Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 307. Повноваження апеляційного суду

1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право:
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і зали-шення рішення без змін;
2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог;
3) змінити рішення;
4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду;
5) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право:
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і зали-шення ухвали без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
3) змінити ухвалу;
4) скасувати ухвалу і передати питання на новий розгляд суду першої інстанції.
1. Повноваження апеляційного суду - це сукупність його прав і обов'язків, здійснюваних у процесі та результаті розгляду апеляційної скарги. їх можна звести у такі групи: 1) повноваження щодо рішення, яке переглядається, або ухвали (ст. 307 ЦПК); 2) повноваження щодо нових матеріалів (ст. 300 ЦПК та ін.); 3) повноваження щодо справи, яка переглядається (ст. 310 ЦПК); 4) повноваження впливу на рух справи (ст. 302 ЦПК та ін.); 5) повноваження, пов'язані з певним підсумком розгляду справи (статті 313, 318 ЦПК).
2. Перша група повноважень є найбільш значущою. З цієї групи перше повноваження закріплене у п. 1 частини першої коментованої статті: суд апеляційної інстанції вправі постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги. Це повноваження доповнюється вказівкою на те, що в ухвалі апеляційний суд зазначає про залишення рішення суду першої інстанції без зміни. Згадане повноваження реалізується апеляційним судом тоді, коли рішення є законним і обгрунтованим, а у скарзі немає переконливих доводів, які б свідчили про зворотне (див. коментар до ст. 308 ЦПК).
Друге і третє повноваження апеляційного суду щодо рішення суду першої інстанції полягає у праві скасувати рішення й ухвалити нове рішення по суті позовних вимог або змінити рішення суду першої інстанції з підстав, зазначених у ст. 309 ЦПК.
Четверте повноваження - право апеляційного суду постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закрити провадження у справі або залишити заяву без розгляду -реалізується за виявлення підстав, передбачених статтями 205 і 207 ЦПК, для здійснення цих процесуальних дій.
П'яте повноваження - право апеляційного суду постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції та надіслати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Це повноваження реалізується апеляційним судом тоді, коли суд першої інстанції допустив істотні порушення норм процесуального права, які перешкоджають суду апеляційної інстанції досліджувати нові докази або обставини, шо не були предметом розгляду в суді першої інстанції, або допущені істотні порушення норм процесуального права, що закон розцінює як безумовні підстави до скасування рішення суду першої інстанції (див. коментар до ст. 311 ЦПК). Рішення також може бути скасовано повністю або частково.
3. Коментована стаття визначає також повноваження суду апеляційної інстанції і відносно ухвал суду першої інстанції.
По-перше, суд апеляційної інстанції може своєю ухвалою відхилити апеляційну скаргу і залишити ухвалу суду першої інстанції
без змін. Це повноваження повинно реалізовуватися апеляційним судом тоді, коли ухвала суду першої інстанції є законною і обгрунтованою, а скарга не містить переконливих доводів на користь протилежного висновку.
По-друге, суд апеляційної інстанції може задовольнити скаргу, скасувати ухвалу суду першої інстанції та постановити нову ухвалу. До цього повноваження долучається і повноваження апеляційного суду змінити ухвалу суду першої інстанції. Наслідком реалізації цих повноважень є змінене або інше вирішення того питання, яке ухвалив суд першої інстанції.
По-третє, суд апеляційної інстанції може задовольнити скаргу, погодитися з доводами, викладеними у них, скасувати ухвалу і передати питання на розгляд у суд першої інстанції. Так, наприклад, якщо суд відмовив у прийнятті позовної заяви з не передбачених у законі підстав, то після скасування ухвали це питання по суті може вирішити тільки суд першої інстанції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 307. Повноваження апеляційного суду"
 1. § 6. Захист цивільних прав та інтересів судом
  повноважень або в межах компетенції, але з порушенням законодавства. У випадку визнання акту незаконним немає потреби, щоб орган чи посадова особа скасовували свій акт: визнання його незаконним означає, що він не створює правових наслідків з дня його видачі; 11) інші способи захисту цивільних прав та інтересів, встановлені іоювором або законом. Наприклад, визнання правочину дійсним \ випадках,
 2. § 1. Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
  статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам. Він не може доручати іншим органа і особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами. Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого
 3. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  стаття забороняє судці, який брав участь у розгляді справи по суті, брати участь в апеляційній чи касаційній перевірці рішення по цій справі, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді цієї справи по першій інстанції. Ця стаття забороняє й інші випадки повторної участі суддів у розгляді цієї ж самої справи. 2. Правила даної статті встановлені для
 4. Стаття 107. Суд першої інстанції
  стаття саме і встановлює правило родової підсудності: усі справи, що підлягають вирішенню у порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами, як судами першої інстанції. Цією нормою ЦПК визначає, що на даний час по суті всі цивільні справи розглядаються та вирішуються місцевими судами. У науковій літератур цілком слушно звертають увагу
 5. Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
  статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забез-печення розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків. 2. Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120
 6. Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
  статтях 119 і 120 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк; 9) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності. 2. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після
 7. Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
  повноваженнями. Свої владні висновки суд втілює у судові процесуальні документи -судові рішення. Залежно від характеру питань, що вирішуються судом, постанови суду першої інстанції поділяють на судові рішення і судові ухвали. 2. Судове рішення - це найважливіший документ суду, оскільки воно є владним актом. Документ, що постановляється як рішення від імені держави, являє собою наказ, веління,
 8. Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення
  стаття визначає процесуальний порядок перегляду заочного рішення. Заява про перегляд розглядається у судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, мають право довести до суду свою особисту позицію відносно позову та заяви про перегляд заочного рішення. Але у разі неявки осіб, належним чином повідомлених про час і місце проведення судового засідання, суд має розглядати заяву в їх
 9. Стаття 290. Рішення суду
  статтею та ст. 294
 10. Стаття 292. Право апеляційного оскарження
  статтею 293 цього Кодексу. 1. Дана стаття вирішує питання щодо суб'єктів права апеляційного оскарження і, частково, щодо об'єктів апеляційного оскарження. 2. У більшості випадків суди першої інстанції постановляють законні і обгрунтовані рішення. Але у судовій практиці ще зустрічаються помилки. Тому цивільне процесуальне законодавство передбачає апеляційний перегляд рішень і ухвал суду першої
© 2014-2022  yport.inf.ua