Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 120. Припинення аліментних зобов'язань


1. На відміну від випадків припинення виплати аліментів зважаючи звільнення зобов'язаної особи від їх сплати (див. коментарі до п. 5 ст. 87, ст. 92, 96, 97, п. 2 ст. 119 СК) коментована стаття містить перелік підстав припинення вже існуючих аліментних зобов'язань, що виникли на підставі угоди про сплату аліментів, шлюбного договору (див. коментар до ст. 42 СК) або на підставі судових актів: судового наказу або рішення суду. Структура коментованої статті видається дещо ускладненою, а її редакція - неточною. Оптимальним видається виділення загальних підстав, за якими аліментні зобов'язання припиняються автоматично, незалежно від того, виплачуються аліменти за угодою або за рішенням суду. Такими підставами є: 1) смерть одержувача або платника аліментів або оголошення будь-кого з них померлим; 2) досягнення неповнолітнім одержувачем аліментів 18 років (якщо в угоді про сплату аліментів на неповнолітніх дітей не вказаний інший термін його дії).
Смерть або оголошення померлим однією із сторін у аліментних зобов'язань припиняє виплату аліментів на майбутнє час. Заборгованість по аліментах у разі смерті платника аліментів може бути стягнута з спадкоємців як борг спадкодавця, за яким спадкоємці відповідають в межах спадкового майна. Одержувач аліментів або його законний представник має право заявити відповідну вимогу протягом загального строку позовної давності, проте призупинення, перерву і відновлення цього терміну не допускаються (ст. 1175 ЦК). У разі смерті одержувача аліментів утримана, але не отримана ним за життя сума аліментного платежу переходить до його спадкоємців. У разі явки або виявлення місця перебування платника аліментів, оголошеного померлим, їх виплата може бути відновлена, якщо до часу явки та скасування судового рішення про оголошення особи померлою факти, що послужили підставою для стягнення аліментів до оголошення їх платника померлим, продовжують мати місце. Однак виплата аліментів не може бути відновлена автоматично, шляхом поновлення виконавчого провадження, припиненого у зв'язку з оголошенням боржника померлим. У зазначеному випадку має пред'являтися новий позов або має бути виданий новий судовий наказ. Платник і одержувач аліментів має право також укласти нову угоду про їх сплату. Оскільки відповідно до ст. 45 ГК у зв'язку з оголошенням особи померлою після нього відкривається спадщина, то при вирішенні спору про виплату аліментів і при визначенні їх розміру суд повинен з'ясувати питання, не входив чи одержувач аліментів до числа спадкоємців і не отримав він свою частку у спадщині після набрання законну силу рішення суду про оголошення померлим платника аліментів. Майно, що дісталося одержувачам аліментів у спадок, повинно бути зараховано в рахунок аліментів за період відсутності особи, оголошеної померлою, як якби боржник виплачував їх при звичайних умовах. Виходячи з цього і в зв'язку з припиненням виконавчого провадження після явки боржника, оголошеного померлим, заборгованість по раніше виконавчим документом за період між набранням законної сили рішення суду про оголошення платника аліментів померлим і його явкою не повинна нараховуватися.
У разі визнання платника аліментів безвісно відсутнім аліменти виплачуються одержувачам шляхом звернення стягнення на його майно, якщо вони були стягнуті до визнання його безвісно відсутнім. Стягнення аліментів з особи після набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім можливо, як видається, тільки на неповнолітніх дітей у частковому відношенні до його заробітку і (або) іншому прибутку. Після звернення рішення суду до негайного виконання (ст. 211 ЦПК) судовим приставом-виконавцем нараховується заборгованість за правилами, передбаченими ст. 113 СК, після чого на майно платника аліментів звертається стягнення для погашення заборгованості. Стягнення аліментів у твердій грошовій сумі як на неповнолітніх дітей, так і на інших одержувачів представляється неможливим, так як суд у подібних випадках не може врахувати матеріальне та сімейне становище платника аліментів і винести об'єктивне рішення з урахуванням всіх обставин справи. Визнання безвісно відсутнім одержувача аліментів також не припиняє аліментного зобов'язання; аліменти, що виплачуються на підставі угоди, можуть бути перераховані на рахунок, вказаний одержувачем, або внесені в депозит нотаріуса (ст. 327 ЦК), а якщо аліменти виплачуються на підставі судового акта, вони можуть бути внесені в депозит суду за місцем виконання рішення.
Крім зазначених підстав п. 1 коментованої статті містить спеціальні підстави припинення аліментних зобов'язань, що виникли з угоди про сплату аліментів та з шлюбного договору, хоча про останній закон спеціально не згадує. Якщо аліменти виплачуються на підставі угоди, їх виплата може бути припинена у зв'язку із закінченням терміну дії угоди або на підставах, передбачених цією угодою. Термін дії угоди може виражатися у вигляді не тільки календарної дати, а й певної події, наприклад, він може бути пов'язаний із закінченням одержувачем аліментів очної форми навчання у вищому навчальному закладі тощо В угоді про сплату аліментів або у шлюбному договорі можуть бути передбачені спеціальні підстави припинення виплати аліментів, наприклад, пияцтво чи інше негідну поведінку одержувача аліментів, його відхід з сім'ї і т.д. Однак зазначені підстави не завжди безповоротно припиняють аліментні зобов'язання. Але видається явно надмірною і невиправданою застосування до сімейних відносин цивільно-правових почав, зокрема категорії цивільної дієздатності. Не можна ставити повністю в залежність виплату аліментів неповнолітньому одержувачу від придбання ним повної цивільної дієздатності, оскільки сама по собі наявність повної дієздатності не припиняє дії норм про права дитини, передбачених Конвенцією про права дитини і гол. 11 СК (див. коментар до гл. 11). З урахуванням того що відповідно до законів суб'єктів РФ шлюбний вік може бути знижений до 14 років (див. коментар до ст. 13) слід визнати, що п. 2 коментованої статті явно не відповідає принципу пріоритетного захисту прав та інтересів неповнолітніх та непрацездатних членів сім'ї . Питання про припинення виплати аліментів у подібних випадках слід вирішувати індивідуально, залежно від матеріального стану неповнолітнього, хоча б він і придбав повну цивільну дієздатність. Якщо термін дії угоди про сплату аліментів закінчився, нова угода не укладена, але особа, яка отримувала аліменти за угодою, має на них право за законом, вона може звернутися до суду з позовом про їх стягнення (див. коментар до ст. 106 СК). У таких випадках аліменти можуть бути стягнуті за минулий час, тобто з моменту припинення дії угоди (див. коментар до п. 2 ст. 107 СК).
Видається, що перелік підстав припинення аліментних зобов'язань, що виникли на підставі угоди про сплату аліментів, перерахованих у коментованій статті, слід визнати вичерпним. У силу специфіки аліментних зобов'язань практично не можуть бути застосовані інші підстави їх припинення, перераховані в гол. 26 ГК.
2. Пункт 2 коментованої статті містить підстави припинення виплати аліментів, що стягуються в судовому порядку. Як зазначалося, досягнення одержувачем аліментів повноліття автоматично припиняє виплату аліментів, так як у виконавчому документі, включаючи угоду про сплату аліментів, вказується дата народження неповнолітнього одержувача, тому адміністрація організації за місцем виконання зобов'язання сама припиняє утримання. Оскільки закон пов'язує припинення виплати аліментів також з придбанням неповнолітнім одержувачем аліментів повної цивільної дієздатності у зв'язку з вступом у шлюб або емансипацією, то виникає питання про можливість автоматичного припинення їх виплати у цій підставі. Це можливо без звернення до суду, якщо платник аліментів надасть судового пристава-виконавця або адміністрації організації, що виробляє утримання, свідоцтво про укладення одержувачем аліментів шлюбу або правовий акт про його емансипації. Таким актом є постанова органу опіки та піклування або рішення суду.
Емансипація неповнолітнього одержувача аліментів припиняє аліментні зобов'язання безповоротно, так як закон не передбачає її відміни і повернення неповнолітнього в статус частково дієздатної особи. Аналогічно вирішується питання при розірванні неповнолітнім шлюбу.
Якщо ж шлюб визнаний судом недійсним (див. коментар до ст. 27-30 СК), то питання про збереження за неповнолітнім повної дієздатності, придбаної в такому шлюбі, залежить від судового рішення про визнання його недійсним . Якщо повна цивільна дієздатність буде за ним збережена, то визнання шлюбу недійсним не тягне поновлення виплати аліментів. Якщо неповнолітній одержувач аліментів у зв'язку з визнанням шлюбу недійсним втрачає повну цивільну дієздатність, то виплата йому аліментів поновлюється, а проте в цьому випадку виникає питання, з якого моменту: з моменту укладення шлюбу, визнаного недійсним, або з моменту набрання законної сили судового рішення? Труднощі можуть виникнути також при вирішенні питання про те, чи повинен судовий пристав-виконавець поновити виконавче провадження, припинене у зв'язку з вступом неповнолітнього в шлюб, або одержувач аліментів або його законний представник повинні звертатися до суду з позовом про відновлення виплати аліментів? За змістом п. 1 ст. 30 СК шлюб, визнаний судом недійсним, не породжує для осіб, що вступили в нього, ніяких прав і обов'язків, тобто не тягне жодних юридичних наслідків. Це означає, що виплата аліментів неповнолітньому одержувачу повинна бути відновлена після набрання законної сили рішенням суду про визнання шлюбу недійсним, але заборгованість по аліментах - обчислена судовим приставом-виконавцем з моменту втрати повної дієздатності. Відповідно до п. 2 ст. 21 ГК цей момент визначається судом. Але оскільки заборгованість утворилася не з вини платника аліментів, виконання повинно проводитися не більше, ніж за три роки з моменту припинення виплати аліментів. Представляється, що виплата аліментів поновлюється шляхом відновлення раніше припиненого виконавчого провадження без звернення одержувача аліментів до суду. Однак платник аліментів має право звернутися до суду за місцем виконання судового акта про стягнення аліментів з позовом про звільнення від сплати заборгованості за наявності підстав, передбачених ст. 114 СК, або до суду за місцем проживання одержувача аліментів з позовом про звільнення від сплати аліментів (див. коментар до ст. 119 СК). Таким же чином має вирішуватися питання і в тих випадках, коли до набрання неповнолітнього одержувача аліментів у шлюб їх виплата здійснювалася на підставі угоди. Для запобігання подібної ситуації при складанні угоди доцільно передбачати підстави його продовження або підстави припинення його дії, в тому числі можливість вступу неповнолітнього в шлюб або її емансипації. У цих випадках дія угоди, припиненого за вказаною підставі, не повинно автоматично поновлюватися при визнанні шлюбу недійсним, і аліментні зобов'язання в цьому випадку безповоротно припиняється.
Аліментні зобов'язання припиняється також при усиновлення (удочеріння) дитини, на утримання якого стягнено аліменти. Мається на увазі усиновлення (удочеріння) дитини не самим платником аліментів (наприклад, усиновлення бабусею свого неповнолітнього онука), а іншими особами. Так як при його усиновлення ким-небудь з членів його сім'ї, зобов'язаних за законом надавати йому зміст (див. коментар до гл. 15 СК), аліментна обов'язок "другої черги" трансформується в обов'язок "першої черги" з огляду на те, що між усиновлювачем та усиновленим виникають правовідносини, аналогічні батьківським (див. коментар до ст. 137 СК). По даній підставі виплата аліментів припиняється автоматично, при наданні судового пристава-виконавця або в адміністрацію організації, що виробляє утримання, копії рішення суду про усиновлення (удочеріння) одержувача аліментів, хоча в даному випадку повністю не забезпечується таємниця усиновлення. Аналогічно має вирішуватися питання про припинення виплати аліментів, які сплачуються на підставі угоди про сплату аліментів.
Поряд з обставинами, що тягнуть автоматичне припинення виплати аліментів, в п. 2 коментованої статті містяться підстави її припинення тільки за рішенням суду, якщо аліменти були стягнуті в судовому порядку. У такому порядку виплата аліментів припиняється у разі визнання судом факту відновлення працездатності або припинення потребу одержувача аліментів. Визнання факту відновлення працездатності можливо лише щодо осіб, визнаних інвалідами I, II і III групи, за винятком осіб, яким група інвалідності встановлена безстроково, тобто довічно. Неможливо визнання відновлення працездатності осіб, що досягли пенсійного віку (чоловіків - 60 років, жінок - 55 років). При визнанні судом відновлення працездатності немає необхідності спеціально визнавати факт припинення нужденності.
  Припиненням нужденності слід вважати появу у одержувача аліментів додаткових, раніше не мали місця джерел засобів до існування в розмірі, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму або перевищує її. Нуждаемость може припинитися як у непрацездатних одержувачів аліментів, так і у чоловіка (колишнього чоловіка), зайнятого доглядом за загальним з платником аліментів дитиною-інвалідом до досягнення нею 18 років або за загальним дитиною - інвалідом з дитинства I групи. За мотивами припинення нужденності не може бути припинена виплата аліментів дружині (колишній дружині) у період вагітності і протягом трьох років з дня народження спільного з чоловіком-платником аліментів дитини, а також неповнолітнім дітям їх батьками, так як закон не ставить виплату аліментів даним особам в залежність від їх нужденності матеріальної допомоги. Виплата аліментів має бути припинена у разі визнання судом факту відсутності у платника необхідних коштів, якщо з цією умовою пов'язане виникнення права на аліменти (див. коментарі до ст. 89, 90, 93-95, 97 СК).
  Виплата аліментів з батька на неповнолітню дитину припиняється у тих випадках, коли дитина перейшов на постійне проживання до батькові - платнику аліментів. Якщо при цьому другий батько, з яким раніше проживала дитина (стягувач) не відмовився від отримання аліментів, платник аліментів повинен пред'явити за місцем проживання стягувача позов про припинення їх виплати. Якщо стягувач відмовився від їх отримання, то за його заявою судовий пристав-виконавець припиняє виконавче провадження (п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25.10.1996 N 9).
  Виплата аліментів, стягнутих за рішенням суду, припиняється також за рішенням суду. Справа про припинення виплати аліментів розглядається в порядку позовного провадження судом за місцем проживання одержувача аліментів; їх виплата припиняється з дня набрання рішенням законної сили (п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25.10.1996 N 9). Подальше відновлення працездатності або нужденності колишнього одержувача аліментів або поява у колишнього платника необхідних коштів тягне нове алиментное зобов'язання; колишнє рішення суду не має преюдиціальне значення для суду, повторно розглядає справу.
  Виплата аліментів припиняється при вступі колишнього чоловіка-одержувача аліментів у новий шлюб після їх стягнення. Наступне розірвання шлюбу не тягне відновлення аліментного зобов'язання щодо колишнього чоловіка. Значно складніше вирішується питання про відновлення виплати аліментів при визнанні нового шлюбу недійсним. На відміну від подібної ситуації щодо неповнолітніх одержувачів аліментів момент, з якого повинна бути відновлена виплата аліментів, визначається не судом, а самим законом: таким моментом є момент укладення шлюбу. Правда, платник аліментів може вимагати припинення їх сплати з інших підстав, зокрема за мотивами припинення нужденності. Таким же чином має вирішуватися питання про припинення виплати аліментів у тих випадках, коли розведений чоловік, який одержує аліменти, вступає у фактичні шлюбні відносини з іншою особою і не бажає реєструвати новий шлюб, щоб зберегти своє право на аліменти. У даному випадку неможливе застосування в порядку аналогії закону норми про припинення права колишнього чоловіка на аліменти у зв'язку з вступом його в новий шлюб. У такій ситуації платнику аліментів доведеться доводити, що у зв'язку зі вступом колишнього чоловіка в фактичний шлюб з іншою особою у одержувача аліментів припинилася нуждаемость матеріальної допомоги.
  Якщо аліменти були стягнуті за рішенням суду, то за наявності підстав для їх припинення, що вимагають судового розгляду (за мотивами відновлення працездатності, припинення нужденності, відсутності у платника аліментів необхідних коштів), суд зобов'язаний задовольнити позов платника і припинити виплату аліментів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 120. Припинення аліментних зобов'язань"
 1. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
    припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв ділового обороту і іншим звичайно ставляться * (1373). Неналежне
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
    статтях Сімейного кодексу і, безсумнівно, використовується в них в різних значеннях, розкривається він лише одного разу в ст. 2 СК, присвяченій предмету сімейного права. До відносин, регульованим сімейним законодавством, зазначена стаття відносить, серед інших, особисті немайнові та майнові відносини між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми (усиновителями і усиновленими), а у випадках
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 5. Стаття 446. Майно, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами
    припинення права користування ними заставодавця і будь-яких інших осіб, які проживають в таких житловому будинку або квартирі, за умови, що такі житловий будинок або квартира були закладені за договором про іпотеку або по іпотеці в силу закону в забезпечення повернення кредиту або цільової позики, наданих банком або іншою кредитною організацією або іншою юридичною особою на придбання або будівництво таких
 6. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
    припинення сімейних правовідносин закон пов'язує з різними обставинами (юридичними фактами), що представляють собою дії чи події. Юридичні факти, що тягнуть за собою виникнення, зміну і припинення сімейних прав і обов'язків, по перевазі є формою відображення певної особистої близькості між людьми: шлюб, спорідненість, усиновлення тощо До правомірних
 7. § 2. Види джерел МПП
    стаття і окремі положення деяких інших розділів Закону являють собою нормативний масив, що був у відповідних розділах Основ цивільного законодавства 1961 і 1991 рр.., а також цивільних кодексах союзних республік, зокрема ЦК УРСР 1964 р., що стосується МПП, проте істотно доповнений новими колізійними принципами і правовими рішеннями сучасного характеру.
 8. Вступна стаття
    припинення шлюбу, а також права та обов'язки батьків і дітей, форми виховання дітей, які залишилися без піклування батьків; доктор юридичних наук А.М. Рабець - аліментні зобов'язання членів сім'ї. Особливе місце в коментарі займають Загальні положення Сімейного кодексу (доктор юридичних наук А.М. Нечаєва). Однак треба визнати, що вони існують поза тісному зв'язку з конкретними
 9. Стаття 2. Відносини, що регулюються сімейним законодавством
    стаття дає їх перелік: подружжя, батьки, діти, в тому числі усиновителі й усиновлені, інші родичі та інші особи, яких сімейне законодавство з тих чи інших причин зараховує до членів сім'ї. Отже, фактичні подружжя, а також гомосексуали, лесбіянки не утворюють сім'ї в сімейно-правовому сенсі, бо правовий зв'язок між ними відсутній. Те ж саме можна сказати про
 10. Стаття 8. Захист сімейних прав
    стаття СК не визначає способів його захисту. Але вони називаються в гол. 12 СК, присвяченій правам та обов'язкам батьків. Проте стосовно праву дитини, коли захищається його право одним з батьків, інший все-таки виступає в ролі його законного представника і може звертатися до суду за захистом інтересів неповнолітнього. Якщо виникають перешкоди в спілкуванні з близькими родичами,
© 2014-2022  yport.inf.ua