Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції

1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:
1) час і місце його ухвалення;
2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів?
3) найменування справі* та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
4) короткий зміст заявлених вимог;
5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;
6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;
7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішення і ухвалив нове;
8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яки«х мало місце звернення до суду;
9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався;
10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо роз поділу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.
(Із змінами, внесеними згідне із законами України від 08.09.2005р. N2H75-IV, від 16.03.2006р. N3570-IV)
1. Дана стаття визначала структуру та зміст рішення суду касаційної інстанції. Змінюючи коментовану статтю, законодавець діяв також радикально, як і відносно попередньої. Уявляється, що
388
це не самий хороший здобуток нової редакції. Порівнюючи новий зміст коментованої статті з тим, який існував до цього, приходимо до висновку, що великої різниці поміж ними немає. Вважаємо, що хоча нова редакція статті прямо і не вказує на чітку структуру, а лише перелічує реквізити рішення суду касаційної інстанції, послідовність цього переліку і зміст цих реквізитів не відміняють традиційної для судової практики структури судового рішення.
2. У вступній частині рішення суду касаційної інстанції слід зазначити час і місце ухвалення судового рішення, найменування суду, який ухвалив рішення; прізвища та ініціали головуючого та суддів, які брали участь у розгляді справи; найменування справи та перелік осіб, які беруть участь у справі.
В описовій частині рішення суду касаційної інстанції має бути; зазначено коротко про зміст вимог заявника і рішень судів першої та апеляційної інстанцій, зміст вимог касаційної скарги, узагаль-нені-доводи касатора і узагальнений виклад позицій інших осіб, які беруть участь у справі, і встановлені судами першої та апеляційної інстанції обставини справи.
Мотивувальна частина рішення суду касаційної інстанції по-винна містити мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив рішення або скасував судові рішення і ухвалив нове рішення із зазначенням назви статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався при цьому. У мотивувальній частині також повинні бути зазначені підстави задоволення вимог осіб, які беруть участь у справі. У резолютивній частині рішення суду касаційної інстанції зазначається висновок суду про скасування чи зміну рішення, задоволення чи відмову у задоволенні позову і у якій частині чи повністю, розподіл судових витрат, строк і порядок набрання законної сили та його оскарження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції"
 1. Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
  У касаційному порядку справа розглядається колегією у складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності особи, які брали участь у справі, можуть бути викликані для надання пояснень у справі. 2. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду розглядається. 3. Суддя-доповідач доповідає в
 2. Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
  1. Судове рішення підлягає обов'язковому скасуванню з передачею справи на новий розгляд, якщо: 1) справу розглянуто неповіїоважним суддею або складом суду; 2) рішення ухвалено чи підписано не тим суддею або суддями, які розглядали справу; 3) справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином: не повідомлених про час і місце судового засідання;
 3. Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
  1. Судове рішення підлягає скасуванню в касаційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього Кодексу. 382 2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обгрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, шо не допускають
 4. Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
  1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються: 1) час і місце її постановления; 2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів; 386 3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі; 4) короткий зміст заявлених вимог; 5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій; 6) узагальнені доводи касаційної скарги;
 5. Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства Украї ни. (пункт І розділу XI Ь мінами, внесеними згідно s Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. N2747-IV) 2. Частина друга статті 84 цього Кодексу набирає чинності з момен ту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний
 6. § 2. Захист честі, гідності та ділової репутації
  Згідно зі ст. 7 ЦК України громадянин або організація мають право вимагати за судом спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені не1 правдиво, порочать їх честь і гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширює такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності. Вирішуючи цивільні справи про захист честі і гідності та ділової
 7. Стаття 376-1. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
  1. Умисне внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду, чи інше втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, або іншою особою шляхом несанкціонованого
 8. Стаття 382. Невиконання судового рішення
  1. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі дії,
 9. Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи
  1. Суд вирішує справи відповідно до Конституції України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 2. Суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті від-повідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. 3. У разі виникнення у суду сумніву під час розгляду
 10. Стаття 18. Склад суду
  Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються одноо-собово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. 2. У випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. 3. Цивільні справи у судах апеляційної інстанції
© 2014-2022  yport.inf.ua