Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Потерпілий як суб'єкт деліктного зобов'язання

Іншою стороною деліктного зобов'язання - кредитором - є потерпілий, тобто особа, якій дії (бездіяльність) заподіювача шкоди завдали майнову шкоду або спричинили інші негативні наслідки. Згідно п. 1 ст. 1064 ЦК громадянин визнається потерпілим, якщо шкода заподіяна його особистості або майну, а юридична особа - якщо шкода заподіяна його майну. Потерпілими в деліктному зобов'язанні можуть бути ті ж особи, які названі вище в переліку можливих причинителей шкоди, - фізичні та юридичні особи, держава, муніципальні освіти.
Громадянин може виявитися потерпілим незалежно від віку, стану здоров'я та інших обставин. Наприклад, якщо пошкоджено майно, власником якого як спадкоємця став тримісячна дитина, потерпілим в деліктному зобов'язанні буде ця дитина, хоча представляти його інтереси буде опікун.
У разі смерті потерпілого стороною в деліктному зобов'язанні виступають непрацездатні особи, що перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання; дитина померлого, яка народилася після його смерті, а також інші особи , зазначені в п. 1 ст. 1088 ЦК. Однак право на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю самого потерпілого громадянина, не переходить до його спадкоємців і не входить до складу спадщини (ч. 2 ст. 1112 ЦК), оскільки призначено для компенсації тільки особисто йому заподіяної шкоди.
Організація може виступати в якості потерпілого за умови, що вона володіє правами юридичної особи. Філії та інші підрозділи юридичної особи в разі пошкодження виділеного їм майна та заподіяння іншої майнової шкоди не можуть виступати в якості потерпілих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Потерпілий як суб'єкт деліктного зобов'язання "
 1. § 2. Правове становище публічних утворень
  потерпілих, по думку судових інстанцій, призвело б до фактичного перегляду бюджету і нанесення шкоди необмеженому колу осіб * (361). Інакше кажучи, положення про особливості публічних утворень трактуються судами як допускають звільнення публічних утворень від несення відповідальності за своїми зобов'язаннями, якщо в бюджеті відсутні на це кошти. Не кажучи вже про те,
 2. § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків
  потерпілого і відсутність правової підстави збагачення. Юридично значимі факти (одиничні факти або сукупності таких фактів), з якими закон пов'язує правові наслідки, називаються фактичними складами настання цих наслідків * (500). Юридично значимі факти, загальний перелік яких дано в ст. 8 ГК, можуть бути піддані наступної класифікації. Залежно від свого
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  потерпілого йди його близьких "(ст. 179 КК). Стаття 179 ГК порівняно рідко застосовується на практиці, хоча підпадають за її дію угоди відбуваються досить часто. Це пояснюється як труднощами у доведенні підстав визнання даних угод недійсними, так і тим, що права потерпілих нерідко відновлюються в рамках кримінального судочинства, що є для них більш
 4. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  потерпілого (кредитора) в той стан, в якому воно перебувало до здійснення правопорушення. Цивільно-правова відповідальність покликана відновити майновий статус потерпілого. Застосування заходів примусового характеру, спрямованих на особистість правопорушника, не може відновити майновий стан потерпілого (кредитора), тому і не може застосовуватися в майнових
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  потерпілого за рахунок правопорушника. Але між ними є істотні відмінності в підставах виникнення, зміст та порядок притягнення до відповідальності. Підставою виникнення договірної відповідальності є порушення договору. Договірна відповідальність пов'язана з порушенням конкретної обов'язки в регулятивному відносному зобов'язанні, існуючому між сторонами, і
 6. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  потерпілого, за умови що дії заподіювача не порушують моральних засад суспільства, й інші випадки, прямо передбачені законом. Законодавець при регулюванні таких відносин встановив чіткі межі, в рамках яких заподіяння шкоди іншим особам визнається правомірним. Так, щоб заподіяння шкоди на прохання або за згодою потерпілого було правомірним, Цивільний кодекс
 7. § 5. Обставини, що виключають цивільно-правову відповідальність
  потерпілих, з іншого - на стимулювання власників джерел підвищеної небезпеки, продавців (виготовлювачів) до прийняття всіх необхідних заходів для запобігання можливості навіть випадкового заподіяння шкоди. Інші підстави звільнення від відповідальності. Крім непереборної сили та випадку, у цивільному праві можливі й інші підстави звільнення від відповідальності. Вони, як правило,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує (забезпечує
 9. § 1. Загальна характеристика страхування
  потерпілого; - полягає в поділі ризику настання шкоди (розкладанні збитків) між страхувальниками: збитки, що утворилися в одного з страхувальників, покриваються за рахунок спільних коштів, об'єднаних в страховому фонді. Економічна вигода для страхувальника полягає в тому, що, сплативши невелику суму до страхового фонду, він у разі заподіяння йому шкоди може розраховувати на отримання з
 10. § 2. Страхове правовідношення
  потерпілий може скористатися способами захисту, встановленими ст. 12 ГК (зокрема, вимагати відшкодування збитків або компенсації моральної шкоди). З настанням страхового випадку правове становище сторін стає наступним. Дізнавшись про настання страхового випадку, страхувальник зобов'язаний негайно повідомити про це страховика або його представника (п. 1 ст. 961 ЦК). В іншому
© 2014-2022  yport.inf.ua