Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти к содержанию учебника

Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності


Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках:

засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

втрати громадянства України;

грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.

1. На відміну від ст. 16 Закону «Про адвокатуру», у якій мова йде про дисциплінарну відповідальність адвоката і застосування (або відмову у застосуванні) дисциплінарного стягнення за певні, вказані безпосередньо у цій статті порушення, допущені адвокатом, ст. 17 Закону регулює інші питання, пов'язані не з дисциплінарною відповідальністю, а з порядком припинення адвокатської діяльності. Разом з тим у ній йдеться про вчинення адвокатом не просто порушень тих же самих правових норм, що зазначені у ст. 16 цього Закону, а про допущення грубих порушень, за які встановлена санкція дещо інша - припинення адвокатської діяльності (що, взагалі, не є дисциплінарною відповідальністю) і однаковий кінцевий результат - анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. В жодному документі не визначено, чим відрізняється просто порушення вимог Закону «Про адвокатуру», інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України від їх грубого порушення, за вчинення якого настає не дисциплінарна відповідальність (не обов'язково пов'язана з анулюванням свідоцтва), а припиняється адвокатська діяльність і анулюється свідоцтво.

2. Припинення адвокатської діяльності у зв'язку із засудженням адвоката за вчинення злочину застосовується лише після набрання вироком законної сили у порядку, передбаченому ст. 401 КПК. Вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду - після закінчення строку на подання касаційної скарги, внесення касаційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не було внесено подання. У разі подачі апеляції, касаційної скарги чи внесення касаційного подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляційною чи касаційною інстанцією (ч. 1 ст. 401).

3. Анулювання свідоцтва у разі визнання адвоката недієздатним або у разі обмеження його дієздатності може бути здійснено кваліфікаційно-дисциплінарною комісією лише на підставі судового рішення.

4. Оскільки адвокатом може бути лише громадянин України, втрата громадянства України тягне за собою анулювання свідоцтва цього адвоката і припинення його адвокатської діяльності.

5. Припинення адвокатської діяльності і анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю віднесено до компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а не дисциплінарної палати (п. 13' Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності"
 1. Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру
  1. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється на підставі ухвали суду, в межах територіальної юрисдикції якого застосовується цей захід чи відбувається лікування. 2. Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється, якщо особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності, видужала або
 2. Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника
  Ліцензування діяльності митного перевізника здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
 3. Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера
  Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
 4. Стаття 21. Завдання митної варти
  Завданнями митної варти є: 1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям, припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням таким порушенням; 2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від будь-яких протиправних посягань; 3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб, а
 5. Стаття 15. Присяга адвоката України
  При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особа, якій вручено це свідоцтво, приймає Присягу адвоката України такого змісту: ПРИСЯГА адвоката України Я, ___, беручи на себе обов'язки адвоката, урочисто клянусь: у своїй професійній діяльності суворо додержувати
 6. Стаття 16. Дисциплінарна відповідальність адвоката
  За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: попередження; зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року; анулювання свідоцтва про
 7. Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом
  1. У разі наявності достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий,
 8. Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною
  1. Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених Цивільним кодексом України. 1. Коментована стаття має відсильний характер. Слід зазначити, що у коментованій статті мова іде про припинення двох форм влаштування дітей позбавлених батьківського піклування, а саме, про припинення опіки та про припинення піклування. Щодо припинення опіки над дитини, то згідно зі ст. 76 ЦК,
 9. § 6. Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства
  Діяльність селянського (фермерського) господарства припиняється в разі: - рішення членів селянського (фермерського) господарства про припинення його діяльності. При цьому враховується як намір голови господарства добровільно відмовитися від земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, так і бажання всіх членів господарства припинити подальше його функціонування; - припинення права
 10. Стаття 19. Спілки та асоціації адвокатів
  Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки та асоціації. Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні
 11. Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної орга- нізації
  1. Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. 2. Звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене
 12. Стаття 8. Помічник адвоката
  Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю. Помічник адвоката може виконувати доручення у справах, які знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень останнього. Не
 13. Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання
  1. Право чоловіка на утримання, передбачене статтею 86 цього Кодексу, припиняється, якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини. 2. Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про дружину як матір з актового запису про народження дитини. В коментованій статті закріплені підстави припинення права чоловіка на утримання. Ці
 14. Стаття 216. Митні ліцензійні склади
  Для зберігання товарів у режимі митного складу використовуються спеціально обладнані приміщення, резервуари, майданчики - митні ліцензійні склади. Ліцензування діяльності, пов'язаної з відкриттям та експлуатацією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ліцензійних
 15. § 5. Припинення договору довірчого управління майном
  Універсальність конструкції довірчого управління передбачає більш широке коло підстав його припинення, ніж підстав виникнення. Довірче управління майном може припинитися як за волевиявленням його сторін, так і за законом або рішенням суду. Перелік підстав припинення договору довірчого управління наведено в п. 1 ст. 1063 ЦК України. Однією з підстав припинення довірчого управління є заява
 16. Запитання для самоконтролю
  1. Чи існують особливі умови процесуальної діяльності як професії? 2. Що таке професіограма? 3. У чому полягає роль людини у пізнанні злочину? 4. Які види розумових завдань вирішуються у судово-слідчій діяльності? 5. Які види слідчої (судової) діяльності Вам відомі? 6. Як співвідноситься логічне та інтуїтивне в судово-слідчому
 17. Стаття 424. Застосування фізичної сили
  Посадові особи митної служби України мають право застосовувати фізичну силу під час виконання службових обов'язків для: 1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб митної служби України; 2) забезпечення доступу в приміщення або на територію, де знаходяться товари і транспортні засоби, що
 18. Стаття 296. Припинення надання митних пільг посадовим особам представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні
  Після залишення посадовими особами представництв іноземних держав та міжнародних організацій митної території України надання їм митних пільг, передбачених статтями 287 - 290, 292 - 294 цього Кодексу,
 19. § 5. Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств
  Селянське (фермерське) господарство є одним із видів підприємницької діяльності громадян України. Створити селянське (фермерське) господарство може кожний дієздатний громадянин по досягненню 18 років, маючи відповідні документи, які підтверджують його здатність займатися сільським господарством. Селянське господарство є сімейним господарством, його членами можуть бути подружжя, 'їхні батьки, діти
 20. Стаття 7. Обов'язки адвоката
  При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного,
© 2014-2022  yport.inf.ua