Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 12. Оплата праці адвоката та йо помічника


Оплата праці адвоката здійснюється на підставі догоди между громадянином чі юридичною особою и Адвокатське об'єднанням чи адвокатом.

У разі участі адвоката у крімінальній деле за призначеня та при звільненні громадянина від оплати Юридичної ДОПОМОГИ через его малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок призначення адвоката для подання Юридичної ДОПОМОГИ громадянам візначається кримінально-процесуальним законодавством.

Если договір розрівається Дострокове, оплата праці адвоката провадиться за Фактично Виконання роботу. У разі неналежного Виконання доручення на підприємницька громадянина або Юридичної особини, Які постелили договір з адвокатом чи з Адвокатське об'єднанням, внесена плата повертається їм Повністю або частково, а при вінікненні спору - за рішенням суду.

Порядок оплати праці помічника адвоката візначається угіддя между ним та адвокатом чи Адвокатське об'єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не может буті нижчих від встановленного державою мінімального розміру заробітної плати.

1. Закон України «Про адвокатуру» візначає, что адвокатом віконується Певна робота, передбача договором, Який укладається громадянином чи юридичною особою з адвокатом чи з Адвокатське об'єднанням, и у якому передбачаються умови оплати праці адвоката.

В угоді про Подання правової ДОПОМОГИ (договорі, контракті) візначається обов'язок сторони (клієнта) Сплатити гонорар за Дії адвоката з Подання правової ДОПОМОГА, а у випадка необхідності-й Фактичні витрати, пов'язані з Виконання догоди. ЦІ витрати НЕ включаються до суми гонорару, Який є винагородой за віконані адвокатом Дії з Подання правової ДОПОМОГИ.

Термін «гонорар» Щодо адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ застосовується НЕ Тільки в Правилах адвокатської етики. Крім того, его вжитися, Наприклад, Міністерством Фінансів України у лісті Кабінету Міністрів України от 20 грудня 2001 р. № 31-052-3-8/4747 «Щодо реалізації пункту 6 Указу Президента України от 30.09.99 № 1240». У ньом зазначено, что «у разі Внесення Клієнтом коштів на покриття витрат валовий дохід адвоката складатіме суму гонорару и суму коштів на покриття витрат», а «до Книги учета доходів и витрат, якові зобов'язаний вести адвокат (підсумкові дані учета доходів и витрат Якої за квартал (рік) є підставою для Заповнення декларацій про доходи, что підлягають оподаткування), вносяться суми гонорару и коштів, внесених Клієнтом на покриття витрат, пов'язаних з Виконання догоди, в порядку, визначеному цією угідь »,« сума гонорару та видатків на покриття витрат, пов'язаних з Виконання доручення по відповідній угоді, не внесених (сплачених) Клієнтом (его представником) у звітному періоді (кварталі, году) переноситися адвокатом у Наступний Период (квартал, рік) »*.

У Правилах адвокатської етики зазначено, что «гонорар є Єдиною припустимою формою Отримання адвокатом винагородой за Подання правової ДОПОМОГИ клієнту» (ст. 33). У угоді про Подання правової ДОПОМОГА, яка має укладати у пісьмовій ФОРМІ, містяться дані Щодо розміру гонорару, візначаються порядок его обчислення (фіксована сума чи погодинна оплата) i внесення (авансування, оплата за результатом ТОЩО); розмір, порядок обчислення и Внесення фактичність видатків , пов'язаних з Виконання доручення (ст. 17).

Невиконання ціх норм є підставою для притягнений адвоката до дісціплінарної відповідальності, оскількі у Прісязі адвоката України є посилання на агентство обов'язок Суворов Додержуватись Правил адвокатської етики; Порушення Присяги є підставою до! Застосування дісціплінарного Стягнення (ст. 16 Закону «Про адвокатуру») або Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ и Анулювання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю (ст. 17 Закону).

2. Гонорар має буті розумно обгрунтованим за розміром, незважаючі на ті, что сторони на свой Розсудів візначають Цю суму. Тому в Правилах адвокатської етики навідні факторі, Які мают буті взяті до уваги при візначенні обгрунтованого розміру гонорару:

ОБСЯГИ годині и роботи з Виконання доручення, ступінь складності та новизни правових харчування, необхідність досвіду для успішного Виконання доручення ; вірогідність того, что Прийняття доручення перешкоджатіме прийняттю або Виконання других доручень; необхідність відряджень; важлівість доручення для клієнта; роль адвоката в досягненні гіпотетічного результату, Якого бажає клієнт;

вимоги клієнта Щодо строків Виконання доручення; трівалість ПРОФЕСІЙНИХ відносін з Клієнтом при віконанні доручення; професійний досвід, науково-теоретична підготовка, репутація, значні Професійні здібності адвоката (п. 1-9 ч. З ст. 33). Слід Зазначити, что більшість з наведенням факторів, зокрема пов'язаних з самооцінкою адвоката, могут буті візначені позбав суб'єктивно и НЕ всегда відповідатімуть дійсності. Разом з тім, наведень ПЕРЕЛІК надає можлівість адвокату обґрунтовуваті розмір гонорару.

3. Правилами допускається визначення за домовленістю между адвокатом и Клієнтом (Із закріпленням в угоді) доплат до гонорару за позитивний результат у деле (п. 6 ч. 4 ст. 33), можлівість Зміни гонорару у зв'язку Зі збільшенням або зменшеності ОБСЯГИ правової ДОПОМОГИ (п. 7 ч. 4 ст. 33) ТОЩО. Обґрунтовуючі в угоді суми видатків на витрати, пов'язані з організацією Виконання доручення, адвокат повинен пам'ятати, что Збільшення їх орієнтовного ОБСЯГИ, визначеного в угоді, обов'язково має узгоджуватіся з Клієнтом Щодо Погашення ним необумовленіх раніше видатків. Як правило, це витрати на оплату роботи фахівців, Які дають свои Висновки; транспортні витрати; оплата технічних робіт, Наприклад друкарська, ксерокопіювання; перекладу, нотаріальних послуг, телефонних розмов.

4. Право на Обернений гонорару у власність адвоката в ПОВНЕ обсязі вінікає позбав после Завершення Виконання доручення; в Период Подання правової ДОПОМОГА, візначеної угідь, адвокат может частково спісуваті гонорар за ОБСЯГИ віконаної роботи, ЯКЩО Інше НЕ передбача угідь (ч. 1 ст. 36 Правил) .

5. Складні стосунки вінікають между адвокатом и Клієнтом при Дострокове розірванні догоди про Подання правової ДОПОМОГИ з ініціативи клієнта або адвоката (Адвокатське об'єднання).

Слід розрізняті причини розірвання догоди - неналежне Виконання доручення; відмова від адвоката; заміна адвоката за Бажаном клієнта або у зв'язку з обставинами, что віключають его доля у деле; Усунення від участі у деле ТОЩО.

Залежних від причин розірвання догоди за ініціатівою клієнта вірішується питання про повернення гонорару. Закон однозначно ВСТАНОВИВ, что при Дострокове розірванні договору оплата праці адвоката здійснюється позбав за ОБСЯГИ віконаної адвокатом роботи. Цею ОБСЯГИ Буває й достатньо складно візначіті ї оцініті, тому в угоді бажано й достатньо ретельно обумовіті ОБСЯГИ роботи, ВАРТІСТЬ окрем, найбільш складних ее етапів ТОЩО.

6. У разі неналежного Виконання доручення на підприємницька особини (ФІЗИЧНОЇ, Юридичної), яка УКЛА договір, внесена плата повертається Повністю або частково.

На Відміну Від закону, Який містіть Дві умови Щодо повернення гонорару при неналежному віконанні доручення - Вимога особини, яка УКЛА договір, а такоже ОБСЯГИ повернення гонорару - Правила адвокатської етики зобов'язуються адвоката повернути клієнту Одразу после розірвання догоди Фактично внесень гонорар.

Тут слід Погодитись з думкою, вісловленою у Коментарі до Федерального закону «Про адвокатську діяльність ї адвокатуру в Російській Федерації», про ті, что цивільно-правова відповідальність адвоката перед Довірителем має буті обмеже сумою гонорару, отриманий адвокатом за роботу по деле. Ні за якіх известить, на мнение авторів коментарів, за віключенням тихий, коли адвокат так и не розпочавши до роботи по деле, гонорар не винних повертатіся довірітелю в ПОВНЕ обсязі.

Нагадаємо, что підзаконній нормативно-правовий акт, Яким є Правила адвокатської етики, що не может змінюваті норму закону. Крім того, слід Зазначити, что «фактична відмова від Виконання доручення" не может буті підставою для несплаті за Вже Виконання адвокатом роботу; у Правилах уточнюється, то багато НЕ стосується віпадків, коли згідно з законом и цімі Правилами допускається одностороннє розірвання адвокатом догоди (ч . 1 ст. 37). До того ж, адвокат, Який безпідставно отказался от Виконання доручення, підлягає дісціплінарній відповідальності, а не покарань путем неотримання гонорару, частина Якого їм відпрацьована. Це Фактично НЕ спростовується ч. 2 ст. 37 Правил, де йдет про право адвоката Вимагати надалі вважає гонорару в частіні віконаної ним роботи або списати відповідну Частину внесеного гонорару, ЯКЩО Інше НЕ Передбачення угідь.

7. Неналежнім Виконання доручення Правила візнають такий рівень роботи адвоката, Який НЕ відповідає Закон і Цім Правил (п. 1 ч. 1 ст. 37). Факт неналежного Виконання доручення має буті встановленим, Аджея вінікають сітуації, коли клієнт, отримай правова допомога, подає Скарга, звінувачуючі адвоката в тому, что у деле НЕ досягнутості очікуваного ним результату. Правила адвокатської етики таким чином орієнтують адвокатів Щодо зазначеніх віпадків: у разі нерозуміння Клієнтом об'єктивних характеристик доручення, ОБСЯГИ ПРОФЕСІЙНИХ прав и обов'язків адвоката клієнту мают буті дані відповідні роз'яснення; ЯКЩО адвокат дійде висновка про відсутність фактичність и правових підстав для Виконання доручення, ВІН зобов'язаний повідоміті це клієнту и узгодіті зміну змісту доручення, что відповідав бі того гіпотетічному результату, Котре может буті досягнутості згідно з чіннім законодавством; повідомляючі клієнта про можливий результат Виконання доручення, адвокат не має права давати запевнення и Гарантії Стосовно результату Виконання доручення, Сприяти формуваня у нього необгрунтованих надій и уявлень, что адвокат может вплінуті на результат засобой іншімі, окрім сумлінного Виконання своих ПРОФЕСІЙНИХ обов'язків (ст. 20, 21).

В окрем сітуаціях Буває очевидним, что рівень правової ДОПОМОГИ є неналежнім (Наприклад, ЯКЩО згідно з ч. 7 ст. 48 КПК адвокат-захисник сам отказался от Виконання своих обов'язків, мотівуючі це недостатнімі знаннями або некомпетентністю).

Колі для належноє Виконання доручення адвокату невистачає уровня компетентності и ВІН потребує у зв'язку з ЦІМ спеціальної підготовкі через відсутність у нього спеціальніх знань закону, что підлягає! Застосування у даним випадка, ВІН винен обов'язково попередіті про це клієнта до Укладення з ним догоди. Слід наголосіті, что адвокат зобов'язаний Дотримуватись умів, сформульованіх Правилами адвокатської етики Щодо визначення своих можливіть по Виконання догоди при ее укладенні з Клієнтом. Недотрімання зазначеніх у Правилах умів, что может прізвесті до негативного впліву на Якість Подання правової ДОПОМОГА, до НИЗЬКИХ ее уровня, слід розцінюваті як грубі Порушення адвокатом ПРОФЕСІЙНИХ обов'язків, что Тягном за собою дісціплінарну відповідальність.

Если вінікає спір между адвокатом и Клієнтом Щодо неналежного Виконання доручення, ВІН может буті вірішеній головою Адвокатське об'єднання, коли адвокат є членом цього об'єднання, дісціплінарною палатою КДКА або в судновому порядку.

8. Відмовляючісь від адвоката, особа, яка УКЛА договір, может НЕ пояснюваті причину Такої відмові и зобов'язана оплатити ОБСЯГИ віконаної роботи. Колі после розірвання догоди з попереднім адвокатом укладається угода з новим адвокатом, Правила адвокатської етики рекомендуються последнего Сприяти по возможности отриманий сум гонорару, належноє Іншому адвокату за Фактично Виконання ним ОБСЯГИ роботи (п. 1 ч. 2 ст. 38). Альо треба зауважіті, що таке сприяння НЕ означає розрахування з попереднім адвокатом за рахунок коштів адвоката, Який розпочав подалі роботу у деле. У разі Усунення адвоката-захисника від участі у деле підозрюваному, обвинуваченого, підсудному надається можлівість запросіті Іншого захисника (ч. 4 ст. 46 КПК). У такому разі діяльність обох захисників має буті оплаченою.

9. Згідно з кримінально-процесуальним законодавством захисник прізначається, коли відповідно до вимог ч. 1 та 2 ст. 45 КПК доля его є обов'язковою, альо підозрюваній, обвинуваченого, підсудній НЕ бажає б або не может запросіті захисника и коли ВІН бажає его запросіті, альо за відсутністю коштів чи з других об'єктивних причин, не может цього сделать. Особа, яка Провадо дізнання, Слідчий чі суд, могут Призначити захисника через адвокатське об'єднання, причому Вимога ціх ОСІБ про призначення захисника є обов'язковою для керівника Адвокатське об'єднання (ст. 47).

Оплата праці захисника у разі его участі у деле за призначеня провадиться за рахунок держави в порядку и розмірах, встановленного Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п. З Порядку оплати праці адвокатів з Подання громадянам правової ДОПОМОГИ у крімінальніх впоралися за рахунок держави, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Кабінету Міністрів України от 14 травня 1999 р. № 821, оплата праці адвокатів здійснюється згідно з цим Порядком за рахунок державного бюджету в розмірі 15 гривень за повний робочий день. Если адвокат БУВ зайнятості у деле неповний робочий день, то его праця оплачується пропорційно витраченому ним годині.

Відшкодування державі витрат у разі участі у деле захисника за призначеня может буде покладено за Згідно засудженого або ОСІБ, Які несуть майново відповідальність за его Дії, на них (ч. 6 ст. 93 КПК).

Здійснення захисту за призначеня НЕ потребує Укладення догоди. Альо у разі, коли такий Намір вінікне у особини, яка уповноважена ее укладати, що не допускається на будь-якій стадії Подання правової ДОПОМОГА, что передбачає Внесення гонорару.

10. Конституція України Визначи, что у випадка, встановленного законодавством, правова допомога подається безоплатно. СПЕЦІАЛЬНОГО закону Щодо безоплатної правової ДОПОМОГИ НЕ існує, альо в декотріх випадка правова допомога подається БЕЗКОШТОВНО. Так, Закон «Про реабілітацію жертв політічніх репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. № 962-ХІІ встановлює, что особини, реабілітовані відповідно до цього закону, мают право на безоплатну консультацію адвокатів по вопросам, пов'язаних з реабілітацією. Закон «Про статус ветеранів Війни, Гарантії їх СОЦІАЛЬНОГО захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ містіть аналогічні положення Щодо Звільнення від плати за юридичні консультації з питань про соціальний захист ветеранів Війни та ОСІБ, на якіх пошірюється дія цього закону. Закон «Про порядок відшкодування Шкоди, завданої громадянину незаконними діямі органів дізнання, попередня слідства, прокуратури и суду» від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР передбачає право громадянина на відшкодування сум, сплачених ним у зв'язку з поданих Йому Юридичної ДОПОМОГИ.

  Необгрунтовано відмова або Ухилення адвоката від Подання правової ДОПОМОГИ безоплатно у випадка, прямо Передбачення законом, є непріпустімою. Адвокату Забороняється у випадка, коли особа має право на безоплатну правову допомог, добіватся винагородой за НАДАННЯ правова допомога. Если клієнт, якому повідомлено про право Отримання безкоштовної правової ДОПОМОГА, бажає Сплатити кошти, адвокат вправі їх Прийняти (ст. 51 Правил).

  11. Помічник адвоката, на Відміну Від адвоката, отрімує заробітну плату, яка НЕ может буті нижчих, чем ее мінімальній розмір, встановлений державою.

  12. Питання, пов'язані з оподаткування адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, є й достатньо доладно. Кабінет Міністрів України у лісті від 20 грудня 2001 р., Даючі відповідь Спілці адвокатів Щодо реалізації пункту 6 Указу Президента України от ЗО вересня 1999 р. № 1240 в частіні Інструкції з оподаткування адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ та Положення про бухгалтерський облік в Адвокатське об'єднаннях, зокрема, підкреслів, что приватний адвокат не звільняється від обов'язку нарахування, утримання и Перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів, что віплачуються особам, Які перебувають з ними у трудових відносінах (помічники адвокатів, секретарі, технічні працівники ТОЩО).

  У згаданому лісті такоже роз'яснюється, что адвокати - ФІЗИЧНІ особини за умови відповідності крітеріям, визначеня Указом Президента України от 28 червня 1999 р. № 746/99 «Про внесення змін до Указу Президента України от 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощений систему оподаткування, учета та звітності суб'єктів малого підприємництва», мают право на оподаткування за спрощений системою. Це ж стосується и Адвокатське об'єднань.

  Стаття 13. Кваліфікаційно-дісціплінарні КОМІСІЇ адвокатури та їх Повноваження

  Для визначення уровня ПРОФЕСІЙНИХ знань ОСІБ, Які мают Намір займатись Адвокатське діяльністю, Вирішення вопросам про дісціплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються рядків на 3 роки кваліфікаційно-дісціплінарні КОМІСІЇ адвокатури. ЦІ КОМІСІЇ утворюються у складі двох палат - атеста-ційноїта дісціплінарної.

  Формування кваліфікаційно-дісціплінарніх комісій адвокатури та організаційне забезпечення їх ДІЯЛЬНОСТІ покладається на Раду Міністрів РЕСПУБЛІКИ Крим, обласні та Київську и Севастопольська Міські Заради народніх депутатів.

  Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять 4 адвокати, 4 судді та по одному ПРЕДСТАВНИК від Заради Міністрів РЕСПУБЛІКИ Крим, обласної, Київської и Севастопольської міськіх Радий народніх депутатів, управління Юстиції Заради Міністрів РЕСПУБЛІКИ Крим, обласної, Київської и Севастопольської МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ адміністрації, відділення Спілки адвокатів України.

  Рішення про видачу Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю або про відмову у відачі Свідоцтва пріймається відкрітім Голосування більшістю голосів від Загальної кількості членів палати. Особа, яка НЕ склалось кваліфікаційні міжнародні по, має право складаті їх повторно через рік.

  Дісціплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному ПРЕДСТАВНИК від управління Юстиції Заради Міністрів РЕСПУБЛІКИ Крим, обласної, Київської и Севастопольської МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. Рішення про притягнений адвоката до дісціплінарної відповідальності пріймається відкрітім Голосування двома третінамі голосів від Загальної кількості членів палати.

  У работе кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ з правом дорадчого голосу могут брати доля Вчені-юристи та народні депутати.

  Рішення про відмову у відачі Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю або на притягнений адвоката до дісціплінарної відповідальності могут буті оскаржені до вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ адвокатури.

  Порядок організації и ДІЯЛЬНОСТІ кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ візначається Положенням про неї, Яке затверджується Президентом України.

  1. На кваліфікаційно-дісціплінарні КОМІСІЇ адвокатури покладається Виконання завдань а) допуску до адвокатської Професії та зупинення або Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ і б) притягнений до дісціплінарної відповідальності. Відповідно, шкірних КДКА Складається з двох палат - атестаційної и дісціплінарної.

  Кваліфікаційно-дісціплінарна комісія адвокатури є юридичною особою. Згідно з роз'ясненням Держкомстат України КДКА НЕ є Громадському організацією и НЕ є суб'єктом підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. При включенні до Єдиного державного Реєстру предприятий та організацій України КДКА можна надаті Такі класіфікаційні коди: організаційно-правова форма господарювання-організація (код - 400); форма фінансування - ГОСПРОЗРАХУНОК, ВРАХОВУЮЧИ, что зазначені КОМІСІЇ НЕ фінансуються з бюджету; органі управління - обласні. Київська та Севастопольська Міські Заради (код - 1004) та Рада Міністрів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим (код - 6695), ВРАХОВУЮЧИ, что відповідні Заради здійснюють організаційне забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ комісій; вид ДІЯЛЬНОСТІ - коди 97300 або 97400 - (управління Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим або областей, міст Киева и Севастополя) згідно з загально Класифікатором Галузії народного господарства. За Класифікацією Видів Економічної ДІЯЛЬНОСТІ коди - 75.11.2 або 75.11.3. Форма власності - комунальна (32), ВРАХОВУЮЧИ, что КДКА створюються відповіднімі Радами.

  2. Формування кваліфікаційно-дісціплінарніх комісій адвока тури здійснюють відповідні Ради. Однак це НЕ означає, что смороду наділені правом втручання у цею процес, оскількі ст. 11 Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури чітко візначає порядок вибраному | членів ціх комісій демократичним путем без будь-якої участі Радий. На жаль, у Деяк регіонах малі місце випадка ревізії Радами кандидатур до складу комісій и даже призначення голів комісій. З цього приводу Вища кваліфікаційна комісія Цілком обгрунтовано 20 квітня 2001 р. прийнять решение про ті, что Відповідно до ст. 5 Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури комісія набуває Повноваження после сформування ее відповіднімі органами у ПОВНЕ складі. Визначеня Розділом II названого Положення порядок Формування КДКА НЕ передбачає погодження матеріалів складу КОМІСІЇ Радами.

  Слід Зазначити, что ПРЕДСТАВНИК відділення Спілки адвокатів України обіраються як члени палат таємнім голосування на альтернатівній Основі при вільному вісуненні кандидатів на зборах відділення САУ. Як ВСТАНОВЛЕНО п. «г» ст. 5.1 Статуту громадської організації «Спілка адвокатів України», при обранні представніків у кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури голова відділення Спілки вісувається до складу КОМІСІЇ за посадять. Відділення є юридичною особою І, як зазначено у ст. 1.5 Статуту, реєструється у порядку, встановленому законодавством. Если відділення САУ НЕ зареєстровано, то до складу КДКА НЕ могут обирати члени відділення. З цього приводу існує решение Івано-Франківського Міського суду від 6 листопада 1997 р. **

  Указом Президента України от ЗО вересня 1999 р. внесено Зміни до Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури, зокрема до ч. 2 п. 5, згідно з Яким тепер КДКА набуває Повноваження после сформування ее в ПОВНЕ складі.

  Кваліфікаційно-дісціплінарна комісія адвокатури обірається на три роки, Повноваження почінаються з дня ее Першого Засідання, Яке має відбутіся НЕ пізніше як у 15-денний рядків з першої години ее сформування. Згідно з внесеними у 1999 году змінамі до Положення, голова КОМІСІЇ и голови палата не могут обійматі ЦІ посади більш чем два рядки ПІДРЯД.

  3. Згідно Зі ст. 2 закону «Про адвокатуру» для Отримання права займатись Адвокатське діяльністю звітність, Скласти кваліфікаційні міжнародні по, Прийняти Присягу адвоката України та здобудуть йідоцтво, Котре підтверджує це право. Рівень знань претендента оцінюється кваліфікаційно-дісціплінаріімі комісіямі адвокатури (Атестаційною палатою), Які видають Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю и перед, Якими Складається Присяга адвоката України.

  Для визначення уровня знань особини, котра намерен займатись Адвокатське діяльністю, Вирішення питання про достатність ПРОФЕСІЙНИХ теоретичності и практичних знань для Виконання адвокатом Покладення на нього обов'язків з Подання правової ДОПОМОГА, представництва громадян та захисту їх інтересів у складі КДКА Діє Атестаційна палата. Ця палата вірішує питання про допуск до складання іспітів ОСІБ, Які мают Намір дива адвокатами, пріймає кваліфікаційні міжнародні по и ухвалює решение про видачу (або відмову у відачі) Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю. У разі, ЯКЩО особливо не склалось кваліфікаційні міжнародні по, повторно вона может Скласти їх через рік.

  Кваліфікаційні міжнародні по є платними. Розмір коштів, что сплачуються за організацію іспітів та за видачу Свідоцтва, а такоже порядок їх витрачання встановлює Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. Кошти мают вносітіся на розрахунковий рахунок КДКА. З них, зокрема, віплачуються кошти членам палат КОМІСІЇ, оскількі смороду звільняються від Виконання своих службових обов'язків на годину роботи КДКА Зі Збереження середньомісячного заробітку. Віщій кваліфікаційній КОМІСІЇ адвокатури надається право Здійснювати перевірку цільового Використання кваліфікаційно-дісціплінарнімі комісіямі адвокатури їх коштів.

  Заява про допуск до складання кваліфікаційних іспітів подається до КДКА за місцем проживання особини. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (ВККА) роз'яснено, что кваліфікаційні міжнародні по пріймаються Атестаційною палатою за місцем постійного проживання претендентів на Отримання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю, альо з Дозволу ВККА смороду могут складатіся в Атестаційній палаті Іншої КДКА (решение від 23 жовтня 1998 р.). ВРАХОВУЮЧИ, что в Данії годину прописка в Україні Скасовано, и особа может проживати у різніх містах, ця норма потребує відповідніх уточнення.

  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України ратифікувала 1 жовтня 1999 р. Правила складання кваліфікаційних іспітів у регіональніх кваліфікаційно-дісціплінарніх комісіях адвокатури. У них зазначається, что при складанні кваліфікаційних іспітів особа має продемонструваті з усіх живлення, включений до білета, добрі знання и Скласти правовий документ за темою, яка візначається комісією. У відповідності Зі ст. ЗО Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури во время іспіту члени КОМІСІЇ ставлять запитання, а пошукувач НЕ Тільки складає правові документи, а й Виконує Практичні Завдання. До білета включаються по одному запитаня з шкірного Із дванадцяти розділів Програми складання кваліфікаційних іспітів, затвердженої ВККА 1 жовтня 1999 р.

  Рішення палати про відмову у відачі Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю может буті Оскарженою до ВККА. Наприклад, у скарзі К. йшлось про ті, что при складанні іспіту члени атестаційної палати Поставили до неї необ'єктівно, а деякі неточності у відповідях оцінілі занадто Суворов, Аджея в процесі практичної ДІЯЛЬНОСТІ вона могла б з урахуванням известить справи, посілатіся на Нормативні акти вірно. Однак ВККА ВСТАНОВИВ, что К. не відповіла на Жодний Із запитань, включених до білета, а рівень ее знань не відповідав Вимогами, встановленим для адвоката *. За іншій аналогічній деле Скаржник послався на упередженість членів палати. ВККА запропонувала Йому повторно Скласти міжнародні по (безоплатно), альо ВІН НЕ з'явився для повторного їх складання.

  4. У практіці кваліфікаційно-дісціплінарніх комісій адвокатури вінікають питання Щодо! Застосування п. 2 постанови Верховної Ради України от 19 грудня 1992 р. «Про порядок введення в дію Закону України« Про адвокатуру », Яким встановлюється особливий порядок Отримання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю (без складання кваліфікаційних іспітів) особами, Які на момент Прийняття цієї постанови малі ліцензію на Здійснення Юридичної практики чі Працювало за ліцензіямі, виданя підпріємцям - юридичним особам. Слід враховуваті, что цею порядок торкався позбав юрістів-предпринимателей, котрі відповідалі всім іншім Вимогами ст. 2 закону «Про адвокатуру» (громадянство, освіта, стаж роботи за фахом, відсутність судимості та несумісності адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ з питань комерційної торгівлі посадами).

  Наприклад, Д. звернув до вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ адвокатури Зі СКАРГА Щодо решение КДКА про відмову Видати Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю без складання іспіту, мотвуючі Скаргу тім, что за Доручення МП «Добробут» здійснював Юридичним практику за ліцензією Мін'юсту України. У 1992-1993 рр., Тоб на момент Прийняття зазначеної постанови, ВІН працював старшим юрисконсультом райдержад-міністрації І, відповідно до ч. 2 ст. 2 закону «Про адвокатуру", не МІГ буті адвокатом. У задоволенні Скарги Д. Було Відмовлено **.

  За іншій деле Вища кваліфікаційна комісія адвокатури відмовіла гр. К. у задоволенні его Скарги на решение КДКА Щодо відачі Йому без складання кваліфікаційних іспітів Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю. ВККА роз'яснено, что хоч гр-н К. на момент Прийняття Верховною Радою постанови «Про порядок введення в дію закону України« Про адвокатуру »и працював у юрідічній фірмі, что мала ліцензію Мін'юсту, однак на тій годину ВІН галі не МАВ вищої Юридичної освіти *.

  Волинська КДКА у 2002 году відмовіла Г.В.Л. у відачі Свідоцтва, оскількі ВІН БУВ віключеній Зі складу членів колегії адвокатів за невиконання постанов ПРЕЗИДІЇ та грубі Порушення адвокатської етики. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури Влада не решение Волинської КДКА про відмову у відачі Г.В.Л. Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю без складання кваліфікаційних іспітів и Зобов'язано КДКА Видати Йому Свідоцтво. ВККА, посилаючися на п. 2 згаданої Вище Постанови Верховної Ради, зазначіла: та обставинні, что Г.В.Л. ЗО березня 1993 р. БУВ віключеній Зі складу Волинської обласної колегії адвокатів, що не может буті Перешкоди до відачі Йому Свідоцтва **.

  Адвокату П.В.С. Було Відмовлено у проханні Видати Йому Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю без скла-, дання кваліфікаційного іспіту, оскількі у 1992 году в Міністерстві [Юстиції Йому Було бачено ліцензію рядків на 3 роки. До 1997 ро->. ку ВІН перебував на державній службі. На день звернення до КДКА, ліцензія булу недійсною. ВККА дійшла висновка, что ліцензія 'Міністерства Юстиції, Термін Дії Якої закінчівся, Переваги Щодо Звільнення від іспіту НЕ Дає и НЕ звільняє від его складання ***.

  5. У відповідності з міжнароднімі стандартами адвокатської Професії дісціплінарне провадження проти адвоката має здійснюватіся безстороннімі дісціплінарнімі комісіямі, створеня адвокатури, за возможности Оскарження їх решение до суду. Дісціплінарна палата Кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ адвокатури згідно із Законом «Про адвокатуру» Складається НЕ Тільки з адвокатів, а й Із Суддів та представника від управління Юстиції, что НЕ ПОВНЕ мірою відповідає згаданім Вище стандартам.

  Дісціплінарне провадження, як зазначено у ст. 29 Основних положень про роль адвокатів, прийнятя VIII КОНГРЕС 00Н з запобіганню злочинна у серпні 1990 року, має здійснюватіся згідно з кодексом професійної етики. Це вімагає активно застосовуваті при розгляді кожної дісціплінарної справи адвоката Правила адвокатської етики, котрі, як зазначено в Преамбулі, поклікані слугуваті системою орієнтірів для адвокатів, а такоже мают закріпіті єдину систему крітеріїв ОЦІНКИ етичний аспектів поведінкі адвокатів у дісціплінарному провадженні КДКА при оскарженні Дій адвоката.

  6. ВАЖЛИВО Новель, что з'явилася у Положенні про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури (в Редакції від ЗО ве ресня 1999 р.), Є Посилення контролю за якістю роботи адвокатів, виявлення причин та умов, что сприян Поданєв правової допомога на НИЗЬКИХ професійному Рівні, перевіркі достовірності звітів Адвокатське об'єднань Щодо якості наданої правової ДОПОМОГА, а такоже у разі надходження до КОМІСІЇ Скарга, окрем ухвал, поданих або постанов про НИЗЬКИХ ее рівень.

  Указом Президента України от ЗО вересня 1999 р. Положення доповнено окремим пунктом, Яким Визначи Повноваження самої КДКА, Які покладаються не так на палати, а на комісію в цілому:

  видача свідоцтв про право на заняття Адвокатське діяльністю (на підставі решение атестаційної палати); Прийняття Присяги адвоката України, якові складають особини во время одержании в КОМІСІЇ Свідоцтва; Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, Анулювання Свідоцтва, Анулювання решение атестаційної палати про его видачу (у разі, коли особа, яка склалось міжнародні по, у рядків до одного місяця з моменту Прийняття решение про видачу Свідоцтва его НЕ получит и не склад присягу адвоката України); Здійснення контролю за додержанням адвокатами зобов'язань, что віплівають з Присяги адвоката України, АКТІВ законодавства України та Правил адвокатської етики (про Дотримання останніх йдет у тексті Присяги, что ж стосується Дотримання АКТІВ законодавства, то у Прісязі наголошено на обов'язку Дотримання НЕ Тільки законодавства України, а й міжнародніх АКТІВ про права и свободи людини; отже, контролюваті адвокатів можна и з зазначеніх Харчування, что віпліває такоже Зі ст. 16 Закону «Про адвокатуру», Якою ВСТАНОВЛЕНО дісціплінарну відповідальність НЕ Тільки за Порушення АКТІВ законодавства України, что регулюють діяльність адвокатури, а й Присяги адвоката України, у якій йдет про необхідність Дотримання законодавства України в цілому и міжнародніх АКТІВ про права и свободи людини, зрозуміло тихий, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою и смороду є Частинами национального законодавства України Відповідно до ст. 9 конституції). У разі Виявлення згаданіх порушеннях, Які признал грубими, решение про Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, про Анулювання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю пріймає Кваліфікаційно-дісціплінарна комісія адвокатури на підставі решение дісціплінарної палати про накладення відповідного дісціплінарного Стягнення. Однак комісія має право у разі Незгодя з рішенням палати его скасуваті и повернути праворуч на новий розгляда у Цю палату або своим рішенням закрити дісціплінарну впоратися.

  Рішення про Закриття дісціплінарної справи может прійматі и дісціплінарна палата, ЯКЩО переконається у необґрунтованості Скарги чі заяви, постанови чи ухвали та у відсутності підстав (або недоцільності) для притягнений адвоката до дісціплінарної відповідальності або візнає, что вчинения виходе за Межі дісціплінарної відповідальності адвокатів.

  Дісціплінарна палата Розглядає НЕ Тільки заяви та Інші зазначені Вище и перераховані у п. 15 Положення документи Щодо адвоката, а й Подання голови КДКА про притягнений его до дісціплінарної відповідальності або Покладення на нього обов'язку підвіщіті свою кваліфікацію (це, зокрема может стосувати віпадків, коли адвокат-захисник відмовляється від Виконання своих обов'язків, мотівуючі це недостатнімі знаннями чи некомпетентністю на підставі п. 2 ч. 7 ст. 48 КПК). Таке Подання голова КДКА может направіті на підставі матеріалів перевіркі комісією достовірності щорічніх звітів Адвокатське об'єднань про Якість Подання правової ДОПОМОГИ. Такі перевіркі могут буті ініційовані як комісією, так и шкірного з ее палат (ст. 181).

  Суб'єктом звернення до органів адвокатури, наділеніх дісціплінарнімі Повноваження Щодо адвокатів, может буті адвокат, зокрема, Щодо незаконної або неетічної поведінкі Іншого адвоката, Якою заподіяна або может буті заподіяна шкода інтересам адвоката, его клієнта, Адвокатське об'єднання, віборніх органів адвокатури або адвокатури як Такої (ст. 66 Правил адвокатської етики).

  До Повноваження Кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ адвокатури віднесено такоже Виявлення причин та умов, что сприян вчинения адвокатами дісціплінарніх проступків, поданих правової допомога на НИЗЬКИХ професійному Рівні, та розроблення рекомендацій Стосовно ЗАХОДІВ Щодо Усунення ціх причин и умів;

  ухвалення РІШЕНЬ про Підвищення кваліфікації адвокатів та організація їх Виконання (ст. ІЗ ').

  Слід звернути уваг на ті, что право Порушення дісціплінарного провадження захи Голові дісціплінарної палати, а в разі йо відсутності - заступнику голови палати. Цю норму, однак, не слід розуміті як право голови (заступника) одноосібне вірішуваті питання про відмову в порушенні провадження, оскількі з п. 15 Положення віпліває, что будь-які решение Щодо Дій адвокатів мают буті колегіальнімі, Аджея Розглядає матеріали (Скарги, ухвали , постанови, Подання та Інші документи) дісціплінарна палата, вона ж (а не одноосібне голова чи заступник) вірішує питання про притягнений адвоката до дісціплінарної відповідальності, Розглядає порушені (головою палати чи его заступником) з ціх живлення справа, пріймає решение про! застосування дісціплінарного Стягнення або про відмову в прітягненні адвоката до дісціплінарної відповідальності (абз. З п. 15 Положення).

  7. Останнім годиною громадяни стали Звертатися з позовом до суду Стосовно відшкодування Шкоди, завданої адвокатом у зв'язку з неналежнім Поданєв правової ДОПОМОГИ. Вінікають такоже судові спори Щодо повернення Повністю або частково отриманий адвокатом гонорару. Наприклад, Було Скасовано Постанову прокурора про відшкодування гр. Н. матеріальніх збитків, заподіяніх Йому незаконними діямі органу досудового слідства, з посилання на агентство ті, что НЕ з'ясовано Було питання Щодо того, чи пропорційно проведена оплата роботи адвоката и чі Сплачені з цієї суми податки. З метою перевіркі Залуччя як фахівців членів КДКА, на Розгляд якіх поставлено питання: яка робота Фактично виконан адвокатом и чі підтверджується це документами, чи пропорційно Зроблено оплата праці адвоката (10 060 грн.) З урахуванням практично віконаної ним Робота і витраченного годині згідно з Укладення договором на Подання правової ДОПОМОГА, яка сума підлягає відшкодуванню гр. Н. У своїй ВІДПОВІДІ КДКА, зокрема, Наголос на тому, что оплата праці здійснюється на підставі догоди между громадянином и адвокатом. На обгрунтування відпрацьованого адвокатом годині були складені табелі учета РОБОЧЕГО годині, достовірність якіх підтверджена гр. Н., Який здійснював оплату. Адвокат К. належноє чином оформивши надходження грошів (прібуткові касові ордери), СПЛАТ УСІ податки (довідка ДЕРЖАВНОЇ податкової адміністрації), задекларував Отримані гроші як свой прибуток, виконан у ПОВНЕ обсязі роботу за договором, Укладення между ним и гр. Н. Щодо Подання правової ДОПОМОГИ. КДКА дійшла висновка, что оплата праці адвоката К. відповідає ОБСЯГИ віконаної Робота і НЕ є завіщеною, а гр. Н. має правові Підстави для відшкодування збитків и Стягнення коштів за НАДАННЯ Йому правова допомога *.

  У ст. 33 Правил адвокатської етики зазначається, что гонорар, отрімуваній адвокатом за Подання правової ДОПОМОГА, має буті законом за формою и порядком внесення и розумно обгрунтованим за розміром.

  Частина 3 ст. 33 Правил встановлює факторі, Які мают братися до уваги при візначенні обгрунтованого розміру гонорару. Адвокат в угоді на Подання правової ДОПОМОГИ має візначіті ВСІ Головні умови, на якіх ВІН пріймає доручення клієнта. Стаття 17 Правил встановлює, что в угоді слід візначіті, зокрема, Зміст доручення, розмір гонорару, порядок его обчислення и внесення, а такоже розмір видатків. Забороняється Внесення до догоди Положення про Позбавлення клієнта права Стягнення Шкоди, заподіяної неналежнім Виконання адвокатом прийнятя доручення, або про обмеження такого права.

  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглядаючі Скаргу адвоката Т. на решение КДКА Стосовно Анулювання его Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю, залиша ее без удовольствие, оскількі, на мнение ВККА, адвокат Т. несумлінно поставівся до своих обов'язків захисника, а сплачений Йому гонорар НЕ облікував у встановленому порядку *.

  Згідно Зі ст. 12 Закону «Про адвокатуру» громадянин может Звертатися до суду при вінікненні спору Щодо повернення плати за Подання правової ДОПОМОГИ у разі неналежного Виконання адвокатом доручення. Певні складнощі вінікають при розгляді таких справ у суді Стосовно ОЦІНКИ якості Подання правової ДОПОМОГА, яка має візначатіся КДКА або Адвокатська об'єднанням. Правила адвокатської етики встановлюються, что адвокат при прійнятті доручення має пересвідчітісь у возможности его Виконання, попередіті клієнта про можливий результат, складнощі и Можливі негатівні Наслідки для результату Виконання доручення (ст. 20, 21), шкірному Доручення ВІН винен пріділіті розумно необхідну для его успішного Виконання уваг, застосуваті розумно необхідні и доступні Йому законні засоби для подання ефектівної правової ДОПОМОГИ клієнту, Дотримуватись вимог, что пред'являються Закон і цімі Правилами для належноє Виконання адвокатом ПРОФЕСІЙНИХ обов'язків (ст. 32). Стаючи складність оцінка термінів «розумно необхідні», Аджея КРИТЕРІЇ «розумності» могут буті протилежних у різніх адвокатів, Які суто індивідуально планують, Наприклад, тактику захисту в конкретній деле, что є прерогативою адвоката. «Розумність», скоріш за все, має буті мірілом Достатньо ОБСЯГИ (менше Якого НЕ можна пріпустіті) застосовання адвокатом ЗАСОБІВ Виконання доручення в межах НАДАННЯ Йому законом ПРОФЕСІЙНИХ прав и встановленного для нього обов'язків, а такоже Вироблення практикою прійомів Здійснення захисту чі представництва.

  При вірішенні вопросам Щодо повернення коштів, внесених за Подання правової ДОПОМОГА, доцільно звернута до ст. 33, 34 Правил, де передбача факторі, Які мают братися до уваги при візначенні обгрунтованого розміру гонорару (ст. 33), а такоже фактичність видатків, пов'язаних з Виконання доручення (ст. 34). У усяк разі ст. 37 Правил встановлює, что адвокат має право Вимагати надалі вважає Йому гонорару в частіні, что відповідає ОБСЯГИ Фактично віконаної ним роботи (дів. коментар до ст. 12 Закону).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 12. Оплата праці адвоката та йо помічника"
 1. Стаття 8. Помічник адвоката
    Адвокат может мати помічника або кількох помічників Із числа ОСІБ, Які мают вищу Юридичним освіту. Умови роботи візначаються контрактом между адвокатом (Адвокатська об'єднанням) i ПОМіЧНИКОМ адвоката з додержанням законодавства про працю. Помічник адвоката может Виконувати доручення у справах для, Які знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, что належати до процесуальних Повноваження последнего. Чи не
 2. § 1. Поняття та Особливості оплати праці в сільськогосподарськіх підпріємствах
    Оплата праці - це винагорода за працю, якові вкладає працівник у сільськогосподарське виробництво. У умів ринковий відносін однозначно зростає роль нормування праці. За йо помощью можна оцініті трудовий внесок працівніків з урахуванням кількості та якості, вітраченої на виробництво певної ПРОДУКЦІЇ. Для цього звітність, застосовуваті обгрунтовані нормативи годині, виробітку, обслуговування, точного
 3. Стаття 428. Гарантія оплати праці посадових ОСІБ митної служби України
    Держава гарантує оплату праці посадових ОСІБ митної служби України з метою создания достатніх матеріальніх умів для незалежного и сумлінного Виконання ними службових обов'язків. Грошове забезпечення посадових ОСІБ митної служби України Складається з копійчаного утримання, Яке Включає в себе посадовий оклад и щомісячні надбавки за Спеціальне Звання та вислугу років, та доплат и надбавок до
 4. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
    Всеросійський з'їзд адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на
 5.  Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві
    Розділ VII. Оплата праці в сільському
 6.  Глава 7. Питання оплати праці адвокатів
    Глава 7. Питання оплати праці
 7. § 2. Особливості оплати праці в рослинництві, тварінніцтві, а такоже Механізаторів сільськогосподарськіх предприятий
    Окремі технологічні Процеси в рослинництві потребуються оптимальних агротехнічніх строків и відповідної якості (обробка грунту, сівба, збірання врожаю), бо це візначатіме частку майбутнього врожаю. Такі Особливості умів праці вімагають! Застосування потокового Преміювання, других заохочення. У тварінніцтві праця організується таким чином: поголів'я худорба закріплюється за окрем Тваринник або за
 8. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
    Справжнім майбутнім адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 9. Стаття 17. Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ
    Адвокатська діяльність может буті Припін рішенням кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ адвокатури, а видане Свідоцтво анульоване у випадка: засудження адвоката за Вчинення злочинна - после набрання ВІРОК законної сили; обмеження судом дієздатності або Визнання адвоката недієздатнім; ВТРАТИ громадянство України; грубого Порушення вимог цього Закону та других АКТІВ законодавства України,
 10. Стаття 56. Особа, яка надає правова допомога
    Правова допомога может надаваті особа, яка з фахівцем у Галузі права и за законом має право на Надання правової ДОПОМОГИ. 2. Особа, зазначена в частіні першій цієї статьи, має право: знайомитися з матеріалами справи, делать з них Витяги, зніматі копії долученості до справи документів, буті прісутнім у судновому засіданні. Особа, яка має право на Надання правової ДОПОМОГА, допускається Ухвалами суду
 11. Стаття 411. Робочий час посадових ОСІБ митної служби України
    Трівалість РОБОЧЕГО годині посадових ОСІБ митної служби України встановлюється відповідно до законодавства України про працю. Для Виконання невідкладніх ЗАХОДІВ з митного контролю, митного оформлення, Боротьба з контрабандою и порушеннях Мітні правил та других службових Завдання посадові особини Мітні органів України за розпоряджені керівника митного органу або его заступника могут залучатіся
 12. Стаття 480. Особини, Щодо якіх здійснюється особливий порядок кримінального провадження
    1. Особливий порядок кримінального провадження застосовується Стосовно: 1) народного депутата України; 2) судді Конституційного Суду України, ПРОФЕСІЙНОГО судді, а такоже присяжного и народного засідателя на годину Здійснення ними Правосуддя; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови Рахункової палати, его Першого заступника,
 13. Стаття 49. Залучення захисника слідчім, прокурором, слідчім суддю чи судом для Здійснення захисту за призначеня
    1. Слідчий, прокурор, Слідчий суддя чи суд зобов'язані Забезпечити доля захисника у крімінальному провадженні у випадка, ЯКЩО: 1) відповідно до вимог статьи 52 цього Кодексу доля захисника є обов'язковою, а підозрюваній, обвинуваченого НЕ Залуччя захисника; 2) підозрюваній, обвинуваченого заявивши клопотання про Залучення захисника, альо за відсутністю коштів чи з других об'єктивних причин, не
 14. Стаття 481. ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
    1. Письмове ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру здійснюється: 1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, сільському, селищною, міському Голові - Генеральним прокурором України, его заступником, прокурором Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, міст Києва або Севастополя в межах его Повноваження ; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України,
© 2014-2022  yport.inf.ua