Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві


1. Вищим органом управління акціонерним товариством є загальні збори його акціонерів.
До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать:
КонсультантПлюс: примітка.
Відповідно до Федерального закону від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" внесення змін і доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 - 6 статті 12 зазначеного Закону.
1) зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
2) обрання членів ради директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень;
3) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради);
4) затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків товариства і розподіл його прибутків і збитків;
5) рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства.
Законом про акціонерні товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів може бути також віднесене вирішення інших питань.
Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані їм на рішення виконавчих органів товариства.
2. У товаристві з кількістю акціонерів понад п'ятдесяти створюється рада директорів (наглядова рада).
У разі створення ради директорів (наглядової ради) статутом товариства відповідно до закону про акціонерні товариства повинна бути визначена його виняткова компетенція. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції ради директорів (наглядової ради), не можуть бути передані їм на рішення виконавчих органів товариства.
3. Виконавчий орган товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) і (або) одноосібним (директор, генеральний директор). Він здійснює поточне керівництво діяльністю товариства та підзвітний раді директорів (спостережній раді) та загальним зборам акціонерів.
До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, що не становлять виняткову компетенцію інших органів управління товариством, визначену законом або статутом товариства.
За рішенням загальних зборів акціонерів повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані за договором іншій комерційній організації або індивідуальному підприємцю (яка керує).
4. Компетенція органів управління акціонерним товариством, а також порядок прийняття ними рішень та виступи від імені товариства визначаються відповідно до цього Кодексу законом про акціонерні товариства та статутом товариства.
5. Акціонерне товариство, яка зобов'язана відповідно до цього Кодексу або законом про акціонерні товариства публікувати для загального відома документи, зазначені в пункті 1 статті 97 цього Кодексу, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його учасниками.
Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі і не зобов'язане публікувати для загального відома зазначені документи, повинна бути проведена у будь який час на вимогу акціонерів, сукупна частка яких у статутному капіталі становить десять або більше відсотків.
Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства визначається законом і статутом товариства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 103. Управління в акціонерному товаристві "
 1. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 4. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 5. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 6. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 7. § 5. Умовні угоди
  Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua