Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 111. Обов'язок повідомляти про зміну місця роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти


1. Необхідно мати на увазі, що назва даної статті неповністю відображає її зміст. Фактично в ній встановлюється не тільки обов'язок адміністрації організації, що виробляє виконання рішення суду або нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів, повідомляти про зміну місця роботи їх платника, але також обов'язок платника аліментів повідомляти про наявність додаткового заробітку і (або) іншого доходу, якщо аліменти виплачуються на неповнолітніх дітей у частковому відношенні до заробітку. У п. 1 коментованої статті допущена ще одна неточність: у ній зазначено, що дана обов'язок покладається на адміністрацію організації, що виробляла утримання аліментів на підставі рішення суду або нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів. Однак не викликає сумнівів те, що такий обов'язок має місце також у випадках, коли аліменти утримуються на підставі судового наказу. Вираз "за рішенням суду" слід тлумачити в широкому сенсі: по судовому акту.
У п. 1 даної статті встановлено триденний строк з дня звільнення з роботи платника аліментів для повідомлення про це. Протягом цього терміну адміністрація зобов'язана повідомити про його звільнення як судового пристава-виконавця за місцем виконання рішення про стягнення аліментів, так і особа, яка отримує аліменти. Однак адміністрація не завжди має можливість повідомити одержувачу аліментів про звільнення платника, так як вона може і не мати відомості про місце проживання одержувача аліментів, якщо останній вказав лише рахунок у кредитній організації, куди повинні переводитися утримані суми, а адреса стягувача, зазначений у виконавчому листі або в судовому наказі, виявився недостовірним зважаючи зміни ним місця проживання. У подібних випадках адміністрація, яка виробляла утримання, зобов'язана направити виконавчий документ одночасно з повідомленням про звільнення боржника судового пристава-виконавця за місцем його виконання.
При звільненні платника аліментів адміністрація не має права вимагати від нього відомостей про нове місце роботи або проживання. Вона також не тільки не зобов'язана, але й не вправі приймати будь оперативні заходи щодо встановлення нового місця роботи і (або) проживання особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти. Однак якщо такі відомості їй відомі, вона зобов'язана повідомити їх судового пристава-виконавця та особі, яка отримує аліменти. Таким чином, для залучення відповідних посадових осіб до відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього обов'язку необхідно встановити, що вони мали відомостей про нове місце роботи і (або) проживання платника аліментів, але не повідомили про це особам, зазначеним у коментованій статті.
2. Згідно п. 2 коментованої статті на особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти, покладається обов'язок, аналогічна обов'язки, покладеної на адміністрацію організації, що виробляла утримання аліментів: повідомляти про зміну місця роботи та місця проживання судовому приставу-виконавцю за місцем виконання актів про виплату аліментів та особі, отримує аліменти. Цей обов'язок повинна бути виконана в триденний строк, обчислюваний з дати звільнення або, якщо мова йде про зміну місця проживання, - з дати зняття з реєстраційного обліку із зазначенням місця, куди він вибуває. При вступі на нове місце роботи і при постановці на облік як за новим місцем проживання, так і за місцем перебування платник зобов'язаний у триденний термін з дати видання наказу про прийом на роботу і з дати взяття на облік за новим місцем проживання або за місцем перебування повідомити ці відомості зазначеним особам.
Відповідно до п. 2 коментованої статті на платника аліментів покладається також обов'язок повідомляти зазначеним особам про наявність додаткового заробітку і іншого доходу, якщо аліменти виплачуються на неповнолітніх дітей у частковому відношенні до заробітку платника (див. коментар до ст. 81, 82, 109 СК). Цей обов'язок виникає у випадках, коли додатковий дохід, що отримується з відповідного джерела, носить як регулярний (наприклад, робота за сумісництвом, на умовах погодинної оплати праці тощо), так і разовий характер, наприклад, винагороду за використання результатів інтелектуальної діяльності , винагорода за цивільно-правовими договорами підряду, надання послуг тощо Зазначений в п. 1 даної статті триденний строк для виконання цього обов'язку має обчислюватися з дати появи додаткового джерела доходів (укладення трудового договору, а також авторського або іншого цивільно-правового договору).
3. Пункт 3 коментованої статті містить бланкетну норму про притягнення до відповідальності за порушення обов'язків, зазначених у п. 1 і 2 даної статті, винних у цьому посадових осіб та інших громадян. Об'єктивна сторона правопорушення, що є підставою для притягнення до відповідальності, виражається у неповідомленні зазначених відомостей з неповажних причин. Питання про те, чи є причини неподання відповідних відомостей поважними або неповажними, вирішується у кожному конкретному випадку особою, яка має право залучати правопорушників до відповідальності, так як в даній статті відсутній хоча б приблизний перелік обставин, які відносяться до числа поважних причин. Поважними причинами неповідомлення зазначених відомостей для платника аліментів можуть бути: хвороба самого платника або членів його сім'ї, внаслідок чого він був змушений здійснювати за ними догляд; затримка видання або видачі на руки платнику аліментів наказу про прийом на роботу або про звільнення, примірника авторського чи іншого цивільно-правового договору, затримка зняття з реєстраційного обліку або постановки на реєстраційний облік за місцем проживання або за місцем перебування і т.п. Відносно посадових осіб, зобов'язаних повідомляти зазначені відомості, поважними причинами невиконання цього обов'язку можуть бути лише надзвичайні обставини, що склалися у відповідній організації (явища стихійного характеру, страйк, захоплення документації сторонніми особами тощо).
За змістом коментованої статті суб'єктами правопорушення є посадові особи та інші громадяни. До числа посадових осіб відносяться керівник і головний (старший) бухгалтер, бухгалтер (за відсутності головного чи старшого бухгалтера), керівник кадрової служби, а також посадова особа, на яку відповідна обов'язок був покладений наказом, посадовою інструкцією або іншим внутрішнім документом організації. До числа інших громадян, зобов'язаних повідомляти зазначені відомості, слід віднести насамперед самого платника аліментів, а в разі його неповноліття або недієздатності - його законного представника. Покладання платником аліментів зазначеного обов'язку на третіх осіб, в тому числі в порядку договірного представництва, наприклад, за договором доручення тощо, не звільняє його від адміністративної відповідальності за її порушення. Надалі він має право вимагати від свого контрагента за договором відшкодування збитків, що виразилися в сумі сплаченого штрафу, а також застосувати інші заходи майнової відповідальності, передбачені законом (гл. 25 ЦК) або договором.
Для притягнення до відповідальності за дане правопорушення необхідно встановлення вини посадових осіб чи інших громадян, зобов'язаних представити зазначені відомості судового пристава-виконавця та особі, яка отримує аліменти. Вина може бути виражена як у формі умислу, прямого або непрямого, так і у формі необережності. Систематичне умисне неповідомлення зазначених відомостей платником аліментів може свідчити про злісне ухилення від сплати аліментів і послужити підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності (ст. 157 КК). Посадові особи або інші громадяни, навмисне сприяли приховуванню платником аліментів відповідних відомостей, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 157 КК як співучасники злочину.
Порушення боржником законодавства про виконавче провадження, що виразилося у невиконанні законних вимог судового пристава-виконавця, поданні недостовірних відомостей про свої права на майно, неповідомленні про звільнення з роботи, про нове місце роботи, навчання, місце отримання пенсії, інших доходів або місце проживання, тягне за собою накладення адміністративного штрафу (ст. 17.14 КоАП).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 111. Обов'язок повідомляти про зміну місця роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 2. 4. Спеціальні випадки зміни договору (заміна сторін)
  стаття, спеціально присвячена купівлі - продажу прав. Йдеться про ст. 202 ГК 22, яка була присвячена особливостям відповідальності за якість при продажу прав. ГК 64, навпроти, використовував термін "майно" тільки у визначенні договору купівлі - продажу. В інших статтях йдеться про речі. З цієї причини об'єктом купівлі - продажу зізнавалися, природно, лише речі (див., наприклад: Іоффе
 3. 3. Застава
  обов'язок у разі своєчасної сплати боргу повернути предмет застави боржнику. При цьому боржник більшою мірою, ніж це було необхідно, забезпечував боргове зобов'язання, передаючи у власність кредитору своє майно. Такі відносини могли будуватися тільки на довірі (fides). Тому цей вид застави отримав найменування фідуциі. Фідуціарні договори застави зберегли своє значення і
 4. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово в повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 5. Позикові зобов'язання, засвідчені векселем
  обов'язку виплатити отримані в борг грошові суми (ст. 815 ГК РФ). У цих відносинах видача векселя не припиняє зобов'язань, що виникли з договору (угоди), що спричинило видачу векселя. За загальним правилом видача векселя не розглядається як новація що випливає з основної господарської угоди грошового зобов'язання - сплатити ціну за товари, роботи чи послуги, сплатити борг за позикою.
 6. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  обов'язки сторін та уникнути застосування національного права будь-якої країни. Основною причиною складання даного контракту є відсутність міжнародної уніфікації по франчайзингу і необхідність звернення до національного права, що має серйозні недоліки, оскільки право окремих країн не враховує потреби та специфіку міжнародної торгівлі і його приписи значно
 7. Стаття 157. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків Коментар до статті 157
  обов'язок батьків (ч. 2); працездатні діти, які досягли вісімнадцяти років , повинні піклуватися про непрацездатних батьків (ч. 3). Розвиваючи це положення, СК РФ покладає на батьків обов'язок утримувати своїх неповнолітніх, а також непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують допомоги (ст. ст. 80, 85). Від цього обов'язку батьки не звільняються як у випадку, коли діти
 8. Стаття 7. Права та обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
  стаття передбачає права і закріплює обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном (вказівка на права таких організацій включено Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ, яким і введено в дану статтю перше з положень, що передбачають ці права, йдеться про новий п. 11). Відкриває дану статтю пункт, що встановлює
 9. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  обов'язки виникає у людини з моменту народження, але її обсяг змінюється з віком суб'єкта (наприклад, права вступити в шлюб, усиновити дитину і інші з'являються з досягненням повноліття). Обмеження сімейної правоздатності можливе лише у випадках і порядку, прямо визначених законом (наприклад, позбавлення судом батьківських прав). Сімейна дієздатність - це здатність особи своїми
 10. Стаття 115. Відповідальність за несвоєчасну сплату аліментів
  стаття встановлює майнові санкції за несвоєчасну сплату аліментів. За своєю галузевої приналежності ці санкції є цивільно-правовими, що допускає субсидіарне застосування норм, що містяться в ст. 15 і гол . 23 і 25 ЦК. Застосування санкцій, встановлених статтею коментарів, не виключає можливості одночасного застосування заходів, встановлених п. 6 ст. 113 СК, і
© 2014-2022  yport.inf.ua