Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу

При роботі в режимі гнучкого робочого часу початок, закінчення або загальна тривалість робочого дня (зміни) визначаються-ється за згодою сторін.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець забезпечує відпрацьовування працівником сумарної кількості робочих годин протягом відповідних облікових періодів (робочого дня, тижня, місяця та інших).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу "
 1. Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу
  працівників або колективів структурних підрозділів організації допускається (у певних межах) саморегулювання початку, закінчення і загальної тривалості робочого дня. При цьому потрібно повне відпрацювання встановленого законом сумарної кількості робочих годин протягом прийнятого облікового періоду - робочого дня, тижня, місяця й ін Основним елементом режиму гнучкого робочого часу
 2. Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу
  стаття не містить визначення поняття "гнучкий робочий час". У ній тільки вказується, що при роботі в такому режимі початок, закінчення або загальна тривалість робочого дня (зміни) визначається за згодою сторін. 2. Визначення гнучкого робочого часу міститься в постанові Держкомпраці СРСР N 162 та Секретаріату ВЦРПС N 12-55 від 30.05.1985 "Про затвердження рекомендацій щодо застосування
 3. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  роботи, тобто тривалість щоденної роботи, перерв для відпочинку та харчування, поділ робочого дня на частини, вихідні дні та інші питання регулюються угодою сторін. Але тривалість робочого тижня не може бути більше, а щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлено ТК (див. ст. 91 і 115 ТК і коммент. до них). При використанні особливого режиму робочого часу
 4. Стаття 100. Режим робочого часу
  роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), в тому числі неповного робочого дня (зміни), час початку і закінчення роботи, час перерв у роботі, число змін у добу, Чередова-ня робочих і неробочих днів, які встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до трудового зако-нодательством і
 5. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу, опрацьованого кожним
 6. Стаття 101. Ненормований робочий день
  роботи, відповідно до якого окремі працівники можуть за розпорядженням роботодавця при необхідності епізодично залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами встановленої для них тривалості робочого часу. Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем встановлюється коллек-нормативним договором, угодами або локальним нормативним актом, що приймається
 7. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, працюю-щих в релігійних організаціях
  працюють у релігійних організаціях, визначається з урахуванням встановленої цим Кодек-сом нормальної тривалості робочого часу виходячи з режиму здійснення обрядів чи іншої діяльності релігійної організації, визначеної її внутрішніми
 8. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють в релігійні організації
  працюють у релігійних організаціях, визначається в трудовому договорі виходячи з необхідності участі у здійсненні обрядів і церемоній, а також часу проведення богослужінь. При цьому повинна бути дотримана встановлена законом норма робочого часу. 2. Згідно загальним нормам ТК нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень (див. коментар. до ст.
 9. Стаття 312.4. Особливості режиму робочого часу і часу відпочинку дистанційного працівника
  роботі, режим робочого часу і часу відпочинку дистанци-онного працівника встановлюється ним на свій розсуд. Порядок надання дистанційному працівникові щорічної оплачуваної відпустки та інших видів відпусток визначається тру-довим договором про дистанційної роботи відповідно до цього Кодексу та іншими актами, що містять норми трудового
 10. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  робота понад нормальну тривалість робочого часу, встановленої законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором , може стати неминучою. Із змісту статті випливає, що ініціатива залучення до роботи за межами тривалості робочого часу виходить від роботодавця. Щоб не допустити зловживання правом з боку
 11. Стаття 105. Поділ робочого дня на частини
  роботах, де це необхідно внаслідок особливого характеру праці, а також при виробництві робіт, інтенсивність яких неоднакова протягом робочого дня (зміни), робочий день може бути поділений на частини з тим, щоб загальна тривалість робочого часу не перевищувала встановленої тривалості щоденної роботи. Такий поділ проводиться роботодавцем на основа-нии локального
 12. Стаття 203. Час учнівства
  працівників відповідних віку, стану здоров'я, професій і виробництв. Навчальний розклад слід складати таким чином, щоб тривалість занять не перевищувала межі робочого часу, встановлені ст. 92 ТК для працівників: у віці до 16 років; віком від 16 до 18 років; є інвалідами I або II групи; зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами
 13. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні не-робітників святкових і вихідних днів
  робіт, де неможливо зменшення тривалості роботи (зміни) у передсвятковий день, переробка компенсується наданням працівнику додаткового часу відпочинку або, за со-гласия працівника, оплатою за нормами, встановленими для понаднормової роботи. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати п'яти
 14. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  роботи, порядок надання вихідних днів і щорічних оплачуваних відпусток визначаються за згодою між працівником і роботодавцем - фізичною особою. При цьому тривалість робочого тижня не може бути більше, а тривалістю-ність щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлені цим
 15. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  працівникам для відпочинку і харчування. Тривалість перерв не може перевищувати двох годин і не повинна бути менше 30 хвилин. Час надання перерви і її конкретна тривалість визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або за угодою між працівником і роботодавцем. 2. Режим праці та відпочинку вказується в трудовому договорі згідно зі ст. 57 ТК, якщо він щодо
 16. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  роботі за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день. У дні, коли за основним місцем роботи працівник вільний від виконання трудових обов'язків, він може працювати за сумісництвом повний робо-чий день (зміну). Протягом одного місяця (іншого облікового періоду) тривалість робочого часу при роботі за сумісник-ству не повинна перевищувати половини місячної норми
 17. Стаття 97. Робота за межами встановленої про-должительности робочого часу
  стаття 99 цього Кодексу); якщо працівник працює на умовах ненормованого робочого дня (стаття 101 справжнього
 18. Стаття 103. Змінна робота
  102 ТК. Графіки змінності повинні відображати вимога ст. 110 ТК про надання працівникам щотижневого безперервного відпочинку тривалістю не менше 42 годин. Щоденний (Міжзмінний) відпочинок повинен бути не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній відпочинку зміні (разом з часом обідньої перерви). При цьому мінімальна тривалість щоденного відпочинку повинна
 19. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  роботі, так само як і інші працівники, користуються правом на щорічну відпустку. Проте загальні правила надання відпусток на дану категорію працівників не поширюються. Так, за загальним правилом тривалість щорічної та основної та додаткових відпусток працівників обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Працівники, які уклали трудовий договір на строк
© 2014-2022  yport.inf.ua