Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал, їх форма

1. Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
243
2. Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду - суддями, які розглядали справу.
3. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Проголошені вступна і резолютивна частини рішення мають бути підписані всім складом суду і приєднані до справи.
4. Ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним доку-ментом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.
5. Ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до журналу судового засідання.
6. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановления.
7. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді.
1. Коментована стаття містить правила про виклад рішення суду першої інстанції. Рішення викладається у письмовому вигляді. Воно має бути конкретним, грамотним, не містити підчисток, закреслених, виправлених слів і речень. Викладається рішення суддею (при одноособовому розгляді справи) або головуючим чи одним із суддів (при колегіальному розгляді справи).
2. Якщо при викладі рішення у його тексті допущені будь-які виправлення, вони повинні бути застережені і підписані суддями. Так, якщо у тексті рішення закреслене слово, то потрібне слово пишеться над закресленим і перед підписами суддів робиться застереження: «надписаному слову (зазначається слово) вірити». Якщо в тексті дописане пропущене слово, то також робиться застереження: «дописаному слову (зазначається слово) вірити».
3. Суди ухвалюють рішення іменем України негайно після за кінчення судового розгляду. Новий ЦПК повернувся до правила, що існувало раніше: у виняткових випадках, залежно від склад ності справи, складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів із дня закінчення розгляду справи, але вступну та резолютивну частину суд повинен проголосити у 244
тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Вони мають бути підписані так само, як і повне рішення.
4. Стаття містить такі ж правила винесення й оформлення щодо так званих мотивованих ухвал, тобто ухвал, які виносяться у нарадчій кімнаті у вигляді окремого процесуального документа; що стосується інших ухвал, якими вирішуються окремі дрібні питання, вони постановляються без виходу до нарадчої кімнати, оголошуються негайно після їх постановления та заносяться до журналу судового засідання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал, їх форма"
 1. Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
  статті 207 залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення. 3. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати. 4. У разі подання позовної заяви після
 2. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
  статті 153 цього Кодексу. На заміну способу забезпечення позову за заявою відповідача погрібна згода позивача, за винятком випадку, визначеного частиною другою цієї статті. 2. У разі забезпечення позову про стягнення грошових коштів відповідач може з дозволу суду замість допущеного виду забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму, зазначену в позовній заяві. 3. Заходи забезпечення
 3. Стаття 210. Зміст ухвали суду
  статті. 3. Якщо ухвала мас силу виконавчого документа і підлягає вико-нанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень, така ухвала оформлюється з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про виконавче провадження". 1. Новий ЦПК вперше не лише перелічив питання, які входять до змісту мотивованої ухвали, але й структурував цей зміст. Мотивована ухвала згідно цієї статті
 4. Стаття 215. Зміст рішення суду
  статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався; 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку суду про задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково; висновку суду по суті позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його
 5. Стаття 220. Додаткове рішення суду
  статтею 367 цього Кодексу; 4) судом не вирішено питання про судові витрати. 2. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. 3. Суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в судовому засіданні з повідомленням сторін. їх присутність не є обов'язковою. 4. На додаткове рішення може бути подано скаргу. 5. Про відмову в
 6. Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал апеляційним судом
  статті 19 і глави 7 розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними у статтях 314 - 316 цього Кодексу. 2. Рішення апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу. 1. Стаття, що коментується, зобов'язує суд апеляційної інстанції при ухваленні рішення та постановленні ухвали керуватись, перш за все, правилами статті 19
 7. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
  статті визначає склад суду касаційної інстанції: справа розглядається колегією у складі п'яти судців. За загальним правилом, розгляд справ у касаційному порядку здійснюється без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Для надання пояснення у справі суд може викликати у судове засідання зазначених осіб. Але ця дія може бути здійснена лише у разі необхідності заслухати такі пояснення. Тобто
 8. Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановления ухвал судом касаційної інстанції
  статтею 19 та главою 7 розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними в статтях 344 - 346 цього Кодексу. 2. Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене. 3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який
 9. Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу)
  статті та її зміст є не лише незрозумілими, але і вельми спірними. Якщо розуміти назву статті та її зміст буквально, виходить що касаційний суд тепер, на відміну від усіх інших, не зобов'язаний проголошувати своє рішення (ухвалу). Він лише оголошує у судовому засіданні особам, які беруть участь у справі, про прийняті рішення (ухвалу). Постає питання, чи зобов'язаний касаційний суд закінчувати
 10. Стаття 361. Підстави перегляду
  стаття встановлює можливість перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду в цивільних справах, що набрали законної сили, а також судового наказу. 2. Сутність даного виду перегляду зводиться до таких основних особливостей. Перегляд у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами - це один з інститутів цивільного процесуального права. Норми права, об'єднані у главу 4
© 2014-2022  yport.inf.ua