Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Саттарова . Бюджетне право. Підручник, 2009 - перейти до змісту підручника

8.6. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності

Бюджетний процес завершується складанням, перевіркою, розглядом і затвердженням бюджетної звітності. "Звітна" стадія бюджетного процесу складається з чотирьох етапів: а) складання бюджетної звітності;
б) зовнішня перевірка бюджетної звітності;
в) розгляд бюджетної звітності;
г) затвердження бюджетної звітності.
До складу бюджетної звітності на всіх рівнях бюджетної системи Російської Федерації включаються п'ять документів:
а) звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації. Тривалий час звіт про виконання бюджету був єдиною встановленої бюджетним законодавством формою бюджетної звітності. У чинному Бюджетному кодексі РФ звітом про виконання бюджету приділено серйозну увагу. На відміну від інших форм звітності, річних, звіт про виконання бюджетів складається щоквартально. Крім того, тільки звіт про виконання бюджету підлягає обов'язковому затвердженню законодавчими (представницькими) органами влади;
б) баланс виконання бюджету складається з відомостей про нефінансових і фінансових активах, зобов'язаннях Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень на перший і останній день звітного періоду за рахунками плану рахунків бюджетного обліку; дозволяє оцінити динаміку активів і зобов'язань бюджетної системи Російської Федерації;
в) звіт про фінансові результати діяльності. У ньому в розрізі кодів класифікації операцій сектору державного управління представлені дані про фінансовий результат діяльності у звітному періоді;
г) звіт про рух грошових коштів відображає операції по рахунках бюджетів за кодами класифікації операцій сектора державного управління;
д) пояснювальна записка містить аналіз виконання бюджету та бюджетної звітності, відомості про виконання державного (муніципального) завдання і (або) інших результати використання бюджетних асигнувань головними розпорядниками (розпорядниками, одержувачами) бюджетних коштів у звітному фінансовому році .
Бюджетна звітність складається на основі даних, що містяться в Головній книзі і регістрах бюджетного обліку.
Бюджетна звітність складається усіма одержувачами, розпорядниками, головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами (адміністраторами) доходів бюджетів та головними адміністраторами (адміністраторами) джерел фінансування дефіциту бюджету.
Таким чином, досягається "наскрізне" складання бюджетної звітності, коли бюджетна звітність вищого рівня включає в себе бюджетну звітність всіх нижчих рівнів.
Бюджетна звітність всіх учасників процесу виконання бюджету відповідного рівня (одержувачі бюджетних коштів, розпорядники, головні розпорядники, адміністратори, головні адміністратори) утворює бюджетну звітність Російської Федерації, її суб'єктів, муніципальних утворень.
Бюджетна звітність подається головним розпорядникам, головним адміністраторам доходів і головним адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету, які називаються головними адміністраторами бюджетних коштів. На них покладено обов'язки щодо складання зведеної бюджетної звітності та її поданням у Федеральне казначейство, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. На основі даних зведеної бюджетної звітності, отриманих від головних адміністраторів бюджетних коштів, Федеральне казначейство, фінансові органи відповідного рівня складають бюджетну звітність Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень. Зазначена звітність подається в Уряд Російської Федерації, вищий виконавчий орган державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцеву адміністрацію.
Як вже зазначалося, звіт про виконання бюджету займає особливе місце в складі бюджетної звітності. Звіт про виконання федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року затверджується відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією та направляється в законодавчий (представницький) орган і створений ним орган державного (муніципального) фінансового контролю.
Річні звіти про виконання федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевих бюджетів підлягають затвердженню відповідно федеральним законом, законом суб'єкта Російської Федерації, муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення.
"Наскрізне" формування бюджетної звітності передбачено і в розрізі консолідованих бюджетів всіх рівнів. Нагадаємо, що консолідований бюджет - це зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи (без бюджетів державних позабюджетних фондів) на відповідній території без урахування міжбюджетних трансфертів. Так, консолідований суб'єкта Російської Федерації включає в себе консолідовані бюджети муніципальних районів і власне бюджет суб'єкта Російської Федерації.
Формування консолідованої бюджетної звітності підпорядковане тим же правилам. Консолідована звітність вищого рівня включає консолідовану бюджетну звітність нижчого рівня та звітність про виконання бюджету цього вищого рівня. У найбільш загальному вигляді процес її формування виглядає наступним чином: поселення - муніципальний район - суб'єкт Російської Федерації - Російська Федерація.
Фінансові органи поселень представляють бюджетну звітність у фінансовий орган муніципального району.
Фінансовий орган муніципального району, міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету муніципального району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації.
Фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації у Федеральне казначейство.
Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації представляють бюджетну звітність про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації у Федеральне казначейство.
Федеральне казначейство представляє бюджетну звітність про виконання консолідованого бюджету Російської Федерації в Міністерство фінансів Російської Федерації.
Звітність про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів формується на рівні територіальних державних позабюджетних фондів, які представляють її у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. У свою чергу, суб'єкти Російської Федерації представляють бюджетну звітність територіальних державних позабюджетних фондів у Федеральне казначейство. У Федеральне казначейство надходить і бюджетна звітність про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації. На підставі отриманої звітності Федеральне казначейство формує консолідовану звітність про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів і направляє її до Міністерства фінансів Російської Федерації.
Наступним етапом "звітної" стадії бюджетного процесу є обов'язкова зовнішня перевірка бюджетної звітності. Бюджетним законодавством регламентується порядок проведення зовнішньої перевірки річного звіту про виконання бюджету, а також бюджетної звітності головних адміністраторів бюджетних коштів.
На федеральному рівні зовнішню перевірку проводить Рахункова палата Російської Федерації. У цих цілях головні адміністратори коштів федерального бюджету не пізніше 1 квітня поточного фінансового року представляють річну бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації.
За результатами перевірки бюджетної звітності Рахункова палата РФ оформляє висновки за кожному головному адміністраторові коштів федерального бюджету. Висновки мають бути підготовлені не пізніше 1 червня поточного фінансового року.
Не пізніше 15 червня поточного фінансового року Уряд Російської Федерації надсилає до Рахункової палати РФ річний звіт про виконання федерального бюджету та інші документи, що підлягають поданням до Державної Думи одночасно з річним звітом про виконання федерального бюджету.
На підставі зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету Рахункова палата Російської Федерації готує висновок на річний звіт про виконання федерального бюджету та не пізніше 15 вересня поточного фінансового року представляє його в Державну Думу і в Уряд Російської Федерації.
На рівні суб'єктів Російської Федерації зовнішню перевірку річного звіту про виконання бюджету проводить орган державного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації, утворений законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. Порядок проведення зовнішньої перевірки звіту про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюється законом суб'єкта РФ. Як правило, відповідні норми містяться в законах суб'єктів Російської Федерації про бюджетний устрій. Наприклад, у ст. 30, 31 Закону Архангельської області від 23 вересня 2008 р. N 562-29-ОЗ "Про бюджетному процесі Архангельської області" визначено порядок проведення зовнішньої перевірки звіту про виконання обласного бюджету Контрольно-рахунковою палатою Архангельського обласного зборів депутатів; порядок проведення зовнішніх перевірок звітів про виконанні регіональних бюджетів встановлений у ст. 93 Закону Республіки Башкортостан від 15 липня 2005 р. N 205-з "Про бюджетному процесі в Республіці Башкортостан", в ст. 74 Закону Республіки Карелія від 21 липня 2001 р. N 527-ЗРК "Про бюджетному процесі в Республіці Карелія".
В цілях проведенні зовнішньої перевірки звіту про виконання регіонального бюджету вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації являє звіт про виконання бюджету даного суб'єкта не пізніше 15 квітня поточного року. Підготовка висновку на річний звіт про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації проводиться у строк, що не перевищує півтора місяця.
При підготовці висновку на річний звіт про виконання регіонального бюджету орган державного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації грунтується на результатах перевірки бюджетної звітності головних адміністраторів бюджетних коштів суб'єктів РФ.
Зовнішні перевірки бюджетної звітності муніципальних утворень проводяться відповідно до загальних вимог Бюджетного кодексу РФ у порядку, що визначається нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування.
Місцева адміністрація представляє звіт про виконання місцевого бюджету для підготовки висновку на нього не пізніше 1 квітня поточного року. Підготовка висновку на річний звіт про виконання місцевого бюджету проводиться в строк, що не перевищує одного місяця.
Особливість зовнішніх перевірок звітів про виконання бюджетів поселень полягає в тому, що вони з поводження з муніципальними районами та суб'єктами Російської Федерації можуть проводитися органами державного або муніципального контролю, створеними їх представницькими (законодавчими органами). Можливість делегування прав поселеннями по зовнішній перевірці звітів про місцеві бюджети обумовлена тим, що на рівні поселень не завжди є можливість якісно і оперативно контролювати виконання бюджетів.
Після проведення зовнішньої перевірки бюджетної звітності вона розглядається законодавчим (представницьким) органом відповідного рівня. Порядок розгляду звіту про виконання бюджету визначається нормами Бюджетного кодексу РФ, регіональними законами та нормативними правовими актами муніципальних утворень.
Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання бюджету та бюджетна звітність про виконання консолідованого бюджету, інші документи, передбачені бюджетним законодавством Російської Федерації.
За результатами розгляду річного звіту про виконання бюджету законодавчий (представницький) орган приймає рішення про затвердження або відхилення закону (рішення) про виконання бюджету.
У разі відхилення законодавчим (представницьким) органом закону (рішення) про виконання бюджету він повертається для усунення фактів недостовірного або неповного відображення даних і повторно видається у строк, що не перевищує одного місяця.
Річний звіт про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації представляється в законодавчий (представницький) орган державної влади суб'єкта Російської Федерації не пізніше 1 червня поточного року.
Річний звіт про виконання місцевого бюджету подається до представницького органу муніципального освіти не пізніше 1 травня поточного року.
Таким чином, Бюджетний кодекс РФ в найбільш загальному вигляді регулює відносини з розгляду та затвердження звітів про виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів. По суті, на федеральному рівні визначено лише тимчасові рамки, в межах яких річні звіти про виконання бюджетів повинні представлятися на розгляд, а також терміни усунення недоліків у звітах про виконання бюджетів.
  Питання для самоконтролю:
  1. Сформулюйте поняття бюджетного процесу.
  2. Назвіть стадії бюджетного процесу.
  3.Охарактеризуйте бюджетний цикл.
  4. Вкажіть принципи бюджетного процесу.
  5. Розкрийте зміст повноважень учасників бюджетного процесу.
  6. Виділіть особливості складання проектів бюджетів.
  7. Які особливості розгляду і затвердження проектів бюджетів?
  8. Розкрийте зміст виконання бюджетів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "8.6. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності"
 1. Розділ 1. Поняття бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу
    складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності (ст. 6 Бюджетного кодексу РФ). Бюджетний процес на стадії розгляду і затвердження схожий за своїм змістом із законодавчим процесом, так як всі бюджети в РФ приймаються
 2. Контрольні заходи
    складання та подання річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів бюджету; - встановлення достовірності та тотожності показників бюджетної звітності і регістрів бюджетного обліку; - зіставлення даних звітів про виконання бюджету з показниками, затвердженими рішенням про бюджет в розрізі відомчої структури; - зіставлення даних звітів про виконання
 3. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
    складений відповідно до структури і бюджетною класифікацією, які застосовувалися при затвердженні федерального закону про федеральний бюджет на звітний рік. Рахункова палата РФ проводить перевірку звіту про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік і готує висновок щодо звіту Уряду РФ про виконання федерального бюджету протягом 4,5 місяця після подання
 4. Розділ 2. Поняття бюджетного (фінансового) року і бюджетного періоду
    складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Поточний фінансовий рік - це рік, в якому здійснюється виконання бюджету, складання, розгляд і прийняття проекту закону чи підзаконного акта про бюджет на черговий фінансовий рік. Черговий фінансовий рік - це рік, наступний за поточним фінансовим роком. Плановий період - два фінансові роки,
 5. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
    складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з визначення, бюджетний процес може бути розділений на п'ять стадій (етапів): 1 складання проекту бюджету; 2 розгляд проекту бюджету; 3 затвердження бюджету; 4
 6. Розділ 8. Стадія складання та затвердження звіту про виконання бюджету
    складання бюджетної звітності; 2) зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету 3) розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Бюджетна звітність включає в себе: звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету; баланс виконання бюджету містить дані про нефінансових і фінансових
 7. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності
    складання бюджетної звітності. Бюджетний облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в денеж ном вираженні про стан фінансових та нефінансових акти вов і зобов'язань Російської Федерації, суб'єктів Росій ської Федерації і муніципальних утворень, а також про опе раціях, що змінюють ці активи та зобов'язання. Бюджетна від-парність
 8. Контрольні питання і завдання
    складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких випадках вводиться тимчасова фінансова адміністрація? 9. Як здійснюється підготовка, розгляд і затвердження отче та про виконання бюджету? 10. Які заходи застосовуються до порушників бюджетного
 9. Тестові завдання для самоконтролю
    складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності; N 2. Місцеві бюджети розробляються і затверджуються у формі: A) законів; Б) муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень; В) муніципальних
 10. 20. Бюджетна класифікація
    складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння об'єктам класифікації відповідних кодів, яка забезпечує єдність форми бюджетної документації, подання необхідної інформації для складання консолідованого бюджету РФ і консолідованих бюджетів суб'єктів
 11. 9.4. Аудит бюджету
    складання та виконання бюджету, складання бюджетної звітності та ведення бюджетного обліку, а також підготовка та організація проведення заходів, спрямованих на підвищення результативності (ефективності та економності) використання бюджетних коштів. Внутрішній фінансовий аудит здійснюють підрозділи внутрішнього фінансового аудиту (внутрішнього контролю), створювані органами виконавчої
 12. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
    складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження і виконання бюджетів, затвердження звітів про їх виконання та здійснення контролю за їх виконанням; 3) встановлення порядку складання та подання у федеральні органи виконавчої влади бюджетної звітності; 4) встановлення порядку розмежування видаткових зобов'язань РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5)
 13. 26. Виконання бюджету
    складання звітності про доходи відповідного бюджету. Облік доходів бюджетів та складання звітності здійснюються за формами та в порядку, встановленим Мінфіном РФ. Бюджети за видатками виконуються в межах фактичної наявності бюджетних коштів з дотриманням процедур санкціонування та фінансування. Основними етапами санкціонування при виконанні видатків бюджетів є:
© 2014-2022  yport.inf.ua