Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції

1. За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд каса ційної інстанції має право:
1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін;
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;
3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;
4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;
5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.
2. За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд каса ційної інстанції має право:
1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;
2) скасувати ухвалу і передати питання на розгляд суду першої або апеляційної інстанції;
3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;
4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом.
1. Коментована стаття визначає повноваження суду касаційної інстанції. Але вважати, що вона вичерпно визначає всі його повноваження, не можна. Дана стаття визначає тільки повноваження щодо касаційної скарги, касаційної ухвали та рішень судів першої й апеляційної інстанцій, що переглядаються. Разом э тим, касаційний суд має ряд повноважень щодо руху справи, щодо розгляду матеріалів, які надійшли після розгляду справи (ст. 348 ЦПК), щодо меж розгляду справи (ст. 335 ЦПК) тощо. 378
2. Безумовно те, що повноваження суду касаційної інстанції щодо постанов суду першої інстанції й апеляційного суду, які пе реглядаються, є найбільш значними.
Суд касаційної інстанції вправі: постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення в силі рішень суду (у статті - без змін) першої або апеляційної інстанцій; повністю або частково скасувати оскаржуване рішення та направити справу на новий розгляд у суд першої або апеляційної інстанцій залежно від того, рішення суду якої інстанції ним скасовується; скасувати постанову суду апеляційної інстанції, якою помилково скасоване рішення суду першої інстанції, а останнє залишити у силі; скасувати всі рі-шення, що відбулися по справі, і закрити провадження у справі або залишити заяву без, розгляду, ухвалити нове рішення або змінити рішення по суті справи, не передаючи справу на новий розгляд.
3. Частина 2 коментованої статті визначає повноваження каса ційного суду відносно оскаржених ухвал. За відсутності підстав для скасування оскарженої ухвали суд постановляє ухвалу про відхилен ня касаційної скарги і залишення оскарженої ухвали без змін, тобто залишає оскаржену ухвалу в силі. За наявності підстав для скасуван ня оскарженої ухвали у вигляді безумовних підстав, суд касаційної інстанції скасовує ухвалу та передає питання на новий розгляд тому суду, який вирішив раніше це питання всупереч нормам процесуаль ного права, тощо (див. коментар до ст. 342 ЦПК). Якщо, розглядаючи касаційну скаргу, суд з'ясовує помилку апеляційного суду, який ска сував ухвалу суду першої інстанції, він скасовує ухвалу суду апеля ційної інстанції та залишає в силі ухвалу суду першої інстанції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції"
 1. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  стаття забороняє судці, який брав участь у розгляді справи по суті, брати участь в апеляційній чи касаційній перевірці рішення по цій справі, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді цієї справи по першій інстанції. Ця стаття забороняє й інші випадки повторної участі суддів у розгляді цієї ж самої справи. 2. Правила даної статті встановлені для
 2. Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб,яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
  статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду. 2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє
 3. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
  статті визначає склад суду касаційної інстанції: справа розглядається колегією у складі п'яти судців. За загальним правилом, розгляд справ у касаційному порядку здійснюється без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. Для надання пояснення у справі суд може викликати у судове засідання зазначених осіб. Але ця дія може бути здійснена лише у разі необхідності заслухати такі пояснення. Тобто
 4. Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
  стаття визначає межі розгляду справи судом каса ційної інстанції. Суд касаційної інстанції перевіряє правильність за стосування норм матеріального і (а не «чи», як у тексті статті) норм процесуального права, але, на відміну від апеляційного суду (див. коментар до ст. 309 ЦПК) він не може встановлювати чи вважати встановленими обставини (юридичні факти), що не були встановлені судами першої
 5. Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
  стаття ЦПК присвячена виправленню помилки апеля ційного суду, який переглядав рішення суду першої інстанції та необгрунтовано його скасував. У результаті перевірки постанов суду першої й апеляційної інстанцій касаційний суд встановлює у цьому разі, що суд першої інстанції правильно і повно дослід жував обставини справи, правильно застосував матеріальний і процесуальний закон, а отже, виніс
 6. Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
  статтями 205 і 207 цього Кодексу. 382 2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обгрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, шо не допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути підставою для застосування положення частини першої цієї статті. 1. Частина перша коментованої статті
 7. Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування
  повноважень касаційного суду відносно ухвал судів першої та апеляційної інстанцій, які оскаржено у касаційному порядку. 2. Першою з цих підстав є підстава відхилення скарги і залишення ухвали, яку оскаржено без змін: оскаржену ухвалу прийнято судом із додержанням вимог закону. Якщо оскаржену ухвалу постановлено судом першої інстанції, вона повинна бути оформлена окремим процесуальним
 8. Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
  повноважень щодо оскаржених рішень та ухвал судів першої та апеляційної інстанцій. Для перших шести варіантів вирішення питань касаційним судом закон передбачає процесуальну форму ухвали при: 1) відхиленні касаційної скарги і залишенні судових рішень без змін (більш правильно - залишення у силі); 2) скасуванні судових рішень із передачею справи на новий розгляд; 3) скасуванні судових рішень із
 9. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
  статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення відповідно до статей 345 і 346 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду касаційної інстанції. (Із змінами, внесеними згідно Ь Законом України від 16.03.2006р. N3S70-IV) 1. На відміну від коментаря до ст. 318 ЦПК (подібна ситуація в апеляційному провадженні) автор вважає вихід,
 10. Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами
  стаття вирішує питання про повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами. 2. Першим з таких повноважень є право Верховного Суду України постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін. Оскільки об'єктом цього перегляду є рішення та ухвали, що набрали законної сили, то точніше було б зазначити у статті про
© 2014-2022  yport.inf.ua