Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н . А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Становлення правової системи США в колоніальний період.

Саме поняття "правова система" стосовно до США використовується лише умовно. По суті справи єдиної національної правової системи, як її розуміють в більшості держав світу, в США ніколи не було і немає. У XVII-XVIII ст. на території майбутніх Штатів одночасно складалося 13 правових систем (по числу англійських колоній). В даний час на території США діють 50 штатних (по числу штатів) і одна федеральна правова система, утворення якої відбулося вже після завоювання незалежності та прийняття Конституції 1787
Таким чином, правова система США - це сукупність всіх зазначених вище правових систем, які при всій їх неповторності і самостійності володіють внутрішньою єдністю. Значна ступінь подібності правових інститутів федерації і штатів пояснюється насамперед історичними чинниками.
Формування правової системи в США почалося ще в колоніальний період. Всі 13 англійських колоній при різноманітності їх соціального та політичного устрою мали загальні правові корені, що йдуть в дореволюційну історію Англії.
У XVII в., В період англійської колонізації Північної Америки, поселенці перенесли з собою зі Старого Світу звичні для них судові та правові порядки. Однак ці порядки, природні для Англії, на новому грунті приживалися лише поступово і не без труднощів.
Для багатьох поселенців, які втекли в Новий Світ через політичні та релігійних переслідувань, англійське право довго сприймалося як щось вороже.
У деяких колоніях, які спиралися не англійцями, а голландцями (наприклад, Нью-Йорк), в якийсь період діяло голландське право. Згодом воно було витіснене англійськими колоністами за допомогою загального права і законодавства.
Для використання казуистичность і досить складного англійського загального права ("права юристів", як його іноді називали) в колоніях, особливо в XVII в., Не вистачало юристів-професіоналів. Проте ще до проголошення незалежності в США практично йшов активний процес трансплантації англійського загального права, права справедливості та статутного права, які мали в колоніях пряму дію.
Цей процес, що супроводжувався введенням в колоніях системи судів і присяжних засідателів по типу Англії, розтягнувся в XVII в. на десятиліття в силу відірваності колоній від Старого Світу, розкиданості поселень на великій території і самої техніко-юридичного складності англійських правових конструкцій, які припускали підготовку знаючих фахівців з числа самих жителів колоній. Такі з'являються лише в XVIII в.
Не випадково спочатку в колоніях діяло спрощене англійське право або ж просто суміш звичаїв поселенців з їх морально-релігійними установками, навіть з біблійними текстами.
Природно, що в особливих колоніальних умовах англійське загальне право в його чистому вигляді не могло бути застосовано. Колоністи не сприйняли окремі правові інститути феодального походження, не мають грунт в американському суспільстві. Так, поступово в колоніях скасовується принцип первородства (майорату), який мав велике значення в англійській правовій системі. Колоніальні суди в Америці звільняли англійське загальне право від багатьох технічних деталей і складнощів, видозмінювали окремі правові конструкції і цілі інститути права.
У деяких колоніях була зроблена спроба своєрідної і досить простий кодифікації законодавства, як англійського, так і прийнятого місцевими легислатурами (законодавчими зборами колоній). Так, в 1648 р. був складений законодавчий збірник "Право і свободи Массачусетса", що зробив вплив на кодифікації, проведені в деяких інших колоніях.
Даний збірник відбив загальну для колоній тенденцію до спрощення англійського права з тим, щоб воно було більш зрозуміло самим поселенцям. Тому в такі збірники, створені пізніше в інших колоніях, включалися не тільки правові приписи, а й пуританські звичаї і морально-релігійні принципи, які здобули визнання у колоніальних судах. Але в цілому ці збірники сприйняли не тільки англійське законодавство, але і загальний дух англійського прецедентного права.
Незважаючи на своє середньовічне походження, архаїчність форми і казуистичность змісту судові прецеденти проявили досить високу ступінь гнучкості і пристосування до потреб капіталістичного підприємництва, до умов формування нового громадянського суспільства.
Вже в дореволюційний період з другої половини XVIII в. у зв'язку з браком юридичних знань та літератури великим авторитетом в колоніях, а потім і в штатах користувався трактат англійського юриста У. Блекстона "Коментарі до законів Англії". Цей доктринальний джерело права мав своєю метою роз'яснення та обгрунтування англійського права. Популярність цього твору у Новому Світі була навіть більшою, ніж у самій Англії. Воно було відомо і американським суддям, які розглядали багато положень цього трактату як керівництво в судовій практиці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Становлення правової системи США в колоніальний період. "
 1. Глава I. Історичний нарис становлення та розвитку об'єднаної Європи та її правової системи
  становлення і розвитку об'єднаної Європи та її правової
 2. 3.Вліяніе основних правових сімей на традиційне афрі-Канський звичайне право
  становлення, але з часом перебудувалася за зразком буржуазного судоустрою; 2) сприйняття європейських норм суддями, які вели разбира тельство в місцевих судах за нормами звичаєвого права; 3) введення законів, які хоч і не скасовують звичайне право, але все ж таки надають африканцям можливість регулювати свої правові відносини на основі буржуазного права; 4) пряма заборона
 3. Управління колоніями.
  Правовим статусом. Історично в особливу групу виділилися так звані старі колонії (Гвіана, Мартиніка, Гваделупа, Сенегал, Реюньйон, Кохинхина), в яких, як і в Алжирі, французький уряд проводило політику насильницької асиміляції. Воно розглядало їх територію як складову частину самої Франції. У старих колоніях діяло законодавство метрополії, створювалися
 4. Тема 21. Російська правова система
  правової культури. Правова система РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 5. Тема 11. Правова система Японії
  правової системи Японії. Особливості япон-ського праворозуміння. Рецепція європейського континентального права в Японії. Вестернізація японського права. Взаємодія в Японії традиційних норм поведінки і сприйнятого західного права. Зростаючий вплив американського права на японську правову систему. Сучасне японське право. «Живе право». Розділ другий Соціалістична правова
 6. Контрольні питання
  становленні та розвитку історичної науки на Білорусі 3. З якого періоду на території білоруських земель почалися розробки з історії держави і права? 4. Яке значення у розвитку історико-правових наук на Білорусі
 7. 1. Формування правових систем країн Латинської Америки
  правової експансії французьких, іспанських, португальських і італійських кодексів. Спільність історичної долі латиноамериканських держав, схожість соціально-економічного ладу і політичної структури породили в більшості з них подібні правові інститути. Цим обумовлено і схожість їх правових систем, що дозволяє говорити про латиноамериканському праві. Зрозуміло, це не виключає
 8. Іспанська і португальська колоніальні імперії в Америці.
  Становлення колоніальних систем Іспанії та Португалії в Америці є те, що цей процес почався ще в кінці XV - початку XVI в., Тобто в епоху середньовіччя. Хоча завоювання "Індій" (так офіційно іменувалися іспанські колонії) розглядалося як цивілізаційну місію, як звернення в християнство язичників-індійців, воно здійснювалося в основному військово-феодальними методами. Там, де
 9. Література
  становлення і розвиток. М, 1969. 10. Рула И. Юридична антропологія. М., 1999. 11. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія світу. М., 1993. 12. Синицина І.Є. Звичай і звичайне право в сучасній Африці. М., 1978. 13. Супатаев М.А. Культурологія та право. М., 1998. 14. Супатаев М.А. Звичайне право в країнах Східної Європи. М., 1984. 15. Супатаев М.А. Право в
 10. 4. Сучасні правові системи африканських країн
  становлення.
 11. 1. Формування африканської правової сім'ї
  становлень, ні письмових документів про передачу майна, ні вчених коментарів докторів права. Не було скрупульозного критичного розбору тексту парламентських актів, вчених дебатів у журналах про значення того чи іншого параграфа або діапазоні дії судового рішення, процедурних дискусій про представництво або формі звинувачення. У традиційному праві правові та моральні норми виступають в
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності, 2011
  становлення права інтелектуальної власності. Поняття і система права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелектуальної власності. Законодавство РФ в галузі правової охорони інтелектуальної власності. Міжнародні договори як джерела права інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності. Євразійська патентна
 13. 3. ПЕРІОДИЗАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  становлення головних видів джерел римського права, перехід від звичаєвого права до державного законодавства і заснованої на ньому постійної судовій практиці. У V ст. до н. е.. була здійснена перша кодифікація - Закони XII Таблиць, які закріпили основні інститути правової системи Риму (поділ речей, способи їх передачі, делікти і т. д.). Систематизація правових норм була примітивна,
 14. 1.3. Історія становлення адміністративного права
  становлення адміністративного
 15. Зміни в суспільному ладі.
  Становлення абсолютизму. Поступово відбувається капіталістичне переродження феодального землеволодіння. Розвиток товарно-грошових відносин і промисловості, збільшення попиту на англійську шерсть спричинили за собою перетворення маєтків феодалів у товарні господарства. Все це відповідало накопиченню капіталу і виникнення перших мануфактур, насамперед у портах і селах, де був відсутній
 16. Тема 20. Змішані правові системи
  правових систем. Особливості історичної взаємодії і поєднання елементів романо-германської правової сім'ї та англійського загального права в правових системах різних країн. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіани. Правова система Ізраїлю. Правова система ПАР. Інші змішані правові системи. Розділ шостий Порівняльне правознавство та
 17. Глава 4. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОСІЇ
  Глава 4. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В
 18. 2. Вплив англійського загального права на індуське право
  правового визнання. Класичне індуське право зазнало істотних змін у період англійської колоніальної експансії. Англійці з'явилися в Індії тоді, коли там вже була створена своя самобутня правова культура. Як і в багатьох інших випадках, створені англійські суди не відкидали тих норм, якими керувалися жителі Індії. Злиттю індуського, мусульманського та англійського
© 2014-2022  yport.inf.ua