Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Спільне заподіяння шкоди кількома особами

заподіювача шкоди - суб'єктом деліктного зобов'язання - може бути не одне, а кілька осіб, званих сопрічінітелей. Особи, які спільно заподіяли шкоду, відповідають перед потерпілим солідарно (ч. 1 ст. 1080 ЦК). Необхідною умовою застосування солідарної відповідальності є встановлення факту спільних дій сопрічінітелей; наступив шкода має перебувати у причинному зв'язку з результатом дій, в яких брали участь всі ці особи, незалежно від їх внеску в спільне заподіяння. При солідарній відповідальності потерпілий може вимагати відшкодування шкоди в будь-якій частині або в повному обсязі з кожного з сопрічінітелей (содолжников) (ч. 2 ст. 1080 та ст. 323 ЦК).
У цьому випадку виконав зобов'язання боржник набуває право регресу по відношенню до інших боржників. Таке право передбачено п. 1 ст. 1081 ЦК (п. 2 ст. 325 ЦК). Відповідно до зазначеної норми особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою (працівником при виконанні ним службових, посадових чи інших трудових обов'язків; особою, яка керує транспортним засобом, тощо), має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлено законом. Кредитор за регресною вимогою вправі стягнути з інших сопрічінітелей частку кожного з них. Отже, регресне зобов'язання є не солідарним, а пайовою. Розмір частки визначається з урахуванням ступеня вини кожного сопрічінітелей. При неможливості визначити ступінь вини частки визнаються рівними (п. 2 ст. 1081 ЦК).
У деяких випадках право регресу виключається. Згідно п. 4 ст. 1081 ЦК права регресу до особи, яка завдала шкоду, не мають особи, які відшкодували шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці до 14 років і від 14 до 18 років, а також громадянами, визнаними недієздатними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Спільне заподіяння шкоди кількома особами "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  спільної власності громадян. Особливості виникнення, здійснення і припинення права спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя. Право спільної сумісної власності учасників селянського (фермерського) господарства. Тема 19. Обмежені речові права Поняття та ознаки обмежених речових прав. Обмежені речові права та право власності. Види
 2. Д
  спільне заподіяння шкоди кількома особами XVIII, 67, § 5 (2) - с. 643 - 644 - зміст Д. о. XVIII, 67, § 5 (5) - с. 646 - 647 - юридична природа Д. о. XVIII, 67, § 2 (2) - с. 617 - 619 Делькредере XIII, 57, § 2 (2) - с. 256 - 257 Демередж XIII, 55, § 5 (2) - с. 162 Грошові кошти - Д. с. як об'єкт довірчого управління XIII, 58, § 1 (3) - с. 281 - 282 - Д. с. як
 3. Стаття 207. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
  спільними діями відповідачів. 3. Можливість вказівки в рішенні на солідарне право стягнення на користь позивачів або на солідарну відповідальність відповідачів не означає, що виключається при наявності названих підстав співучасті винесення рішення із зазначенням частки кожного позивача в загальному праві або частки кожного відповідача в загальній обов'язки. Наприклад, учасники спільної власності за угодою
 4. § 8. Множинність осіб у зобов'язанні
  спільну відповідальність (відповідно спільних кредиторів), 3) солідарну відповідальність (відповідно солідарних кредиторів). 1. Часткова відповідальність означає, що кожен боржник відповідає самостійно тільки в межах своєї частки. Відповідно кожен кредитор має право пред'явити вимогу також у межах належної йому частки. Саме так складаються відносини між
 5. § 9. Комерційна концесія
  спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не суперечить закону мети (п. 1 ст. 1041 ЦК), предметом агентування - юридичні та інші (фактичні) дії (п. 1 ст. 1005 ЦК), предметом комісії - одна або кілька правочинів (п. 1 ст. 990 ЦК), предметом доручення - певні юридичні дії (п. 1 ст. 971ГК). По-друге, в майново-правові наслідки
 6. § 10. Просте товариство
  спільної діяльності. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети. Основне призначення такого договору - скорочення витрат сторін при реалізації
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  спільної підприємницької діяльності або контрагентами за комерційними договорами завжди існує можливість звернутися до відповідних судових інстанції за вирішенням спору та захистом порушених прав. Але є можливість врегулювати свої взаємини без звернення до суду. Це шлях переговорів, пошуків компромісу, досягнення консенсусу. Досудові спроби врегулювання
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  спільному здійсненні будь-яких банківських операцій [9]. Банківський альянс не є юридичною особою. У ч. 1 ст. 4 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» дано легальне визначення поняття групи кредитних організацій, інших норм, спеціально адресованих банківським альянсів, в законі немає, отже, порядок утворення та діяльності банківських альянсів підпорядковується
 9. § 1 . Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів). Законодавець у п. 1 ст. 3 ГК лише відтворює правило п. "о" ст. 71 Конституції РФ (як, до речі, він надходить і в ряді інших випадків), екстраполюючи конституційні установки на конкретно-галузевої (цивільно-правовий) рівень. А оскільки відповідно до Конституції РФ і Цивільному кодексу тільки цивільне законодавство становить
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  спільного здійснення діяльності, яка сама по собі не є підприємницькою (наприклад, спільне будівництво об'єкта для загальних потреб учасників товариства). До некомерційних організацій у Франції ставляться асоціації та спілки. У Франції існують також особливі об'єднання юридичних осіб - об'єднання по економічних інтересах, основна мета діяльності яких
© 2014-2022  yport.inf.ua