Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 113. Заборона роботи у вихідні та нера-бочіе святкові дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Робота у вихідні та неробочі святкові дні забороняється, за винятком випадків, передбачених цим Кодек-сом.
Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться з їхньої письмової згоди у разі необ-хідно виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота ор-ганізації в цілому або її окремих структурних підрозділів, індивідуального підприємця.
Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні без їх згоди допускається у наступних випад-ях:
1) для запобігання катастрофи, виробничої аварії або усунення наслідків катастрофи , виробничої аварії або стихійного лиха;
2) для запобігання нещасних випадків, знищення або псування майна роботодавця, державного або муниципаль-ного майна;
3) для виконання робіт , необхідність яких обумовлена введенням надзвичайного чи воєнного стану, а також неот-помилкових робіт в умовах надзвичайних обставин, тобто у разі лиха або загрози лиха (пожежі, повені, голод, земле-трясенія, епідемії чи епізоотії) та в інших випадках, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини.
Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні творчих працівників засобів масової інформації, організа-цій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, учас-чих у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів, у відповідності з переліками робіт, професій, посад цих працівників, які затверджуються Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання ванию соціально-трудових відносин, допускається в порядку, що встановлюється колективним договором , локальним нормативним ак-том, трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 28.02.2008 N 13-ФЗ)
В інших випадках залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається з письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.
У неробочі святкові дні допускається виробництво робіт, припинення яких неможливе з виробничо-технічних умов (безперервно діючі організації), робіт, викликаних необхідністю обслуговування населення, а також невідкладних ремонтних і вантажно-розвантажувальних робіт.
Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні інвалідів, жінок, які мають дітей віком до трьох років, до-пускається тільки за умови, якщо це не заборонено їм за станом здоров'я відповідно до медичного висновку , виданим у порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. При цьому інваліди, жінки, які мають дітей віком до трьох років, повинні бути під розпис ознайомлені зі своїм правом відмовитися від роботи у вихід-ної або неробочий святковий день.
Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться за письмовим розпорядженням работо-дателя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 113. Заборона роботи у вихідні та нера-бочіе святкові дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні "
 1. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні і не-робочі святкові дні
  роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується у грошовій формі не менш ніж у подвійному
 2. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  113 ТК, робота у вихідні, святкові та неробочі дні забороняється. Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться з їхньої письмової згоди у разі необхідності виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота у даного роботодавця, у відокремленому структурному підрозділі організації. В інших
 3. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
  роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової ін-формації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів, відповідно до
 4. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні не-робітників святкових і вихідних днів
  робіт, де неможливо зменшення тривалості роботи (зміни) у передсвятковий день , переробка компенсується наданням працівнику додаткового часу відпочинку або, за со-гласия працівника, оплатою за нормами, встановленими для понаднормової роботи. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати п'яти
 5. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  стаття передбачає винятки з цього загального правила, але тільки у випадках і в порядку, визначених цією статтею. Так, згідно з ч. 6 коментованої статті в неробочі дні допускається проведення робіт, припинення яких неможливе з виробничо-технічних умов (безперервно діючі організації), робіт, викликаних необхідністю обслуговування населення, а також
 6. Стаття 113 . Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  113 відносить необхідність виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота організації в цілому або її структурних підрозділів або індивідуального підприємця. Це, наприклад, невідкладні ремонтні і вантажно-розвантажувальні роботи тощо Залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться за
 7. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  113 і коммент. до неї). Стаття 113 ТК дозволяє залучати до роботи у зазначені дні різними способами (залежно від причин і категорій працюючих): а) без згоди працівника (див. ч. 3), б) з письмової згоди працівника (див. ч. 2); в) з письмової згоди працівника і з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації (див. ч. 5); г) у порядку, що встановлюється колективним
 8. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та ін.) Закріплена в ч. 1 ст. 95 пільга поширюється на всіх працівників, тобто як на тих, для кого встановлена нормальна тривалість робочого часу, так і на осіб, які мають
 9. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні в службові ко-рядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в ноч-ве час, вихідні та неробочі святкові дні
  заборонено ним відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. При цьому жінки, які мають дітей віком до трьох років, повинні бути озна-Комлєв у письмовій формі зі своїм правом відмовитися від напрямку в службове відрядження, залучення до понаднормової рабо-ті, роботи в нічний час,
 10. Глава 18. Перерви в роботі, вихідні та неробочі святкові дні
  роботі, вихідні та неробочі святкові
 11. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  працівник не заперечує, допускається компенсація переробки шляхом підвищеної оплати. У цьому випадку застосовуються норми оплати понаднормової роботи. 4. Якщо святкового дня передує вихідний день, то тривалість робочого дня (зміни) не скорочується. 5. Тривалість робочого часу для творчих працівників повинна відповідати нормам, встановленим у ст. 91 і 92
 12. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  працівників, які отримують оклад (посадовий оклад), за неробочі святкові дні, в які вони не залучалися до роботи, виплачується додаткова винагорода. Розмір і порядок виплати зазначеної винагороди визначаються колективним договором, угодами, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки виборного органу пер-первинних профспілкової організації, трудовим договором.
 13. Стаття 112. Неробочі святкові дні
  працівникові можливості щорічно використовувати крім вихідних 12 неробочих святкових днів, ч. 2 коментованої статті передбачає правило про перенесення вихідного дня, що збігається зі святковим днем, на наступний після святкового робочий день. Це правило повинне застосовуватися і тоді, коли вихідний день, який покладається працівникові відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку,
© 2014-2022  yport.inf.ua