Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти


1-2. Коментована стаття є новелою і визначає черговість звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти. Даною статтею охоплені практично всі матеріальні цінності, які в змозі забезпечити виконання аліментного зобов'язання, за винятком майна, на яке не може бути звернено стягнення. За рахунок майна особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, забезпечується реальне виконання судового наказу або рішення суду про стягнення аліментів та нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів. При встановленні черговості звернення стягнення на майно боржника закон, виходячи з інтересів як одержувача, так і платника аліментів, передбачає, що звернення стягнення на майно подальшою групи проводиться лише при недостатності обсягу майна попередньої групи для стягнення в повному обсязі як поточних аліментних платежів, так і заборгованості по аліментах. Наявність у чинному СК коментованої норми створює для недобросовісних платників аліментів якщо не абсолютні, то в усякому разі значні труднощі при спробі приховати свої доходи від стягнення аліментів.
При застосуванні коментованої статті необхідно враховувати суттєві зміни, внесені в гол. 8 Закону про виконавче провадження. Тому до внесення змін до ст. 112 СК застосовуються правила, встановлені гл. 8, 9, а також ст. 101 Закону про виконавче провадження.
Відповідно до ст. 69 Закону про виконавче провадження звернення стягнення на майно боржника включає вилучення майна та (або) його примусову реалізацію або передачу стягувачу. Стягнення на майно боржника, у тому числі на грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, звертається в розмірі заборгованості, тобто у розмірі, необхідному для виконання вимог, що містяться у виконавчому документі, з урахуванням стягнення витрат на проведення виконавчих дій, виконавчого збору і штрафів, накладених судовим приставом-виконавцем у процесі виконання виконавчого документа.
Стягнення на заставлене майно на підставі виконавчого напису нотаріуса може включати вилучення майна та його передачу заставодержателю для подальшої реалізації цього майна у встановленому законом порядку.
Стягнення на майно боржника за виконавчими документами звертається в першу чергу на його грошові кошти в гривнях та іноземній валюті та інші цінності, в тому числі що знаходяться на рахунках, у внесках або на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях. Стягнення на грошові кошти боржника в іноземній валюті звертається при відсутності або недостатності у нього грошових коштів в рублях.
При відсутності або недостатності у боржника коштів стягнення звертається на інше майно, що належить йому на праві власності, господарського відання та (або) оперативного управління, за винятком майна, вилученого з обороту, і майна, на яке у відповідності з федеральним законом не може бути звернено стягнення (ст. 446 ЦПК), незалежно від того, де і в чиєму фактичному володінні та (або) користуванні воно знаходиться.
Боржник має право вказати майно, на яке він просить звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість звернення стягнення на майно боржника визначається судовим приставом-виконавцем.
Якщо боржник має майно, що належить йому на праві спільної власності, то стягнення звертається на його частку, що визначається відповідно до ст. 245 ГК або ст. 38, 39 СК. Якщо рахунок в банку відкритий на ім'я не самого боржника, а її чоловіка (дружини), то при доведеності, що грошовий внесок є спільною сумісною власністю подружжя, що за змістом ст. 34 СК передбачається, поки не доведено протилежне, то на вимогу одержувача аліментів може бути проведено розділ вкладу та стягнення може бути звернено на частку в цьому вкладі платника аліментів (див. коментар до ст. 45 СК).
Боржник на вимогу судового пристава-виконавця зобов'язаний подати відомості про належні їй правах на майно, в тому числі виключних та інших правах на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, правах вимоги за договорами про відчуження або використання зазначених прав, у розмірі заборгованості, що визначається відповідно до ч. 2 ст. 69 Закону про виконавче провадження.
Якщо відомостей про наявність у боржника майна немає, то судовий пристав-виконавець запитує ці відомості у податкових органів, інших органів і організацій, виходячи з розміру заборгованості. Стягувач за наявності у нього виконавчого листа не скінчився термін пред'явлення до виконання має право звернутися до податкового органу із заявою про подання цих відомостей.
Податкові органи, органи, що здійснюють державну реєстрацію прав на майно, особи, які здійснюють облік прав на цінні папери, банки та інші кредитні організації, інші органи та організації представляють запитані відомості протягом семи днів з дня отримання запиту.
Таким чином, із Закону виключено норми, згідно з якими стягнення в першу чергу зверталася на поточні платежі, не огороджено від звернення стягнення майно, передане за договорами іншим особам, у тому числі й у випадках, коли така передача тягне перехід права власності на це майно, що надає судовому приставу-виконавцю значно більшу свободу дій в розшуку майна боржника та обігу на нього стягнення. Даний Закон також передбачає можливість тимчасового обмеження виїзду боржника за межі Російської Федерації (ст. 68). Всі ці заходи, безумовно, підвищують гарантії виконання судових актів і нотаріально засвідчених угод про сплату аліментів.
Водночас у ст. 101 Закону про виконавче провадження передбачено досить великий перелік доходів боржника, в тому числі платника аліментів, на які не може бути звернено стягнення. Зокрема, до таких доходів відносяться:
- грошові суми, що виплачуються у відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника;
- грошові суми, що виплачуються особам, які отримали каліцтва (поранення, травми, контузії) при виконанні ними службових обов'язків, і членам їх сімей у разі загибелі (смерті) зазначених осіб;
- компенсаційні виплати за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів громадянам у зв'язку з доглядом за непрацездатними громадянами;
- щомісячні грошові виплати та (або) щорічні грошові виплати, що нараховуються відповідно до законодавства РФ окремим категоріям громадян (компенсація проїзду, придбання ліків та ін.);
- грошові суми, що виплачуються як аліментів, а також суми, що виплачуються на утримання неповнолітніх дітей у період розшуку їх батьків;
- компенсаційні виплати, встановлені законодавством РФ про працю :
а) у зв'язку зі службовим відрядженням, з перекладом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість;
б) у зв'язку з зношуванням інструменту, що належить працівникові;
в) грошові суми, що виплачуються організацією у зв'язку з народженням дитини, зі смертю рідних, з реєстрацією шлюбу;
- страхове забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню, за винятком пенсії по старості, пенсії по інвалідності та допомоги по тимчасовій непрацездатності;
- пенсії з нагоди втрати годувальника, які виплачуються за рахунок коштів федерального бюджету;
- виплати до пенсій з нагоди втрати годувальника за рахунок коштів бюджетів суб'єктів РФ;
- посібники громадянам, які мають дітей, що виплачуються за рахунок коштів федерального бюджету, державних позабюджетних фондів, бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів;
- кошти материнського (сімейного) капіталу, передбачені Федеральним законом від 29.12.2006 N 256-ФЗ "Про додаткові заходи державної підтримки сімей, що мають дітей" (в ред. від 28.07.2010) * (88);
- суми одноразової матеріальної допомоги, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, за рахунок коштів іноземних держав, російських, іноземних та міждержавних організацій, інших джерел:
а) у зв'язку зі стихійним лихом або іншими надзвичайними обставинами;
б) у зв'язку з терористичним актом;
в) у зв'язку зі смертю члена сім'ї;
г) у вигляді гуманітарної допомоги;
д) за надання сприяння у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті терористичних актів, інших злочинів;
- суми повної або часткової компенсації вартості путівок, за винятком туристичних, що виплачується роботодавцями своїм працівникам і (або) членам їх сімей, інвалідам, які не працюють в даній організації, в що знаходяться на території РФ санаторно-курортні та оздоровчі заклади, а також суми повної або часткової компенсації вартості путівок для дітей, які не досягли віку 16 років, в що знаходяться на території РФ санаторно-курортні та оздоровчі заклади;
- суми компенсації вартості проїзду до місця лікування і назад (у тому числі супроводжуючої особи), якщо така компенсація передбачена законом;
- соціальну допомогу на поховання.
Наведений перелік доходів, на які не може бути звернено стягнення, в тому числі і за наявності заборгованості з аліментів, приблизно збігається з Переліком видів заробітної плати іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей , затвердженим постановою Уряду РФ від 18.07.1996 N 841 (в ред. від 15.08.2008) * (89).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 2. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  звернення, образу та експлуатацію дітей. Батьки повинні виховувати дітей спільно. Всі питання, що стосуються виховання та освіти дітей, вирішуються батьками за їх взаємною згодою виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. При наявності розбіжностей вони вправі звернутися за їх дозволом до органу опіки та піклування або до суду. Як правило, таких розбіжностей у благополучній
 3. Стаття 119. Зміна встановленого судом розміру аліментів та звільнення від сплати аліментів
  стаття не розмежовує підстави для зменшення розміру аліментів та повного звільнення платника від їх сплати, надаючи судам право самим вирішувати це питання. Тому за наявності аналогічних підстав суд з урахуванням конкретних обставин справи може прийняти будь-яке із зазначених рішень. Зокрема, в п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25.10.1996 N 9 роз'яснено, що при
 4. Стаття 120. Припинення аліментних зобов'язань
  стаття містить перелік підстав припинення вже існуючих аліментних зобов'язань, що виникли на підставі угоди про сплату аліментів, шлюбного договору (див. коментар до ст. 42 СК) або на підставі судових актів: судового наказу або рішення суду. Структура коментованої статті видається дещо ускладненою, а її редакція - неточною. Оптимальним видається виділення загальних
 5. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  статтями ЦК, також присвяченим банківської гарантії. У кількох статтях ГК є посилання на угоду між гарантом і принципалом: - у ст. 368 ГК вказується, що гарантія дається гарантом на прохання принципала; - у ст. 379 ГК вказується, що право регресного позову гаранта до принципала визначається їх угодою (п. 1), цим же угодою визначається і можливість відшкодування сум
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  звернення стягнення на предмет застави в разі невиконання фермером кредитного договору, в якому способом забезпечення зобов'язання була застава земельної ділянки, наданої для ведення фермерського господарства. На земельні ділянки, надані для ведення селянського господарства, поширюються норми про цільове характері земле-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло,
 7. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  112-132. [9] СЗ РФ. 1994. № 5. ст. 396. [10] Про обов'язкове зазначення ідентифікаційних номерів платників податків при оформленні розрахунково-платіжних документів див: Лист ДПС РФ № ВГ-4-12/25н від 16 червня 1995 р. / / Економіка і життя. 1995. № 26. [11] ст. 13 «Закону про основи податкової системи в РФ». [12] Право звертати стягнення на валютній і депозитний рахунок платника-ників
 8. § 3. Застава
  112 ЦК). Акцесорний характер заставного права виключає його приналежність особі, яка не є кредитором за забезпеченим вимогу. Тому ізольована поступка цієї вимоги тягне за собою припинення права застави. Заміна заставодавця настає при переході предмета застави у власність іншої особи, який стає заставодавцем (п. 1 ст. 353 ЦК). Якщо заставодавець втрачає
 9. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
    стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    112 ВК; ст. 160 КТМ; ст. 67, 79 КВВТ; ст. 21, 35 УЖТ). Майнова відповідальність у зобов'язаннях з перевезення. Майнова відповідальність у зобов'язанні з перевезення вантажів будується на загальних принципах відповідальності, закріплених гл. 25 ГК. Разом з тим вона володіє значною специфікою в порівнянні з відповідальністю за порушення інших цивільно-правових зобов'язань. Ця
© 2014-2022  yport.inf.ua