Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Професійні права адвоката


При здійсненні професійної ДІЯЛЬНОСТІ адвокат має право:

представляті и захіщаті права та Захоплення громадян и юридичних осіб за їх Доручення у всех органах, підпріємствах, установах и організаціях, до компетенції якіх входити ві-рішення відповідніх харчування;

збіраті Відомості про факти, Які могут буті вікорістані як докази в ЦИВІЛЬНИХ, господарських, крімінальніх справах для и справ про Адміністративні Правопорушення, зокрема:

запитувати и отрімуваті документи або їх копії від підпріємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх Згідно;

ознайомлюватіся на підпріємствах, в установах и організаціях з необхіднімі для Виконання доручення документами и матеріалами, за вінятком тихий, таємниця якіх охороняється законом;

отрімуваті Письмові Висновки фахівців по вопросам, что потребуються спеціальніх знань;

застосовуваті науково- технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

доповідаті клопотання і скарги на прійомі у посадових ОСІБ та відповідно до закону одержуваті від них Письмові мотівовані ВІДПОВІДІ на ЦІ клопотання і скарги;

буті прісутнім при розгляді своих клопотань і скарги на засіданнях колегіальніх органів и давати Пояснення Щодо суті клопотань і скарги;

Виконувати Інші Дії, передбачені законодавством.

1. У Законі «Про адвокатуру» та других нормативних актах, Якими регулюються питання, пов'язані з функціонуванням цього правового института, вжівається Термін «професійна діяльність адвоката», Який за змістом відповідає терміну «адвокатська діяльність», на Здійснення Якої Видається відповідне Свідоцтво. Професійне об'єднання, Яким за законом є адвокатура (ст. 1), створене самє для Виконання професійної ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктами цього об'єднання, тоб адвокатами. Про професійну діяльність адвоката йдет у Прісязі адвоката України, у Правилах адвокатської етики. Віді цієї ДІЯЛЬНОСТІ Визначи у ст. 5 Закону «Про адвокатуру», однак наведень у ній ПЕРЕЛІК НЕ є вічерпнім.

2. Для Здійснення професійної ДІЯЛЬНОСТІ закон надає адвокату певні права, зокрема, представляті и захіщаті права та Захоплення фізічніх и юридичних осіб за їх Доручення. Слід звернути уваг на ті, что, на Відміну Від ст. 6, у ст. 1 та 7 Закону «Про адвокатуру» та в Правилах адвокатської етики йдет про законні Інтереси громадян та юридичних осіб. Застосування цього терміна має ВАЖЛИВО значення, а оскількі НЕ всегда при прійнятті доручення можна візначіті законність інтересу громадянина чи Юридичної особини. У роз'ясненні терміна «угода про Подання правової Допомога», что наводитися в Правилах адвокатської етики (ст. 4), йдет про доручення клієнта (або его представника), Яке бере на себе адвокат (або адвокатське об'єднання), Щодо Подання Цьом клієнту правової ДОПОМОГИ обумовлення ним увазі в его інтересах, на умів, передбачення угідь.

3. Питання, пов'язані з Прийняття адвокатом доручення, й достатньо детально регулюються Правилами адвокатської етики. Зокрема, ними встановлюється, что в угоді про Подання правової ДОПОМОГИ мают візначатісь Головні умови, на якіх адвокат пріймає доручення. Серед умів особливо віділяються Обставини, за якіх адвокат зобов'язаний відмовітіся від Прийняття доручення. Наприклад, коли є достатні Підстави вважаті, что при его віконанні адвокат не зможите Забезпечити належноє компетентність або ретельність, оперативність ТОЩО (ст. 20). Адвокат повинен об'єктивно інформуваті клієнта Щодо відсутності фактичність та правових підстав для Виконання доручення, про можливий результат Виконання доручення, що не даючі при цьом будь-яких запевнень чи гарантій, що не может прійматі доручення, Виконання Якого пов'язано Із! Застосування протиправних ЗАСОБІВ або за суперечлівості інтересів его КЛІЄНТІВ, а такоже у разі других конфліктів інтересів.

4. Адвокату Забороняється прійматі доручення на Виконання Дій, что Прокуратура: за Межі его ПРОФЕСІЙНИХ прав та обов'язків, на ведення справи клієнта, направленого до нього суддю, Який братіме доля у судновому розгляді цієї справи, а такоже особами, котрі здійснюють дізнання або Слідство у Цій деле (ст. 54, 60). ВАЖЛИВО підкресліті право клієнта на Стягнення Шкоди, заподіяної неналежнім Виконання адвокатом прийнятя доручення. Заборона позбавляті клієнта такого права або обмежуваті це право в угоді на Подання правової ДОПОМОГИ містіться в ч. З ст. 17 Правил.

5. За дорученням громадян и юридичних осіб адвокат может представляті їхні Захоплення перед Тімі, до компетенції якіх входити Вирішення харчування, что вінікають во время Здійснення представництва. Відповідно до п. 4 ст. 112 ЦПК представником СТОРІН и третіх ОСІБ у суді могут буті адвокати, причому кількість ОСІБ, Які представляються особу, закон не обмежує.

6. Для Виконання своих Повноваження з Подання правової Допомога та Здійснення представництва інтересів особини адвокат подає ордер (дів. коментар до ст. 5).

Новий зразок ордера, что подається адвокатом для підтвердження Повноваження Щодо представництва або захисту КЛІЄНТІВ, розроблено и впроваджено Віщою Кваліфікаційною комісією адвокатури згідно з Доручення Президента України (п. 2 Указу Президента від ЗО вересня 1999 р. № 1240/99 «Про деякі заходь Щодо Підвищення уровня роботи адвокатури»). Затверджено его зразок: ордер має розмір 150 х 105 мм, тоб 1/4 аркуша формату А4. Бланк ордера є універсальнім для ведення будь-яких справ. Для цього в первом рядку вказується характер справи: кримінальна, Цивільна, адміністративна ТОЩО; далі запісуються Прізвище, ім'я та по батькові клієнта або найменування Юридичної особини; нижчих зазначається установа, де віконується доручення, и в якій стадії. У ордері такоже проставляється дата его відачі. Адвокат, а в Адвокатське об'єднанні - керівник, ставити свой підпис и печатку (особисту або Адвокатське об'єднання).

Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури (п. 10 «є») встановлює, что ордер вікорістовується адвокатом для підтвердження своих Повноваження з представництва або захисту клієнта. Разом з тім Кримінально-процесуальним кодексом України передбача, что адвокат, Який НЕ є членом Адвокатське об'єднання, стверджує Повноваження захисника на участь у деле НЕ ордером, а угіддя (ст. 44 КПК). Ця Вимога суперечіть Закону «Про адвокатуру» (ст. 9) та Правилам адвокатської етики (ст. 9, 16, 17) Стосовно Дотримання адвокатської Таємниці, принципом конфіденційності.

7. Цивільний процесуальний кодекс України надає ПРЕДСТАВНИК в суді право на Вчинення від имени особини, якові ВІН представляет, всех процесуальних Дій, крім прямо Назва у ст. 115 ЦПК (Наприклад, повна або часткова відмова від позовних вимог, Визнання покличу, зміна предмета покличу, Укладення мірової догоди, Оскарження решение суду ТОЩО). Для Вчинення кожної Дії з назви у даній статьи представник винен мати Довіреність.

8. Адвокат может буті представником потерпілого, Цивільного позивача и Цивільного відповідача у крімінальному судочінстві, ЯКЩО їх признал такими постановив особини, яка Провадо дізнання, слідчім, суддю або Ухвалами суду. Представник корістується процесуальне право особини, Захоплення Якої представляет (ст. 52 КПК). Кримінально-процесуальним кодексом (ст. 63) передбачаються Обставини, что віключають доля у деле представника потерпілого, Цивільного позивача, Цивільного відповідача (Наприклад, ЯКЩО ця особа раніше брала участь у Цій деле як Слідчий, особа, яка Провадо дізнання, прокурор, суддя, експерт, спеціаліст, захисник ТОЩО).

9. Віступаючі як захисник у крімінальному судочінстві, адвокат здійснює захист прав І Закону інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, віправданого та надає їм правова допомога (ст. 44 КПК). Дещо по-Іншому сформульовано Завдання захисника, Який бере доля у судновому розгляді - це сприяння підсудному у здійсненні его прав и в захісті его законних інтересів (ст. 266 КПК). Конституція України (ст. 29) передбача право заарештованого чи Затримання користуватись правова допомога захисника.

Конституційний суд України у своєму рішенні від 16 листопада 2000 р. у деле про право вільного Вибори захисника, пославшись на ст. 59 конституції, давши й достатньо ШИРОКЕ Тлумачення цього терміну, Який за своим змістом, на его погляд, є загально и стосується НЕ позбав підозрюваного, обвинуваченого и підсудного, а й других фізічніх ОСІБ, Яким гарантується право вільного Вибори захисника з метою захисту своих прав та законних інтересів, что вінікають з ЦИВІЛЬНИХ, трудових, сімейних, адміністратівніх та других правовідносін.

У згаданому рішенні Конституційний суд роз'яснено, что підозрюваній, обвинуваченого, підсудній, особа, яка прітягається до адміністратівної відповідальності, могут вібіраті Захиснику особу, яка є фахівцем у Галузі права и за законом має право на Подання правової ДОПОМОГИ особисто чи за Доручення Юридичної особини. Конституційний суд признал неконстітуційнімі положення ч. 1 ст. 44 КПК, згідно з Якою захисник - це особа, яка має Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю, І що до захисту допускаються за Згідно підсудного позбав блізькі Родичі, опікуні, піклувальнікі, чім «обмежується право на Вільний вибір підозрюванім, обвинуваченого и підсуднім як захисника своих прав, крім адвоката, Іншого фахівця у Галузі права, Який за законом має право на Подання правової ДОПОМОГИ особисто чи за Доручення Юридичної особи », а такоже положення ч. 1 ст. 268 Кодексу про Адміністративні Правопорушення, «за Яким обмежується право на Вільний вибір особою, яка прітягається до адміністратівної відповідальності, як захисника своих прав, крім адвоката, Іншого фахівця у Галузі права, Який за законом має право на Подання правової ДОПОМОГИ особисто чи за Доручення Юридичної особини ». Разом з тім СПЕЦІАЛЬНОГО закону Стосовно фахівців у Галузі права не існує.

У зв'язку з ЦІМ суддя Конституційного Суду В. Вознюк у ВІДПОВІДІ на звернення V з'їзду Спілки адвокатів України роз'яснено (лист № 301-16/813 від 25 вересня 2001 р.) , что, закріпівші в конституції України право шкірного на одержании правової ДОПОМОГИ и Вільний вибір захисника, держава відповіднім чином гарантує при цьом належноє кваліфікацію юрістів, Які могут надаваті правова допомога. Критерії, что свідчать про належний рівень професійної кваліфікації особини, яка допускається до такого захисту, повинна візначаті Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган *.

Віходячі з цього, до участі у крімінальному судочінстві та розгляді справ про Адміністративні Правопорушення як захисники НЕ могут допускатіся «фахівці у Галузі права» у зв'язку з відсутністю СПЕЦІАЛЬНОГО закону Щодо визначення кола таких фахівців та других Харчування, пов'язаних З НАДАННЯ їм права Здійснювати правова допомога.

10. Професійне право адвоката на збірання відомостей про факти, Які могут буті вікорістані як докази, слід розуміті як можлівість адвоката застосовуваті ВСІ НЕ Заборонені законодавством засоби, спрямовані на Отримання необхідної адвокату ІНФОРМАЦІЇ для Здійснення своих Повноваження.

Посилання на агентство ті, что адвокат збірає Відомості про факти, а не докази, пояснюється тім, что ВІН НЕ є суб'єктом збірання доказів, а такоже тім, что будь-яка інформація может стать доказ позбав в результаті долученості ее до справи уповноваженими на це суб'єктами - особою, яка Провадо дізнання, слідчім, прокурором, суддю и судом (ст. 66 КПК). Як докази Використовують позбав Такі Відомості про факти, котрі є у джерелах доказів, визначених у ч. 2 ст. 65 КПК, ч. 2 ст. 27 ЦПК. Одним Із способів збірання доказів є одержании їх від учасников процеса, зокрема від адвокатів, Яким закон надає право подаваті докази (п. 8 ст. 48, ст. 66 КПК, ст. ЗО ЦПК).

Адвокати вправі запитувати и отрімуваті документи або їх копії від юридичних осіб. У Указі Президента України «Про деякі заходь Щодо Підвищення уровня роботи адвокатури» наголошується на тому, что органі ДЕРЖАВНОЇ власти та органі місцевого самоврядування, керівнікі предприятий, установ и організацій повінні Сприяти реалізації права адвокатів збіраті Відомості про факти, Які могут буті вікорістані як докази. При цьом ВСТАНОВЛЕНО, что відповідні Відомості та копії документів за Запитів адвокатів и Адвокатське об'єднань у впоралися, что перебувають у їхньому провадженні, мают надаватіся безоплатно.

Адвокат у процесі взаємодії з Посадовими особами при віконанні доручення клієнта зобов'язаний Дотримуватись питань комерційної торгівлі етичний норм, зокрема НЕ может розголошуваті пов'язану з діяльністю певної Юридичної особини інформацію, таємниця Якої охороняється законодавством. Правила адвокатської етики (ст. 62) вімагають від адвоката віявляті прінціповість у відстоюванні інтересів клієнта, что ПОВНЕ мірою можна Віднести ї до СИТУАЦІЙ, коли адвокат запітує и отрімує необхідні документи (їх копії). У разі перешкоджання Виконання доручення клієнта (та за йо Згідно) адвокат винен оскаржувати незаконні Дії посадових ОСІБ. Вчинення СЛУЖБОВЕ особою Перешкоди до Здійснення правомірної ДІЯЛЬНОСТІ захисника чи представника особи по Поданєв правової ДОПОМОГИ є крімінальнім злочином (ч. 2 ст. 397 КК). Адвокату Забороняється Здійснювати протізаконній ТИСК на посадових ОСІБ та службовців тихий органів, з Якими ВІН має отношения Щодо Виконання доручення клієнта, вікорістовуючі Особисті зв'язки, погрозивши, обіцянкі ТОЩО (ст. 61 Правил).

Обов'язок захисника - НЕ перешкоджаті встановленню істини путем Вчинення Дій, спрямованостей на схіляння свідка або потерпілого до відмові від показань або до дачі завідомо неправдивих показань, експерта - до відмові від дачі висновка чі дачі завідомо неправдивого висновка, іншім чином фальсіфікуваті докази (ч. 6 ст. 48 КПК). Порушення цього обов'язку Захиснику вважається обставинні, что віключає его доля у деле (ч. 4 ст. 61) i є підставою для Усунення захисника від участі у деле (ч. 1 ст. 61 ').

  Адвокати згідно з законом мают право запитувати и отрімуваті документи або їх копії від громадян за їхньою Згідно. У новій Редакції ст. 48 КПК виключено обов'язковість Згоди громадян на одержании від них документів чи їх Копій (п. 13). Адвокат при цьом НЕ має права делать завідомо неправдіві заяви про Обставини, пов'язані з Доручення, давати їм правову оцінку, тлумачити права и обов'язки адвоката и клієнта, а такоже використовуват засоби и методи, что порушують законні права та Захоплення других ОСІБ. Слід Зазначити, что право адвоката на звернення до громадян при віконанні доручення клієнта, стосується позбав Отримання від них документів або їх Копій згідно з законом «Про адвокатуру». Однак у відповідності з внесеними до ст. 48 КПК змінамі Захиснику надано право з моменту допуску до участі у деле опітуваті громадян. Законодавець НЕ Визначи процедуру такого опитування, его доказове значення, а альо оскількі ця дія названа среди других способів збірання Захиснику відомостей про факти, что могут використовуват як докази у деле (Наприклад таких, як одержании письмових вісновків фахівців або Отримання документів), то Цілком зрозуміло, что інформація во время опитування має фіксуватіся (Наприклад, аудіо-чи відеозапіс), письмове Викладення має завірятіся підпісамі ОПИТУВАНЬ та адвоката або посвідчуватіся Нотаріально. У такий способ зафіксовану інформацію захисник может просити долучіті до матеріалів справи на підставі НАДАННЯ Йому права подаваті докази (п. 8 ч. 2 ст. 48, ст. 219 КПК).

  11. Закон Надав адвокатам право отрімуваті Письмові Висновки фахівців по вопросам, что потребуються спеціальніх знань. Це право не слід плутаті з проведення експерти, Які прізначаються особою, котра Провадо дізнання, слідчім, прокурором, суддю або судом у випадка, коли для Вирішення харчування при провадженні у деле Потрібні наукові, технічні або Інші СПЕЦІАЛЬНІ знання. Висновок експерта є самостійнім Джерелом доказів (ст. 65 КПК). Адвокат не є суб'єктом призначення експертизи, ВІН позбав має право Заявляти клопотання про ее призначення, Котре может буті Задов-лено або відхилено. У питань комерційної торгівлі сітуаціях, у разі необхідності встановлення Даних помощью ОСІБ, Які мают СПЕЦІАЛЬНІ знання, при візначенні адвокатом правової позіції, тактики и методики захисту або представництва, ВІН має можлівість звернута до відповідного фахівця. Вирішення питання про Використання такого висновка в процесі доказування и про заявлену клопотання про его Приєднання до справи є правом адвоката. Висновок фахівця может буті Визнання слідчім або суддю (судом) Джерелом доказів (ст. 65 КПК). Для перевіркі и ОЦІНКИ вікладеної у ньом ІНФОРМАЦІЇ Слідчий, суддя, суд могут допітаті фахівця, Який его Складанний.

  Перш чем Заявляти клопотання про Приєднання висновка фахівця до справи, адвокат повинний впевнітіся, то багато НЕ заподіє Шкоди інтересам его клієнта. При цьом слід брати до уваги, что, на Відміну Від експерта, Котре несе відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновка, фахівець, Який Дає Висновок по вопросам, что потребуються спеціальніх знань, Такої відповідальності НЕ несе; ВІН такоже мо буті допітаній з приводу Надання адвокату консультацій У ФОРМІ письмовий висновка, его змісту ТОЩО.

  12. Адвокату надано право застосовуваті науково-технічні засоби, альо у порядку, встановленому чіннім законодавством. Так, ч. 5 ст. 48 КПК встановлює, что захисник может їх застосовуваті при провадженні тихий слідчіх Дій, в якіх ВІН бере доля, при ознайомленні з матеріалами справи, при розгляді справи у відкрітому судновому засіданні. Дозвіл на! Застосування науково-технічних засобів Дає особа, яка Провадо дізнання, Слідчий, а в суді - суддя або суд. У законодавстві відсутнє посилання на агентство ті, Які самє науково-технічні засоби может застосовуваті адвокат, альо, Наприклад, у постанові Пленуму Верховного Суду України от 7 липня 1995 р. № 10 «Про застосування законодавства, Яке Забезпечує підозрюваному, обвинуваченого, підсудному право на захист» роз'яснюється, что такими засобой є звукозапис, кінозйомка, відеозапіс, тощо, Які проводяться Захиснику при допіті підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, при пред ' явленні особини для впізнання, відтворенні обстановки и известить події, проведенні других слідчіх Дій. Такі Дії захисника процесуальний оформленню не підлягають.

  Таким чином, відсутній вічерпній ПЕРЕЛІК науково-технічних засобів, котрі адвокати могут застосовуваті при віконанні своєї ДІЯЛЬНОСТІ, а тому є безпідставнімі Заборона слідчіх та Суддів Щодо! Застосування адвокатами науково-технічних засобів. Наприклад, адвокатам нерідко забороняють Проводити аудіозапіс судового засідання, хоч наявність у нього такого запису дозволяє підготуваті обгрунтовані зауваження на протокол судового засідання, уточніті показання, підготуватіся до судових дебатів, Скласти Скаргу ТОЩО. При застосуванні науково-технічних засобів слід враховуваті мнение обвинуваченого, підсудного у крімінальному судочінстві, СТОРІН при слуханні цивільних справах.

  Слід враховуваті, что згідно Зі ст. 87 'КПК можливе повне фіксування судового процеса з помощью звукозапісуючої апаратури чі других технічних засобів, Яке здійснюється на підприємницька хочай б одного участника суднового РОЗГЛЯДУ справи в суді Першої інстанції чі в апеляційному суде або за ініціатівою суду.

  Адвокат может застосовуваті науково-технічні засоби самостійно, поза офіційною процедурою, и в необхідніх випадка Заявляти клопотання про Приєднання фотографій, кіно-та аудіоплівок до справи як документів.

  13. Если розглянуті Вище Дії адвоката Щодо запиту документів, Ознайомлення з ними на підпріємствах (в установах, організаціях), Отримання вісновків фахівців и! Застосування науково-технічних засобів стосуваліся уточнення, конкретізації Поняття збірання відомостей про факти, что могут буті вікорістані як докази, то наступні, передбачені абз. 7 та 8 ст. 6 Професійні права адвоката Забезпечують реалізацію зібраної ним у такий способ ІНФОРМАЦІЇ, спрямовані на доведення до посадових ОСІБ правової позіції адвоката у конкретній деле, яка, зокрема и будується на отриманий адвокатом Відомостях.

  14. Надаючі адвокату право доповідаті клопотання на прійомі у посадових ОСІБ, законодавець тім самим віділяє Цю процесуальний дію, акцентує уваг на особливому значенні клопотань у процесі доказування. Право доповідаті клопотання невіпадково назівається разом з правом адвоката (і тим самим обов'язком посадової особини) одержуваті на них Письмові ВІДПОВІДІ ї обов'язково мотівовані. Це ж стосується і скарги адвоката.

  Клопотання є ВАЖЛИВО засобой Здійснення Функції захисту прав людини, его розуміють як офіційне Прохання про Виконання процесуальних Дій, Прийняття РІШЕНЬ. Заявлені клопотань Дає можлівість адвокату брати активну участь у збіранні доказів, звертати уваг на необхідність відповідної ДІЯЛЬНОСТІ посадових ОСІБ Щодо встановлення істини, забезпечення прав І Закону інтересів громадян. Кримінально-процесуальний кодекс наділяє захисника правом Заявляти клопотання, при цьом їх кількість, види, форма, стадії, в якіх смороду заявляються, а такоже Інші харчування не обмежуються чіннім законодавством. Однак деякі клопотання заявляються в питань комерційної торгівлі сітуаціях, Наприклад, клопотання при ознайомленні з матеріалами справи (ст. 221 КПК), клопотання про Відновлення пропущеного рядок на Апеляційне Оскарження (ст. 353), про виклик новіх свідків (ст. 296) ТОЩО.

  Відхилення клопотань НЕ позбавляє права Заявляти ті ж клопотання ПРОТЯГ Усього суднового слідства.

  Ст. 48 КПК надає право Захиснику Заявляти клопотання, однак в окрем Статтей це право захисника розглядається більш детально. Наприклад, Йому надається право обмірковуваті з обвинуваченого питання про заявлену клопотань (ст. 219), а клопотання, заявлені при ознайомленні з матеріалами справи - про ДОПОВНЕННЯ досудового слідства, про зміну кваліфікації злочинна, про Закриття справи - Слідчий зобов'язаний задовольніті, ЯКЩО Обставини , для з'ясування якіх воно заявлено, мают значення для справи (ст. 221). У зв'язку з підготовкою справи до суднового РОЗГЛЯДУ суддя вірішує питання про клопотання, заявлені Захиснику Щодо допиту питань комерційної торгівлі ОСІБ и Дослідження доказів у стадії суднового РОЗГЛЯДУ Відповідно до ст. 299 КПК (ст. 253).

  15. Адвокат наділеній Деяк професійнімі правами, Які НЕ зазначені у коментованій статьи, прот смороду стосують реалізації ним своих Повноваження при здійсненні захисту або представництва.

  Наприклад, КПК наділяє захисника правом опітуваті громадян, брати участь у дослідженні доказів, судових дебатах ТОЩО.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 6. Професійні права адвоката"
 1. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
    Всеросійський з'їзд адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на
 2. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
    Справжнім майбутнім адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 3. Стаття 45. Захисник
    1. Захиснику є адвокат, Який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, віправданого, особини, Стосовно Якої передбачається! Застосування примусових ЗАХОДІВ медичного чі виховного характеру або вірішувалося питання про їх! Застосування, а такоже особини, Стосовно Якої передбачається Розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадіцію) . 2. Захиснику НЕ может буті адвокат,
 4. Стаття 12. Право на правова допомога
    1. Особа, яка бере участь у деле, мас право на правова допомога, яка надається адвокатами або іншімі фахівцямі у Галузі права в порядку, встановленому законом. 1. Стаття 59 конституції України передбачає право шкірного на правова допомога. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах Діє адвокатура.
 5. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
    Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії / / Бізнес-Адвокат. 2000. N 5. Євдокимова В. Франшиза і договір комерційної концесії в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Господарство право. 1997. N 12. Нам К. Комерційна концесія / / Бізнес-Адвокат. 1997. N
 6. § 4.1. Структура Федеральної палати адвокатів Російської Федерації
    Адвокатська палата - це недержавна некомерційна організація, заснована на обов'язковому членстві адвокатів одного суб'єкта Російської Федерації. Адвокатські палати діють на підставі загальних положень для організацій даного виду, передбачених Законом про адвокатуру. Адвокатська палата має своє найменування, яке містить вказівку на її організаційно-правову форму і суб'єкт
 7. 78. Адвокатура
    Адвокатом є особа, яка отримала в установленому порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога,
 8. Наявність Шкоди
    . Під Шкоди розуміють знищення або Зменшення матеріального або нематеріального блага. Чінне законодавство (ст. 456 ЦК УРСР) передбачає відповідальність за шкоду, заподіяну працівнікові каліцтвом або іншім пошкодженню здоров'я. Каліцтво - це Раптового пошкодженню здоров'я, что вінікло внаслідок нещасного випадка в результаті Діяння зовнішніх сил и пов'язане Зі стійкою чі Тимчасова ВТРАТИ
 9. Стаття 40. Особини, Які могут буті ПРЕДСТАВНИК
    ПРЕДСТАВНИК у суді может буті адвокат або Інша особа, яка досягла вісімнадцяті років, має Цивільну процесуальний дієздатність и належно посвідчені Повноваження на Здійснення представництва в суді, за вінятком ОСІБ, визначених у статьи 41 цього Кодексу. 2. Одна й та сама особливо не может буті одночасно представником Іншої стороні, третіх ОСІБ, Які заявляють самостійні вимоги Щодо предмета спору або
 10. § 8.1. Угода про надання юридичної допомоги
    Відповідно до частини 1 ст. 25 Закону про адвокатуру адвокатська діяльність здійснюється на основі угоди між адвокатом і довірителем. Угода являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі між довірителем і адвокатом (адвокатами), на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі. Питання розірвання угоди про надання
 11. Як вибрати захисника
    . Якщо ви належите до числа тих щасливчиків, проблеми яких вирішує домашній адвокат, в будь-який час дня і ночі готовий виїхати за вашим викликом, вас, швидше за все, питання вибору не торкнеться. А якщо ні? На цей рахунок можна дати декілька практичних рекомендацій. Ніхто ніколи не знає, що з ним може статися завтра. Тому якщо ваші близькі або знайомі потрапили в ситуацію, що вимагає
 12. 53. Адвокатура
    Адвокатура - це добровільне об'єднання осіб, які займаються адвокатською діяльністю. Діяльність адвокатури в РФ регулюється Федеральним законом від 31 травня 2002 р. № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації». Під адвокатською діяльністю розуміється кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які мають статус адвоката,
© 2014-2022  yport.inf.ua