Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 211. Окремі ухвали суду

Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу.
2. Окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких вона стосується, у загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
1. Одним із видів ухвал суду першої інстанції є окремі ухвали, які . являють собою реакцію суду на виявлені при розгляді справи порушення законності окремими посадовими особами чи громадянами, або істотні недоліки у роботі державних підприємств, установ, організацій, сільгосппідприємств, кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій. Пленум Верховного Суду України зазначав у п. 23 постанови № 9 від 21 грудня 1990 р. «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» («Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Ухвали Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах». - К., 1999. 246
- С 355), що не можуть залишатися без реагування факти безгосподарності, непродуктивних витрат, порушення державної, трудової, договірної дисципліни, трудових, житлових та інших конституційних прав громадян.
2. Окрема ухвала постановляється у вигляді окремого процесуального документа у нарадчій кімнаті. Підприємства, установи, організації, посадові особи, трудові колективи, одержавши таку ухвалу, зобов'язані вжити необхідних заходів щодо усунення зазначених в ухвалі недоліків і в місячний строк повідомити про вжиті заходи суд. Невжиття необхідних заходів на вимогу суду або несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу тягне за собою адміністративну відповідальність.
3. Якщо при розгляді цивільної справи суд виявить у діях сторони або іншої особи ознаки злочину, то він повідомляє про це прокурора або сам порушує кримінальну справу у передбачених законом випадках.
4. Окрема ухвала може бути постановлена як при винесенні рішення, так і в тих випадках, коли справа закінчується без винесення судового рішення,
5. Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду, несвоєчасна відповідь на неї тягнуть за собою штраф від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1856КпАП).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 211. Окремі ухвали суду"
 1. Стаття 106. Скасування судового наказу
  статті 104 цього Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку подання цієї заяви. 3. В ухвалі про скасування судового наказу суд одночасно роз'яснює, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову. 4. Копії ухвали надсилаються
 2. Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
  стаття містить правила про принцип безпосередності судового розгляду та про перерви у судовому засіданні. Принцип безпосередності судового розгляду визначає формування і дослідження процесуального матеріалу, формування внутрішнього переконання суддів. Він діє тільки у стадії судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції, оскільки правила щодо нього містяться в главі 4 "Судовий
 3. Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії
  стаття передбачає складення відповідного протоколу і допускає при його складенні застосування технічних засобів. Протокол має бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії. Таке правило, як уявляється, передбачене з метою можливості перенесення даних із технічного засобу до протоколу. Протокол приєднується до матеріалів справи. 2. Частина 2 коментованої
 4. Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановления ухвал, їх форма
  стаття містить правила про виклад рішення суду першої інстанції. Рішення викладається у письмовому вигляді. Воно має бути конкретним, грамотним, не містити підчисток, закреслених, виправлених слів і речень. Викладається рішення суддею (при одноособовому розгляді справи) або головуючим чи одним із суддів (при колегіальному розгляді справи). 2. Якщо при викладі рішення у його тексті допущені
 5. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
  статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних
 6. Стаття 382. Невиконання судового рішення
  статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Умисне невиконання службовою особою
 7. Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами
  статті 187 цього Кодексу, погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем їх одержання або стягується за рішенням суду. 4. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу, - до досягнення нею двадцяти трьох років. 5. Положення частин першої - третьої
 8. § 1. Поняття і ознаки юридичної особи
  окремі її обмеження містяться також у главі 8 ЦК, присвяченій визначенню правового становища окремих видів підприємницьких товариств. Слід зазначити, що застосування принципу самостійної (відокремленої) майнової відповідальності юридичної особи має у деяких випадках особливості. Зокрема, він не поширюються на правовідносини, які виникли між засновниками та іншими особами до державної реєстрації
 9. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  окремі види майна, що забезпечують існування держави та народу як такого, національну безпеку і територіальну недоторканність держави. Держава також може бути суб'єктом спільної власності за участю інших учасників цивільних правовідносин. Держава можуть бути учасником зобов'язальних відносин. Наприклад, вона може бути учасником договору поставки для державних потреб, продавцем у договорі
 10. § 7. Правові наслідки недійсності правочнну
  окремі частини якого не відповідають вимогам закону: 1) якщо вимогам закону суперечать істотні умови правочину, то він є або мас. бути визнаним судом недійсним у цілому; 2) у випадках, коли закону суперечать неістотні умови правочину, без яких він може існувати, він є частково дійсним (у тій частині, яка відповідає закону). Отже, недійсність окремих частин правочину не виключає дії
© 2014-2022  yport.inf.ua