Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 103. Змінна робота

Змінна робота - робота в дві, три або чотири зміни - вводиться в тих випадках, коли тривалість виробничого процесу перевищує припустиму тривалість щоденної роботи, а також з метою більш ефективного використання устаткування, уве-личения обсягу виробленої продукції або надання послуг.
При змінній роботі кожна група працівників повинна робити роботу протягом установленої тривалості робочого часу відповідно до графіка змінності.
При складанні графіків змінності роботодавець враховує думку представницького органу працівників у порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів. Графіки змінності, як правило, є прило-жением до колективного договору.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Графіки змінності доводяться до відома працівників не пізніше ніж за один місяць до введення їх у дію .
Робота протягом двох змін підряд забороняється.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 103. Змінна робота "
 1. Стаття 103. Змінна робота
  стаття містить визначення поняття "змінна робота" і встановлює випадки, коли вона може вводитися. До них відносяться об'єктивні обставини: тривалість виробничого процесу, що перевищує норму щоденної роботи; необхідність більш ефективного використання устаткування, збільшення обсягу виробленої продукції або надання послуг. Змінна робота може здійснюватися в дві, три
 2. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  змінна робота) відповідні умовах повинні включатися в трудовий договір. Зокрема, графік роботи у роботодавців - глав селянських (фермерських) господарств складається з урахуванням сезонного характеру роботи. Роботодавець повинен враховувати обмеження, встановлені ТК для окремих категорій працівників (неповнолітніх, жінок), при залученні їх до роботи в нічний час і т.п. При
 3. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 4. Стаття 103. Змінна робота
  роботи. Ними є: тривалість виробничого процесу, що перевищує припустиму тривалість щоденної роботи (про тривалість щоденної роботи (зміни) див. ст. 94 ТК); ефективність використання устаткування, збільшення обсягу виробленої продукції або надання послуг. Тільки за наявності об'єктивних підстав в організації може вводитися змінний режим роботи. Встановлюється
 5. Стаття 774. Обов'язки замовника
  робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний: передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію; прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх. 2. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні параметри) або тематику
 6. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і жінкам у зв'язку
 7. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття, на відміну від вказаної загальної норми, встановлює виняток із загального правила, оскільки робота спортсмена і тренера за сумісництвом можлива в іншого роботодавця (а не інших) тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. 2. Частина 2 коментованої статті встановлює винятковий порядок отримання спортсменом дозволу на роботу за сумісництвом у випадках,
 8. Стаття 775. Наслідки неможливості досягнення результатів науково-дослідних робіт
  робіт виявляється неможливість досягнення результатів внаслідок обставин, не залежних від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити вартість робіт, проведених до виявлення неможливості отримати передбачені договором на виконання науково-дослідних робіт результати , але не понад відповідної частини ціни робіт, зазначеної в
 9. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з медичним висновком може
 10. Стаття 735. Ціна та оплата роботи
  роботи в договорі побутового підряду визначається угодою сторін і не може бути вище встановлюється чи регульованої відповідними державними органами. Робота оплачується замовником після її остаточної здачі підрядником. За згодою замовника робота може бути оплачена ним при укладенні договору повністю або шляхом видачі
 11. Стаття 27. Обчислення строку обов'язкових робіт
  робіт обчислюється в годинах, протягом яких засуджений відбував обов'язкові роботи. 2. Час обов'язкових робіт не може перевищувати чотирьох годин у вихідні дні і в дні, коли засуджений не зайнятий на основній роботі, службі або навчанні; в робочі дні - двох годин після закінчення роботи, служби або навчання, а за згодою засудженого - чотирьох годин. Час обов'язкових робіт протягом тижня, як
 12. Стаття 722. Гарантія якості роботи
  роботи гарантійний термін, результат роботи повинен протягом усього гарантійного терміну відповідати умовам договору про якість (пункт 1 статті 721). 2. Гарантія якості результату роботи, якщо інше не передбачено договором підряду, поширюється на все, що становить результат
 13. Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
  стаття 740), проектні та вишукувальні роботи (стаття 758), призначені для задоволення державних або муніципальних потреб, здійснюються на основі державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб. (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. Щодо державного чи муніципальних контрактом на
 14. Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  робіт, а також до наслідків неявки замовника за отриманням результатів робіт застосовуються відповідно правила статей 708, 709 і 738 цього Кодексу. До державних або муніципальних контрактів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт для державних або муніципальних потреб застосовуються правила статей 763 - 768 цього Кодексу.
 15. Стаття 752. Наслідки консервації будівництва
  роботи за договором будівельного підряду припинені і об'єкт будівництва законсервований, замовник зобов'язаний оплатити підрядникові у повному обсязі виконані до моменту консервації роботи, а також відшкодувати витрати, викликані необхідністю припинення робіт та консервацією будівництва, з зарахуванням вигод, які підрядник одержав або міг одержати внаслідок припинення
 16. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 17. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  робіт з благоустрою исправи-них установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час,
© 2014-2022  yport.inf.ua