Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти к содержанию учебника

Стаття 15. Присяга адвоката України


При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особа, якій вручено це свідоцтво, приймає Присягу адвоката України такого змісту:

ПРИСЯГА

адвоката України

Я, ___,

беручи на себе обов'язки адвоката, урочисто клянусь:

у своїй професійній діяльності суворо додержувати законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики, з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки, бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.

Адвокат ___

(прізвище та ініціали)

"__" ___ ___ року

1. Зобов'язання адвоката, дотримання яких він на себе бере, приймаючи Присягу, стосуються не тільки виконання ним професійних функцій - додержання законодавства, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики, професійних обов'язків, збереження адвокатської таємниці, а й дотримання ним загальнолюдських цінностей, котрі б сприяли виконанню конституційних задач адвокатури, підвищенню ролі адвокатури в суспільстві, - це зобов'язання бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей. Вжитий термін «завжди» підкреслює саме такий характер зобов'язань адвоката, тим більше, що він повторюється у присязі й стосовно збереження чистоти звання адвоката не тільки у часі (завжди), а й у просторі (всюди).

2. Присяга адвоката України, підписана адвокатом, зберігається в його особовій справі. Слід наголосити, що вона є обов'язковою складовою статусу адвоката, це закріплено у ч. 1 ст. 2 Закону «Про адвокатуру», де визначено, що адвокатом може бути громадянин України, який прийняв Присягу адвоката України. Вона приймається під час одержання свідоцтва особою, якій його вручено. Якщо протягом місяця з моменту прийняття рішення атеста-ційною палатою про видачу свідоцтва особа не складе Присяги і не отримає цей документ, рішення про його видачу анулюється (п. 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури). Таким чином, особа не може отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю не склавши Присяги. Недотримання цього порядку є грубим порушенням Закону «Про адвокатуру» і підставою до анулювання свідоцтва (ст. 17 Закону). Слід зауважити, що особа, яка знаходиться під іншою присягою (наприклад, суддя, співробітник органів внутрішніх справ), не може прийняти Присягу адвоката України, отже й отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Особа не може скласти присягу адвоката України не усунувши перешкоди, пов'язані з несумісністю (п. 32 Положення).

3. Посилання в Присязі на обов'язковість дотримання Правил адвокатської етики міститься в тексті з моменту прийняття Закону. Самі ж правила з'явилися лише 1 жовтня 1999 р. В декількох судових рішеннях, прийнятих до вказаної дати, наголошувалося, що до адвокатів не можна застосовувати дисциплінарні стягнення за порушення правил адвокатської етики, оскільки таких не існувало.

4. Беручи на себе обов'язки адвоката, особа клянеться додер-- жувати законодавство України, до цього ж її зобов'язують і правила адвокатської етики. Так, у своїй професійній діяльності він має дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб (ст. 6). Вимагається також дотримуватися процесуального законодавства та іншого, зокрема яке регламентує поведінку учасників судового процесу, поводитись гідно і коректно; заборонено пред'являти позовні вимоги, складати інші процесуальні документи, що свідомо для адвоката не грунтуються на чинному законодавстві, схиляти підзахисного, сторони, свідків до давання завідомо неправдивих пояснень, свідчень (ст. 53). Адвокат не повинен полишати без уваги порушення закону (ст. 54), йому заборонено приймати доручення, якщо засоби досягнення результату, на яких наполягає клієнт/є протиправними (ст. 22).

Виконуючи професійні обов'язки, адвокат повинен забезпечити високий рівень підготовки, фундаментальні знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва, надавати правову допомогу компетентне і добросовісно (ст. 10).

Адвокат має бути принциповим у виконанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних прав та їх ефективному використанні в інтересах клієнтів (ст. 5).

Правила адвокатської етики вимагають від адвоката бути чесним і порядним, причому не тільки у професійній діяльності, а й у приватному житті, не вдаватися до омани, погроз, шантажу, підкупу (ст. 11), сумлінно ставитись до виконання прийнятих на себе доручень (ст. 52).

Професія адвоката вимагає від своїх представників відданості високому призначенню професії, благородства та людяності (ст. 51).

Своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призначення; він не може вчиняти дій, спрямованих на підрив престижу адвокатури (ст. 12) або таких, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію інших адвокатів (ст. 72). У своєму приватному житті адвокат також повинен дотримуватися закону, не вчиняти правопорушень і не сприяти зумисно їх скоєнню іншими особами (ст. 6), забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно, мати пристойний зовнішній вигляд (ст. 13).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 15. Присяга адвоката України"
 1. Стаття 388. Приведення присяжних до присяги
  присягу такого змісту: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині". Текст присяги зачитує кожен присяжний, після чого підтверджує, що його права, обов'язки та
 2. Стаття 413. Присяга та урочисте зобов'язання посадових осіб митної служби України
  української державності, неухильно додержуватися вимог Конституції України, Митного кодексу України та законодавства України. Зобов'язуюсь активно захищати інтереси Української держави, її економічний суверенітет і безпеку, суворо додержуватися дисципліни, сумлінно, на високому професійному рівні виконувати свої службові обов'язки, зберігати державну таємницю, охороняти права, свободи і законні
 3. § 4.2. Всероссийский съезд адвокатов
  адвокатов созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей делегатов съезда. Всероссийский съезд адвокатов: 1) принимает устав Федеральной палаты адвокатов; 2) принимает кодекс профессиональной этики адвоката; 3) утверждает единую норму представительства от адвокатских палат на Всероссийский съезд адвокатов;
 4. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
  стаття передбачає правило, відповідно до якого у підготовчій частині судового засідання головуючий роз'яснює експертові його права та обов'язки і попереджає його про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків та завідомо неправдивий висновок. Про процесуальне становище експерта докладніше див. коментарі до ст. ст. 53, 143-150 цього Кодексу. 2. Новий ЦПК
 5. Стаття 45. Захисник
  адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію). 2. Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не
 6. Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
  стаття присвячена складанню присяги народними депутатами, процедурі проведення присяги і юридичним наслідкам складання присяги чи відмови скласти присягу. Складення народними депутатами України присяги перед вступом на посаду є новелою у конституційному законодавстві України, з якою пов'язується принципово новий порядок виникнення повноважень народного депутата та набуття владних повноважень
 7. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
  стаття регламентує порядок роз'яснення перекладачеві його прав і обов'язків. Як видно, ця процесуальна дія провадиться відразу ж після відкриття судового засідання, тобто однією з пер-194 ших. Закон передбачає це для того, щоб особи, які не володіють мовою, на якій ведеться судочинство, вже з самого початку розуміли все, що відбувається у даному процесі. 2. До прав перекладача належать
 8. Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження
  адвоката; 8) Генерального прокурора України, його
 9. 78. Адвокатура
  присяги присваивается статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. Этот статус присваивается лицу на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката. Адвокатская деятельность осуществляется на основе гражданско-правового договора, заключаемого в простой письменной форме между адвокатом (исполнителем, поверенным) и клиентом (заказчиком, доверителем), об
 10. Стаття 481. Повідомлення про підозру
  адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові - Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини,
 11. Стаття 12. Право на правову допомогу
  стаття тому і встановлює, що особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу. Що стосується осіб, які надають таку допомогу, стаття додає до адвокатів "інших фахівців у галузі права". Про форми правової допомоги див. коментар до ст. 56 цього
 12. Джерри Спенс. Настольная книга адвоката: искусство защиты в суде, 2009
  адвокатом адресуется! Практическое руководство для тех, кто твердо намерен отстаивать права клиентов на заседании представителей Фемиды. Кенига поможет не только освоить юридическую сферу, но и научиться убеждать в своей правоте представителей суда. Легендарный американский бестселлер пера Джерри Спенса к услугам
 13. 16.1.2. Статус адвоката
  присягу следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией РФ, законом и кодексом профессиональной этики адвоката». Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. О присвоении претенденту статуса адвоката
 14. Статья 40. Военная присяга и обязательство
  присяга и
 15. Комментарий к ст.ст. 40 и 41
  присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части. Текст Военной присяги и порядок приведения к ней определены комментируемым Федеральным законом и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная присяга приносится на верность своему народу, своему Отечеству - Российской Федерации. Смысл этого торжественного акта заключается в том,
© 2014-2022  yport.inf.ua