Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 112. Неробочі святкові дні

Неробочими святковими днями в Російській Федерації є:
1, 2, 3, 4, 5, 6 і 8 січня - Новорічні канікули;
(в ред. Федерального закону від 23.04.2012 N 35-ФЗ)
7 січня - Різдво Христове;
23 лютого - День захисника Вітчизни;
8 березня - Міжнародний жіночий день;
1 травня - Свято Весни і Праці;
9 травня - День Перемоги;
12 червня - День Росії;
4 листопада - День народної єдності.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 201-ФЗ)
При збігу вихідного і неробочого святкового днів вихідний день переноситься на наступний після святкового рабо -чий день, за винятком вихідних днів, збігаються з неробочими святковими днями, зазначеними в абзацах другому і третьому частини першої цієї статті. Уряд Російської Федерації переносить два вихідних дні з числа вихідних днів, співпадають-щих з неробочими святковими днями, зазначеними в абзацах другому і третьому частини першої цієї статті, на інші дні в очеред-ном календарному році в порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 23.04.2012 N 35-ФЗ)
Працівникам, за винятком працівників, які отримують оклад (посадовий оклад), за неробочі святкові дні , в які вони не залучалися до роботи, виплачується додаткова винагорода. Розмір і порядок виплати зазначеної винагороди визначаються колективним договором, угодами, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки виборного органу пер-первинних профспілкової організації, трудовим договором. Суми витрат на виплату додаткової винагороди за неробочі святкові дні відносяться до витрат на оплату праці в повному розмірі.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Наявність у календарному місяці неробочих святкових днів не є підставою для зниження заробітної плати працівникам , які отримують оклад (посадовий оклад).
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
З метою раціонального використання працівниками вихідних і неробочих святкових днів вихідні дні можуть переноситися на інші дні федеральним законом або нормативним правовим актом Уряду Російської Федерації. При цьому нормативний правовий акт Уряду Російської Федерації про перенесення вихідних днів на інші дні у черговому календарному році підлягає офіційному опублікуванню не пізніше ніж за місяць до настання відповідного календарного року. Прийняття нормативних правових актів Уряду Російської Федерації про перенесення вихідних днів на інші дні протягом календарного року допускається за умови офіційного опублікування зазначених актів не пізніше ніж за два місяці до календарної дати встановлюваного вихід-ного дня.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.04.2012 N 35-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 112. Неробочі святкові дні "
 1. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  1. За загальним правилом робота у вихідні, святкові та неробочі дні заборонена, за винятком випадків, передбачених ТК (див. ст. 113 і коммент. До неї). Стаття 113 ТК дозволяє залучати до роботи у зазначені дні різними способами (залежно від причин і категорій працюючих): а) без згоди працівника (див. ч. 3), б) з письмової згоди працівника (див. ч. 2); в) з письмової згоди
 2. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  Коментар до статті 1. За загальним правилом, встановленим ст. 113 ТК, робота у вихідні, святкові та неробочі дні забороняється. Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться з їхньої письмової згоди у разі необхідності виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота у даного роботодавця, в
 3. Глава 18. Перерви в роботі, вихідні та неробочі святкові дні
  Глава 18. Перерви в роботі, вихідні та неробочі святкові
 4. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює перелік святкових неробочих днів на території Російської Федерації. З метою забезпечення кожному працівникові можливості щорічно використовувати крім вихідних 12 неробочих святкових днів, ч. 2 коментованої статті передбачає правило про перенесення вихідного дня, що збігається зі святковим днем, на наступний після
 5. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  Коментар до статті 1. Встановлюючи правило про зменшення тривалості робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на
 6. Стаття 95 . Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  1. Неробочі святкові дні вказані в ст. 112 ТК. 2. З тексту статті випливає, що зменшенню на 1:00 підлягає робочий день (зміна) як при нормальної тривалості робочого часу, так і при скороченій. Порівняно з положеннями КЗпП тривалість робочого часу при шестиденному робочому тижні напередодні вихідних днів зменшена з шести до п'яти годин. У даному випадку мова йде
 7. Стаття 153. Оплата праці у вихідні, святкові та неробочі дні
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає, що конкретні розміри оплати праці за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні встановлюються в колективному договорі, локальному нормативному акті, трудовому договорі. Це положення підкреслює, що розміри, встановлені ст. 153 ТК, є мінімальними. Вони можуть бути підвищені за угодою сторін соціального партнерства або
 8. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  1. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні за загальним правилом заборонена. Працівники можуть бути залучені до роботи в установлені для них вихідні, святкові та неробочі дні тільки з їх письмової згоди та у встановлених законом випадках. До числа таких випадків ч. 2 ст. 113 відносить необхідність виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому
 9. Стаття 107. Види часу відпочинку
  Видами часу відпочинку є: перерви протягом робочого дня (зміни); щоденний (Міжзмінний) відпочинок; вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок); неробочі святкові дні;
 10. Стаття 112. неробочі святкові дні
  1. У коментованій статті встановлено перелік неробочих святкових днів, що поширюється на всю територію РФ. Суб'єкти РФ можуть встановлювати на своїй території інші святкові неробочі дні, враховуючи національні та культурні особливості регіону. Одним з таких свят є 7 січня - Різдво Христове. Його закріплення в якості святкового дня на території всієї країни
 11. Стаття 153. Оплата праці у вихідні та неробочі святкові дні
  1. Розмір оплати за роботу у вихідний і неробочий святковий день (за час з 0 до 24 годин) не може бути нижче встановленого в ч. 1 коментарів статті. Оплата роботи у вихідний і неробочий святковий день працівникам, яким встановлено оклад, має певну специфіку. Таким працівникам оплата за роботу у святкові або вихідні дні провадиться: - не менш ніж у розмірі одинарної
© 2014-2022  yport.inf.ua