Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта

1. Експертиза проводиться в суді або поза судом, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень або якщо об'єкт досліджень не можливо доставити до суду.
2. Експерт дас у письмовій формі свій мотивований висновок, який приєднується до справи. Суд має право за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи запропонувати експерту дати усне пояснення свого висновку. Усне пояснення заноситься до журналу судового засідання.
3. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обгрунтовані відповіді на поставлені судом питання.
4. У висновку експерта обов'язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
5. Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він мас право свої міркування про ці обставини включити до свого висновку.
6. Висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 цього Кодексу.
7. Незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі.
1. Коментована стаття регламентує порядок проведення експертизи та реквізити висновку експерта. Місцем проведення експертизи може бути суд або інше місце, якщо останнє потрібно з характеру досліджень або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду. Згідно з «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз», затвердженою наказом Мінюсту України від 08.10.98р., підставою для проведення експертиз в експертних установах є передбачений законом процесуальний документ: у даному випадку ним є ухвала суду про призначення експертизи. Експертизи в таких установах проводяться співробітниками, які мають вищу освіту,
173
пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної спеціальності. їх можуть проводити також позаштатні працівники зазначених установ. Строки проведення експертиз встановлюються керівником експертної установи (її структурного підрозділу) у межах: 10 днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і нескладних за характером досліджень; одного місяця - по інших.
2. Результатом експертизи є письмовий мотивований висновок експерта, який приєднується до справи. Частина 3 коментованої статті докладно перелічує елементи його змісту. Пункт 3 зазначеної у п. 1 коментарю Інструкції вказує, що висновок експерта скла дається з трьох частин: вступної, досліджувальної та висновків дослідження. У вступній частині висновку вказуються: назва експертизи, її номер і ВИД (додаткова, повторна і т. ін.); орган чи особа, які призначили її; дані про експерта; дата надходження матеріалів і дата підписання експертизи; питання, які належить вирішній експертові; найменування матеріалів для експертизи, спосіб доставки та вид упаковки об'єктів; обставини справи, які мають значення для висновку; відомості про присутніх під час досліджень; попередження експерта про його відповідальність за завідомо неправдивий висновок; довідково-нормативні документи та методична література, використані експертом.
У досліджувальній частині висновку описується процес дослідження та його результати, а також дається обгрунтування висновку експерта. У заключній частині висновки дослідження викладаються у вигляді відповідей на поставлені питання у тій послідовності, в якій вони викладені у вступній частині.. (Див. докладніше п.п. 33-35 зазначеної Інструкції).
3. Висновок експерта згідно з частиною 2 ст. 57 цього Кодексу є одним із засобів доказування, тому він не є обов'язковим для суду і оцінюється ним за правилами, встановленими для оцінки усіх до казів. Якщо суд не погоджується з висновком експерта, він все ж повинен мотивувати свою незгоду у рішенні або ухвалі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта"
 1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Діяльність учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення розвивається у часі як послідовний ряд пов'язаних між особою процесуальних дій щодо реалізації прав та взаємних обов'язків. Весь процес складається з кількох фаз розвитку, що змінюють одна одну. Їх прийнято називати стадіями. Під стадією треба розуміти
 2. Стаття 380. Експертиза та висновок експерта
  Експертиза призначається, якщо для з'ясування питань, що виникають у справі про порушення митних правил, виникла потреба у спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки, мистецтва, релігії тощо. Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про
 3. Стаття 53. Експерт
  Експертом є особа, якій доручено провести дослідження ма-теріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань. 2. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу", і внесена до Державного реєстру
 4. Стаття 66. Висновок експерта
  1. Висновок експерта - докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом. 1. При розгляді і вирішенні цивільних справ суду іноді потрібна допомога різних фахівців. Тому досить поширеним є такий засіб доказування, як висновок експерта, який є докладним описом проведених досліджень, зроблених висновків і
 5. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
  Експертиза призначається ухвалою суду, де зазначаються: під-стави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім'я експерта або найменування експертної ус-танови, експертам якої доручається проведення експертизи; об'єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, шо передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо
 6. Стаття 148. Комісійна експертиза
  Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експерта-ми одного напряму знань. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності. 174 1. Коментована стаття присвячена одному з видів судових
 7. Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
  84.1. Експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта. 84.2. Експертиза призначається за заявою платника податків
 8. Стаття 201. Контрабанда
  1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само
 9. Стаття 236. Порушення правил екологічної безпеки
  Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від
 10. Загальні положення до розділу
  Розділ XIII КК об'єднує у своїй більшості склади «наркотичних» злочинів. До їх характеристики і буде прикута увага. 1. Суспільна небезпека злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів визначається, насамперед, поширенням та згубним впливом наркоманії і токсикоманії на свідомість психічно нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, що призводить до
© 2014-2022  yport.inf.ua