Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову

Суд може за заявою однієї із сторін і зважаючи на пояснення другої сторони допустити заміну одного способу забезпечення позову іншим. Заява про заміну способу забезпечення позову розглядається судом у строки, встановлені частиною другою статті 153 цього Кодексу. На заміну способу забезпечення позову за заявою відповідача погрібна згода позивача, за винятком випадку, визначеного частиною другою цієї статті.
2. У разі забезпечення позову про стягнення грошових коштів відповідач може з дозволу суду замість допущеного виду забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму, зазначену в позовній заяві.
3. Заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом, який розглядає справу.
4. Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її пові-домлення, протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядається судом протягом двох днів.
5. Питання про скасування заходів забезпечення позову вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про скасування заходів забезпечення позову.
6. Якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили. Проте суд може одночасно з ухваленням судового рішення або 182
після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення позову.
7. Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі:
1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини п'ятої статті 151 цього Кодексу;
2) повернення позовної заяви;
3) відмови у відкритті провадження у справі.
1. Коментована стаття визначає порядок вирішення двох питань: про заміну виду (способу) забезпечення позову та про скасування заходів забезпечення позову.
2. В ході розгляду і вирішення справи може виникнути необхідність заміни способу забезпечення позову. Так, наприклад, якщо арешт майна позбавляє відповідача можливості нормальної господарської діяльності, він може просити суддю замінити даний спосіб забезпечення позову іншим. Один із варіантів такої заміни зазначений у частині другій коментованої статті: при забезпеченні позову, який має грошову оцінку, відповідач може з дозволу суду або судді замість допущеного забезпечення внести в депозит позовну суму.
Ініціатором вирішення питання про заміну виду забезпечення позову може бути не тільки відповідач, але й позивач, наприклад, у тому разі, якщо він збільшує розмір позовних вимог, майно втратило первісну вартість і т. ін.
3. Коментована стаття передбачає три способи скасування за безпечення позову в ході розгляду цивільної справи у суді першої інстанції.
Перший шлях скасування забезпечення позову полягає у тому, що суд, який розглядає цивільну справу, може скасувати ухвалу про забезпечення позову. Ініціаторами скасування забезпечення можуть бути як особи, що беруть участь у справі, так і сам суд (суддя). Підставою до скасування є зміна умов, що існували на момент постановления ухвали про забезпечення позову. Питання про скасування забезпечення вирішується у судовому засіданні судом, що розглядає дану справу, з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак неявка їх не перешкоджає розгляду питання про скасування забезпечення позову за умови, що у суду є достатні дані про належне повідомлення їх про час і місце судового засідання.
По-друге, суд одночасно з постановлениям рішення або після цього може постановити ухвалу про скасування забезпечення позо-
183
ву. І, нарешті, якщо суд постановляє рішення про відмову в позові і питання про скасування забезпечення не вирішує, то заходи по забезпеченню позову зберігаються тільки до набрання рішенням законної сили. Якщо суд по даній справі постановляє не рішення, а ухвалу про закриття провадження у справі або про залишення заяви без розгляду, то заходи забезпечення позову діють також до набрання законної сили відповідної ухвали суду.
4. Коментована стаття встановлює додаткові підстави скасування заходів забезпечення позову, вжитих до подання позовної заяви:
а) у разі неподання заявником відповідної позовної заяви протягом десяти днів з дня постановления ухвали про забезпечення позову;
б) у разі повернення позовної заяви (див. коментар до ст. 121 ЦПК);
в) у разі відмови у відкритті провадження у справі (див. коментар до ст. 122 цього Кодексу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову"
 1. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
  Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провад-женні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі, 2. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання. У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про забезпечення позову, подана до подання
 2. Стаття 152. Види забезпечення позову
  1. Позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб; 2) забороною вчиняти певні дії; 3) встановленням обов'язку вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання; 5) зупиненням продажу описаного майна, якщо
 3. Стаття 382. Невиконання судового рішення
  1. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі дії,
 4. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин
  1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками. 3. Сімейні відносини регулюються лите у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. 4. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права
 5. Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави
  У разі скасування заходів забезпечення позову, набрання законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. 2. У разі внесення позивачем предмета застави відшкодування збитків, завданих
 6. Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення
  1. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущений строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова
 7. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
  1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо: 1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового накату або скасуванні судового наказу; 2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову; 3) повернення заяви позивачеві (заявникові); 4) відмови у відкритті провадження у справі; 5) відкриття провадження у справі з
 8. Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
  39.1 Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни із застосуванням положень пунктів 39.3-39.4 цієї статті. Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: а) бартерних операцій; б) операцій з пов'язаними особами;
 9. Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
  55.1. Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення 223 контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства. Процедура адміністративного
 10. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  159.1. Порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості. 159.1.1. Платник податку - продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, якщо покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником
© 2014-2022  yport.inf.ua