають постійну потребу в грошовому кредиті. Її задоволення в рамках договору позики неможливо, так як він носить реальний характер і не може створити у позичальника впевненості в отриманні грошей в потрібний йому момент, оскільки позикодавця неможливо примусити до видачі позики. Тому фінансовий ринок, в рамках якого, по суті, здійснюється "торгівля грішми", потребує іншого договорі - консенсуального характеру. Дана обставина і зумовило появу щодо самостійного кредитного договору (у межах загального інституту кредитних, або позикових, зобов'язань) (1).
---
(1) У дореволюційному російському праві, як і в ЦК РРФСР 1922 р., вихід, як уже зазначалося, був знайдений в оформленні договору про відкриття кредиту як особливого, попереднього договору, що породжував лише зобов'язання укласти в майбутньому договір про позику (пор.: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 81 і ст. ст. 218, 219 ЦК РРФСР 1922 р.).
За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит з відсотками (п. 1 ст. 819 ЦК).
За своєю юридичною природою кредитний договір є консенсуальним, оплатним і двостороннім. На відміну від договору позики він вступає в силу вже в момент досягнення сторонами відповідної угоди, до реальної передачі грошей позичальникові (тим більше, що в багатьох випадках така передача здійснюється періодично, а не одноразово). Це дає можливість позичальникові при необхідності спонукати кредитора до видачі кредиту, що виключається в позикових відносинах.
Від договору позики кредитний договір відрізняється також за суб'єктним складом. У ролі кредитора (позикодавця) тут може виступати тільки банк або інша кредитна організація, що має відповідну ліцензію Центрального банку РФ на здійснення таких операцій. Інші суб'єкти цивільного права позбавлені можливості надавати кредити за кредитним договором і можуть виступати лише в ролі позичальників.
Предметом кредитного договору можуть бути тільки гроші, але не речі. Більш того, видача більшості кредитів здійснюється в безготівковій формі, шляхом зарахування (перерахування) коштів на відповідний банківський рахунок. Інакше кажучи, предметом кредитних відносин стають права вимоги, а не гроші у вигляді грошових купюр (речей). Саме тому закон говорить про надання кредиту у вигляді "грошових коштів" (п. 1 ст. 819 ЦК), а не "грошей або інших речей" (п. 1 ст. 807 ЦК), як це має місце у договорі позики. Таким чином, предметом кредитного договору є грошові кошти (безготівкові гроші), тобто права вимоги, а не речі. Якщо ж у договорі мова йде про обов'язок надати в кредит речі (визначені родовими ознаками), а не гроші, то такий договір підпадає під дію спеціальних норм про товарний кредит (ст. 822 ЦК).
Отже, кредитний договір і за суб'єктним складом, і за предметом має більш вузьку сферу застосування, ніж договір позики (1). Крім того, і до його оформлення пред'являються більш жорсткі вимоги. Згідно ст. 820 ГК він повинен бути укладений у письмовій формі під страхом визнання його нікчемним, що зовсім не потрібно для договорів позики.
---
(1) Див: Хохлов С.А. Указ. соч. С. 428.
Нарешті, кредитний договір на відміну від договору позики завжди є оплатним. Винагорода кредитору визначається у вигляді відсотків, нарахованих на суму кредиту за весь час його фактичного використання. Розмір таких процентів визначається договором, а за відсутності в ньому спеціальних вказівок - за правилами п. 1 ст. 809 ЦК, тобто за ставкою рефінансування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття кредитного договору "
 1. 3. Поняття кредитного договору
  поняття, який відносять до виду, розташовуючи всіма основними характерними рисами роду, одночасно має деякі специфічні ознаки, які і дозволяють виділити його в окремий вид родового поняття. Дійсно, кредитний договір (вид) володіє всіма основними рисами договору позики (рід): з нього виникає зобов'язання позичальника повернути кредитору грошову суму, рівну отриманої
 2. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 4. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни « споживчий кооператив »,« споживчий союз »і« споживче товариство »використовуються законодавцем як синоніми, тоді як« союз споживчих товариств »характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 5. § 3. Правовий режим грошей
  поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Водночас спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність , широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони й можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 6. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. Згідно з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 7. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 8. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
 9. § 2 . Оренда
  поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань , всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
© 2014-2022  yport.inf.ua