Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Розвиток англійського кримінального права та процесу в XVIII-XX ст.

Закінчилася компромісом англійська революція не призвела до скільки-небудь істотних змін в галузі кримінального права, які зачіпали б безпосередньо інтереси капіталістичних підприємців. Панували до реформи 1832 земельна аристократія і верхівка буржуазії цілком задовольнялися кримінально-правовими нормами, висхідними до дореволюційному праву.
Велике число злочинів в Англії в цей час передбачалося або за загальним праву, або по статутному праву, причому деякі з них, наприклад Статут 1351 про зраду, були прийняті в глибокому середньовіччі. Зберігалася що склалася ще в епоху середньовіччя тричленна структура злочинів: тризну (зрада), фелония (тяжкий кримінальний злочин), мисдиминор (решта, головним чином, дрібні злочини).
Ця традиційна схема лише поповнилася в XVIII в. новими видами злочинів. Особливо зросла кількість діянь, які кваліфікуються як фелония і караних за традицією стратою і конфіскацією майна. До кінця революції (в 1660 р.) в Англії було близько 50 видів злочинів, що караються стратою, до початку XIX ст. до них додалося ще близько 150.
У розвитку англійського кримінального права у XVIII ст. особливо ясно проступало прагнення правлячих кіл будь-якими, в тому числі найжорстокішими засобами, вселити знедоленим і трудящим масам "повагу" до приватної власності. У цей час смертна кара встановлювалася за навмисне поранення худоби, за порубку садових дерев, за підпал посівів, за кишенькову крадіжку в церкві. До страти засуджувалися за посилку листи з фіктивною підписом з метою вимагання грошей, за дрібну крадіжку (понад один шилінги) і т. д.
У XVIII столітті в Англії не тільки збереглися жорстокі і чисто середньовічні заходи покарання, але і вводилися нові способи залякування як самого караного, так і суспільства в цілому. У 1752 р. був прийнятий акт, в якому говорилося, що "страта повинна бути доповнена подальшими жахами й особливими знаками безчестя". Засудженого на смерть попередньо саджали на хліб і воду, після страти труп публічно вивішували в ланцюгах, потім його розсікали на частини. Широко застосовувалися в XVIII в. і такі покарання, як виставляння біля ганебного стовпа, бичування батогом, конфіскація майна, штрафи і т. д.
Лібералізація каральної політики в Англії в цей час здійснювалася лише в тій мірі, в якій це було необхідно для самих правлячих кіл, які прагнули гарантувати себе від переслідувань з боку короля і урядової влади.
Характерно, що ці зміни торкнулися насамперед кримінального процесу. Про це свідчить передусім "Habeas corpus Act" 1679, а також окремі кримінально-правові та процесуальні норми Білля про права 1689 р. і Акта про влаштувало 1701 Тими ж прагненнями до створення режиму недоторканності особи в кримінальному процесі був викликаний до життя і Статут 1696 про розгляд справ про зраду. Згідно з цим актом, копія обвинувального висновку повинна була вручатися обвинуваченому принаймні за 5 днів до судового розгляду справи. Обвинувачений отримував право на побачення з адвокатом, міг наполягати на виклик нових свідків. Однак він міг бути і не сповіщений про свідків, які дають свідчення проти нього.
Боротьба освіченої верхівки суспільства за зміцнення політичних свобод у сфері кримінального права та процесу в XVIII в. виявилася також у справах про так звану бунтівної наклепі. Такого роду звинувачення урядові влади неодноразово висували проти авторів і видавців публікацій, що містять критику державних властей. У 1792 р. парламент видав спеціальний акт, за яким присяжні отримали повну свободу вирішувати питання не тільки про сам факт опублікування "наклепницького" твори, а й про винність або невинність обвинуваченого у відповідності зі своїми уявленнями про політику і наклепі.
На початку XIX в. з твердженням капіталізму англійське кримінальне право піддається все більш гострої критики. Для самих правлячих кіл ставало очевидним, що побудована виключно на жорстокості кримінальна політика не приносить бажаного результату. Абсурдна лютість англійських законів у XVIII - початку XIX в. приводила до того, що присяжні досить часто виправдовували навіть явно винних у злочині осіб тільки тому, що їх очікувало непомірно важке покарання. Тому англійський парламент провів на початку XIX в. серію законів, розрахованих на те, щоб шляхом пом'якшення покарань зміцнити існуючий правопорядок. У 1817 р. було скасовано публічне перетин жінок, в 1816 р. - виставляння біля ганебного стовпа, в 1823 - 1827 рр.. уряд Р. Піля провело серію актів, різко скоротили застосування смертної кари. З 1826 по 1861 р. в Англії число злочинів, що караються стратою, знизилося з 200 до 4. За Акту 1848 навіть у випадку "ведення війни проти короля в його королівстві" призначаються не страта, а довічне ув'язнення.
У середині XIX в. були прийняті і інші акти парламенту, які істотно реформували кримінальна право, надавши йому по суті (але не за формою, яка нерідко залишалася старої) вже сучасний вигляд. За допомогою консолідованих законів в Англії XIX в. було скасовано кілька сотень завідомо застарілих законів.
Законом 1870 скасовувалася конфіскація майна злочинця, засудженого за фелонию. Тим самим перетворилося на анахронізм розподіл злочинів на фелонию і мисдиминор, бо історично фелония - це серйозний злочин, яке тягло за собою смертну кару і обов'язкову конфіскацію майна. Після 1870 р. у Англії склалося становище, коли різниця в покараннях за фелонию і мисдиминор фактично зникла, причому до останніх ставилися в ряді випадків більш значущі злочину.
У XIX столітті відбулася і подальша демократизація процедури розгляду кримінальних справ. У 1836 р. був прийнятий акт, предусмотревшій право обвинуваченого, укладеного у в'язницю, користуватися послугами адвоката і вимагати ознайомлення з матеріалами справи. Природно, такий закон розширював можливості захисту обвинуваченого в судовому процесі.
Законом 1898 обвинуваченому надавалося право у разі його бажання давати свідчення в суді. Це був відхід від традиційної доктрини "загального права", згідно з якою обвинувачений розглядався як брехун. Але одночасно судова процедура в Англії розвивалася у бік розширення кола справ, по яких суддя міг виносити вирок у так званому сумарному порядку, тобто без участі присяжних.
У XX столітті політика спрощення і модернізації кримінального права продовжилася шляхом видання консолідованих актів або актів, що мають елементи кодифікації, тобто містять нові правові положення.
Розвиток кримінального права Англії в XX столітті відбивало і мінливі суспільні умови, в тому числі зростання злочинності. Необхідність перебудови кримінальної політики спричинила реформу кримінального права. Найбільш серйозна перебудова англійського кримінального права відбулася в другій половині XX в., Особливо після створення в 1965 р. Правовий комісії, що поставила своїм завданням підготовку кодифікації права Англії. Особливо енергійно комісія здійснювала кодіфікаціонние роботи в галузі кримінального права. До 1985 р. був підготовлений навіть проект кримінального кодексу, опублікований для ознайомлення з ним широкої громадськості. Однак прийняття цього кодексу загальмувався. Маючи на увазі в кінцевому рахунку кодифікацію кримінального права, Правова комісія і парламент виконали велику попередню роботу з систематизації кримінального права Англії.
У 60-80-і рр.. був прийнятий цілий ряд важливих актів з питань загальної частини кримінального права. Особливе місце тут посів Закон про кримінальне право 1967 р., який скасував що було анахронізмом традиційне розподіл всіх злочинів на фелонию і мисдиминор. Ще раніше, в 1945 р., була скасована і така середньовічна категорія злочинів, як зрада (тризн). У законодавчому порядку була введена нова класифікація злочинних діянь. Це перш за все виділення більш серйозних злочинів, за які встановлювалося покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років. Для злочинів цієї групи була встановлена спрощена процедура арешту підозрюваного. Для інших злочинів, як менш суспільно небезпечних, така процедура арешту не передбачалося.
В результаті цілого ряду актів (Закон про злочинний замах 1981 р., Закон про виправлення правопорушників 1974 р., серія законів про кримінальному правосудді - 1982, 1988, 1991 р. і ін.) Переважна більшість інститутів загальної частини кримінального права виявилося істотно реформованим, старовинні правила загального права були потіснені. Вони зберегли за собою регулювання таких інститутів, як напад, незакінчена злочин, визначення характеру провини, але більшість складів злочинів було закріплено в статутном праві (Закони про крадіжку 1968 і 1978 рр.., Закон про підробках і фальшивомонетничестве 1981 р.). В результаті активної діяльності парламенту в сфері кримінальної політики до 90-их рр.. XX в. лише невелике число окремих видів злочинів виявилося у сфері регулювання загального права. У їх числі: недонесення про зраду, окремі види вбивств. Основна ж маса складів злочинів визначається тепер статутами.
Одним з важливих напрямів реформ кримінального права є гуманізація і оптимізація покарання. Це знайшло своє відображення у фактичній скасування смертної кари. Так, в 1969 р. була скасована смертна кара навіть за тяжке вбивство, хоча в Англії формально зберігають свою чинність деякі старі статути, що передбачають смертну кару за такими злочинами, як державна зрада, піратство і підпал королівських доків. Але практично протягом тривалого часу ніхто не був засуджений до смертної кари за ці злочини.
У 1948 році були скасовані каторжні роботи, і найбільш важким видом покарання стало позбавлення волі з різним режимом. Але сучасна пенітенціарна політика більше орієнтується на реадаптацию злочинців, а тому знайшла своє вираження у створенні спеціальних дитячих виправних установ і навіть "відкритих тюрем".
Широке поширення в Англії в якості міри покарання отримало умовне засудження (пробація), яке є ефективним способом соціальної адаптації засудженого, що проходить при особливому контролі з боку працівників спеціальної соціальної служби.
Зростання злочинності, збільшення числа судових справ і пов'язані з ними перевантаження і повільність самого судового процесу зажадали в другій половині XX в. подальшого реформування всієї судової системи та кримінального процесу зокрема.
Важливе значення у модернізації судової системи зіграв Закон про суди 1971 р., який ліквідував ряд судових інстанцій (суди Ассізі та ін.), уніфікував діяльність судів відповідних округів, а головне, створив новий Суд корони, входить в систему вищих судів країни.
Закон про суди і правовому обслуговуванні 1990 демократизував судовий процес, ввів невідому раніше англійської судовому праву категорію правозаступніков (адвокатів), підірвавши тим самим корпоративні, існуючі ще з часів середньовіччя, монополії барристеров і солісітеров. З 1985 р. в Англії поряд з обвинувачами за дорученням поліції і потерпілих стала діяти система державних обвинувачів по найбільш важливих кримінальних справах.
При збереженні традиційної змагальності в кримінальному процесі зросла роль поліції. Проте Законом 1994 про поліції і доказах у кримінальних справах діяльність поліцейських органів ставиться в суворі рамки. Це стосується арештів, обшуків, вилучення предметів злочину і навіть використання електронних пристроїв і комп'ютерних даних.
Важливе місце в XX в. в англійській судовій системі і в кримінальному процесі як і раніше займає суд присяжних. Реформою судів 1971 р. була зроблена спроба централізувати підбір присяжних, який здійснюється тепер не шерифами, як це було історично, а підбирається чиновниками, призначеними лордом-канцлером. Проте процеси демократизації торкнулися і інституту присяжних засідателів, для яких з 1972 р. відмінений майновий і знижений віковий ценз.
Всі зазначені вище зміни були консолідовані Законом 1974 про присяжних. Однак у загальному числі судових справ роль суду присяжних у кримінальному процесі Англії в останні десятиліття щодо звужується за рахунок розширення числа справ, розглянутих суддями одноосібно, без участі присяжних засідателів, в так званому сумарному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток англійського кримінального права та процесу в XVIII-XX ст. "
 1. Н
  Навігаційна помилка XIII, 55, § 6 (8) - с. 189 Навігаційний договір XIII, 55, § 1 (3) - с. 127 Натуральні зобов'язання - види Н. о. XVII, 66, § 1 (2) - с. 606 - 607 - поняття Н. о. XVII, 66, § 1 (1) - с. 604 - 606 Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи - поняття договорів на виконання Н.-і., Про.-К. і Т. р. XII, 52, § 1 (1) - с. 51 - 53 -
 2. В
  Вагон - подача (прибирання) В. XIII, 55, § 4 (2) - с. 154 - 156 Валюта - відсотки по В. вкладу XIV, 61, § 4 (3) - с. 472 - 473 Варрант, см. Заставне свідоцтво Ваучер - туристський В. XIII, 54, § 4 (6) - с. 114 векселеспособности XIV, 60, § 1 (3) - с. 403 Вексель - банківські В. XIV, 60, § 1 (3) - с. 407 - В. мітка XIV, 60, § 1 (4) - с. 409 - В. на себе XIV, 60, § 1 (3) - с.
 3. И
    Ігри, см. Парі - ліцензування діяльності з проведення І. XVII, 66, § 2 (1) - с. 608 Майнове страхування XIV, 59, § 1 (2) - с. 301; XIV, 59, § 2 (2) - с. 310 - 311; XIV, 59, § 3 (1) - с. 322; XIV, 59, § 3 (3) - с. 326 - 327; XIV, 59, § 5 (3) - с. 351; XIV, 59, § 6 (1 - 6) - с. 367 - 383 Майно - довірче управління І., см. Довірче управління - І., яке не підлягає
 4. Тема 13. Правова система Англії
    Особливості формування англійського загального права і системи його джерел. Географія розповсюдження англійського загального права. Джерела і система права в країнах англо-американської правової сім'ї. Значення і місце загального права в правовій системі. Судовий прецедент. Співвідношення законодавства і судової правотворчості. Судові доктрини і концепція норм права. Своєрідність
 5. У
    Збитки - відшкодування заподіяних У. XVIII, 67, § 5 (8) - с. 652 - 654 - поняття У. XVIII, 67, § 3 (2) - с. 626 Утримання XIII, 57, § 2 (3) - с. 261 Вузлові угоди між транспортними організаціями XIII, 55, § 7 (3) - с. 200 - 203 Умисел XVIII, 67, § 5 (6) - с. 648 - 649; XVIII, 67, § 8 (4) - с. 681 Управління - довірче У., см. Довірче управління - колективне У.
 6. Д
    "Д. У.", див Довірчий керуючий Подвійне страхування XIV, 59, § 2 (3) - с. 316 Дії в чужому інтересі - поняття, види Д. в ч. і. XVI, 65, § 4 (1) - с. 598 - 599 - зміст і виконання зобов'язань, що виникають з вчинення Д. в ч. і. XVI, 65, § 4 (3) - с. 602 - 603 Декларація про відповідність XIII, 54, § 4 (2) - с. 97 Делікт, см. Деліктні зобов'язання - генеральний Д.
 7. Становлення правової системи США в колоніальний період.
    Саме поняття "правова система" стосовно до США використовується лише умовно. По суті справи єдиної національної правової системи, як її розуміють в більшості держав світу, в США ніколи не було і немає. У XVII-XVIII ст. на території майбутніх Штатів одночасно складалося 13 правових систем (по числу англійських колоній). В даний час на території США діють 50 штатних (по числу
 8. Т
    Таємниця - аудиторська Т. XIII, 54, § 4 (4) - с. 108 - банківська Т. XIV, 61, § 2 (1) - с. 445 - 447 - державна Т. XII, 51, § 2 (4) - с. 48 - Т. зв'язку XIII, 54, § 4 (2) - с. 99 - Т. страхування XIV, 59, § 5 (3) - с. 355 Тарифи XIII, 54, § 4 (2) - с. 97 Тендер, см. Конкурс Технологія XII, 52, § 1 (1) - с. 52 Товарна біржа XIII, 57, § 2 (5) - с. 264 Товарний склад -
 9. Література
    Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 10. О
    "Обгортувальні" ліцензії XII, 50, § 1 (3) - с. 26 Облігаторне перестрахування XIV, 59, § 2 (4) - с. 319 Облігація - іменна О. XIV, 60, § 1 (4) - с. 408 - поняття О. XIV, 60, § 1 (4) - с. 407 - представницькою О. XIV, 60, § 1 (4) - с. 408 - сурогат О. XIV, 60, § 1 (3) - с. 407 - емітент О. XIV, 60, § 1 (4) - с. 408 облигационера XIV, 60, § 1 (4) - с. 408 Громадське харчування
 11. 2. Правові системи канадської провінції Квебек і американського штату Луїзіана
    У праві Квебека і Луїзіани прецедентне право співіснує з французьким правом. Таке сусідство є результатом того, що дані території поперемінно підпадали під вплив Англії та Франції у боротьбі цих країн за заморські володіння. Квебек, хоча він і сприйняв такі специфічні англійські інститути, як, наприклад, інститут довірчої власності, в цілому зберіг романську систему
 12. 5. Інші змішані правові системи
    Розглянемо ще декілька змішаних правових систем. Так, в Малайзії діють загальне право і право справедливості Англії, а також статути загального застосування. Однак поряд з цим використовуються і інші правові системи при регулюванні особистого статусу окремих груп населення - малайців, китайців, хінді. В африканських країнах (Зімбабве, Лесото, Ботсвана, Свазіленд) англійське право діє
 13. Міжамериканський КОНВЕНЦІЯ Про право, застосовне до міжнародних контрактів (Мехіко, 17 березня 1994 р.)
    Неофіційний переклад з англійської Н.Г. Вілкової. Держави - учасниці цієї Конвенції, підтверджуючи бажання сприяти прогресивному розвитку і кодифікації міжнародного приватного права державами - членами Організації Американських Держав; підтверджуючи доцільність гармонізації питань міжнародної торгівлі; враховуючи, що економічна незалежність держав
 14.  Глава XVIII. ДОГОВІР ПРО РЯТУВАННЯ
    Глава XVIII. ДОГОВІР ПРО
 15.  Глава XVIII Договір зберігання
    Глава XVIII Договір
 16. 1. Географічне поширення англійського загального права
    Англійське загальне право широко поширилося на багато країн світу в результаті англійської колонізації. Не менш четвертої частини правових систем сучасності - це правові системи країн, що входять в Британську Співдружність. Країни Співдружності представляють безліч правових систем, що існують у сучасному світі, - загальне право, мусульманське, романо-германське та ін Наявність особливостей
 17.  § 2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ конституційної монархії ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ У XVIII І XIX ВВ.
    § 2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ конституційної монархії ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ У XVIII І XIX
 18.  Глава XVIII. ДОГОВІР ОРЕНДИ ПІДПРИЄМСТВ
    Глава XVIII. ДОГОВІР ОРЕНДИ
 19.  Глава XVIII. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
    Глава XVIII. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ
 20.  ГЛАВА XVIII. АМНІСТІЯ. ПОМИЛУВАННЯ. Судимості
    ГЛАВА XVIII. АМНІСТІЯ. ПОМИЛУВАННЯ.
© 2014-2022  yport.inf.ua